De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kantoorautomatisering Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2010-2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kantoorautomatisering Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2010-2011"— Transcript van de presentatie:

1 Kantoorautomatisering Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2010-2011 philips@telin.UGent.be http://telin.UGent.be/~philips/kantoorautomatisering/

2 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 2 Copyright notice This powerpoint presentation was developed as an educational aid to the renewed course “Office automation” (Kantoorautomatisering), taught at the University of Gent, Belgium as of the year 2000. This presentation may be used, modified and copied free of charge for non-commercial purposes by individuals and non-for-profit organisations and distributed free of charge by individuals and non-for-profit organisations to individuals and non-for-profit organisations, either in electronic form on a physical storage medium such as a CD-rom, provided that the following conditions are observed: 1.If you use this presentation as a whole or in part either in original or modified form, you should include the copyright notice “© W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2002” in a font size of at least 10 point on each slide; 2.You should include this slide (with the copyright conditions) once in each document (by which is meant either a computer file or a reproduction derived from such a file); 3. If you modify the presentation, you should clearly state so in the presentation; 4.You may not charge a fee for presenting or distributing the presentation, except to cover your costs pertaining to distribution. In other words, you or your organisation should not intend to make or make a profit from the activity for which you use or distribute the presentation; 5. You may not distribute the presentations electronically through a network (e.g., an HTTP or FTP server) without express permission by the author. In case the presentation is modified these requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the presentation, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then these requirements do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the presentation, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. In particular note that condition 4 also applies to the modified work (i.e., you may not charge for it). “Using and distributing the presentation” means using it for any purpose, including but not limited to viewing it, presenting it to an audience in a lecture, distributing it to students or employees for self-teaching purposes,... Use, modification, copying and distribution for commercial purposes or by commercial organisations is not covered by this licence and is not permitted without the author’s consent. A fee may be charged for such use. Disclaimer: Note that no warrantee is offered, neither for the correctness of the contents of this presentation, nor to the safety of its use. Electronic documents such as this one are inherently unsafe because they may become infected by macro viruses. The programs used to view and modify this software are also inherently unsafe and may contain bugs that might corrupt the data or the operating system on your computer. If you use this presentation, I would appreciate being notified of this by email. I would also like to be informed of any errors or omissions that you discover. Finally, if you have developed similar presentations I would be grateful if you allow me to use these in my course lectures. Prof. dr. ir. W. PhilipsE-mail: philips@telin.UGent.be Department of Telecommunications and Information ProcessingFax: 32-9-264.42.95 University of GentTel: 32-9-264.33.85 St.-Pietersnieuwstraat 41, B9000 Gent, Belgium

3 Elektronische documenten HTML, XML en SGML

4 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 4 Voordeel scheiden inhoud en opmaak Author once, format many times: Documenten worden dikwijls op verschillende manieren gebruikt bekijken op computerscherm met hoge of lage resolutie afdrukken in zwartwit; afdrukken in kleur tonen op teletekst of op een WAP-GSM (minder belangrijke informatie weglaten)  men kan voor ieder van die visualisatiemodaliteiten een aparte style sheet voorzien “The trouble with WYSWIG is that what you see is all that you get” (Brian Kernigan, AT&T) als de logische structuur niet duidelijk is aangegeven in een document en duidelijk gescheiden van de opmaak, dan wordt automatische verwerking veel moeilijker (en is het document enkel bruikbaar om te bekijken of af te drukken)

5 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 5 SGML … SGML=Standard Generalized Markup Language Ontwikkeld in de jaren 60, 70 en 80 om complexe documenten uit te wisselen, b.v. tussen auteurs en uitgevers Initiële bedoeling: regels opleggen aan markuptalen die toelaten documenten te controleren op volledigheid (b.v. bij transmissie van documenten) documenten uit te wisselen tussen verschillende systemen (b.v. databanken) via een neutraal (fabrikantonafhankelijk) formaat voor uitwisseling tussen databanken Oplossing: standardiseer een klasse talen die toelaten de logische documentstructuur beschrijven zonder a priori vast te leggen uit welke onderdelen (hoofd- stukken, …) de structuur moet bestaan, hoe men ze moet noemen (“hoofdstuk”, “onderdeel”, …) en zonder a priori een bepaalde hiërarchie op te leggen

