De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomst van de certificatie L'avenir de la certification

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomst van de certificatie L'avenir de la certification"— Transcript van de presentatie:

1 De toekomst van de certificatie L'avenir de la certification
OCAB 25 OCBS ir J. Polen, ondervoorzitter

2 Toekomstvisie OCBS Vision future de L’OCAB
Bieden van een meerwaarde aan de eindgebruiker Werken met een gestandaardiseerde systematiek Offrir une valeur ajoutée à l’utilisateur final Respecter une approche systematisée 25 OCAB OCBS

3 De meerwaarde La valeur ajoutée
EC position paper van 5 mei 2003 EC position paper du 5 mai 2003 25 OCAB OCBS

4 De meerwaarde La valeur ajoutée
EC position paper van 5 mei 2003 Een vrijwillig merk levert een meerwaarde duidelijk gescheiden van de eisen van het CE-merk, op transparante wijze EC position paper du 5 mai 2003 Une marque volontaire doit offrir une valeur ajoutée bien séparée des exigences de la marque CE, d’une façon transparente 25 OCAB OCBS

5 De OCBS-systematiek L’approche de l’OCAB
Productkenmerken en essentiële elementen van FPC Caractéristiques du produit et éléments essentiels du FPC 25 OCAB OCBS

6 De OCBS-systematiek L’approche de l’OCAB
Productkenmerken en essentiële elementen van FPC Gericht op de reële toepassing in de markt Caractéristiques du produit et éléments essentiels du FPC Axé sur l’utilisation réelle dans le marché 25 OCAB OCBS

7 De OCBS-systematiek L’approche de l’OCAB
Productkenmerken en essentiële elementen van FPC Gericht op de reële toepassing in de markt Geïntegreerde lijn van producent tot in de constructie Caractéristiques du produit et éléments essentiels du FPC Axé sur l’utilisation réelle du marché Chaîne intégrée du producteur jusque dans la construction 25 OCAB OCBS

8 De geïntegreerde lijn La chaîne intégrée
Producent: BENOR-staal Producteur: acier BENOR 25 OCAB OCBS

9 De geïntegreerde lijn La chaîne intégrée
Producent: BENOR-staal Stockhouders-verdelers: uitsluitend BENOR-staal Producteur: acier BENOR Stockistes-distributeurs: acier BENOR 25 OCAB OCBS

10 De geïntegreerde lijn La chaîne intégrée
Producent: BENOR-staal Stockhouders-verdelers: uitsluitend BENOR-staal Vlechtcentrales: uitsluitend BENOR-staal Producteur: acier BENOR Stockistes-distributeurs: acier BENOR Centrales de ferraillage: acier BENOR 25 OCAB OCBS

11 De geïntegreerde lijn La chaîne intégrée
Producent: BENOR-staal Stockhouders-verdelers: uitsluitend BENOR-staal Vlechtcentrales: uitsluitend BENOR-staal Systemen: op basis van BENOR-componenten Producteur: acier BENOR Stockistes-distributeurs: acier BENOR Centrales de ferraillage: acier BENOR Systèmes: à base de composantes BENOR 25 OCAB OCBS

12 Internationale samenwerking Coopération internationale
Samenwerkings-akkoorden met Nl, Fr, D Accords de coopération avec P-B, Fr et All 25 OCAB OCBS

13 Internationale samenwerking Coopération internationale
Samenwerkings-akkoorden met Nl, Fr, D Met respect van de nationale normen en regels Accords de coopération avec P-B, Fr et All En respectant les normes et règlements nationaux 25 OCAB OCBS

14 Internationale samenwerking Coopération internationale
Samenwerkings-akkoorden met Nl, Fr, D Met respect van de nationale normen en regels Kwaliteitssystemen breken door; bilaterale harmonisatie Accords de coopération avec P-B, Fr et All En respectant les normes et règlements nationaux Systèmes de qualité s’installent; harmonisation bilatérale 25 OCAB OCBS

