De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toegepaste informatica

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toegepaste informatica"— Transcript van de presentatie:

1 Toegepaste informatica
Voor de richtingen EE – EM – IW u per week in het 5de jaar 2 u per week in het 6de jaar

2 5 delen over 2 jaar Deel 1: PC -techniek Deel 2: PLC-techniek
Deel 3: Datacommunicatie en netwerken Deel 4: Programmeren in hogere programmeertaal Deel 5: Pakketten

3 Werkwijze: Begeleid zelfgestuurd leren
Wat is Begeleid zelfgestuurd leren? Met begeleid zelfgestuurd leren bedoelen we het geleidelijk opbouwen van een competentie naar het einde van het secundair onderwijs, waarbij leerlingen meer en meer het leerproces zelf in handen gaan nemen. Zij zullen meer en meer zelfstandig beslissingen nemen in verband met leerdoelen, leeractiviteiten en zelfbeoordeling. Dit houdt onder meer in dat de opdrachten meer open worden; er meerdere antwoorden of oplossingen mogelijk zijn; de leerlingen zelf keuzes leren maken en die verantwoorden; de leerlingen zelf leren plannen; er feedback is op proces en product; er gereflecteerd wordt op leerproces en leerproduct. De leraar is coach, begeleider.

4 Deel 1 PC techniek 1 Architectuur van de microprocessor 1.1 Blokschema
1.2 Bussen 1.3 Onderdelen van de CPU 1.4 Geheugen 1.5 Microprocessorfamilies

5 Deel 1 PC techniek 2 Machinetaal 2.1 Instructie 2.2 Machinecyclus
2.3 Adressering 2.4 Onderbrekingen 2.5 Programmatie

6 Deel 1 PC techniek 3 PC-hardware 3.1 Moederbord 3.2 Poorten
3.3 Hardwareonderdelen: de processor-slot, de BIOS, de batterij, de voeding 3.4 Voedingsaansluitingen 3.5 Kaarten: videokaart, geluidskaart, modem, netwerkkaart 3.6 Externe geheugens en opslagmedia 3.7 Kabelaansluitingen

7 Deel 1 PC techniek 4 PC-software
4.1 Besturingssystemen: Windows, LINUX 4.2 Besturingsbevelen 4.3 Installatie van besturingssysteem 4.4 Installatie van applicatiesoftware 4.5 Patches en plug-ins 4.6 BIOS-onderdelen: betekenis en functies, optimalisatie en instellingen 4.7 Stuurprogramma’s 4.8 Foutmeldingen 4.9 Werkingsmodi van het besturingssysteem

8 Deel 2 PLC techniek 1 Basisbegrippen
1.1 Opbouw van een PLC (black box) 1.2 Structuur van een geautomatiseerd proces 1.3 Structuur van een PLC-sturing 1.4 Vermogens– en stuurkring 1.5 Soorten signalen 1.6 Voordelen van PLC t.o.v. klassieke sturingen 1.7 Toepassingsgebied van PLC’s

9 Deel 2 PLC techniek 2 Programmatie 2.1 Verwerking in de CPU
2.2 Adressering 2.3 Programmeertalen: ladderdiagram (LAD), logische bouw-stenen (FBD), instructielijst (STL), functiediagram (SFC) 2.4 Programmaverwerking

10 Deel 2 PLC techniek 3 Besturingsfuncties 3.1 JA-, EN- en OF-functie
3.1 Niet-functie 3.2 Prioriteiten: EN-voor-OF-functie en OF-voor-EN-functie 3.3 EXOF-functie 3.4 Merkers 3.5 Detectoren met breekcontacten 3.6 Geheugenfuncties 3.7 Flankdetectie

11 Deel 2 PLC techniek 4 Tijd- en telfuncties 4.1 Tijd- en telfuncties
4.2 Diagrammen 4.3 Programmatie van pulsen

12 Deel 2 PLC techniek 5 Functiediagrammen 5.1 Opmaak 5.2 PLC-programma
5.3 Basisstructuren 5.4 Onderbrekingen

13 Deel 3 Datacommunicatie en netwerken
1.1 Fysische toegang tot WAN zoals telefoonnet, DCS, ADSL-net, Telenet, videoconferentie 1.2 Datatransmissie: digitale en analoge transmissie, modula-tie, technieken 1.3 Transmissiemedia zoals: coax kabel, twisted pair, glasve-zel, infrarood/laser, LOS/Satelliet 1.4 Transmissie: types asynchrone en synchrone verbindingen, methoden 1.5 Communicatiestandaarden: OSI-, TCP/IP-model 1.6 Interne en externe modems, standaarden en protocollen, nulmodem 1.7 Draadloze communicatie