6 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 6 titel en auteur als logische elementen paragraaf als logisch element genummerde lijst, met atribuut “abc-nummering” benadrukte tekst tekst om op te nemen in de index hoofdtitel als logisch element “rapport” documenttype volgens publieke definitie SGML: Voorbeeld … The SGML Standard Born Gunter SGML is a standardized language for the exchange of text between different word processing programs and systems. SGML defines the structure of a document the character set used the text formats the document structure A document consists of nested elements … gewijzigd op: 20 October 2010

7 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 7 … SGML De documentstructuur wordt aangegeven door tekstelementen te omsluiten met “tags”, b.v. elements de eind-tag is gelijk aan de begintag, op de “slash” na sommige elementen vereisen geen eind-tag In tegenstelling tot bij HTML ligt de verzameling toegelaten tags niet vast, maar hangt af van het documenttype Een documenttype wordt gedefinieerd in een Document Type Definition (DTD) bestand; dit legt vast: de toegelaten logische elementen (d.w.z., tags), welke elementen kunnen voorkomen als onderdelen van een bepaald element (b.v. “auteur” kan niet “titel” bevatten), welke eindtags mogen worden weggelaten, … De standaard definieert een aantal “publieke” DTDs, maar de gebruiker kan ook nieuwe “private” DTDs aanmaken

8 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 8 Voorbeeld van een SGML-DTD… DTD voor Html4: 04x_documenten\dtd.html 04x_documenten\dtd.html Definitie van een “element”: start- en eindtag verplicht minstens één LI kind- element vereist starttag verplicht; eindtag optioneel geen kindelement mogelijk

9 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 9 Voorbeeld van een SGML-DTD Definitie van een “entity” (een macro, dikwijls gebruikt als verkorte notaties): de naam van de macro %font wordt vervangen door deze string alle “inline” elementen kunnen voorkomen deze entity slaat op de elementen die binnen …., …, … kunnen voorkomen Gebruik van deze entity

10 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 10 Voorbeeld gebruik DTD in HTML Document Type Definitions worden o.a. gebruikt worden om te controleren of een Html-document aan de standaard voldoet Voorbeeld: de W3c MarkUp Validation Service http://validator.w3.org/ Mogelijke problemen http://www.vrt.be  incorrect/niet-afgesloten tagshttp://www.vrt.be http://www.ugent.be/ (oude versie)  geen DTDhttp://www.ugent.be/ http://www.ugent.be/ (nieuwe versie)  ongeldig geneste tag, ontbrekend alt attribute by, ontbrekende eind-taghttp://www.ugent.be/ http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/  ontbrekende eind-tags, eind-tag zonder begin-tag….http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/ …kantoorautomatisering.php => ok (oef!)…kantoorautomatisering.php Voordelen geldige html minder kans op problemen met bepaalde browsers en op problemen met b.v. vertaal- en spreekprogramma’s

11 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 11 … SGML: voorbeeld The SGML Standard by Born Gunter SGML is a standardized language for the exchange of text between different word processing programs and systems. SGML defines a.the structure of a document b.the character set used c.the text formats I. The document structure A document consists of nested elements… Een SGML-document specificeert geen fysische structuur; deze laatste wordt gespecificeerd in een aparte DSSSL style sheet: DSSSL=Document Style Semantics and Specification Language gebaseerd op scheme (dialect van lisp)

12 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 12 Voorbeeld (element H1 (make paragraph font-size: (* 1.5 (inherited-font-size)) space-before: 2.5em space-after: 1.5em escapement-space-after: 0.1em font-weight: 'bold (uppercase) )) (element H2 (make paragraph font-size: (* 1.3 (inherited-font-size)) space-before: 1.5em space-after: 1em font-weight: 'bold))

