De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoering spoorvernieuwing Munt 27 mei 2015 www.amsterdam.nl/rodeloper.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoering spoorvernieuwing Munt 27 mei 2015 www.amsterdam.nl/rodeloper."— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoering spoorvernieuwing Munt 27 mei 2015 www.amsterdam.nl/rodeloper

2 Programma van de avond  19.45 – 20.30 uur: Presentatie over uitvoering spoorvernieuwing Munt /Rode Loper Dit is het begin, er volgen nog diverse gesprekken met bedrijven In het najaar volgt een informatiebijeenkomst over 2016  20.30 21.00 uur: Gelegenheid om individuele vragen te stellen aan: Techniek en planning: Ton de Rijcke, Gijs van der Zijden, Guido Dister Spoorvernieuwing/GVB: Sjerp van Dijk Algemeen: Stephan van der Hoek en Marian Breeman

3 Amstel Rokin Singel Vijzelstraat Definitief Ontwerp Munt

4  Op 22 april jl. heeft de gemeenteraad het DO Muntplein vastgesteld. De raad wilde wel de zebra bij V&D behouden. Dit wordt in het ontwerp aangepast.  Daarnaast heeft de raad het college van B&W gevraagd om in samenwerking met stadsdeel Centrum alle stappen te zetten die nodig zijn om te komen tot eenrichtingsverkeer op de Amstel tussen de Blauwbrug en de Halvemaansbrug in westelijke richting en een autovrije Singel tussen het Spui en de Munt.

5 Drie contracten westzijde en Munt: 1 BLVC-plan Munt - Spui: spoorvernieuwing Spui - Olieslagerssteeg Riool-en gaswerk Dam - Spui: bestrating 2015 Spui - Munt: bestrating 2016

6 Contract 1: Bestrating Rokin westzijde 2015 tussen Dam en Spui 2016 tussen Spui en Munt Contract 2: Rioolwerkzaamheden + gaswerk 2015 Rokin: Spui - Olieslagerssteeg Contract 3: Munt spoorvernieuwing 2015 Bloemenmarkt- Olieslagerssteeg 2016 jan – april Olieslagerssteeg- Spui Drie contracten: 1 BLVC-plan

7 Contract herinrichting Rokin oostzijde en Munt In dit contract zit:  de herinrichting van de rest van het Rokin  de herinrichting van de Oude Turfmarkt en de Doelensluis  De herinrichting van de Munt  Voor dit grote contract geldt een uitgebreidere aanbesteding.  EMVI aanbesteding: BLV kader  Uitvoering vanaf april 2016 tot …. 2017 Over dit werk wordt in het najaar opnieuw een informatieavond gehouden

8 Contract 1: Herinrichting westzijde bestrating aanbrengen in voetpad en fietspad Werkprincipes:  We werken tussen Dam en Spui vanuit het midden  Start ten noorden van de Wijde Lombardsteeg  Werkopbouw: vanaf trambaan  Werkvakken: fietspad + deel voetpad: max. 70 m. lang; afstand tot gevel +/- 5 m; bij de gevel 35 m. lang

9 Contract 1: herinrichting westzijde Rokin: trottoir en fietspad 2015 2016

10 Contract 2: riool- en gaswerk Spui – Olieslagerssteeg september tot eind november 2015 Huisnummers: 132- 112 + Spui

11 Contract 3: spoorvernieuwing Munt 2015 2016

12

13 Amstel Rokin Singel Bloemenmarkt Vijzel Reg.bree Fase 1: 7/9-5/10 (4 weken)

14 Fase 2: 5/10- 23/10 (drie weken) Rokin Amstel Singel

15 Fase 3: weekend za 24, zo 25 en ma 26 oktober

16 Fase 4: di 27/10- 14 nov (drie weken)

17 BLVC : bereikbaarheid (voetgangers)  Het loket is altijd open: panden bereikbaar  Voetgangers (incl.mindervaliden)kunnen altijd veilig langs het werkgebied lopen  Bij de Reguliersbreestraat is slechts 2 m loopruimte  De grote voetgangersoversteekplaats Munt wordt tijdens het werk verplaatst, verkeersregelaars worden ingezet  Vanaf 5 oktober: een passage door het werkterrein op het Rokin zodat voetgangers van Doelensluis naar Rokin/Kalverstraat kunnen lopen, behalve in de weekendafsluiting  In het afsluitingsweekend alleen oversteek mogelijk bij de Bloemenmarkt

18 BLVC : bereikbaarheid (auto)  Gedurende 10 wkn geen autoverkeer stad in via de Vijzelstraat (tussen Reguliersdwarsstraat en Munt) > autoverkeer (incl. touringcars)wordt op Stadhouderkade omgeleid  Verkeer wordt op een hoger niveau omgeleid.  Om sluipverkeer op grachten tegen te gaan: extra bebording  Bestemmingsverkeer kan keren bij de brug Herengracht of bij de Reguliersdwarsstraat, deze blijft bereikbaar  Gedurende 6 wkn (vanaf 5/10) geen autoverkeer van Singel naar Amstel en  verkeer van de Doelensluis moet rechtsaf naar het Rokin  Taxi’s: niet in zuidelijke richting over de trambaan naar de Munt  Nood- en hulpdiensten: bereikbaarheid gewaarborgd