14 Deel 3 Datacommunicatie en netwerken
2.1 Basistopologieën: gemaasd netwerk, sternetwerk 2.2 Basisprotocollen: CSMA/CD, Token passing ring, Token passing bus 2.3 Hardware: netwerkkaart, connectoren, bekabeling, swit-ches, routers, bridges, gateways 2.4 Soorten netwerken: point-to-point, client-server, peer-to-peer 2.5 Soorten server: file- en printservers, mailservers, proxiser-ver, clientserver 2.6 Virtuele servers 2.7 Internet: IP-routering, IP-adres, symbolische machinenaam (DNS), URL, http-protocol 2.9 Diensten: , nieuwsgroepen, bestandenoverdracht, remote login, chatten, navigatie, telefonie 2.10 Intranet

15 Deel 3 Datacommunicatie en netwerken
3 Netwerkbesturingssysteem 3.1 Installatie en configuratie 3.2 Delen van bronnen 3.3 Delen van data- en programmabestanden 3.4 Gedeelde internetaansluiting 3.5 Netwerkbeheer: installatie van netwerksoftware, configuratie en gebruik

16 Deel 4 Datacommunicatie en netwerken
4 Beveiliging 4.1 Soorten malware (kwaadaardige software) 4.2 Beveiliging: antivirus-programma, firewall 4.3 Preventie bij het mailen en surfen 4.4 Back-up systemen 4.5 Systeemherstel 4.6 Netwerkbeveiliging: hackers, encryptie, file-locking en re-cordlocking, beveiliging van de fileserver

17 Deel 4 PROGRAMMEREN IN HOGERE PROGRAMMEERTAAL
1 Ontwerp 1.1 Probleemstelling en scenario 1.2 Gegevenstabel 1.3 Controlestructuur: sequentie, selectie, iteratie 1.4 Stapsgewijze verfijning: deelproblemen 1.5 Informatie-uitwisseling

18 Deel 4 PROGRAMMEREN IN HOGERE PROGRAMMEERTAAL
2 Implementatie 2.1 Programmeeromgeving (coderingsafspraken) 2.2 Declaratie van globale en lokale constanten en variabelen 2.3 Expressies: operatoren, standaardfuncties, toekenning 2.4 Opdrachten 2.5 Structuren: sequentie, selectie, iteratie 2.6 Deelproblemen (procedure en functie) 2.7 Informatie-uitwisseling tussen deelproblemen d.m.v. para-meters

19 Deel 5 PAKKETTEN 1 Tekstverwerking 1.1 Sjablonen en opmaakprofielen
1.2 Opmaak: alineaopmaak, automatische nummering, kop- en voettekst, paginaopmaak en nummering 1.3 Bin-normen 1.4 Secties 1.5 Tabellen 1.6 Figuren en tekstvakken

20 Deel 5 PAKKETTEN 2 Rekenblad
2.1 Celinhoud: basisbewerkingen, vergrendelen, naamge-ving 2.2 Formules, standaardfuncties 2.3 Geavanceerde functies: horizontaal en verticaal zoe-ken, wat als functie 2.4 Koppelen van werkbladen en mappen 2.5 Grafieken: gevorderde opmaak 2.6 Databank: sorteren, opzoeken met filters 2.7 Draaitabellen 2.8 Macro’s

21 Deel 5 PAKKETTEN 3 Databanken
3.1 Namen, eigenschappen en validatie op veld- en tabelni-veau 3.2 Tabelstructuur 3.3 Beheer van records 3.4 Bepaling van entiteiten, attributen en relaties 3.5 Conceptueel gegevensmodel (ERD) 3.6 Normalisatie 3.7 Formulieren: ontwerp, objecten en eigenschappen 3.8 Rapporten: ontwerp, objecten en eigenschappen 3.9 Query’s: selectiequery, totaalquery, parameterquery, actiequery 3.10 Koppelen van de objecten

22 Deel 5 PAKKETTEN 4 Webontwikkeling 4.1 Organisatie van een website 4.2 Ontwerp met een editor 4.3 Opmaaktaal 4.4 Scriptingtaal

23 Samenvatting 5 delen over 2 jaar Deel 1: PC -techniek Deel 2: PLC-techniek Deel 3: Datacommunicatie en netwerken Deel 4: Programmeren in hogere programmeertaal Deel 5: Pakketten Dus: veel leerstof en weinig lesuren => regelmatig studeren of anders…

24


Download ppt "Toegepaste informatica"

Verwante presentaties


Ads door Google