De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam"— Transcript van de presentatie:

1 Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
Hoofdvragen: - Waarom gingen de Verenigde Staten over tot militair ingrijpen in Vietnam? - Waarom liet deze Vietnamoorlog diepe sporen na in de Amerikaanse samenleving en in de internationale verhoudingen?

2

3

4 Officiële landstaal: Vietnamees
Hoofdstad: Hanoi Regeringsvorm: Volksrepubliek Staatshoofd: Nguyen Minh Triet Regeringsleider: Nguyen Tan Dung Religie: boeddhisme 93%, rooms- katholicisme 6,7% Oppervlakte: km²(ongeveer Italië) (1,3% water) Inwoners: (262,2/km², Nederland is /km²)

5 Tropisch klimaat -Vruchtbaar, vooral in het zuiden.
Twee grote rivierdelta's, de Rode Delta in het noorden en de Mekongdelta in het zuiden. Dankzij irrigatie en bedijking is rijstverbouw hier een belangrijk bestaansmiddel. -Noorden en midden erg bergachtig; de omstandigheden voor landbouw zijn hier moeilijker.

6 Ontwikkelingen in de 20e eeuw
Strijd kapitalisme x communisme Kapitalisme: individu centraal, democratie, vrijheid, particuliere ondernemer, winststreven Communisme: collectief centraal, staat beslist, centraal geleide planeconomie, productie naar behoefte Probleem: systemen sluiten elkaar uit en zijn globalistisch Westerse waarden zijn universeel (overal geldig) Einddoel communisme is de wereldrevolutie en klasseloze maatschappij

7 Ontwikkelingen in de koloniale samenlevingen in Afrika , Azie en het Midden-Oosten:
tussen 1914 en 1945 opkomst nationalisme na 1945 snelle dekolonisatie Verenigde Staten en Sovjet-Unie willen nieuwe staten inlijven in hun kamp Sommige nieuwe landen kiezen een derde weg: de derde wereld

8 Hoofdstuk 1. Koude Oorlog en dekolonisatie in Indochina
Deelvraag: waarom raakten de Verenigde Staten betrokken bij de dekolonisatie van Indochina? 1.1 Nieuwe internationale verhoudingen na 1945 Geallieerde bondgenoten (VS, SU, GB) vallen uiteen in een communistisch en democratisch-kapitalisitsch kamp IJzeren Gordijn voor Oost-Europa (Fulton Speech Churchill 1946) Berlijn crisis (1948) Russen hebben de atoombom ook (1949) Communistische overwinning in China (1949)

9 Koreaanse oorlog 1950 - 1953 juni1950 oktober 1950 – juli 1951
september1950 Koreaanse oorlog General Macarthur: Let’s bomb Red China! President Truman: Nope! You’re fired! juni1950 oktober 1950 – juli 1951 april 1951

10 1.2 Vijandbeelden Amerika: Sovjet-Unie is uit op wereldrevolutie. Onze antwoorden: - Truman doctrine (1947) - Containment (indammen communisme) - Militaire confrontatie (kernoorlog) niet uitsluiten Sovjet-Unie: Amerika is uit op wereldheerschappij door imperialisme. Onze antwoorden: - Revolutionaire bewegingen in Azië steunen - Militaire confrontatie (kernoorlog) niet uitsluiten China: Tussen 1945 en 1960 bondgenoot van Sovjet-Unie, daarna verwijdering

11 1.3 Dekolonisatie in Zuid-Oost-Azië
Koloniale rijken in Azie: - Brits-Indie - Nederlands-Indie - Frans Indochina 1920 – 1940: opkomend nationalisme 1942 – 1945: Deel Azie onder Japanse controle augustus 1945: Japanse capitulatie na atoombommen Amerika 1945 – 1949: Kans voor nationalisten om de macht over te nemen Vanaf 1949: Dekolonisatie komt in de schaduw van Koude Oorlog Vietnam: Is het nationalisme of communisme?

12 1.4 Azië raakt bij de Koude Oorlog betrokken
september 1949: Rusland heeft ook atoombommen oktober 1949: Chinese communisten winnen burgeroorlog januari 1950: Noord-Korea valt Zuid-Korea aan Actievere opstelling Amerika in Zuidoost Azie: - economische hulp - militaire steun (dreigen met kernwapens) - ingrijpen via marionettenregeringen - Dominotheorie

13 Einde Hoofdstuk 1: Koude Oorlog en dekolonisatie in Indochina
Beantwoord nu de deelvraag: Waarom raakten de Verenigde Staten betrokken bij de dekolonisatie van Indochina?

