De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoering spoorvernieuwing Munt 27 mei 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoering spoorvernieuwing Munt 27 mei 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoering spoorvernieuwing Munt 27 mei 2015
Titel presentatie Uitvoering spoorvernieuwing Munt 27 mei 2015 Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

2 Programma van de avond 19.45 – 20.30 uur:
Presentatie over uitvoering spoorvernieuwing Munt /Rode Loper Dit is het begin, er volgen nog diverse gesprekken met bedrijven In het najaar volgt een informatiebijeenkomst over 2016 uur: Gelegenheid om individuele vragen te stellen aan: Techniek en planning: Ton de Rijcke, Gijs van der Zijden, Guido Dister Spoorvernieuwing/GVB: Sjerp van Dijk Algemeen: Stephan van der Hoek en Marian Breeman

3 Definitief Ontwerp Munt
Singel Vijzelstraat Rokin Amstel

4 Definitief Ontwerp Munt
Op 22 april jl. heeft de gemeenteraad het DO Muntplein vastgesteld. De raad wilde wel de zebra bij V&D behouden. Dit wordt in het ontwerp aangepast. Daarnaast heeft de raad het college van B&W gevraagd om in samenwerking met stadsdeel Centrum alle stappen te zetten die nodig zijn om te komen tot eenrichtingsverkeer op de Amstel tussen de Blauwbrug en de Halvemaansbrug in westelijke richting en een autovrije Singel tussen het Spui en de Munt.

5 Drie contracten westzijde en Munt: 1 BLVC-plan
Spui - Olieslagerssteeg Riool-en gaswerk Dam - Spui: bestrating 2015 Spui - Munt: bestrating 2016 Munt - Spui: spoorvernieuwing

6 Drie contracten: 1 BLVC-plan
Contract 1: Bestrating Rokin westzijde tussen Dam en Spui tussen Spui en Munt Contract 2: Rioolwerkzaamheden + gaswerk Rokin: Spui - Olieslagerssteeg Contract 3: Munt spoorvernieuwing Bloemenmarkt- Olieslagerssteeg jan – april Olieslagerssteeg- Spui

7 Contract herinrichting Rokin oostzijde en Munt
In dit contract zit: de herinrichting van de rest van het Rokin de herinrichting van de Oude Turfmarkt en de Doelensluis De herinrichting van de Munt Voor dit grote contract geldt een uitgebreidere aanbesteding. EMVI aanbesteding: BLV kader Uitvoering vanaf april 2016 tot …. 2017 Over dit werk wordt in het najaar opnieuw een informatieavond gehouden

8 Contract 1: Herinrichting westzijde
bestrating aanbrengen in voetpad en fietspad Werkprincipes: We werken tussen Dam en Spui vanuit het midden Start ten noorden van de Wijde Lombardsteeg Werkopbouw: vanaf trambaan Werkvakken: fietspad + deel voetpad: max. 70 m. lang; afstand tot gevel +/- 5 m; bij de gevel 35 m. lang

9 Contract 1: herinrichting westzijde Rokin: trottoir en fietspad
2015 2016

10 Contract 2: riool- en gaswerk Spui – Olieslagerssteeg
september tot eind november 2015 Huisnummers: Spui

11 Contract 3: spoorvernieuwing Munt
2016 2015

12

13 Fase 1: 7/9-5/10 (4 weken) Singel Bloemenmarkt Rokin Vijzel Reg.bree
Titel presentatie Fase 1: 7/9-5/10 (4 weken) Singel Bloemenmarkt Rokin Vijzel Reg.bree Werk aan calamiteitenspoor: tram in exploitatie, geen autoverkeer Vijzelstraat stad- in, geen L&L verkeer trottoir ts Pathé en Reg.bree; Vop verplaatst naar Vijzelstraat + ts Munttoren en oostzijde Reg.bree. Voetgangers bespreken Amstel Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

14 Fase 2: 5/10- 23/10 (drie weken) Singel Rokin Amstel Titel presentatie
Tram in exploitatie, geen autoverkeer va Vijzel, verkeer van Singel: verplicht rechtsaf naar Vijzelstraat> Amstel westwaarts, verkeer Nieuwe Doelenstraat: verplicht rechtsaf naar Rokin. Bevoorrading Reguliersbreestraat blijft zoals in fase 1 (keren) Bevoorrading Rokin: afrijden naar Vijzelstraat. Voetgangers: VOP verplaatst: weer dichter naar Munt; voetgangers van Doelensluis naar Rokin: doorsteek in het werk. Fietsverkeer wordt omgeleid via Spui- Koningsplein, Herengracht. Nachtbussen: stad in via de Amstel; stad uit omleiding via Singel> Vijzelstraat: halte Rembrandtplein wordt verplaatst naar nabij de Bloemenmarkt. Amstel Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

