De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsgewijze studiekeuzegesprekken voor late aanmelders van de opleiding Social Work Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsgewijze studiekeuzegesprekken voor late aanmelders van de opleiding Social Work Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Groepsgewijze studiekeuzegesprekken voor late aanmelders van de opleiding Social Work Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

2 aanleiding Social Work is een brede bachelor, aantrekkelijk voor aanmelders die nog niet goed weten wat ze willen Steeds meer en steeds latere aanmeldingen Onderwijs is moeilijk te organiseren door groot aantal late aanmeldingen en afmeldingen; gaat ten koste van kwaliteit Meer instroom dan verwacht in 2009-2010; meer uitval in propedeuse Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

3 Ervaring is, dat late aanmelders minder bewust kiezen dan vroege aanmelders Late aanmelders bezoeken minder vaak open dagen, meeloopdagen en andere voorlichtingsactiviteiten Ook uit onderzoek (Warps, Hogeling, Pass, & Brukx, 2009) blijkt dat late aanmelders risicogroep zijn voor uitval; verkeerde opleidingskeuze is belangrijkste uitvalreden Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

4 Projectgroep Laetitia Gardeniers, docent en instroomcoördinator Josien Mennen, docent, teamleider propedeuse Maril Hendrix, studentendecaan Miep Hanssen, opleidingssecretaresse Hans Maassen, lid examencommissie Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

5 doel Gebaseerd op reëel beeld van opleiding en beroep en een reële inschatting van de eigen capaciteiten in relatie tot de opleidingskeuze Hoger propedeuserendement Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

6 opzet Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

7 Portfolio  Ingevulde KIES ACTIEF  CV  motivatie  beschrijving eigenschappen van jezelf en van Social Worker  Aanvulling volgend studiejaar:  geschiktheid volgens je ouder, je vrienden en jezelf Portfolio wordt in propedeuse gebruikt bij SLB Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

8 Groepsgesprek 25 juni, 16 juli, 24 augustus Maximaal 8 late aanmelders per groep Begeleiding door studenttutoren 2 delen: In deel 1 (1,5 uur) werkt de groep aan opdracht In deel 2 (1 uur) nabespreking Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

9 Voorbeeld van hoe er gewerkt wordt in de opleiding:  de methodiek (APC)  de begeleiding (tutor)  de onderwijsgroep (werken met voorzitter, notulist en peerassessement) Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

10 N.a.v. het portfolio stel je jezelf voor:  vanuit de KAT  vanuit je motivatie  vanuit je achtergrond Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

11 ervaringsdeskundigheid Jullie zijn allemaal pedagogisch medewerker bij het Keerpunt, een justitiële jeugdzorginstelling voor jongens in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Er is een collega uitgevallen, mede door eigen persoonlijke problematiek. De ervaringsdeskundigheid van deze collega werkte in eerste instantie positief. Maar door de verscheidenheid van de problemen van de cliënten liep hij in zijn aanpak vast, waardoor hij voor langere tijd uitgevallen is. Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

12 De sollicitatiecommissie vraagt de pedagogisch medewerkers om advies: Wat vinden jullie belangrijke eigenschappen van de medewerker met betrekking tot het werken met cliënten, collega’s en in de organisatie? Opdracht: Maak voor de selectiecommissie een profiel van de ideale pedagogisch medewerker. Het profiel moet zo opgesteld zijn dat de sollicitatiecommissie vanuit het profiel de vragen kan stellen aan de sollicitanten. Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

13 Voor het maken van deze opdracht maken ze gebruik van:  Het portfolio; • KAT voor de competenties/ vaardigheden • Motivatie • ervaring  De folder van de instelling  Het Internet  Groepsproces Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

14 Voorbeeld van hoe er in de opleiding feedback wordt gegeven op het functioneren van het individu in de groep. Evaluatie :  het product  het groepsproces  het studiekeuzegesprek. Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

15 nabespreking SanderTip: Top: Inbreng: Gemiddeld MajaTip: Top: Inbreng: Onder gemiddeld Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

16 78% vindt het maken van het portfolio zinvol, 97% vindt het studiekeuzegesprek zinvol Scores betreffende beroepsbeeld zijn lager 2% heeft studiekeuze veranderd, 7% twijfelt ++ Sfeer, groepsgevoel, begeleiding door studenten Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

17 % Ja % Neu- traal % Nee Door het maken van het portfolio heb ik een beter beeld gekregen van de opleiding SW 582912 Door het maken van het portfolio weet ik meer over de beroepsmogelijkheden van Social Workers 315018 Door het maken van het portfolio heb ik nagedacht of de opleiding bij me past 77167 Door het studiekeuzegesprek heb ik een beter beeld gekregen van hoe er gewerkt wordt in de opleiding Social Work 9431 Door het studiekeuzegesprek weet ik beter of deze manier van werken bij me past 81171 Door het studiekeuzegesprek weet ik beter of het beroep bij me past 474211 Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

18 % ja % twijfel % nee Ik kan me vinden in het studieadvies dat ik heb gekregen 8170 Mijn studiekeuze is door het gesprek veranderd 2788 Door het studiekeuzegesprek weet ik dat ik de juiste studiekeuze heb gemaakt 86103 Ik heb me ook voor andere studies opgegeven 16182 Het maken van het portfolio is zinvol 78147 Het studiekeuzegesprek is zinvol9721 Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

19 Resultaten 139 139 late aanmelders zijn uitgenodigd voor een studiekeuzegesprek. 103 103 hebben deelgenomen aan groepsgesprek, 10 10 aan individueel gesprek. 15 15 deelnemers hebben zich na het groepsgesprek teruggetrokken. De 26 late aanmelders die niet hebben deelgenomen aan studiekeuzegesprek hebben hun aanmelding ingetrokken. Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

20 Conclusies Deelnemers zijn gemotiveerd Deelnemers die zich later afmelden hebben vaak negatieve feedback ontvangen Hypothese: Portfolio fungeert als drempel? Late aanmelder kan afmelder worden 50% minder uitval in september/oktober Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

21 Conclusies Inschrijving is vervroegd Van advies naar feedback Studenten zijn prima in staat om studiekeuzegesprekken te leiden Binding met opleiding wordt bevorderd Late aanmelder is te bereiken zonder hoge kosten en ingewikkelde organisatie Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

22 Conclusies  Waardevol voor aankomende studenten  Waardevol voor opleiding  Van 24 % uitval voor 1 feb. 2009  naar 16 % uitval voor 1 feb. 2010  Laatste (?) schakel in voorlichtingstraject: Voorlichting -> meet & greet -> opendag -> profielwerkstuk -> studiekeuzegesprek meeloopdag -> studiekeuzegesprek Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011

23 Vragen? Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Download ppt "Groepsgewijze studiekeuzegesprekken voor late aanmelders van de opleiding Social Work Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google