De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Antwoorden hoofdstuk 3. Antwoorden 3.1a Met 20000 polissen worden 1000 schades vergoed. b Premieopbrengst – schadeuitkeringen – overige kosten. Premie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Antwoorden hoofdstuk 3. Antwoorden 3.1a Met 20000 polissen worden 1000 schades vergoed. b Premieopbrengst – schadeuitkeringen – overige kosten. Premie."— Transcript van de presentatie:

1 Antwoorden hoofdstuk 3

2 Antwoorden 3.1a Met 20000 polissen worden 1000 schades vergoed. b Premieopbrengst – schadeuitkeringen – overige kosten. Premie (20000 x € 100) € 2000000 Schade (1000 x € 800)€ 800000 Overige kosten€ 1000000 Winst€ 200000 cPolis dPremie€ 124 Poliskosten€ 10 € 134 Ass.bel 7.5%€ 10.05 Verz.kosten€ 144.05 e 1 Het gaat om duurdere fietsen. 2 Antoine heeft een lager eigen risico. 3 Antoine woont in een regio waar het risico groter is.

3 3.2a Antwoorden Het zoveel mogelijk beperken van (de nadelen van) risico’s. bEigen inzicht. Meest logische keus. Het risico dat je scooter gestolen wordt. Het risico dat je van de trap valt. Het risico dat je je schooltas verliest. cEigen inzicht. Mogelijk antwoord geringe kans dat het gebeurd. dVolgens artikel 2IC diefstal en/of verduistering en oplichting. e Nee: In artikel 4a staat dat gebruik tijdens de voorbereiding of bij deelneming aan wedstrijden niet verzekerd is (uitsluiting). f Ja zie artikel 5 g Zo spoedig mogelijk na schade.

4 Antwoorden 3.3Eigen mening. b 1 WA-verzekering 2 Zorgverzekering 3 Opstal verzekering c1 Zonder verzekering kun je hoge schades niet betalen. 2 Sociale solidariteit. 3 Vanwege hoge premie zouden mensen hem niet willen afsluiten. d De uitspraken zetten aan tot nalatigheid, waardoor er eerder kans op schade ontstaat. e Hogere schade-uitkeringen moeten betaald worden door uit hogere premies.

5 Antwoorden 3.4 1 Geen inkomen meer voor voetballers waarbij het contract afloopt. 2 Verlies van sportgenot. bEr was geen sprake van een onzeker voorval, LIU Xiang wist van zijn blessure. c Er was sprake van fraude, deze mensen kunnen zich niet meer verzekeren bij dezelfde maatschappij. dFaillissement dan raak je het belegde vermogen kwijt eNee door grote onzekerheid zijn de verzekeringsmaatschappijen niet bereid beleggers te verzekeren. Bovendien zijn beleggers op de hoogte van risico’s. f Asymmetrische informatie gDe toezichthouder Autoriteit financiële markten.

6 Antwoorden 3.5aNeé; hier is sprake van immoreel gedrag en moreel wangedrag. Verzekeringen keren bij nalatigheid en opzet niet uit. b Zowel in geval van brandstichting als bij onachtzaamheid kan er sprake zijn van een ander – meer risicovolgedrag, omdat men weet dat men verzekerd is. c Als je verzekerd bent, ga je wellicht minder voorzichtig om met je eigendommen. d Door invoering van eigen risico’s, uitsluitingen en risicoselectie. eNiet iedereen wordt in de verzekering geaccepteerd, of alleen met uitsluitingen of tegen betaling van een (veel) hogere premie. Of klanten worden wordt het onmogelijk gemaakt om zich te kunnen verzekeren.