13 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 13 SGML-dochtertalen Vereenvoudigde uitleg:HTML was een zeer beperkte vorm van SGML, maar is een eigen leven gaan leiden SGML XML DocBook Text Encoding Initiative DocBook Edgar HTML Channel Definition Format (Microsoft) Chemical markup language Open Financial Exchange Door het opleggen van beperkingen aan de DTDs of door een specifieke DTD op te leggen krijgt men dochtertalen XML is een vereenvoudigde vorm van SGML

14 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 14 Historiek SGML: IBM eind jaren 60-1985 HTML: CERN en WWW- consortium 1990-2000 XML en XSL: W3C eind jaren 90- … cascading style sheets (eind jaren 90) De pijlen duiden aan hoe de verschillende (meta-) talen elkaar beïnvloedt hebben

15 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 15 Opmerkingen SGML is enkel doorgebroken in een aantal niche-markten luchtvaartindustrie, juridische wereld Redenen hiervoor in de jaren 70-80 doorbraak van propriëtaire tekstverwerkers die volstonden voor eenvoudige documenten de grote complexiteit van SGML waardoor de taal moeilijk was om te leren voor interactief gebruik PCs waren nog niet krachtig genoeg voor WYSIWIG tekstverwerking met ondersteuning van voldoende SGML- functionaliteit

16 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 16 HTML Originele bedoeling enkel logische structuur beschrijven, zoals SGML maar op veel minder complexe wijze  zeer beperkte subset van SGML opmaak volledig overlaten aan de browser, rekening houdend met beschikbare visualisatiemogelijkheden en met de voorkeuren van de gebruiker (b.v. slechtzienden!) Toch kreeg de auteur enige controle over de fysische structuur achtergrondkleuren fysische commando’s zoals om schuine tekst te zetten i.p.v. logische commando’s om nadruk te leggen java en plug-ins om onleesbaar kleine letters te maken  inhoud en opmaak zijn niet volledig gescheiden Uiteindelijk voerde men “Cascading style sheets” in om opmaak en inhoud toch beter te scheiden

17 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 17 Cascading Style Sheets … Cascading Style sheets zijn bestanden waarmee een auteur kan specificeren hoe html-elementen (b.v. -hoofdingen) moeten worden opgemaakt men definieert een aantal benoemde stijlen, b.v. “titel” in het HTML-bestand voegt men aan de tags attributen toe die aangeven in welke stijl ze moeten worden opgemaakt, b.v.: Dit is mijn titel “Cascading” slaat op het feit dat de definities uit verschillende bestanden kunnen worden gelezen, b.v.: een bestand met standaardstijlen van de browser een bestand met stijlen gedefinieerd door de auteur een bestand met door de gebruiker gedefinieerde stijlen, …  waar nodig kan de auteur, de gebruiker, de browser, … dus selectief bepaalde stijlen herdefiniëren

18 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 18 Interactie tussen HTML en CSS Hello World Hello world example.html { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/16/4991568/slides/slide_18.jpg", "name": "© W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b.", "description": "18 Interactie tussen HTML en CSS Hello World Hello world example.html

19 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 19 de stijl dicteert hier dat het woord “Hoofdstuk” wordt ingevoegd voor een titel … Cascading Style Sheets Opmerkingen: “stijl” moet hier ruim geïnterpreteerd worden: Stijl omvat hier ook tekst die kan worden tussen gevoegd: b.v. Inleiding  Hoofdstuk 1: Inleiding De stijl kan dicteren dat een deel van de tekst wordt weggelaten  de browser kan b.v. niet geschikt materiaal verbergen voor kinderen onder de 12 jaar

20 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 20 XML Bedoeling: verbeterde versie van HTML meer veelzijdige logische structuren toelaten striktere syntax om automatische analyse te vergemakkelijken Oplossing: eXtensible Markup Language (XML), een vereenvoudigde versie van SGML de tags hebben veel minder attributen (opties) gevolg: veel eenvoudiger om te leren Net als SGML heeft een XML een XML-schema (dit is het equivalent van een DTD) dat zelf ook een geldig XML-document is een extensible Stylesheet Language (XSL) ipv. DSSSL XML wordt b.v. gebruikt voor datauitwisseling (b.v. in Remote Procedure Call) documentformaten, beschrijving GUI, ….

