De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat met psychische stoornissen op school?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat met psychische stoornissen op school?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat met psychische stoornissen op school?

2 ADHD Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder.
Aandachtstekort met hyperactiviteit. 4 Types onderscheidbaar: Het gecombineerde type aandachtsstoornis en hyperactiviteit. Het overwegend onoplettend type. Het overwegend hyperactief-impulsieve type. De niet anders omschreven vorm van aandachts- en hyperactiviteitsproblemen. Vb. Pertinent faalangstgevoel, stemmingsstoornis, leermoeilijkheden, ... [Cverte P., 1999]

3 DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

4 Diagnostisch criteria (uit DSM-IV*)
Aandachtsproblemen: Vaak niet goed op details letten. Vaak moeite om aandacht bij een taak of spel te houden. Vaak niet luisteren. Moeite om instructies op te volgen. Moeite om taken en activiteiten te organiseren. Vaak dingen kwijt raken die ze nodig hebben. Vaak afgeleid door uitwendige prikkels (vb. Vlieg op venster) Vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden. [DSM-IV, 1994]

5 Diagnostisch criteria (uit DSM-IV*)
Hyperactiviteit Vaak onrustig bewegen (vb. Met stoel wiebelen) Situaties rechtstaan waar wordt verwacht dat men blijft zitten. Rondrennen in situaties waar het niet gepast is. Moeite om zich rustig bezig te houden. Vaak in volle actie zijn ‘alsof men aangedreven wordt door een motor’. Vaak buitensporig veel praten. [DSM-IV, 1994]

6 Diagnostisch criteria (uit DSM-IV*)
Impulsiviteit Vaak het antwoord op vragen eruit gooien voor die vragen afgemaakt zijn. Moeite hebben om zijn/haar beurt af te wachten. Anderen vaak onderbreken of storen, in de rede vallen, zich bemoeien. [DSM-IV, 1994]

7 Frequentie van voorkomen
3% van de kinderen. Aantal consultaties neemt jaarlijks toe.  eerder door een verhoogde alertheid van scholen, ouders en begeleidingscentra dan in de richting van een stijging van de prevalentie.* [Cverte P., 1999] * Totaal aantal mensen met een ziekte, handicap of aandoening dat op een gegeven tijdstip in de bevolking aanwezig is; frequentie waarmee een bepaalde eigenschap in een bepaalde groep aanwezig is. [THESAURUSZORGENWELZIJN, 2008]

8 Leeftijd Op erg jonge leeftijd.
Het betreft hier vooral de 1e graad (overgang kleuter-naar lager onderwijs) en het 5e leerjaar lager onderwijs en ook het 1e jaar secundair onderwijs [Cverte P., 1999] Al voor het zevende levensjaar moet er al sprake zijn geweest van symptomen op het gebied van overbeweeglijkheid, impulsiviteit of gestoorde aandacht. [DSM-IV, 2008]

9 Symptomen ADHD-kinderen zelf zullen weinig hinder ondervinden van hun symptomen. Innerlijke beleving kan geremd zijn. Vooral omgeving die klachten aanbrengt.  ‘onhandelbaarheid’ en ‘slechte resultaten’ [Cverte P., 1999]

10 Behandeling Medicatie Rilatine Tegretol
Cloridine (=bloeddrukverlagend middel) [Cverte P., 1999] Rilatine & Tegretol: Ritalin vermindert de tekenen van hyperactiviteit zoals onoplettendheid, impulsief gedrag, verhoogde bewegingsdrift en verstoord sociaal gedrag. [HULPGIDS, 2003]

11 Meer dan medicatie alleen
Gedragstherapeutische begeleiding  moet goede anamnese* gebeuren Hulp op school, opvang thuis zijn cruciaal. Rustige omgeving creëren om te verhinderen dat het een leven gaat leiden met teveel negatieve ervaringen. * Voorgeschiedenis van een ziekte; wat de patiënt bij het onderzoek over het ontstaan van de ziekte, vroegere ziekten en dergelijke aan de arts kan meedelen. [THESAURUSZORENWELZIJN, 2008]

12 ZIT STIL Centrum ZitStil geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en onderneemt maatschappelijke actie om alle personen die geconfronteerd worden met ADHD, optimaal te laten functioneren zodat de gevolgen van de ontwikkelingsstoornis maximaal beheerst kunnen worden. [ZIT STIL, 2008]

13 Gebruikte bronnen CVERLE P., ADHD : Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (Wat met psychische stoornissen op school, Caleidoscoop, , p artikel THESAURUSZORGENWELZIJN, 2 december 2008 HULPGIDS, Medicijnsoorten, augustus 2003 ZIT STIL, Centrum ZitStil, 2 december 2008 DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 1994


Download ppt "Wat met psychische stoornissen op school?"

Verwante presentaties


Ads door Google