7 Antwoorden 3.6aNee, volgens artikel 6d wordt er alleen schade vergoed aan bezittingen van anderen. b Ja, van personen ouder dan 13 jaar wordt de toegebrachte schade niet vergoed, van personen jonger dan 13 wel. cIn dergelijke gevallen zijn er zoveel claims bij de verzekeringsmaatschappijen dat deze onmogelijk alle claims kan gaan betalen. d Huisdieren brengen vaak schade toe aan bezittingen van anderen, dat is niet altijd te voorkomen. 3.7aArtsen, ziekenhuizen en verzekerden blijken te frauderen bij het declareren van ziektekosten. bDoor de fraude hebben de verzekeringsmaatschappijen te maken met hogere kosten. Deze kosten zullen worden doorberekend in de premies van de verzekerden. Anders kan dit tot verliezen leiden bij de verzekeringsmaatschappij. c Iedereen moet zich verplicht verzekeren voor ziektekosten en verzekeringsmaatschappijen moeten iedereen verplicht accepteren in de verzekering.

8 Antwoorden dOngeacht iemands ziektegeschiedenis moeten verzekeraars een nieuwe verzekerde accepteren. Dus ook minder gezonde mensen. eZorgverzekeraars met relatief veel ziektekostenclaims krijgen uit een vereveningsfonds meer geld dan verzekeraars met relatief weinig ziektekostenclaims. 3.8a Daarmee kan de rechtmatige eigenaar snel opgespoord worden. b De overheid wil voorkomen dat je een gestolen fiets koopt. c Als er minder wordt gestolen, hoeven verzekeringsmaatschappijen ook minder schade uit te keren en verbetert het bedrijfsresultaat/winst. d Omdat verzekeringsmaatschappijen minder schade hoeven uit te keren, dalen de kosten, deze kostendaling kan in de vorm van premieverlaging worden doorgegeven aan verzekerden. e Lava BV : Omdat de kans op uitkeren kleiner is doordat er een hoger eigen risico is. f Goedkoper, kleine schades kun je zelf betalen. gNiets ; de schade is voor eigen risico.

9 Antwoorden 3.9a Premie 12 x € 3.75 € 45 Ass.bel 7.5%€ 3.38 Totaal€ 48.38 b Ja, Het gebeurd niet met opzet. cNee, er is sprake van opzichtschade. Bij huurkoop ben je nog geen eigenaar van het product. dAls er een conflict bestaat met een willekeurige verzekeraar is een andere rechtsbijstandsverzekeraar objectiever in de beoordeling van het probleem. eJa, de verzekering biedt ook juridische hulp bij arbeidsgeschillen.

10 Antwoorden 3.10 Persoon 1: premie (basispakket) 10 x 1.08 = € 10.8 Persoon 2: premie (basispakket) 10 x 1.08= € 10.8 € 21.60 Poliskosten € 3.75 € 25.35 Ass.bel 7.5% € 1.90 Verzekeringskosten € 27.25 b Voor verschillende dekkingen gelden verschillende premiebedragen. c € 350 (gitaar) + € 1450 (camera) – € 75(eigen risico) = € 1800 dus antwoord C d Cataloguswaarde, leeftijd bestuurder, verzekeringsmaatschappij, regio. eMet een WA verzekering verzeker je alleen voor de schade van een ander. f Unigarant verzekering is het goedkoopst Premie € 762.75 Poliskosten€ 10.75 € 773.50 Ass.bel 7.5%€ 58.01 Totaal€ 831.51

11 Antwoorden 3.111 Premiedifferentiatie op basis van gereden kilometers (vaker op de weg meer kans op schade) 2 Premiedifferentiatie op basis van cataloguswaarde (duurdere auto’s is voor een verzekeringsmaatschappij een groter risico) 3 ambtenaren hoeven minder premie te betalen ( schijnen veiliger te rijden en minder schades te claimen?) b Inmiddels een maximale premiekorting opgebouwd. Dus kortingspercentage 75%. Auto koste € 16550 ----) kijk € 17000 cataloguswaarde want 16000 is te weinig. 18000 kilometer dus ---) kijk minder dan 20000 kilometer. Lees af premie 1216. Je betaalt dus 25% zie korting. 0.25 x € 1216 = € 304 premie Premie € 304 Poliskosten€ 15 € 319 Ass.bel 7.5%€ 23.93 Verzekeringskosten€ 342.93 € 7500 + € 2600 - € 500 (eigen risico) = € 9600c d 1 keer schade dus hij valt van trede 14 terug naar 9. In trede 9 is het kortingspercentage 55%.