14 Hoofdstuk 2. Kolonisatie en dekolonisatie van Vietnam
Deelvraag: op welke wijze voltrok het dekolonisatieproces zich in Vietnam? 2.1 Het Franse koloniale bestuur (1883 – 1954) Zuiden (Mekong-delta welvarender) dan Noorden. Kleine Frans georiënteerde elite van grootgrondbezitters - producten: rijst, maïs, katoen, fruit, suikerriet, cassave, koffie, thee en rubber - beperkte verbeteringen in infrastructuur en onderwijs - kleine katholieke minderheid Noorden en midden, meer kleine boeren, anti-Frans

15 2.2 Nationalisme, communisme en dekolonisatie in Vietnam
Ho Chi Minh (1890 – 1969) in West-Europa (vooral Parijs) mede-oprichter Franse communistische partij naar Moskou, opgeleid als Komintern-agent – 1927 werkt vanuit Zuid-China voor Vietnamese nationalisme oprichting Indochinese communistische partij oprichting Vietminh. Aanvallen vanuit Zuid-China Ho in Moskou voor het vijfde congres van de Komintern,

16 2.2 Nationalisme, communisme en dekolonisatie in Vietnam
Ho Chi Minh (1890 – 1969) - 28 augustus 1945 Democratische Republiek Vietnam (DRV) uitgeroepen met Ho als president. Besprekingen met Frankrijk

17 2.3 De Akkoorden van Genève
Fransen tegen onafhankelijkheid. Houden machtsbasis in het zuiden ` Franse nederlaag bij Dien Bien Phu Akkoorden van Genève (Frankrijk en DRV): - 1. Vietnam tijdelijk verdeeld langs de 17e breedtegraad - 2. Beide delen neutraal (geen militaire banden of afspraken) - 3. in 1956 nationale verkiezingen daarna hereniging Wat kwam er van deze punten terecht?

18 Einde hoofdstuk 2: Kolonisatie en dekolonisatie van Vietnam Beantwoord nu de deelvraag van hoofdstuk 2: Op welke wijze voltrok het dekolonisatieproces zich in Vietnam?

19 Hoofdstuk 3. Noord en Zuid-Vietnam na 1954
Deelvraag: waarom kwam het opnieuw tot een oorlog in Vietnam? 3.1 Noord-Vietnam: Het regime van Ho Chi Minh Opbouw communistische staat in het noorden: - nationalisatie bedrijven - planeconomie - anticommunistische Vietnamezen vluchten naar het zuiden - guerrillabeweging in Zuid-Vietnam gestart (NLF of Vietcong) Beeld in het westen: bevestiging van de domino-theorie

20 3.2 Zuid-Vietnam: het regime van Ngo Dinh Diem
Opbouw anticommunistische staat in het zuiden: - militaire dictatuur onder Amerikaanse marionet - Amerikaanse steun bij opbouw Zuidvietnamees leger - verstrekte dorpen-politiek tegen Vietcong - oppositie wordt met geweld onderdrukt Beeld in het oosten: Amerika voert koloniale politiek met foute dictator als marionet

21 3.3 Noord en Zuid-Vietnam in het krachtenveld van de Koude Oorlog
Volgens Amerika: - Zuid-Vietnam niet laten vallen (domino-theorie) - gezichtsverlies (leider van de Vrije Wereld) voorkomen - aan China en Sovjet-Unie laten zien dat we niet wijken - eigen soldaten sturen om ARVN te helpen Vietcong te verslaan Volgens Noord-Vietnam - hulp Sovjet-Unie en China tegen imperialisme - verenigd Vietnam einddoel - uitbreiding strijd in het zuiden door NLF(Vietcong)

22 Einde hoofdstuk 3: Noord en Zuid-Vietnam na 1954 Beantwoord nu zelf de deelvraag van hoofdstuk 3:
Waarom kwam het opnieuw tot een oorlog in Vietnam?

