De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

vrije tijd vrijetijdstrajectbegeleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "vrije tijd vrijetijdstrajectbegeleiding"— Transcript van de presentatie:

1 vrije tijd vrijetijdstrajectbegeleiding

2 erkende VTZO 20 erkende vrijetijdszorgorganisaties in Vlaanderen.
5 erkende VTZO’s binnen KVG. Erkend en gesubsidieerd door het VAPH.

3 ontstaan VTB KVG kreeg altijd veel vragen i.v.m. vrije tijd => grote stijging. Ook PmH willen meer dan enkel basisbehoeften verwezenlijken. Invulling vrije tijd: persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, zelfvertrouwen, ontsnappen aan de dagelijkse sleur, …

4 ontstaan VTB Opstart vrijetijdswerking: doel om zelf werkingen op te richten. Ruim aanbod, ruime doelgroep. Bv.: speelpleinwerkingen, vakanties, gezinswerking ZonderMeer, kookclub, bowling, supportersgroep voetbal, DyNAHmiek, knutselclub, … Voor kinderen, jongeren en volwassenen; specifiek (bv. JonASS) of gemengd.

5 ontstaan VTB Maar ook ons aanbod is voor sommigen te beperkt.
doorverwijzen naar andere organisaties Geen opvolging. Komt iemand bij de juiste organisatie terecht? Spreekt het aanbod aan? Neemt iemand zelf contact? Veel drempels vragen vaak een procesbegeleiding. Slechts beperkte personeelsinzet mogelijk.

6 ontstaan VTB signaalfunctie overleg met de erkende VTZO’s beleid
4 erkende VTZO’s Vlaams-Brabant sloegen de handen in elkaar. projectaanvraag onderzoek VTB (provincie) i.s.m. KUL. VTB in the picture. Nadenken over geschikte methodiek. Resultaat: uitgewerkte definiëring en methodiek.

7 ontstaan VTB Begin 2012: einde onderzoek
mogelijkheid uitbreiding middelen (voor opstarten VTB) Dankzij continu signaleren + wetenschappelijk onderzoek. Elke erkende VTZO: + ½ FTE met VTB als hoofdopdracht.

8 het eerste jaar experimenteren onszelf ‘vormen’ evalueren en bijsturen
Netwerken als belangrijke taak (doelgroep + doorverwijzers). anno 2015: uitgebreid netwerk mensen vinden ons grote expertise regelmatige evaluatie en maandelijkse intervisie

9 verloop VTB vragen ontvangen
reactief, maar zeker ook proactief (alert voor onderliggende vragen) kennismakingsgesprek en vraagverduidelijking zoektocht starten + contact met organisaties try-out opvolging

10 ervaringen PmH Tim een zeer intelligente jongeman van 18 jaar met ASS en is op zoek naar een vrijetijdsbesteding waar hij zijn intellectuele capaciteiten kan aanspreken. Ook zoekt hij een hobby waar hij meer sociale contacten kan opbouwen met gelijkgestemden. Met deze vraag kwam hij terecht bij KVG. Na een kort gesprek met de vrijetijdswerker kwam Tim op het idee om te gaan schaken. De vrijetijdswerker legde contact met een schaakclub bij Tim in de buurt. Hoewel de eerste keer wat eng was voor Tim en hij wat drempels moest overwinnen, is hij nu een vaste waarde binnen de schaakclub.

11 ervaringen PmH Liesbet (50) heeft een matige verstandelijke beperking. De afgelopen jaren heeft ze steeds regelmatig geknutseld in een dienstencentrum vlakbij. De knutsellessen zijn echter stopgezet en nu verveelt ze zich en mist het contact met de mensen. KVG luistert naar haar verhaal en gaat meteen op zoek! We komen te weten dat er vlakbij een centrum is waar senioren overdag cursussen kunnen volgen. Liesbet gaat eerst een les schilderen uit proberen. Omdat dit zo goed meevalt, schrijft ze zich enkele weken later ook in voor een cursus breien. De senioren geven haar een warme welkom, ze heeft terug gezelschap en kan met haar mooie werkjes pronken.

