De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proefproject ‘Competent van kop tot teen’ - BC Ter Heide

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proefproject ‘Competent van kop tot teen’ - BC Ter Heide"— Transcript van de presentatie:

1 Proefproject ‘Competent van kop tot teen’ - BC Ter Heide
Ervaringsuitwisseling 18 januari 2010

2 Voorstelling BC Ter Heide
Realisatie van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) Doelgroep: 400 bewoners: kinderen en volwassenen met een diep en ernstig meervoudige verstandelijke beperking 2 of meer persoonskenmerken/ functiestoornissen die dermate ernstig zijn dat zij elk op zich reeds leiden tot een gehandicapt bestaan

3 Voorstelling BC Ter Heide
Erkend voor 4 opvangvormen die regionaal verspreid zijn over 4 campussen:

4 Voorstelling BC Ter Heide
600 medewerkers Zorg (hoofd)opvoed(st)ers maatschappelijk werkers, geneesheren logopedisten ergotherapeuten kinesitherapeuten verpleegkundigen Ondersteunende afdelingen logistieke diensten administratieve diensten

5 Competentiemanagement
Hoe starten we ermee? : Missie en kernwaarden vastleggen en verankeren in de organisatie

6 Verankeren van missie en kernwaarden
Draagvlak creëren door een evenwichtige mix aan communicatiemiddelen Verhaal van interactie, communicatie en informatie Complementaire maatregelen Woorden, beelden, gedrag, …

7 Verankeren van missie en kernwaarden
Inwerken op 3 fases: Waarden communiceren (kennen) Waarden vertalen in gedrag (handelen) Waarden overnemen (geloven)

8 Verankeren van missie en kernwaarden
Integratie van waarden op 3 vlakken: Verticale integratie: top-down bottom-up Horizontale integratie: HR-cyclus Diepte integratie: implementatie en draagvlak

9 Verankeren van missie en kernwaarden
Verticale integratie: Wat hebben we gedaan: Missie gedefinieerd en hieruit waarden formuleerd Bespreking op managementoverleg Communicatie naar alle medewerkers: loonbrief, Bewonersdag, Ter Heide Band, Infobrochure Per campus fotopanelen met missie en waarden 2010: Personeelsfeest: vertoning film ‘Waar werken waarde(n)vol wordt’ Alle medewerkers ontvangen de DVD met boekje Rondgang algemeen directeur Van waarden naar kerncompetenties Van kerncompetenties naar gedragsindicatoren Blijven doen = continu proces

10 Missie

11 Kernwaarden Bewonersgerichtheid garandeert de bewoner een thuis en zorg die passen bij zijn persoon. Hij wordt als individu in zijn eigenheid erkend en gerespecteerd. Dit impliceert in dialoog gaan met onze bewoners en er over waken dat we hen niet inpassen binnen ons eigen aanbod. Wat voor ons belangrijk is, is daarom niet belangrijk voor hen.

12 Kernwaarden Betrokkenheid betekent dat medewerkers zich inzetten vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, nauwgezetheid, engagement, fierheid, genegenheid en dat zij dit gevoel meedragen over de muren van de instelling en de werkuren heen.

13 Kernwaarden Transparantie en openheid hebben alles te maken met de wil om te communiceren en hiervoor de nodige inspanningen te doen. Door eenvoud in onze werking en helderheid in onze communicatie maken we informatie en kennis voor iedereen toegankelijk. Op deze manier wordt het inzicht in de samenhang vergroot en de verbondenheid met elkaar gestimuleerd.

14 Kernwaarden Door ruimte te bieden aan talent en creativiteit wordt iedere medewerker aangemoedigd en uitgedaagd om initiatief te nemen en oog voor vernieuwing te hebben. Deze stimulerende werkomgeving wordt versterkt met een ondersteunende leiderschapsstijl.

15 Kernwaarden Samenwerken vraagt van iedere medewerker en groep medewerkers een actieve bijdrage om een gemeenschappelijke opdracht te realiseren. Samen doelen nastreven, met respect voor ieder zijn kwaliteiten en beperkingen, is de manier bij uitstek om te komen tot een gedragen en duurzaam resultaat.

16 Verankeren van missie en kernwaarden
Horizontale integratie: Wat hebben we gedaan: Opstartfase Onthaal: centrale introductie afgestemd op missie en waarden 2010: Werving en selectie: nieuwe medewerkers toetsen op waardegebonden competenties a.d.h.v.concrete gedragsindicatoren Evalueren en beoordelen: medewerkers aanspreken op naleven van waarden Blijven doen= competentiemanagement

17 Verankeren van missie en kernwaarden
Diepte integratie: Wat hebben we gedaan: Draagvlak management Bewonersdag Afstemmen personeelsprocedures (verzuimbeleid) 2010: Vertaling van de waarden in gedrag op team of dienstniveau (opdracht management) Overeenstemming personeelsstatuut/procedures Blijven doen: Afstemmen van overlegstructuur, communicatiestructuur,…, personeelsbeleid

18 Film ‘Waar werken waarde(n)vol wordt’


Download ppt "Proefproject ‘Competent van kop tot teen’ - BC Ter Heide"

Verwante presentaties


Ads door Google