De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleidende verkenning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleidende verkenning"— Transcript van de presentatie:

1 Inleidende verkenning
Luchtdicht bouwen Inleidende verkenning Vincent Dehelt Energy-service.be BINDT erkend

2 Perfect evenwicht Isolatie Luchtdicht bouwen Ventilatie

3 Isolatie – Luchtdichtheid - ventilatie
Waarom luchtdicht gaan bouwen om nadien openingen te maken voor de ventilatie? Moet een gebouw niet kunnen ademen?

4 Isolatie Bron: CREG

5 Isolatie Overheid: Kyoto – protocol
CONCLUSIE: DE GEMIDDELDE VLAMING GAAT NIET LANGER 6CM ISOLATIE PLAATSEN MAAR 12 OF MEER.

6 Waarom luchtdicht bouwen?
Water Isolatie Luchtdicht Wind

7 Waarom luchtdicht bouwen?
1. Luchtlek = warmtelek Opening 1 mm over 1 lm = energieverbruik * 10

8 Waarom luchtdicht bouwen?
2. Luchtlek = tocht

9 Waarom luchtdicht bouwen?
3. Luchtlek = condensatie - schimmel

10

11 Waarom luchtdicht bouwen?
4. Luchtlek = ongecontroleerd ventileren

12 Waarom luchtdicht bouwen?
5. Luchtlek = akoestisch lek Geluid = lucht trilling

13 Ventilatie

14 Ventilatie Lucht van 22°C en 60% RV zal beginnen condenseren aan 14°C

15 Ventilatie Naast zuurstof gehalte en condensatie hebben we nog Geuren
Schimmelvorming Huisstofmijt Stof- en roetneerslag (filters!) Gratis afkoeling in zomermaanden

16 Ventilatie Ook de kanalen dienen luchtdicht te zijn:

17 Ventilatie

18 Luchtdicht bouwen Perfect evenwicht Hoe luchtdichtheid meten?
Isolatie – Luchtdicht bouwen – Ventilatie Hoe luchtdichtheid meten?

19 Hoe luchtdichtheid meten?

20 Hoe luchtdichtheid meten?
Referentiedocumenten: NBN EN 13829 Bijkomende specificaties voor meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving

21 Hoe luchtdichtheid meten?
Referentiedocumenten: Deze documenten bepalen Wanneer meten Hoe gebouw voorbereiden Hoe meten Hoe resultaat uitdrukken Rapport NIET: WIE proef mag uitvoeren

22 Wanneer meten? De meting kan alleen plaats vinden indien de gebouwschil VOLLEDIG dicht is. Maw plaatsing van alle vensters en deuren die de gemeten zone begrenzen. Voor zover de het luchtdichtheids scherm aantasten, is het aanbevolen dat de volgende werken beëindigd zijn alvorens de meting uit te voeren: Verwarming Ventilatie Sanitair (sifon) Elektriciteit Afwerking muren (pleister, platen, …) Schilderwerk

23 Het gebouw voorbereiden
Alle systemen die lucht aan de te meten zone toevoeren of eraan onttrekken moeten vóór de meting worden stilgezet; het gaat hierbij minstens om de volgende systemen: mechanische ventilatie en airconditioning, luchtverwarming, open verbrandingstoestellen (niet luchtdicht): verwarmingsketels, waterverwarmers, kachels of andere, dampkappen met luchtafvoer naar buiten, droogkasten met luchtafvoer naar buiten.

24 Het gebouw voorbereiden
‘afdichten’: hermetisch afsluiten met alle mogelijke geschikte middelen (kleefmiddel, ballon, enz.) ‘sluiten’: het gebruik van de op de betrokken opening aanwezige sluitingsinrichting zonder de luchtdichtheid van de opening in gesloten toestand te verhogen.

25 Het gebouw voorbereiden
De bewuste openingen in de gebouwschil van de te meten zone moeten worden gesloten. Deze openingen mogen dus NIET worden afgedicht. Wanneer er geen sluitingsinrichting voorzien is, mag GEEN enkele maatregel worden genomen om de dichtheid van de opening te verhogen. Openingen die mogelijk geen sluitingsinrichting hebben, zijn bijvoorbeeld: bepaalde luchtafvoeropeningen (droogkast, dampkap, enz.), bepaalde schoorstenen (open haard, open verbrandingstoestellen, enz.), waskoker, monden voor een centrale stofzuiger, enz. Tevens moet de automatische werking van regelbare toevoeropeningen (RTO) of regelbare afvoeropeningen (RAO) zoals vraagsturing door aanwezigheidsdetectoren, CO2-sondes enz. worden gedeactiveerd opdat deze openingen tijdens de hele meting gesloten blijven.