23 Hoofdstuk 4. Een supermacht verliest een oorlog (1964-1973)
Deelvraag: waardoor bleef een militaire overwinning voor de Verenigde Staten in de oorlog in Vietnam uit? 4.1 Uitgangspunten van de Amerikaanse strategie ( ) - Zuid-Vietnam moet zelfstandige staat worden - Zuid-Vietnam moet anticommunistisch blijven - militair isoleren van Noord-Vietnam door ARVN - ARVN gaat Vietcong verslaan - beperkte inzet Amerikaanse leger (adviseurs, luchtsteun) Achtergrond strategie: domino-theorie en containment-opvatting

24 4.2 Falende strategie Escalatie oorlog vanaf 1964 (president Johnson) na incident in de Golf van Tonkin Congres neemt Golf van Tonkin-resolutie aan: president mag alle noodzakelijke maatregelen nemen om Zuid-Vietnam bij te staan. Praktijk: oorlogshandelingen verrichten zonder een oorlogsverklaring

25 - bombardementen op Noord-Vietnam (Rolling Thunder)
4.2 Falende strategie (1965 – 1968) Strategie Johnson: - bombardementen op Noord-Vietnam (Rolling Thunder) - infrastructuur vernietigen - aanvoerlijnen Vietcong vernietigen - Hanoi en Haiphong worden niet gebombardeerd - luchtsteun voor ARVN - beperkte inzet Amerikaanse troepen - begin 1965: eind 1965: begin 1968:

26 4.3 Steun van bondgenoten Zowel China als de Sovjet-Unie steunen Noord-Vietnam: - wapens - technisch personeel - geld Een communistisch blok? - China en Noord-Vietnam zijn eigenlijk oude vijanden, maar hebben nu een gemeenschappelijke vijand - verhouding China en Sovjet-Unie ook slecht

27 4.4 Het einde van de Amerikaanse interventie in Vietnam Waarom heeft de Amerikaanse strategie geen succes? - steun China en Sovjet-Unie -Vietcong blijft de baas op platteland in het zuiden - geen democratisch alternatief in Zuid-Vietnam - invloed bombardementen beperkt -Ho Chi Minh-route - Hanoi en Haiphong buiten schot - wapens en middelen vanuit Sovjet-Unie en China - effectieve guerrilla-oorlog Vietcong - frustratie bij Amerikaanse soldaten - luchtoorlog maakt veel burgerslachtoffers -napalm, agent orange - Amerikaanse thuisfront verliest vertrouwen in de oorlog - rol media

28 Tet-offensief 1968 keerpunt - Amerika: “oorlog is niet te winnen.”
- Strategie Nixon (1969 – 1974): “Peace with honour” - vredesonderhandelingen in Parijs - terugtrekking Amerikanen en vietnamisering oorlog - zware bombardementen op Noorden - uitbreiding oorlog naar Laos en Cambodja - druk op China en Sovjet-Unie om Noord-Vietnam te laten tekenen - Parijse Akkoorden, 1973 - Amerikaanse troepen uit Vietnam - hereniging Vietnam na vrije verkiezingen - de facto hetzelfde als Geneve 1954 - Val van Saigon (Ho Chi Minh-stad), 1975 - Noord en Zuid verenigd in Socialistische Republiek Vietnam

29 Hoofdstuk 5. Gevolgen van de Vietnam-oorlog in Vietnam
Deelvraag: welke gevolgen had de oorlog voor burgers en militairen in Vietnam? 5.1 Gevolgen van de Vietnam-oorlog voor de Vietnamese samenleving Ca. 3 miljoen doden in heel Vietnam (militairen en burgers) Noord-Vietnam: - ondergrondse oorlogseconomie - infrastructuur bovengronds vernield - schade door ontbladeringsmiddelen, onontplofte bommen en mijnen Zuid- Vietnam: - onveilige platteland ontvolkt - steden draaien op oorlogseconomie en corruptie - dollareconomie zonder eigen productie - leegloop na overwinning Noorden

30 jonge dienstplichtigen kwamen terecht in een smerige guerrilla-oorlog
5.2 Gevolgen van de Vietnam-oorlog voor Amerikaanse militairen in Vietnam jonge dienstplichtigen kwamen terecht in een smerige guerrilla-oorlog oorlog was niet te winnen geen helden maar schurken My Lai verdeeldheid Amerikaanse samenleving komt aan het licht "The draft (dienstplicht) is: white people sending black people to fight yellow people to protect the country they stole from the red people.“ - frustratie en onmacht soldaten live op tv gebracht door de media

31 Hoofdstuk 6. De oorlog aan het 'thuisfront'
Deelvraag: welke invloed had de oorlog op de Amerikaanse samenleving en in welke mate beïnvloedde de Amerikaanse publieke opinie het verdere verloop van de oorlog?


Download ppt "Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam"

Verwante presentaties


Ads door Google