21 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 21 XML vs. HTML Veel strikter gestructureerd dan HTML alle begintags moeten een eindtag hebben In HTML: titel  in XML: titel elementen mogen niet overlappen In HTML: vette, schuin-vette en schuine tekst  in XML: vette, schuin-vette en schuine tekst De striktere structuur vereenvoudigt het ontwikkelen van programma’s die XML moeten lezen en “parsen” (b.v. zoekprogramma’s, editors, rekenbladen, …) XML-tags geven enkel logische structuur aan; fysische structuur kan alleen in style-sheets worden gespecificeerd HTML-tags liggen vast, terwijl XML-tags gedefinieerd worden in een XML-Schema en zonder dit Schema geen betekenis hebben

22 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 22 XML: voorbeeld Test Person 15 juni 1975 Sint-Pietersnieuwstraat 41 Gent 9000 Opmerking: spaties hebben normaal wel belang in XML-data (de tekst tussen twee tags, b.v. en ) patiëntfiche met volgnummer als attribuut persoonlijke gegevens

23 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 23 XML: voorbeeld patient namebirth dateaddress streetnumbercityzip Elk (goed gevormd) XML-document heeft een boomstructuur De boom wordt “diepte-eerst” opgeslagen in het document: “street, number, zip en city” vormen één blok tekst Let op: de volgorde waarin elementen worden opgeslagen (b.v. “number” voor “zip”) heeft belang!

24 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 24 Documenttype definitie in XML Twee mogelijkheden: Document Type Definition (DTD) XML-Schema -XML DTDs zijn bijzondere geval van de SGML DTDs -nadeel: geschreven in een speciale taal -beschrijven enkel de structuur  vooral voor “tekst”- documenten -beschrijft structuur, maar ook b.v. regels omtrent geldige inhoud van een veld (b.v. datatypes)  o.a. voor databanktoepassingen -Schema’s zijn zelf ook XML-documenten (geen afzonderlijke taal nodig)

25 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 25 Schema’s vs. DTDs Bob DuCharme: Many XML developers were dissatisfied with the syntax of the markup declarations described in the XML spec for two reasons. First, they felt that if XML documents were so good at describing structured information, then the description of a document type's own structure (its schema) should be in an XML document instead of written with its own special syntax. In addition to being more consistent, this would make it easier to edit and manipulate the schema with regular document manipulation tools. Secondly, they felt that traditional DTD notation didn't allow document type designers the power to impose enough constraints on the data—for example, the ability to say that a certain element type must always have a positive integer value, that it may not be empty, or that it must be one of a list of possible choices. This eases the development of software using that data because the developer has less error-checking code to write.

26 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 26 XML-Schema Het “XML-Schema” bestand specificeert voor een bepaalde toepassing welke velden (“elements”) in het document mogen voorkomen de mogelijke structurele verbanden tussen tags: b.v. mag in een -veld voorkomen, maar niet omgekeerd de mogelijke sekwentiële verbanden tussen tags: b.v. moet voor komen welke attributen bij bepaalde tags mogen of moeten worden opgegeven: b.v. dat een font -attribuut is toegelaten in een -veld andere grammaticale regels waaraan het document moet voldoen Besluit: het XML-Schema beschrijft dus de woordenschat en de grammatica van geldige XML-documenten

27 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 27 Een “patient” veld moet 0 of meer “personal” velden bevat Een “patient” veld moet een “id” attribuut hebben XML-Schema voorbeeld … …

28 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 28 Definitie van eenvoudige velden met verkorte notatie Een “personal” veld moet één “name”, één “birthdate” en één of meerdere “address” velden bevatten XML-Schema voorbeeld … … De velden moeten telkens in de opgegeven volgorde voorkomen!