26 Het gebouw voorbereiden
Mechanische ventilatie: afdichten

27 Het gebouw voorbereiden
Wachtopeningen: Bewuste openingen waaraan nog gewerkt wordt of in afwachting van de installatie van een toestel (verbrandingstoestel, dampkap, droogkast, zonneboiler, enz.) mogen niet tijdelijk worden afgedicht voor de meting. Indien deze openingen in normale gebruiksomstandigheden van het gebouw echter niet gebruikt worden dan is het toegestaan deze openingen adequaat en duurzaam af te dichten. Openingen voor niet geïnstalleerde apparaten waarvan de afdichting normalerwijze niet is gerechtvaardigd zijn bijvoorbeeld: Een afvoeropening voor een dampkap Een afvoeropening voor een droogkast Een schouw of een luchttoevoeropening voor een verbrandingstoestel als het gebouw nog niet voorzien is van verwarming Een opening voor een apparaat dat al geleverd werd

28 Het gebouw voorbereiden
Brandkleppen: De norm NBN EN 13828:2001 (§5.2.2) geeft onder andere aan om de brandkleppen in de gebouwschil van de te meten zone te sluiten. In het kader van de EPB-regelgeving moet deze eis als volgt worden begrepen: Brandkleppen die normaal gesloten zijn en zich automatisch openen in geval van brand, voor het afvoeren van rook bijvoorbeeld (type C), moeten inderdaad gesloten blijven tijdens de meting. Echter, brandkleppen die normaal open zijn en zich automatisch sluiten in geval van brand, (type A en B) mogen niet worden gesloten tijdens de meting.

29 Het gebouw voorbereiden
Openingen in aanpalende ruimten: In de (verwarmde en onverwarmde) ruimten buiten de te meten zone (bijvoorbeeld, een serre, een veranda, een garage enz. die geen deel uitmaken van de te meten zone), mogen de deuren, vensters en regelbare toevoeropeningen en andere openingen die eventueel in de buitenschil zijn aangebracht, ook worden gesloten, maar niet worden afgedicht.

30 Hoe meten? De keuze van de plaats van de uitrusting moet uitgaan naar een veilig toegankelijke opening die a priori de grootste luchtdichtheid biedt. In volgorde van voorkeur: een vensterdeur of een venster met een elastische dichting over de volledige omtrek; een deur uitgerust met afdichting onderaan (bijvoorbeeld guillotineplint of borstel); een deur zonder afdichting onderaan. Meting van het luchtlekdebiet : Er moeten twee reeksen metingen worden uitgevoerd: één met overdruk en één met onderdruk. Voor alle gebouwtypes moet het grootste drukverschil minstens 50 Pa bereiken (in absolute waarde) Het wordt aanbevolen de metingen door te voeren tot een drukverschil van 100 Pa (in absolute waarde), zoals gespecificeerd in de norm.

31 Het resultaat uitdrukken
Meetresultaat = lekdebiet bij 50 Pa Gemiddelde van lekdebiet bij: 50 Pascal onderdruk in gebouw 50 Pascal overdruk in gebouw V50 (m³/h)

32 Het resultaat uitdrukken
Infiltratievoud n50

33 Het resultaat uitdrukken
Oppervlaktedoorlaatbaarheid v50

34 Het resultaat uitdrukken

35 Het resultaat uitdrukken

36 Het resultaat uitdrukken

37 Het resultaat uitdrukken

38 Rapport Verplichte verklaring:
"Bij de luchtdichtheidsmeting werden alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving, zoals beschreven in het "Specificatiedocument, versie x van dd mm jjjj", gerespecteerd.“ De juiste waarden van het versienummer (x) en de datum (dd mm jjjj) dienen vermeld te worden. Gegevens over de onderneming die de metingen verricht: Naam, adres en btw-nr. van de onderneming (indien van toepassing); Datum van de meting; Naam en handtekening van de verantwoordelijke van de proef (metingen, berekeningen en verslag) en datum van ondertekening; Gegevens over de aanvrager: Naam, adres