15 Het Europa L’Europe 25 OCAB OCBS Beginsel: vrije markt
Principe: le marché libre 25 OCAB OCBS

16 Het Europa L’Europe 25 OCAB OCBS Beginsel: vrije markt
Bouwproductenricht-lijn (CPD): essentiële kenmerken Principe: le marché libre Directive Produits de Construction (CPD): exigences essentielles 25 OCAB OCBS

17 Het Europa L’Europe 25 OCAB OCBS Beginsel: vrije markt
Bouwproductenricht-lijn (CPD): essentiële kenmerken De reglementaire CE-markering Principe: le marché libre Directive Produits de Construction (CPD): exigences essentielles Le marquage CE réglementaire 25 OCAB OCBS

18 Het Europa L’Europe 25 OCAB OCBS Beginsel: vrije markt
Bouwproductenricht-lijn (CPD): essentiële kenmerken De reglementaire CE-markering Het vrijwillige KEY-mark Principe: le marché libre Directive Produits de Construction (CPD): exigences essentielles Le marquage CE réglementaire Le marquage volontaire Key-mark 25 OCAB OCBS

19 CE + BENOR 3 mogelijkheden om meerwaarde te bieden: hoger niveau van attestering, hoger prestatieniveau van een kenmerk, of specificaties buiten het CE-mandaat 3 possibilités d’ajouter une valeur: augmenter le niveau d’attestation, augmenter le niveau de performance d’une caractéristique, ou spécifications hors du mandat CE 25 OCAB OCBS

20 BENOR vs EC Het vrijwillig BENOR-merk komt te reglementair over en zou de vrije markt kunnen belemmeren Aanpassen formulering in bestekken La marque BENOR volontaire est suspectée d’être trop réglementaire et pourrait entraver le marché libre Adapter les prescriptions dans les cahiers des charges 25 OCAB OCBS

21 De basisnormen Les normes de base
EN voor betonstaal en EN voor voorspanstaal in voorbereiding Basisnormen op basis van nationale gebruiken en regels Normes EN (aciers pour béton) et EN (aciers de précontrainte) en préparation Normes de base en fonction des traditions et réglementations nationales 25 OCAB OCBS

22 Wat vraagt de markt? Que demande le marché?
Eenvoudige specificaties Vermijden van keuringskosten Spécifications claires et simples Eviter frais de réception 25 OCAB OCBS

23 Wat vraagt de markt? Que demande le marché?
Eenvoudige specificaties Vermijden van keuringskosten Snelheid van werken Vermijden van betwistingen Spécifications claires et simples Eviter frais de réception Rapidité d’exécution Eviter les litiges 25 OCAB OCBS

24 Wat vraagt de markt? Que demande le marché?
Eenvoudige specificaties Vermijden van keuringskosten Snelheid van werken Vermijden van betwistingen Eerlijke concurrentie Betrouwbare kwaliteit Spécifications claires et simples Eviter frais de réception Rapidité d’exécution Eviter les litiges Concurrence honnête Une qualité fiable 25 OCAB OCBS

25 Wat biedt OCBS? Que peut offrir l’OCAB?
Ervaring en deskundigheid sinds 1978 Belangrijk referentieel (PTV) Bekendheid in de bouwsector Kwaliteit van producent tot op de bouwplaats Expérience et compétence depuis 1978 Un référentiel important (PTV) Renom dans le secteur du bâtiment Qualité du producteur jusqu’au chantier 25 OCAB OCBS

26 Wat biedt OCBS? Que peut offrir l’OCAB?
Aanspreekpunt van de sector voor de certificering van nieuwe producten Vertegenwoordiging van België binnen normcommissies Responsable du secteur pour la certification de nouveaux produits Représentation de la Belgique dans les commissions normatives 25 OCAB OCBS

27 Besluit Conclusion 25 OCAB OCBS
OCBS is klaar om de overgang naar CE+BENOR vlot te laten verlopen OCBS werkt aan die domeinen die de service op de markt verbeteren L’OCAB est prêt pour la transition aux marques CE+BENOR L’OCAB prévoit l’extension de ses services là où le marché le demande 25 OCAB OCBS


Download ppt "De toekomst van de certificatie L'avenir de la certification"

Verwante presentaties


Ads door Google