De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een oefening bij de theorie…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een oefening bij de theorie…"— Transcript van de presentatie:

1 Een oefening bij de theorie…
Volgende 18 dia’s geven telkens een praktijksituatie weer. Op uw bijgevoegd antwoordformulier kunt u telkens aangeven welke toepassing van handhygiëne noodzakelijk is op de plaats van het vraagteken.

2

3 Oplossing vragen praktijksituaties
Overlopen welke toepassing van handhygiëne noodzakelijk is en verklaring

4 1. De logopediste voert een groepsgesprek met een aantal bewoners en schrijft nadien haar bevindingen neer in de individuele dossiers. ?

5 2. De verpleegkundige dient oraal medicatie toe aan verschillende bewoners. Ze draagt daarbij geen handschoenen. ?

6 3. De zorgkundige schakelt het oproepsysteem uit op de kamer van de bewoner en sluit de gordijnen.
?

7 4. De zorgkundige helpt de bewoner bij het aantrekken van de schoenen
4. De zorgkundige helpt de bewoner bij het aantrekken van de schoenen. Nadien legt ze propere lakens op het bed van de bewoner. ?

8 5. De verpleegkundige opent een steriele set, trekt de handschoenen aan en verzorgt de wonde. Nadien werpt ze de handschoenen weg. ?

9 6. De zorgkundige helpt de bewoner bij het aantrekken van de schoenen
6. De zorgkundige helpt de bewoner bij het aantrekken van de schoenen. Vervolgens belt ze met haar telefoon naar de receptie en verlaat ze de kamer. ?

10 7. De logopediste helpt een bewoner met slikproblemen en schrijft nadien haar bevindingen neer in het individueel zorgdossier van de bewoner. ?

11 8. De zorgkundige ledigt het urinaal van de bewoner, zonder hierbij handschoenen te dragen. Nadien zet ze de televisie van de bewoner aan. ?

12 9. De verpleegkundige komt de kamer binnen, helpt de bewoner in de juiste houding en opent een steriele set om een wondverzorging uit te voeren. ?

13 10. Na het intiem toilet verwijdert de verpleegkundige de handschoenen.
?

14 11. De verpleegkundige verwijdert de handschoenen na het nemen van een urinestaal. Nadien neemt ze kledij uit de kast van de bewoner en start ze de verzorging. ?

15 12. De kinesitherapeut helpt de bewoner op de rand van het bed te zitten en wandelt met haar door de gang. ?

16 13. De verpleegkundige start met het klaarleggen van de medicatie voor de bewoners.
?

17 14. De verpleegkundige deponeert het gebruikt linnen in de linnenzak en neemt nadien propere lakens op de verzorgingskar in de gang. Zij draagt daarbij geen handschoenen. ?

18 15. De verpleegkundige komt binnen op de kamer en neemt op de verzorgingskar in de gang een washandje en handdoek om de bewoner te wassen. ?

19 16. De zorgkundige gaat de kamer binnen en begeleidt de bewoner tot bij het toilet. Vervolgens komt ze de badkamer buiten en neemt ze propere lakens op de verzorgingskar in de gang. ?

20 17. De verpleegkundige geeft de medicatie aan de bewoner
17. De verpleegkundige geeft de medicatie aan de bewoner. Nadien vult zij het elektronisch dossier van de bewoner in. ?

21 18. De zorgkundige brengt de maaltijd binnen op de kamer en plaatst deze op de tafel. Vervolgens helpt zij de bewoner een goede houding aan te nemen. ?

22 19. De schoonmaakster loopt in de gang en neemt haar telefoon op.
?

23 20. De zorgkundige komt de kamer binnen, geeft de bewoner een hand om hem naar het toilet te begeleiden. ?

24 21. De schoonmaakster ledigt de pedaalemmer uit het toilet van de bewoner en trekt de handschoenen uit Nadien vult ze het toiletpapier aan. ?

25 22. De kinesist helpt de bewoner in zijn rolstoel, rijdt haar naar de tafel waar haar maaltijd klaarstaat, en start de maaltijdbegeleiding. ?

26 23. De verpleegkundige haalt de gebruikte lakens van het bed en deponeert ze in de linnenzak. Ze draagt daarbij geen handschoenen. Vervolgens neemt ze propere lakens van de linnenkar in de gang en dekt het bed op. ?

27 24. De verpleegkundige maakt de waskom leeg, werpt de handschoenen weg en verlaat de kamer.
?

28 25. De verpleegkundige komt de kamer binnen om het klaarstaande urinestaal mee te nemen.
?

