De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië

Verwante presentaties


Presentatie over: "De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië"— Transcript van de presentatie:

1 De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië
Radicaal nationalisme & Verwijdering § 4.3 & 4.4

2 Ontstaan Partai Nasional Indonesia
Uit de studenten vereniging Indonesische Vereniging (1922) ontwikkelde zich de PNI Ver weg in den vreemde bezagen de studenten elkaar als Indonesiërs Mohammed Hatta – de ideologische aanvoerder – zag alle inwoners van de Archipel als een volk dat zich moest verenigen om de strijd voor vrijheid op te pakken Voor non-coöperatie en massa-actie

3 PNI Hatta Soekarno

4 Ontstaan Partai Nasional Indonesia
In Nederlands-Indië waren het ook studenten die het voortouw namen Soekarno student aan de TH in Bandoeng richtte een studieclub met nationalistische ideeën op in 1927 richtte hij tevens de PNI op was een groot redenaar en zorgde voor een grote aanhang

5 Verbod op PNI Onder Soekarno werd het nationalisme steeds meer aangewakkerd werd als bedreigend gezien door het gouvernement Soekarno werd opgepakt, maar 2 jaar later weer vrijgelaten Daarna echter nam de repressief van nationalisten alleen maar toe; Nederlands-Indië werd een politiestaat Strenge censuur; spionage; veel arrestaties: o.a. Soekarno, Hatta en Sjahrir werden gevangen gezet

6 Het nationalisme lijkt weg
Aan de oppervlakte werkte men weer mee met de Nederlanders. Echter, onderhuids broeide het. Nederland wilde niets weten van onafhankelijkheid De petitie van de inheemse bestuurder Soetardjo werd dan ook afgewezen (1936) Ofschoon Soetardjo redelijke eisen stelde Geen tijdschema Innige en hartelijke samenwerking in de toekomst Dit alles besproken tijdens een conferentie, waarbij men elkaar als gelijkwaardig zou beschouwen

7 Voortgaande verwijdering
Economisch Verbondenheid: 1/5 Nederlands nationaal vermogen geïnvesteerd aldaar & 1/7 nationale inkomen uit Indië Verwijdering: Nederland richtte zich steeds meer op Europa; Nederlands-Indië steeds meer op Azië en Amerika Verwijdering: WO I en de crisis van de Jaren Dertig waren voor beide rampzalig

8 Crisis van de Jaren Dertig
Bestreden met de zogenaamde aanpassingpolitiek en vasthoudende aan de Gouden Standaard Rigoureuze bezuinigingen Uitvoer van Indische producten naar Nederland aan banden Import van Nederlandse producten in Indië bevorderd Dit alles ging sterk ten koste van de inheemse bevolking

9 Voortgaande verwijdering
Sociaal Steeds meer Nederlanders vestigen zich in Indië, maar deze bovenlaag schermde zich meer en meer af van de inheemse bevolking: Tempo Doeloe is geweest Een westerse levensstijl werd gewoon Gold ook voor de Indo’s Spanningen tussen westerlingen en de inheemse bevolking nam toe Ook de Nederlanders werden steeds nationalistischer Zij wisten niet meer wat er onder de bevolking speelde


Download ppt "De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië"

Verwante presentaties


Ads door Google