12 e Door schade te claimen komt ze lager op de premieladder te staan. Ze kan dan beter € 50 zelf betalen dan dat ze volgend jaar veel meer premie moet betalen. f Nominale premie 12 x € 124.50 x 2 (personen) = € 2988 Inkomensafhankelijke premie 7,2% x € 24000 = € 1728 + Zorgtoeslag 12 x € 100 € 1200 – Vergoeding inkomensafhankelijke premie werkgever € 1728 – Totaal € 1788 g A C D E door basispakket hNiet iedereen wordt in de verzekering geaccepteerd, of alleen met uitsluitingen of tegen betaling van hogere premie. i Risicoverevening wil zeggen dat de verzekeraar een compensatie krijgt voor de extra kosten die patiënten met een hoog risico met zich meebrengen. Die compensatie is nodig om verliesgevende patiënten te kunnen verzekeren (zoals ouderen of chronisch zieken). jHet fonds wordt hoofdzakelijk gevuld met inkomensafhankelijke zorgbijdrage.

13 3.13a Tot de sociale werknemersverzekering bSociale verzekeringen worden betaald uit sociale premies en sociale voorzieningen worden betaald uit belasting. c70 % van het minimumloon d1 Zonder verplichte verzekering zijn kosten vrijwel voor niemand op te brengen. 2 Sociale solidariteit en rechtvaardigheid. Je betaald je hele leven premie voor iemand die een uitkering het hard nodig heeft. 3 Zonder verplichte verzekering zouden velen zich op grond van averechtse selectie willen verzekeren. 3.14aWaardevaste uitkeringen stijgen met de lonen en niet met de prijzen. b Waardevaste uitkeringwelvaartvast uitkering € 966.84 1.005 x € 966.84 = € 971.671.01 x € 966.84 = € 976.51 1.035 x € 966.84 = 1000.681.05 x € 966.84 = € 1015.18 1.06 x € 966.84 = 1.024.851.09 x € 966.84= 1053.86

14 c RIC = NIC / PIC X 100 101 / 100,5 X 100 = 100,49 Dus de koopkracht steeg met 0,49% dEen waardevaste minimumuitkering ; De minimumuitkeringen stegen procentueel evenveel als de lonen. 3.15a De overheid heeft een informatienadeel (asymmetrische informatie) ten opzichte van de burgers. Burgers proberen misbruik te maken van de sociale verzekeringen. b C en E cDoor vergrijzing stijgen de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg en bejaardenzorg. dPremies verhogen, verhogen AOW leeftijd, afschaffen of verlagen van de pensioenen, belastingvoordelen voor ouderen als ze langer door werken, verlagen van de uitkering. eVervroegde pensionering € 30000 x 0.06 = € 1800 Ouderdomspensioen (€ 30000 - € 14650) x 0.12 = € 1842 Totaal € 3642 fWerknemers betalen zowel dit jaar als volgend jaar een kwart van de totale premie voor het ouderdomspensioen. Werkgevers betalen dus driekwart daarnaast wordt de ouderdomspremie met 2% verhoogd. 0, 75 x (12% + 2%) = 10,5%

15 3.16In het antwoord moeten de volgende elementen aan bod komen: A Hogere AOW- premies via hogere loonkosten leiden tot verhoging van de productiekosten en exportprijzen van Nederlandse bedrijven B Verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd kan bijdragen aan de betaalbaarheid van de AOW omdat de inkomsten stijgen doordat het premie- inkomen hoger is/ meer mensen premie betalen. De uitgaven dalen doordat het aantal AOW gerechtigden daalt. Stijging van de arbeidsproductiviteit van ouderen, waardoor het aantrekkelijker wordt voor werkgevers om ouderen aan te nemen.