39 Rapport Gegevens over het gebouw en de gemeten zone:
Volledig adres; Duidelijke, nauwkeurige en eenduidige omschrijving van de effectief gemeten zone, eventueel aangevuld met een aanduiding op de bouwplannen; Toestand (in- of uitgeschakeld) van de verwarming, de ventilatie en andere toestellen; Toestand (gesloten of niet afgesloten) van de bewuste openingen in de gebouwschil; Positie van de afdichting van de ventilatiekanalen. Gegevens over de proef: Merk, type en positie van de pressurisatie-apparatuur en de meetapparaten; Betreffende de meetapparaten: laatste ijkingsdatum en naam van de instelling die deze ijking heeft uitgevoerd; Beschrijving van het type van opening waarin de voor de meting gebruikte pressurisatie-apparatuur is geplaatst (bijvoorbeeld: "vensterdeur", "deur met dichtingsvoeg op de profielen en guillotineplint onderaan" of "deur zonder dichtingsvoegen, zonder afdichting onderaan en met een geïntegreerde brievenbus met klep"); Binnen- en buitentemperaturen; Detail van de drukverschillen bij nuldebiet, gemeten vóór en na de proef, en drukverschil bij gemiddeld nuldebiet gebruikt in de berekeningen; Gegevens van de relaties debiet/druk5 bij overdruk en bij onderdruk; Verantwoording indien de bereikte maximale druk lager is dan 100 Pa (in absolute waarde);

40 Hoe luchtdichtheid meten?
Referentiedocumenten: Deze documenten bepalen Wanneer meten Hoe gebouw voorbereiden Hoe meten Hoe resultaat uitdrukken Rapport NIET: WIE proef mag uitvoeren

41 Taakverdeling tussen de aanvrager en de uitvoerder van de pressurisatie proef.

42 Concept - Materialen - Uitvoering
Luchtdicht bouwen Concept - Materialen - Uitvoering Vincent Dehelt Energy-service.be BINDT erkend

43 Luchtdicht bouwen als een proces
Bron: WTCB – contact

44 Zorgen voor een luchtdicht ontwerp
1. Concept Dak: plat of hellend Garage (poort) Kelder Technische ruimte Buitenschrijnwerk Lift/ kokers

45 Zorgen voor een luchtdicht ontwerp
2. Materialen

46 Zorgen voor een luchtdicht ontwerp
Luchtdichte elementen: een betonplaat, cellenbeton, cementering, pleisterwerk: gips, gipsvezel (niet gipskarton!) leem houtderivaatplaten (multiplex, OSB!), dampremmen en -schermen, Continuïteit luchtdichting kleefbanden, luchtdichtingslijmen, aansluitstroken

47 Zorgen voor een luchtdicht ontwerp
Cellenbeton wanden: zeer goede resultaten

48 Zorgen voor een luchtdicht ontwerp
Houtderivaatplaten Cementvezelplaten: niet winddicht Houtvezelplaten: damp open OSB, multiplex

49 Zorgen voor een luchtdicht ontwerp
Dampschermen Winddicht = damp open Luchtdicht = dampscherm; damprem.

50 Zorgen voor een luchtdicht ontwerp
Aansluiting beton - OSB Eisen luchtdichtingstape: blijvende hechting onverwachte belastingen kunnen opnemen (bv. schuifkracht) waterbestendig temperatuursbestendig Aansluiting met massieve bouwelementen: luchtdichtingslijm

51 Zorgen voor een luchtdicht ontwerp
Aansluiting beton – bepleisterde muur

52 Zorgen voor een luchtdicht ontwerp
Aansluiting damprem – bepleisterde muur

53 Zorgen voor een luchtdicht ontwerp
Aansluiting buitenschrijnwerk: membranen en tapes

54 Zorgen voor een luchtdicht ontwerp
Aansluiting buitenschrijnwerk: multiplex kader

55 Luchtdicht bouwen als een proces
Bron: WTCB – contact

56 Keuze van de installaties: beperken van de doorboringen
Technische ruimte binnen het beschermd volume

57 Beperken van de doorboringen
Doorvoeren

58 Beperken van de doorboringen
Doorvoeren

59 Beperken van de doorboringen
Doorvoeren

60 Luchtdicht bouwen als een proces
Bron: WTCB – contact

61 Coördinatie Wachtfolies

62 Coördinatie Pleisterwerken

63 Luchtdicht bouwen als een proces
Bron: WTCB – contact

64 Controle van uitvoering
Gebouweninspectie: Thermische inspectie Blowerdoor test Rooktest

65 Vragen 0499/


Download ppt "Inleidende verkenning"

Verwante presentaties


Ads door Google