De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 18: 1 Schriftlezing: Nehemia 13: 14, 22, 31 Tekst: Zondag 32.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 18: 1 Schriftlezing: Nehemia 13: 14, 22, 31 Tekst: Zondag 32."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 18: 1 Schriftlezing: Nehemia 13: 14, 22, 31 Tekst: Zondag 32

2 Dit jaar houden we op 23, 24 en 25 maart Tussen 18:00 en 21:00 uur onze eierverkoop. We hebben weer veel vrijwilligers nodig. Wilt u / jij ons helpen? Opgeven kan bij: Fam Haan, tel. 261653; Fam Haan, tel. 261653; Jan vd Giessen, tel. 06-51743136

3

4

5 Bid mee, help mee en geef!

6 Zuid-Afrika lijdt… Armoede, gebroken gezinnen en taboes rond aids ontwrichten de samenleving. Zuid-Afrika: veel gebroken gezinnen leven onder armoedige omstandigheden.

7 Zuid-Afrika lijdt… Armoede, gebroken gezinnen en taboes rond aids ontwrichten de samenleving. De ziekte is aids volop aanwezig… Maar wordt tegelijk verzwegen vanwege schaamte en taboes.

8 Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering…

9 Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering, door voedsel, zorg, medicijnen én de kracht van het Evangelie. … verandering voor aidspatiënten en hun families door voedsel, zorg en medicijnen.

10 Bid mee, help mee en geef! Onze partners bieden hoop, gedreven door de liefde van Jezus. Ze brengen verandering, door voedsel, zorg, medicijnen én de kracht van het Evangelie. … én levensreddende verandering door de kracht van het Evangelie!

11 Geloof delen wereldwijd Met uw hulp kan dit levens-veranderende werk in Zuid-Afrika door blijven gaan!

12 Namens uw verre naasten in Zuid-Afrika: Hartelijk dank voor uw bijdrage! geloof delen wereldwijd @deverrenaasten www.facebook.com/deverrenaasten

13 Zingen,Luisteren en Spelen in het Morgenlicht (Baalderveld -oost)

14

15 Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Kosten: €20,- per team (min. 5 personen) Kosten: €20,- per team (min. 5 personen)

16

17 In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 18: 1 Schriftlezing: Nehemia 13: 14, 22, 31 Tekst: Zondag 32

18 Mededelingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

19 Moment van stilte  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

20 Votum en Zegengroet  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

21 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

22 Psalm 18

23

24 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

25 Lezen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

26 Lezen Nehemia 13: 14, 22, 31 14. Mijn God, denk aan alles wat ik heb gedaan; laten de goede daden die ik heb verricht voor de tempel van mijn God en voor de eredienst, niet worden uitgewist. 22. Tegen de Levieten zei ik dat ze zichzelf moesten reinigen en de poorten moesten komen bewaken, opdat de sabbat een heilige dag zou blijven. Mijn God, denk ook hierom aan mij, en weet met mij begaan in uw grote goedgunstigheid. 31. En ook voor de levering van hout op vaste tijden, en voor de aanvoer van de eerste oogst. Reken het mij, mijn God, ten goede aan.

27 Tekst  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

28 Zondag 32 Vraag 86: Nu wij uit onze ellende, zonder enige verdienste van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord: Omdat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwt tot zijn beeld, opdat wij met ons hele leven tonen, dat wij God dankbaar zijn voor zijn weldaden en opdat Hij door ons geprezen wordt. Vervolgens om zelf uit de vruchten zeker te zijn van ons geloof en om door onze godvrezende levenswandel ook onze naasten voor Christus te winnen.

29 Zondag 32 Vraag 87: Kunnen zij dan behouden worden, die in hun goddeloos en ondankbaar leven voortgaan en zich niet tot God bekeren? Antwoord: Beslist niet, want de Schrift zegt dat een onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, oplichter, of een dergelijke zondaar, het koninkrijk van God niet beërven zal.

30 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

31 Gezang 178

32

33

34 Preek  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

35 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

36 Psalm 40

37

38

39

40

41

42 Avondmaalviering  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

43 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

44 Gezang 91

45

46 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

47  Vandaag  1 e Kerk  2 e Diaconie  Volgende week  1 e Evangelisatie  2 e Rente en aflossing  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3

48 Geloofsbelijdenis  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

49 Gezang 123

50

51

52

53 Zegen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps.18: 1  Gebed  LezenNehemia 13: 14, 22, 31  TekstZondag 32  Gz.178: 1, 2, 4  Preek  Ps. 40: 3, 4  Avondmaalviering  Gz.91  Gebed  Collecte  Geloofsbelijdenis Gz. 123: 2, 3  Zegen

54


Download ppt "In deze dienst zal Ds. A. H. Verbree voorgaan Na de zegen zingen we Ps. 18: 1 Schriftlezing: Nehemia 13: 14, 22, 31 Tekst: Zondag 32."

Verwante presentaties


Ads door Google