19 Omleiding autoverkeer

20 BLVC : bereikbaarheid (laden en lossen )  Vanaf 7 september kan L&L verkeer niet via de Vijzelstraat naar de Reguliersbreestraat, maar wel naar de Reguliersdwarsstraat  L&L op het trottoir van de Vijzelstraat tussen Reguliersdwarsstraat en Munt is niet mogelijk in fase 1, daarna gedeeltelijk mogelijk  Vanaf 5 okt. kan het L&L verkeer van de Reguliersbreestraat via de Munt afrijden: het moet keren  Vanaf 5 okt. moet L&L verkeer vanaf het Singel verplicht rechtsaf  Er volgt nog een bijeenkomst voor de ondernemers Reguliersbreestraat als de straatmanager terug is van vakantie  Idem bijeenkomst voor ondernemers Amstel: L&L verkeer kan vanaf 5 okt alleen vanaf de zuidzijde aanrijden.

21 Amstel Rokin Singel Bloemenmarkt Vijzel Reg.bree Fase 1: 7/9-5/10 (4 weken) Laden en lossen

22 Fase 2: 5/10- 23/10 en 27/10 – 14/11 (laden en lossen) Rokin Amstel Singel

23 BLVC : bereikbaarheid ( fietsers en fietsparkeren)  Fietsverkeer wordt omgeleid vanaf 7 sept vanaf de Dam en vanaf Spui naar het Singel (fase 1)  Vanaf fase 2 wordt fietsverkeer omgeleid via een westelijke en via een oostelijke route  Fietsparkeervakken worden opgeheven  Een oplossing voor het fietsparkeren wordt nog gezocht

24 Omleidingen fiets 1

25 Omleidingen fiets 2

26 BLVC : bereikbaarheid (openbaar vervoer) Tram:  Tijdens spoorwerk Munt blijven de trams rijden  Weekendafsluiting: geen tramverkeer (3 dagen) Nachtbus:  vanaf 5/10 worden de bussen omgeleid:  via Amstel (halte bij Bakkerstraat) naar het Rokin > CS  Via Singel naar Vijzelstraat (halte bij Bloemenmarkt)  De haltes zijn ook bedoeld voor het uitgaanspubliek Rembrandtplein

27 BLVC Leefbaarheid  Hinder is onvermijdelijk, maar wordt zoveel mogelijk beperkt.  Werktijden: ma-vrij: twee shifts: 07.30- 15.30 en 22.00-05.30 (waar nodig 15.30 - 22.00) afsluitingsweekend: vol continu  Prikken beton, afvoeren beton zoveel mogelijk overdag,  Lassen/slijpen in de nacht  Hotels op een kaart aangegeven zodat de aannemer hier zoveel mogelijk rekening mee houdt  Nachtelijke geluidsoverlast wordt op tijd gecommuniceerd naar de hotels

28 BLVC Leefbaarheid  Tijdelijk aanbiedlocaties afvalinzameling  Bij vervuiling door werkzaamheden: aannemer dient dit direct te verwijderen van de openbare weg  Aannemer dient afzettingen te beheren en schoon te houden  Keten op een ponton aan de Oude Turfmarkt, niet op de Munt  Geen losse objecten of materialen: materieel en materiaal op opslagterrein binnen hoge bouwhekken  Just in time aan en afvoer

29 BLVC Veiligheid  Hoge bouwhekken bij het spoorwerk behalve waar de politie heeft gevraagd om lage hekken ivm sociale veiligheid  Inzet verkeersregelaars: gezien de grote drukte in dit gebied worden veel verkeersregelaars ingezet, ook ‘s avonds en indien nodig ‘s nachts (uitgaansgebied)  Weekendwerk: niet in het ADE weekend  V&G plan en toezicht coördinator V&G

30 BLVC communicatie Communicatie is in handen van het project Korte lijnen, open en transparant We zitten op locatie: Rokin 97 Voorafgaand aan de uitvoering: In juni vinden nog gesprekken plaats o.a. met ondernemers Reguliersbreestraat en Amstel Vragen? maak een afspraak of kom langs! Eind augustus: brief uitvoering

31 BLVC communicatie tijdens de uitvoering Uitvoeringsnieuws: o.a.bewonersbrieven, digitale nieuwsbrieven en sociale media Digitale nieuwsberichten: u kunt u opgeven hiervoor via de website: www.amsterdam.nl/rodeloperwww.amsterdam.nl/rodeloper  Begeleiding Commisie Uitvoering (BCU) elke twee weken, indien nodig elke week: op onze website verslagen en data  Inloopspreekuur op Rokin 97, tijden op website  Bij klachten: manager omgeving bereikbaar, ook ‘s avonds


Download ppt "Uitvoering spoorvernieuwing Munt 27 mei 2015 www.amsterdam.nl/rodeloper."

Verwante presentaties


Ads door Google