29 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 29 Geldige en goedgevormde XML… Een XML document is goedgevormd (well-formed) als het voldoet aan de syntactische regels opgelegd door XML  de volledige hiërarchische structuur kan worden afgeleid uit het document Een XML document is geldig (valid) als het eerst en vooral goedgevormd is en bovendien voldoet aan een XML-Schema, wat betekent dat het voldoet aan de eisen van een bepaalde toepassing Een XML-document is zelf-beschrijvend: de volledige structuur en inhoud kan worden afgeleid uit het document (eventueel in combinatie met de hulpdocumenten die in het document worden gerefereerd)

30 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 30 …Geldige en goedgevormde XML Geldigheid is dus gekoppeld aan de specificaties (XML- Schema) van een bepaalde toepassing De toepassing gebruikt het XML-Schema om te controleren of een XML-bestand geldig is niet-XML applicaties doen ook geldigheidstesten op de documenten die ze inlezen (b.v. MSWord op een.doc document), maar de geldigheidsregels zitten daar ingebouwd in de toepassingssoftware XML-toepassingen kunnen gebruik maken van een extern programma (een “validating parser”) of een bibliotheek om de geldigheid van een XML-document te testen voor een gegeven XML-Schema  dit vereenvoudigt deze toepassingen

31 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 31 Geldige vs. goedgevormde XML Dit document is goedgevormd: de xml-tag met versienummer is aanwezig de velden zijn goed “vernesteld” elke begintag heeft een corresponderende eindtag Het document is niet geldig volgens het eerder gegeven XML-Schema, want het bevat geen “address”-veld terwijl het schema er minstens één vereist Test Person 15 juni 1975

32 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 32 eXtensible Stylesheet Language De style-sheet documenten in XML zijn opgesteld in de eXtensible Stylesheet Language (XSL) XSL omvat grotendeels een subset van de DSSSL functionaliteit, maar bevat ook enkele nieuwe features XSL-bestanden zijn terzelfdertijd ook geldige XML- documenten volgens een speciaal XML-Schema  ze kunnen dus ook worden onderzocht met een “validating XML parser” XSL kan niet alleen de bestanden opmaken, maar ze ook filteren of op andere manieren verwerken (b.v. converteren naar html)

33 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 33 XSL De XSL-standaard omvat XSL-FO: XSL formatting elements: taal voor beschrijven van fysische opmaak XSLT: XSL Transformation language: taal voor converteren van de inhoud van een XML-document XPath: taal voor aanduiden van individuele elementen and attributen in XML documenten XSL-FO is relatief complex in vergelijking met XSLT  vertaling van XML naar HTML via XSLT is nog zeer courant (en nuttig aan de server-zijde)

34 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 34 XSL-stylesheet Empire Burlesque Bob Dylan USA Columbia 10.90 1985 … XSLT: voorbeeld conversie Dit XML-document bevat een CD-databank

35 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 35 Conversie: cd_catalog.xsl Title Artist … html-code deze XML-code extraheert uit alle “CD” velden de deelvelden “Title” en “Artist” en converteert deze naar html tabelcellen

36 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 36 XPath Zoektaal om op intelligente manier elementen en attributen te selecteren op basis van bepaalde criteria: /bookstore/book : alle book elementen in een bookstore /bookstore/book[0] : 1e book in een bookstore /bookstore/book/price/text() : de text binnen price elementen in een book element in een bookstore element /bookstore/book[price>35]/price : de price elementen met waarde groter dan 35 //.[contains(., "B")] : alle elementen die “B” bevatten Dient o.a. om te specificeren op welke elementen XSLT en XSL-FO regels van toepassing zijn Experimenteren: installeer de “XPath checker” plugin in firefox, en selecteer “view XPath” in het context-menu

37 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 37 Samenspel XML, XML-Schema, XSL XML document XML-Schema document XSL document document geldig? logische structuur opmaak- programma opgemaakt document

38 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 38 Voordelen XML Open standaard en enkel ascii; meer kans dat men documenten over 20 jaar nog zal kunnen lezen of minstens interpreteren Laat toe (delen van) documenten letterlijk over te nemen in andere documenten, al dan niet met dezelfde opmaak (zie: links in XML) Mogelijkheid tot “standaard” controle van documenten; één “validating parser” kan alle mogelijke documenten controleren op volledigheid: is het kredietkaartnummer ingevuld correctheid: klopt de checksum op een bankrekeningnummer … Zelfbeschrijvend:

