De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wideband Delphi methode

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wideband Delphi methode"— Transcript van de presentatie:

1 Wideband Delphi methode
TIP: Check als alle taken in de WBS zijn uitgevoerd, hoeveel tijd dit gekost heeft en in hoeverre dit overeen komt met de schatting die is gedaan. Gebruik deze gegevens voor volgende schattingen. Sonja de Bruin 24 jan 2010 Project management

2 Inhoud Wat is de Wideband Delphi methode? Wanneer toe te passen?
Hoe werkt de methode? Voordelen Nadelen

3 Wat is de Wideband Delphi methode?
Het is een schattingsmethode gebaseerd op consensus, ontwikkeld door Barry Boehm en John A. Farquhar in de jaren ‘70. Het is afgeleid van de Delphi methode, die ontwikkeld was in de jaren ‘40 door RAND corporation als een forecast tool. Wordt veel toegepast. Kan worden gebruikt in veel situaties; van sales en marketing forecasts tot statische data analyse.

4 Wanneer toe te passen Als er weinig of geen historische data beschikbaar is Als developers moeite hebben om de effort van hun taken in te schatten Als er behoefte is om consensus te bereiken over schattingen

5 Hoe werkt de methode? Stap 1: Voorbereiding
De project manager selecteert het team (3-7 mensen) De project manager wijst een moderator aan TIP: Zorg dat van alle engineering groepen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, vertegenwoordigers in het team zitten. TIP: De moderator moet geen belang hebben bij de uitkomst van de schattingen, dus zeker niet de project manager moderator maken!

6 Hoe werkt de methode? Stap 2: Kickoff meeting
Het team stelt een lijst met taken op (10-20 taken) Het team maakt een lijst van aannames, op basis waarvan de schattingen worden gemaakt Het team bepaalt de schattingseenheid (bv. uren of dagen) en de range waar binnen het uiteindelijke resultaat moet liggen TIP: Soms vinden de developers het lastig om aannames te verzinnen.Het helpt om het te concretiseren: “wat hou je in je achterhoofd wanneer je schattingen gaat maken?” Bijvoorbeeld dat Piet de code gaat schrijven enhij is heel ervaren (dus wat lager schatten), dat er altijd problemen zijn met het systeem om de geautomatiseerde testen te runnen (dus wat hoger schatten), etc.

7 Hoe werkt de methode? Stap 3: individuele voorbereiding
Iedere deelnemer geeft een schatting voor iedere taak in de lijst Ontbrekende aannames worden vastgelegd Ontbrekende taken worden vastgelegd

8 Hoe werkt de methode? Stap 4: Schattingssessie
Per taak worden de schattingen besproken en, indien nodig, herzien Waar nodig worden de lijsten met taken en aannames uitgebreid TIP: Formeel zouden de schattingen anoniem moeten zijn, maar mijn ervaring leert dat je openheid over de schatting, beter werkt (althans in Nederland). TIP: Per uur kun je ongeveer 15 taken bespreken.

9 Hoe werkt de methode? Stap 4: Schattings sessie
Wanneer is de schattings sessie afgelopen? Wanneer er 4 rondes zijn geweest De schattingen liggen binnen de afgesproken range De beschikbare tijd voor de sessie is gebruikt (normaal 2 uur) Alle deelnemers willen hun schattingen niet meer herzien TIP: Indien de deelnemers het niet eens kunnen worden, kan de moderator of de project manager besluiten om bijvoorbeeld de gemiddelde schatting te nemen.

10 Hoe werkt de methode? Stap 4: Schattings sessie
Voorbeeld voor het vastleggen van de schattingen voor een specifieke taak tijdens de schattings sessie TIP: Excel leent zich er ook uitstekend voor om mbv een tabel de schattingen zichtbaar te maken.

11 Hoe werkt de methode? Stap 5: Afronding
Afrondende werkzaamheden De moderator verzamelt de resultaten (takenlijst, schattingen en aannames) De deelnemers reviewen de resultaten Het reviewen van de resultaten kan offline of in een meeting worden gedaan. Wanneer een meeting gehouden wordt, kan ook meteen het Wideband Delphi proces worden geëvalueerd.

12 Voordelen Bewezen methode Eenvoudig toe te passen Goedkoop
Je gebruikt de expertise van een aantal mensen Deelnemers leren over de software en het project Geen historische data nodig Kan voor zowel high level als voor gedetailleerde schattingen gebruikt worden

13 Nadelen Kost veel tijd Met een andere groep is niet hetzelfde resultaat te bereiken Het is mogelijk om consesus te bereiken over een foute schatting, omdat deelnemers niet kritisch genoeg zijn Het kan zorgen voor een vals gevoel van vertrouwen Er kan soms geen concensus worden bereikt Deelnemers kunnen teveel op één lijn zitten De schattingen kunnen te hoog zijn, omdat iedereen “beren op de weg” ziet


Download ppt "Wideband Delphi methode"

Verwante presentaties


Ads door Google