De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van verre landen en volkeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van verre landen en volkeren"— Transcript van de presentatie:

1 Van verre landen en volkeren
Pensum Herodotus Eindexamen 2011

2 Eindexamen algemeen Er is precies voorgeschreven welke teksten van Herodotus door alle leerlingen moeten worden gelezen en waar je straks tekstvragen over krijgt (=het pensum) Op je eindexamen krijg je ook een vertaling die voor 50% telt. Ook de vertaling is van Herodotus.

3 Herodotus Historiae Het boek waar we uit lezen: de Historiae (Historiën) Oudste Griekse geschiedwerk dat bewaard is gebleven Uit 5e eeuw v. Chr. (Herodotus leefde ca v. Chr)

4 Onderwerp van de Historiae
Onderwerp = de conflicten tussen de Grieken en de niet-Grieken (m.n. de Perzen) Maar: aan de hand daarvan komen bijzonderheden van de hele hem bekende wereld aan de orde. Veel (leuke) uitweidingen.

5 Oud en nieuw Het idee is niet nieuw: er waren al verschillende Grieken geweest die hadden geschreven over bepaalde gebieden (logografen) De uitwerking wel nieuw: Hdt. verbindt gs. van versch. volkeren Hdt. gaat op zoek naar de oorzaken Hdt. verricht onderzoek (schriftelijke en mondelinge bronnen, zelf kijken, redeneren om te reconstrueren, soms aangeven iets niet te weten)

6 Onderzoeksinstrumenten
Hdt. noemt zelf ook zijn onderzoeks-instrumenten o[yi~ (zien) oJravw, fut o[yomai ajkohv (horen) ajkouvw gnwvmh (redeneren) gignwvskw

7 Prooimion Belangrijk om de opvattingen van een schrijver te leren kennen is het prooimion (prooivmion) = inleiding In de oudheid geen ‘voorwoord’, maar gewoon 1e deel van boek Hdt. Historiae bestaat uit 9 ‘boeken’, die weer in paragrafen zijn ingedeeld, bv 1.1 = prooimion


Download ppt "Van verre landen en volkeren"

Verwante presentaties


Ads door Google