15 Fase 3: weekend za 24, zo 25 en ma 26 oktober
Titel presentatie Fase 3: weekend za 24, zo 25 en ma 26 oktober Weekend afsluiting: tram uit exploitatie! Geen voetgangersoversteek door het werk. Voetgangers van Munt naar Reguliersbreestraat: oversteek bij de Bloemenmarkt Bevoorrading Rokin: maatwerk, of via Kalverstraat. Nachtbus rijdt wel. Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

16 Fase 4: di 27/10- 14 nov (drie weken)
Titel presentatie Fase 4: di 27/ nov (drie weken) Zoals in fase 2 Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

17 BLVC : bereikbaarheid (voetgangers)
Titel presentatie BLVC : bereikbaarheid (voetgangers) Het loket is altijd open: panden bereikbaar Voetgangers (incl.mindervaliden)kunnen altijd veilig langs het werkgebied lopen Bij de Reguliersbreestraat is slechts 2 m loopruimte De grote voetgangersoversteekplaats Munt wordt tijdens het werk verplaatst, verkeersregelaars worden ingezet Vanaf 5 oktober: een passage door het werkterrein op het Rokin zodat voetgangers van Doelensluis naar Rokin/Kalverstraat kunnen lopen, behalve in de weekendafsluiting In het afsluitingsweekend alleen oversteek mogelijk bij de Bloemenmarkt Nb fietsomleiding tot….. En in 2016? Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

18 BLVC : bereikbaarheid (auto)
Titel presentatie BLVC : bereikbaarheid (auto) Gedurende 10 wkn geen autoverkeer stad in via de Vijzelstraat (tussen Reguliersdwarsstraat en Munt) > autoverkeer (incl. touringcars)wordt op Stadhouderkade omgeleid Verkeer wordt op een hoger niveau omgeleid. Om sluipverkeer op grachten tegen te gaan: extra bebording Bestemmingsverkeer kan keren bij de brug Herengracht of bij de Reguliersdwarsstraat , deze blijft bereikbaar Gedurende 6 wkn (vanaf 5/10) geen autoverkeer van Singel naar Amstel en verkeer van de Doelensluis moet rechtsaf naar het Rokin Taxi’s: niet in zuidelijke richting over de trambaan naar de Munt Nood- en hulpdiensten: bereikbaarheid gewaarborgd Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

19 Omleiding autoverkeer
Titel presentatie Omleiding autoverkeer Omleiding autoverkeer Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

20 BLVC : bereikbaarheid (laden en lossen)
Titel presentatie BLVC : bereikbaarheid (laden en lossen) Vanaf 7 september kan L&L verkeer niet via de Vijzelstraat naar de Reguliersbreestraat , maar wel naar de Reguliersdwarsstraat L&L op het trottoir van de Vijzelstraat tussen Reguliersdwarsstraat en Munt is niet mogelijk in fase 1, daarna gedeeltelijk mogelijk Vanaf 5 okt. kan het L&L verkeer van de Reguliersbreestraat via de Munt afrijden: het moet keren Vanaf 5 okt. moet L&L verkeer vanaf het Singel verplicht rechtsaf Er volgt nog een bijeenkomst voor de ondernemers Reguliersbreestraat als de straatmanager terug is van vakantie Idem bijeenkomst voor ondernemers Amstel: L&L verkeer kan vanaf 5 okt alleen vanaf de zuidzijde aanrijden. Nb fietsomleiding tot….. En in 2016? Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

21 Fase 1: 7/9-5/10 (4 weken) Laden en lossen
Titel presentatie Fase 1: 7/9-5/10 (4 weken) Laden en lossen Singel Bloemenmarkt Rokin Vijzel Reg.bree Werk aan calamiteitenspoor: tram in exploitatie, geen autoverkeer Vijzelstraat stad- in, geen L&L verkeer trottoir ts Pathé en Reg.bree; Vop verplaatst naar Vijzelstraat + ts Munttoren en oostzijde Reg.bree. Amstel Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

22 Fase 2: 5/10- 23/10 en 27/10 – 14/11 (laden en lossen)
Titel presentatie Fase 2: 5/10- 23/10 en 27/10 – 14/11 (laden en lossen) Singel Rokin Tram in exploitatie, geen autoverkeer va Vijzel, verkeer van Singel: verplicht rechtsaf naar Vijzelstraat> Amstel westwaarts, verkeer Nieuwe Doelenstraat: verplicht rechtsaf naar Rokin. Bevoorrading Reguliersbreestraat blijft zoals in fase 1 (keren) Bevoorrading Rokin: afrijden naar Vijzelstraat. Voetgangers: VOP verplaatst: weer dichter naar Munt; voetgangers van Doelensluis naar Rokin: doorsteek in het werk. Fietsverkeer wordt omgeleid via Spui- Koningsplein, Herengracht. Nachtbussen: stad in via de Amstel; stad uit omleiding via Singel> Vijzelstraat: halte Rembrandtplein wordt verplaatst naar nabij de Bloemenmarkt. Amstel Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