16 3.17 a juist b juist c juist d juist e onjuist f onjuist Antwoorden b 7 jaar (zowel 2005 als 2011 tellen hier als arbeidsjaar mee ; zie de voorwaarden waarin staat dat een jaar meetelt als je minstens aan de 24 weken eis voldoet. De uitkeringsduur is dus 7 maanden. c70% x € 2345 = € 1641,50 dAls je een eigen huis hebt, krijg je bijstand in de vorm van een lening. Dit moet later terug betaald worden. Dit staat bekend als ‘ eerst je eigen huis opeten’. e Door te solliciteren probeer je aan een baan te komen om zo snel mogelijk weer zelf in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. f Harrie is voor 40% arbeidsongeschikt. Bij een werkweek van 36 t/m 40 uur per week mag jij 0.40 x 36(uur) = 14,4 uur of 0.40 x 40(uur) 16 uur werken. 0.70 x (€ 2150 - € 585) = € 1095,50 g Het uitkeringsbedrag van de WIA kan dalen tot onder het bijstandsniveau

17 3.18a 2 x ( € 686.78 + € 40,36 ) = € 1454,28 b Nee ze heeft na haar 67 e alleen recht op AOW. c12 x (€1068,98 + 56,50) = € 12701.28 dOmdat de vaste lasten ongeveer even hoog blijven, krijgt een alleenstaande meer dan de helft van de AOW van een echtpaar. eAWBZ: Algemene wet bijzondere ziektekosten. f 4 kwartalen x 3 kinderen x € 194,99 12 maanden X 100 = € 194,99 g De kinderbijslag wordt uitgekeerd aan de ouder die het kind verzorgt. In de meeste gevallen is dat de moeder. In geval van een echtscheiding wonen kinderen meestal bij hun moeder.

18 Antwoorden 3.19aEigen mening zoals Ja, net als de overheid vind ik dat iedereen moet proberen deel te nemen aan het arbeidsproces. Dan moet je maar een oplossing zien te vinden voor de kinderopvang. Of nee Een ouder moet er in de eerste plaats zijn voor een kind bBijstand € 853,76 + € 44.94 = € 898.70 Toeslag = € 200 totaal€ 1098,70 c Lizette voldoet niet aan de sollicitatieplicht Lizette moet eerst ‘’ Het geld van haar eigen huis op maken’’ Lizette heeft recht op een alimentatie uitkering van haar ex man d Zonder sociale voorzieningen zouden veel mensen financieel niet kunnen rondkomen. Zij zouden in een diep gat kunnen vallen met veel schulden. Het sociale vangnet beschermt elke burger bij verlies van inkomen e Bijstand € 1219,67 + € 64.19 = € 1283.86 Toeslag € 256 Totaal € 1539,86 Dit is 12 x € 1539,86 = € 18478,32 per jaar Dat is € 18478 / 52 = € 355,35 per maand.

19 3.20aBron 3 1995: 9 miljard uitkeringen / 302.7 miljard bbp x 100 = 2.97% 2000: 10.7 miljard uitkering / 401.8 miljard bpp x 100 = 2.66% Dus gedaald bBron1 en 3 1990: 10 miljard / 880800 = € 11353.32 2000: 10.7 miljard / 952600 = € 11232,40 De daling bedraagt dus € 120,90 c Bron 2 Mannen jonger dan 45 jaar: 117.067 / 140377 x 100=83% Mannen ouder dan 45 jaar: 329020 / 409514 x 100= 80% Vrouwen jonger dan 45 jaar: 141017 / 162746 x 100 = 87% Vrouwen ouder dan 45 jaar: 211979 / 240034 x 100 = 88% dHet gaat om de consumentenprijsindex van 1994 (111,9) en 1996 (117,2) e1. 799083 / 6087300 x 100 = 13,1% 2. 36,1 – (5.5 +6.5 +3.0 +9.0) = 13.1


Download ppt "Antwoorden hoofdstuk 3. Antwoorden 3.1a Met 20000 polissen worden 1000 schades vergoed. b Premieopbrengst – schadeuitkeringen – overige kosten. Premie."

Verwante presentaties


Ads door Google