39 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 39 Multiple opmaak met XML XML document papier opmaak- programma XML web- browser opmaak- programma on-line help opmaak- programma braille opmaak- programma html- webpagina opmaak- programma

40 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 40 XML als intermediair formaat Klassieke documentuitwisseling: elk programma bevat één “import/export-filter” per te lezen/schrijven bestandsformaat formaat A formaat B formaat C formaat D Uitwisseling via XML: elk programma bevat één “XML- filter” tout court De programmacode voor het lezen/schrijven van XML is trouwens dezelfde in alle programma’s formaat A formaat B formaat C formaat D XML

41 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 41 Voorbeeld: vertaling van documenten De (semi-automatische) vertaling van documenten waarbij de opmaak behouden moet blijven, wordt bemoeilijkt door de vele formaten waarin tekst en opmaak kunnen worden opgeslagen Een eenvoudige oplossing om een document in een nieuw formaat te ondersteunen is het document eerst te splitsen in twee documenten die de inhoud en de vorm weergeven; beide kunnen beschreven worden in XML Voordelen van XML als intermediair formaat mogelijkheid tot validering ondersteuning voor unicode (speciale tekens met accenten e.d.) standaardisatie: gebruik van software om de XML documenten te parsen, …

42 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 42 XML Voorbeeld: vertalen documenten rtf document splitsingsfilter tekstopmaakcodes vertaling hergroepering vertaald document {\plain\cf2\b Hello World} {\plain\cf2\b } {\plain\cf2\b Hallo Wereld} Hello World Hallo Wereld XML wordt hier gebruikt als uitwisselingsformaat tussen programma’s

43 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 43 Web Distributed Data eXchange (WDDX) 3.1415926 Austin Novato Seattle WDDX is een XML-gebaseerde taal voor het uitwisselen van datastructuren tussen computer en toepassingen

44 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 44 XML User-interface Language (XUL) Platformonafhankelijke taal voor het beschrijven van gebruikersinterfaces Toepassing: web-interfaces in Mozilla en verwante browsers Voorbeeld: tabel met aanpasbare kolommen Opmerking: het wijzigen van de gebruikersinterface kan allerlei beveiligingsproblemen veroorzaken om die reden wordt heel wat functionaliteit geblokkeerd tot de gebruiker de xul-files (onder de vorm van een xpi-package) expliciet installeert

45 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 45 … XML User-interface Language (XUL) …

46 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 46 XML en HTML in Word2000 Word2000 gebruikt een combinatie van XML en HTML om een document op te slaan als webpagina, o.a.: Document properties in XML Style sheet in CSS Eigenlijk document in HTML De conversie is “reversibel”: Word kan het volledige.doc bestand reconstrueren uit het.html bestand De gegenereerde code is zeer complex wat de bruikbaarheid ervan in andere toepassingen bemoeilijkt

47 © W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2011versie: 20/10/2010 04b. 47 Referenties J.E. Simpson. Just XML. Prentice Hall, 1999. ISBN 0-13-943417-8. S. McGrath. XML by example. Building E-commerce applications. Prentice Hall, 1998. ISBN 0-13-960162-7 C.s. Goldfarb en P. Prescod. The XML Handbook. Prentice Hall, 1998. ISBN 0-13-081152-1. XML: http://www.w3.org/XML/http://www.w3.org/XML/ Schema’s vs. DTDs http://www.ucc.ie/xml/#schemashttp://www.ucc.ie/xml/#schemas Günter Born. The FILE FORMATS Handbook. International Thomson Computer Press, 1995. ISBN 1-85032-117-5. A brief SGML tutorial http://www.w3.org/TR/WD-html40- 70708/intro/sgmltut.html http://www.w3.org/TR/WD-html40- 70708/intro/sgmltut.html SGML. Standard Generalized Markup Language, ISO 8879:1986 Lyx: http://www.lyx.org http://www.lyx.org XSL: http://www.xml101.com/xsl/ http://www.xml101.com/xsl/ WDDX: http://www.openwddx.org/faq/http://www.openwddx.org/faq/


Download ppt "Kantoorautomatisering Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2010-2011"

Verwante presentaties


Ads door Google