23 BLVC : bereikbaarheid ( fietsers en fietsparkeren)
Titel presentatie BLVC : bereikbaarheid ( fietsers en fietsparkeren) Fietsverkeer wordt omgeleid vanaf 7 sept vanaf de Dam en vanaf Spui naar het Singel (fase 1) Vanaf fase 2 wordt fietsverkeer omgeleid via een westelijke en via een oostelijke route Fietsparkeervakken worden opgeheven Een oplossing voor het fietsparkeren wordt nog gezocht Nb fietsomleiding tot….. En in 2016? Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

24 Omleidingen fiets 1 Titel presentatie
Fietsers in noordelijke richting (Amstel, Nwe Doelenstraat) kunnen over het Rokin, maar worden door de NZL via de oostzijde en de Wijde Lombardsteeg, Nes omgeleid . Fietser in zuidelijke richting worden bij Dam omgeleid via Paleisstraat en Nwz voorburgwal of Spuistraat. Fietsers Vijzelstraat die naar het westen willen omgeleid via Herengracht. NB oostroute ontbreekt op deze tekening, zie tekening 2. Fietsers vanuit Wallengebied die naar Munt/ Vijzelstraat willen: omgeleid via Spui naar Singel Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

25 Omleidingen fiets 2

26 BLVC : bereikbaarheid (openbaar vervoer)
Titel presentatie BLVC : bereikbaarheid (openbaar vervoer) Tram: Tijdens spoorwerk Munt blijven de trams rijden Weekendafsluiting: geen tramverkeer (3 dagen) Nachtbus: vanaf 5/10 worden de bussen omgeleid: via Amstel (halte bij Bakkerstraat) naar het Rokin > CS Via Singel naar Vijzelstraat (halte bij Bloemenmarkt) De haltes zijn ook bedoeld voor het uitgaanspubliek Rembrandtplein Nb fietsomleiding tot….. En in 2016? Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

27 Titel presentatie BLVC Leefbaarheid Hinder is onvermijdelijk, maar wordt zoveel mogelijk beperkt. Werktijden: ma-vrij: twee shifts: en (waar nodig ) afsluitingsweekend: vol continu Prikken beton, afvoeren beton zoveel mogelijk overdag, Lassen/slijpen in de nacht Hotels op een kaart aangegeven zodat de aannemer hier zoveel mogelijk rekening mee houdt Nachtelijke geluidsoverlast wordt op tijd gecommuniceerd naar de hotels Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

28 BLVC Leefbaarheid Tijdelijk aanbiedlocaties afvalinzameling
Titel presentatie BLVC Leefbaarheid Tijdelijk aanbiedlocaties afvalinzameling Bij vervuiling door werkzaamheden: aannemer dient dit direct te verwijderen van de openbare weg Aannemer dient afzettingen te beheren en schoon te houden Keten op een ponton aan de Oude Turfmarkt, niet op de Munt Geen losse objecten of materialen: materieel en materiaal op opslagterrein binnen hoge bouwhekken Just in time aan en afvoer Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

29 BLVC Veiligheid Hoge bouwhekken bij het spoorwerk
Titel presentatie BLVC Veiligheid Hoge bouwhekken bij het spoorwerk behalve waar de politie heeft gevraagd om lage hekken ivm sociale veiligheid Inzet verkeersregelaars: gezien de grote drukte in dit gebied worden veel verkeersregelaars ingezet, ook ‘s avonds en indien nodig ‘s nachts (uitgaansgebied) Weekendwerk: niet in het ADE weekend V&G plan en toezicht coördinator V&G Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

30 BLVC communicatie Communicatie is in handen van het project
Titel presentatie BLVC communicatie Communicatie is in handen van het project Korte lijnen, open en transparant We zitten op locatie: Rokin 97 Voorafgaand aan de uitvoering: In juni vinden nog gesprekken plaats o.a. met ondernemers Reguliersbreestraat en Amstel Vragen? maak een afspraak of kom langs! Eind augustus: brief uitvoering Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

31 BLVC communicatie tijdens de uitvoering
Titel presentatie BLVC communicatie tijdens de uitvoering Uitvoeringsnieuws: o.a.bewonersbrieven, digitale nieuwsbrieven en sociale media Digitale nieuwsberichten: u kunt u opgeven hiervoor via de website: Begeleiding Commisie Uitvoering (BCU) elke twee weken, indien nodig elke week: op onze website verslagen en data Inloopspreekuur op Rokin 97, tijden op website Bij klachten: manager omgeving bereikbaar , ook ‘s avonds Gemeente Amsterdam 1 januari 2003


Download ppt "Uitvoering spoorvernieuwing Munt 27 mei 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google