12 ervaringen PmH Joris (24) hoorde via via over vrijetijdstrajectbegeleiding en nam contact op met de vrijetijdsmedewerker in Vlaams-Brabant. Hij zat al een hele tijd met het idee in zijn hoofd om te gaan boogschieten. Toch was de twijfel groot, omdat Joris niet zo mobiel is door spastische diplegie. Daarom ging de trajectbegeleider samen met Joris op zoek naar een geschikte boogschietclub in de buurt. De trajectbegeleider vond een club in het naburige dorp, nam contact met hen op en een week later stonden ze al in de club. Bij het eerste bezoek werd door beide partijen verkend wat mogelijk was en werden de eerste afspraken gemaakt om alles vlot te doen verlopen. Enkele weken later kon Joris starten en het was meteen een schot in roos! Joris moet veel oefenen, maar kan gewoon mee doen met de rest van de groep. In de club zijn ze heel vriendelijk en stellen ze alles in het werk om Joris evenwaardig te kunnen laten deelnemen.

13 ervaringen PmH een mailtje van een karateclub en hoe M. tot karate kwam: “M. deed heel enthousiast mee, hij vond het gewoon grandioos. Dinsdag waren zij zijn rolstoel vergeten en heeft hij met ondersteuning van een volwassene en zijn broer enkele oefeningen rechtstaand meegedaan. Dat ging verbazend goed maar was wel vermoeiend voor hem. Woensdag hadden ze zijn stoel bij en heeft hij in zijn stoel meegetraind. …

14 ervaringen PmH … Wij hebben nog iemand in de club die rolstoel gebonden is en hij kan daar veel van afkijken en leren. Wij denken dat er wel wat mogelijkheden zijn voor M. met zijn stoel, maar met hulp van anderen en eventueel met een aangepast looprek waar een harnas aan bevestigd is waarin hij stabiel vastgemaakt is zou hij zelfs rechtstaand mee kunnen trainen. Hij werd ook met veel enthousiasme onthaald door de andere kinderen. Wat ons betreft mag M. onze club vervoegen.”

15 ervaringen PmH Het verhaal van Pascal (zie artikel). 

16 evaluatie VTB Belangrijk instrument om vrije tijd op maat mogelijk te maken. Voorwaarden VAPH: “om aanspraak op deze middelen te kunnen maken engageert de betrokken organisatie zich jaarlijks om ten minste 30 bijkomende vrijetijdstrajectbegeleidingen te realiseren die leiden tot een duurzame inclusieve vrijetijdsbesteding. Dit betekent dat betrokken personen ofwel lid geworden zijn van een niet door het VAPH gesubsidieerde vrijetijdsorganisatie, ofwel op structurele basis deelnemen aan activiteiten van sportieve, artistieke of socio-culturele aard die door derden zijn georganiseerd.” 

17 evaluatie VTB duurzaam Bewijzen a.d.h.v. een formulier.
Geen goede manier om VTB te bewijzen. Soms besteed je veel tijd aan een cliënt, zonder dat dit tot resultaten leidt die in aanmerking komen voor subsidie. Veel personeelsinzet vs. niet-registreerbaar resultaat Begeleiding is niet altijd zonder resultaat. De cliënt kan wel ‘sterker’ zijn door de geboden begeleiding.

18 evaluatie VTB duurzaam Staat het bewijs garant voor een goede VTB?
Wat als je iemand ‘snel-snel’ lid maakt van een organisatie? => resultaat vs. proces

19 evaluatie VTB inclusief
Oorspronkelijk enkel en alleen inclusieve VTB registreerbaar. Maar voor ons staat de vraag van de cliënt voorop. Voorwaarden aangepast. reguliere organisatie of een niet-VAPH-gesubsidieerde organisatie (bv. G-judo, Akabe, …) Doorverwijzingen naar het eigen aanbod niet registreerbaar als VTB.

20 evaluatie VTB 30 trajecten
Niet eenvoudig; vaak 50-tal trajecten doen om 30 registreerbare VTB te halen. Niet elke VTB eindigt positief (omwille van té intensieve begeleiding, verandering thuissituatie, …). Toch is de cliënt vaak sterker geworden. Veel tijdsinvestering, maar toch geen registratie mogelijk. Dit alles maakt dat je meer dan halftijds VTB doet (terwijl er maar middelen voor ½ FTE zijn).

21 algemene bedenkingen Nood aan buddy = vaak noodzakelijk (37% van de vragen). Past niet binnen de opdracht die we kregen vanuit VAPH. Net die begeleidingen zijn vaak het meest ‘op maat’. Niet te negeren = signaalfunctie. Mobiliteit = belangrijke drempel. Kijken in het netwerk of bij de vrijetijdsorganisatie Mogelijkheden aankaarten. Intensieve begeleiding is (helaas) niet mogelijk.

22 Vragen? Bedenkingen? Tips?

23 Bedankt!


Download ppt "vrije tijd vrijetijdstrajectbegeleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google