De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 TH Hoofdstuk 4 Water § 7-8 Wereld. Bijna 7 m onder de zeespiegel Laagste punt van Nederland: hoe laag? Laagste punt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 TH Hoofdstuk 4 Water § 7-8 Wereld. Bijna 7 m onder de zeespiegel Laagste punt van Nederland: hoe laag? Laagste punt."— Transcript van de presentatie:

1 2 TH Hoofdstuk 4 Water § 7-8 Wereld

2 Bijna 7 m onder de zeespiegel Laagste punt van Nederland: hoe laag? Laagste punt

3 Voorkomen dat Nederland overstroomt door: Bescherming sterke dijken langs rivieren dijkvakken met een dijkring

4 Rivieren Rivieren brengen veel water naar Nederland Hoeveelheid water schommelt Schommelingen in hoeveelheid water = regiem van de rivier

5 Rijn Door de Rijn stroomt gemiddeld 2200 m 3 water per seconde. Piekafvoer van 12.500 m 3 water per seconde: lage delen naast de rivier staan blank dijkbewaking Toekomst: piekafvoer van 16.000 m 3 water per seconde!

6 Waterbeheer Rivierwater dat door Nederland stroomt, is niet altijd schoon: water zuiveren. Duurzaam waterbeheer: afvalwater mag niet zo smerig zijn dat anderen er last van hebben.

7 Veiligheid Oplossing: rivieren moeten voldoende ruimte hebben bredere rivieren diepere rivieren Veel regen: peil van de rivieren stijgt rivieren stromen sneller Daardoor kans op: dijkdoorbraken overstromingen

8 Gevaar Kans op: dijkdoorbraken overstromingen is groter geworden door: dijken dicht bij rivieren stijging zeespiegel

9 Oplossing 1 Andere oplossing om grote hoeveelheden water af te voeren: drietrapsstrategie 1 vasthouden Bij harde regen water vasthouden, zodat het in de grond kan zakken.

10 Oplossing 2 Andere oplossing om grote hoeveelheden water af te voeren: drietrapsstrategie 1 vasthouden 2 bergen Water tijdelijk opslaan in retentiegebieden.

11 Oplossing 3 Andere oplossing om grote hoeveelheden water af te voeren: drietrapsstrategie 1 vasthouden 2 bergen 3 lozen Water afvoeren naar zee. Rivieren moeten breed genoeg zijn.

12 Zeespiegelstijging Zeespiegel stijgt al lange tijd, daardoor: kustafslag = wegslaan van stukken strand en eerste rij duinen (zeereep) tijdens een storm

13 Zeespiegelstijging - oplossing Kustlijn van 1990 vasthouden, dus: schade herstellen bij kustafslag met: zand van de bodem van de Noordzee = zandsuppletie

14 Zeezand Vroeger: zeezand storten op plaats waar zand was weggeslagen. Tegenwoordig: voor de kust zand storten zeestromen brengen zand naar de kust kustherstel door de natuur = dynamisch kustbeheer

15 Dynamisch kustbeheer Tussen Hoek van Holland en Den Haag: grote zandvlakte in zee. Zand wordt door zeestromen verdeeld langs de kust = dynamisch kustbeheer d.m.v. de zandmotor.

16 Nieuw land Meren en stukken zee zijn drooggemaakt: dijken rond meren water wegpompen Resultaat: droogmakerij Gebruikt als: woonruimte landbouwgrond Flevoland Beemster

17 Polders Natte gebieden bewoonbaar maken door bodemwater weg te pompen: grond wordt steviger grond zakt = inklinking Bij veengrond veel inklinking, omdat er veel water in zit. Veengebieden zijn zo polders geworden. Polder = gebied waar mensen de waterstand regelen.


Download ppt "2 TH Hoofdstuk 4 Water § 7-8 Wereld. Bijna 7 m onder de zeespiegel Laagste punt van Nederland: hoe laag? Laagste punt."

Verwante presentaties


Ads door Google