29 Oplossing vragen praktijksituaties
Overlopen welke toepassing van handhygiëne noodzakelijk is en verklaring

30 1. De logopediste voert een groepsgesprek met een aantal bewoners en schrijft nadien haar bevindingen neer in de individuele dossiers. ?

31 De handen moeten niet gewassen of ontsmet worden.
Waarom niet? Een groepsgesprek voeren en bevindingen neerschrijven in dossiers wordt niet beschouwd als een zorgcontact.

32 2. De verpleegkundige dient oraal medicatie toe aan verschillende bewoners. Ze draagt daarbij geen handschoenen. ?

33 De handen moeten ontsmet worden met handalcohol.
Waarom? Na een zorgcontact met een bewoner en voor een zorgcontact met een andere bewoner.

34 Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?

35 3. De zorgkundige schakelt het oproepsysteem uit op de kamer van de bewoner en sluit de gordijnen.
?

36 De handen moeten niet gewassen of ontsmet worden.
Waarom niet? De schakelaar van het oproepsysteem en de gordijnen behoren niet tot de directe bewonersomgeving.

37 4. De zorgkundige helpt de bewoner bij het aantrekken van de schoenen
4. De zorgkundige helpt de bewoner bij het aantrekken van de schoenen. Nadien legt ze propere lakens op het bed van de bewoner. ?

38 De handen moeten niet gewassen of ontsmet worden.
Waarom niet? Na een zorgcontact met een bewoner volgt een handeling m.b.t. de directe bewonersomgeving (bed - lakens).

39 5. De verpleegkundige opent een steriele set, trekt de handschoenen aan en verzorgt de wonde. Nadien werpt ze de handschoenen weg. ?

40 De handen moeten ontsmet worden met handalcohol.
Waarom? Na het uittrekken van handschoenen.

41 Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?
II. Handhygiëne > Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?

42 6. De zorgkundige helpt de bewoner bij het aantrekken van de schoenen
6. De zorgkundige helpt de bewoner bij het aantrekken van de schoenen. Vervolgens belt ze met haar telefoon naar de receptie en verlaat ze de kamer. ?

43 De handen moeten ontsmet worden met handalcohol.
Waarom? Na een zorgcontact met een bewoner.

44 Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?

45 7. De logopediste helpt een bewoner met slikproblemen en schrijft nadien haar bevindingen neer in het individueel zorgdossier van de bewoner. ?

46 De handen moeten ontsmet worden met handalcohol.
Waarom? Na een zorgcontact met een bewoner.

47 Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?

48 8. De zorgkundige ledigt het urinaal van de bewoner, zonder hierbij handschoenen te dragen. Nadien zet ze de televisie van de bewoner aan. ?

49 De handen moeten niet gewassen of ontsmet worden.
Waarom niet? Na het vastnemen van het urinaal is er contact met de directe bewonersomgeving (afstandsbediening TV).

50 9. De verpleegkundige komt de kamer binnen, helpt de bewoner in de juiste houding en opent een steriele set om een wondverzorging uit te voeren. ?

51 De handen moeten ontsmet worden met handalcohol.
Waarom? Vóór een zuivere handeling (openen van een steriele set).

52 Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?

53 10. Na het intiem toilet verwijdert de verpleegkundige de handschoenen.
?

54 De handen moeten ontsmet worden met handalcohol.
Waarom? Na het uittrekken van handschoenen.

55 Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?
II. Handhygiëne > Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?

56 11. De verpleegkundige verwijdert de handschoenen na het nemen van een urinestaal. Nadien neemt ze kledij uit de kast van de bewoner en start ze de verzorging. ?

57 De handen moeten niet gewassen of ontsmet worden.
Waarom niet? Na het uittrekken van handschoenen is er contact met de directe bewonersomgeving (kledij bewoner) en met de bewoner.

58 12. De kinesitherapeut helpt de bewoner op de rand van het bed te zitten en wandelt met haar door de gang. ?

59 De handen moeten niet ontsmet te worden.
Waarom niet? Ontsmetten van de handen is niet nodig tussen twee opeenvolgende zorgcontacten bij eenzelfde bewoner.

60 13. De verpleegkundige start met het klaarleggen van de medicatie voor de bewoners.
?

61 De handen moeten ontsmet worden met handalcohol.
Waarom? De handen moeten ontsmet worden voor het uitvoeren van een zuivere handeling (medicatie klaarleggen).

62 Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?

63 14. De verpleegkundige deponeert het gebruikt linnen in de linnenzak en neemt nadien propere lakens op de verzorgingskar in de gang. Zij draagt daarbij geen handschoenen. ?

64 De handen moeten ontsmet worden met handalcohol.
Waarom? De lakens behoren tot de directe bewonersomgeving. Bovendien volgt een zuivere handeling (propere lakens nemen van op de verzorgingskar in de gang).

65 Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?

66 15. De verpleegkundige komt binnen op de kamer en neemt op de verzorgingskar in de gang een washandje en handdoek om de bewoner te wassen. ?

67 De handen moeten niet gewassen of ontsmet worden.
Waarom niet? De handen werden ontsmet bij het binnenkomen van de kamer. Tussen het binnenkomen van de kamer en het nemen van een handdoek en washandje is er geen bewonerscontact.

68 16. De zorgkundige gaat de kamer binnen en begeleidt de bewoner tot bij het toilet. Vervolgens komt ze de badkamer buiten en neemt ze propere lakens op de verzorgingskar in de gang. ?

69 De handen moeten ontsmet worden met handalcohol.
Waarom? Na een zorgcontact met een bewoner en vóór een zuivere handeling (propere lakens nemen van op de verzorgingskar in de gang).

70 Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?

71 17. De verpleegkundige geeft de medicatie aan de bewoner
17. De verpleegkundige geeft de medicatie aan de bewoner. Nadien vult zij het elektronisch dossier van de bewoner in. ?

72 De handen moeten niet gewassen of ontsmet worden.
Waarom niet? Er is geen zorgcontact geweest met een bewoner; de bewoner neemt de medicatie zelf in.

73 18. De zorgkundige brengt de maaltijd binnen op de kamer en plaatst deze op de tafel. Vervolgens helpt zij de bewoner een goede houding aan te nemen. ?

74 De handen moeten niet ontsmet worden.
Waarom niet? De handen moeten ontsmet worden voor het opdienen van een maaltijd (zuivere handeling). Indien de maaltijd na het ontsmetten van de handen direct wordt opgediend aan de bewoner, moeten de handen niet nogmaals ontsmet worden.

75 19. De schoonmaakster loopt in de gang en neemt haar telefoon op.
?

76 De handen moeten niet ontsmet worden.
Waarom niet? De telefoon is persoonlijk materiaal en behoort niet tot de directe bewonersomgeving.

77 20. De zorgkundige komt de kamer binnen, geeft de bewoner een hand om hem naar het toilet te begeleiden. ?

78 De handen moeten ontsmet worden met handalcohol.
Waarom? Vóór een zorgcontact met een bewoner.

79 Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?

80 21. De schoonmaakster ledigt de pedaalemmer uit het toilet van de bewoner en trekt de handschoenen uit. Nadien neemt ze een rol toiletpapier van op de verzorgingskar in de gang en plaatst het in de toiletpapierhouder. ?

81 De handen moeten ontsmet worden met handalcohol.
Waarom? Na het uittrekken van handschoenen volgt een zuiver handeling (rol toiletpapier nemen van op de kar in de gang).

82 Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?
II. Handhygiëne > Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?

83 22. De kinesitherapeut helpt de bewoner in zijn rolstoel, rijdt haar naar de tafel waar haar maaltijd klaarstaat, en start de maaltijdbegeleiding. ?

84 De handen moeten niet ontsmet worden.
Waarom niet? De handen werden ontsmet vóór het zorgcontact met de bewoner. Ontsmetten van de handen is niet nodig tussen twee opeenvolgende zorgcontacten bij eenzelfde bewoner. Ter aanvulling: De persoon die de maaltijd opdient, moet vóór het opdienen ook zijn handen ontsmetten (zuivere handeling).

85 23. De verpleegkundige haalt de gebruikte lakens van het bed en deponeert ze in de linnenzak. Ze draagt daarbij geen handschoenen. Vervolgens neemt ze propere lakens van de linnenkar in de gang en dekt het bed op. ?

86 De handen moeten ontsmet worden met handalcohol.
Waarom? De lakens behoren tot de directe bewonersomgeving. Bovendien volgt een zuivere handeling (propere lakens nemen van op de verzorgingskar in de gang).

87 Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?

88 24. De verpleegkundige maakt de waskom leeg, werpt de handschoenen weg en verlaat de kamer.
?

89 De handen moeten ontsmet worden met handalcohol.
Waarom? Na het uittrekken van handschoenen.

90 Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?
II. Handhygiëne > Handen ontsmetten met handalcohol: wanneer?

91 25. De verpleegkundige komt de kamer binnen om het klaarstaande urinestaal mee te nemen.
?

92 Bij het vastnemen van een urinestaal moeten handschoenen gedragen worden.
Waarom? Er is contact met een voorwerp dat bevuild is met lichaamsvochten (urine). Er is ook kans op contact met lichaamsvochten (urine).

93 Handschoenen dragen: wanneer?


Download ppt "Een oefening bij de theorie…"

Verwante presentaties


Ads door Google