De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oprichten van een seniorenwerking in jouw sportfederatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oprichten van een seniorenwerking in jouw sportfederatie."— Transcript van de presentatie:

1 Oprichten van een seniorenwerking in jouw sportfederatie

2 Visie ontwikkelen Hoe kom je als federatie tot een visie op vlak van seniorenwerking?  Visie ontwikkelen = kennis vergaren over de specificiteiten van de doelgroep

3 DEEL I: omschrijving doelgroep Vraag 1: “Wat zijn de typische kenmerken van een senior?”

4 DEEL I: omschrijving doelgroep Grote verscheidenheid in de groep senioren 1.Mate van fysieke activiteit 2.Niveau van sportbeoefening 3.Verschil in motivatie 4.Verschil in medische achtergrond

5 DEEL I: omschrijving doelgroep Grote verscheidenheid - Mate van fysieke activiteit -Sedentaire senior -Normaal actieve senior -Bewegingsgerichte senior

6 DEEL I: omschrijving doelgroep Grote verscheidenheid - Mate van fysieke activiteit Sedentaire senior -Grootste groep -Slechte leefgewoontes -Vaste gewoonte -Normaal voor de leeftijd -Grootste risicogroep -Grote consumptie van medicatie

7 DEEL I: omschrijving doelgroep Grote verscheidenheid - Mate van fysieke activiteit Normaal actieve senior -Actief bezig -Integreert beweging in zijn dagelijks leven

8 DEEL I: omschrijving doelgroep Grote verscheidenheid - Mate van fysieke activiteit Bewegingsgerichte senior -Groeiende groep -Nog steeds minderheid -Extra beweging inbouwen in zijn leven

9 DEEL I: omschrijving doelgroep Grote verscheidenheid – Niveau sportbeoefening -Ongeoefende beginnelingen of starters -Opnieuw beginnelingen of herintreders -Geoefende of levenslange sporters -Sporters die op hoog niveau gesport hebben

10 DEEL I: omschrijving doelgroep Grote verscheidenheid – Niveau sportbeoefening Ongeoefende beginneling of starter -Weinig conditie -Weinig of geen sporttechnische vaardigheden

11 DEEL I: omschrijving doelgroep Grote verscheidenheid – Niveau sportbeoefening Opnieuw beginneling of herintreder -Vroeger gesport -Tijdelijk gestopt -Weinig conditie -bezit sporttechnische vaardigheden

12 DEEL I: omschrijving doelgroep Grote verscheidenheid – Niveau sportbeoefening Geoefende of levenslange sporter -Steeds blijven sporten -Goede conditie -bezit verschillende sporttechnische vaardigheden

13 DEEL I: omschrijving doelgroep Grote verscheidenheid – Niveau sportbeoefening Sporter die op hoog niveau gesport heeft -Competitiementaliteit -Sport = wedstrijd

14 DEEL I: omschrijving doelgroep Grote verscheidenheid – Verschil in motivatie -Gezondheid -Sociaal aspect / plezier -Voor de sport zelf

15 DEEL I: omschrijving doelgroep Grote verscheidenheid Verschil in medische achtergrond -Risicosporters -Specifieke gezondheidsproblemen -Problemen met bewegen en belastbaarheid -Nood aan aangepaste bewegingsactiviteiten

16 DEEL I: omschrijving doelgroep Dé senior bestaat niet!

17 Seniorensport binnen totaalbeleid Hoe past seniorensport binnen het totaalbeleid van de federatie?  naar lifetime sporten?: grote belang van en nood aan georganiseerde recreatiesport op maat van de leeftijdsgroep!

18 Deel II: omschrijving sport- en doelgroeporganisaties Vraag 2: “Wanneer je eraan denkt om een werking rond seniorensport op te starten in je federatie: met welke organisaties zou je kunnen samenwerken?”

19 Deel II: omschrijving sport- en doelgroeporganisaties Sportorganisaties seniorensportclubs en seniorensportfederaties sportclubs, sportfederaties & OSV’s gemeentelijke sportdiensten, sportraden en VGC BLOSO (subsidiëring, VTS, sportpromotie: campagne Sportelen) veel lokale en bovenlokale initiatieven

20 Deel II: omschrijving sport- en doelgroeporganisaties Ouderenorganisaties lokale en provinciale ouderenadviesraad en ouderenraad VGC sociaal-culturele verenigingen woon- en zorgcentra en lokale dienstencentra Vlaamse Ouderenraad

21 Deel III: opleiding en vorming Vraag 3: “ Ken je opleidingen/bijscholingen rond seniorensport binnen de Vlaamse Trainersschool?”

22 Deel III: opleiding en vorming Opleidingen Vlaamse Trainersschool Sporttakoverschrijdende module “begeleiden van sportende senioren” Sporttakspecifieke opleidingen “initiator gym voor senioren” en “initiator dans voor senioren” Opleidingen met aandacht voor senioren: initiator wandelen, jogbegeleider en wegkapitein Vormingen VIGez Besmet de ander, het mag

23 Deel III: opleiding en vorming Bijscholingen Seniorensportfederaties Sportfederaties

24 Clubs stimuleren Hoe kun je clubs stimuleren en overtuigen om een seniorenwerking op te starten? a. Op welke manier gebeurt dit het best? b. Waarom is het belangrijk om te investeren in deze doelgroep(en)? Welke meerwaarde is er voor jouw federatie/sportclubs en weegt dit op tegenover de investeringen?

25 Deel IV: plan van aanpak Vraag 4a: “Hoe kom je vanaf het idee tot een structureel aanbod voor senioren?”

26 Deel IV: plan van aanpak o Fase 1: oriënteringsfase creëren intern draagvlak (binnen bestuur federatie  binnen bestuur sportclubs) analyseren eigen situatie o eigen situatie (bestaande werking?) o omgevingsfactoren o afbakenen doelgroep

27 Deel IV: plan van aanpak o Fase 2: planningsfase Oprichten werkgroep met vertegenwoordiging van senior(en)! Formuleren doelstellingen Opstellen actieplan: 4W’s (wat – met wie – wanneer - waar) Communicatie Promotie

28 Deel IV: plan van aanpak o Promotie: Mailverkeer is niet altijd evident bij senioren. Zet in op persoonlijk contact! Aandacht voor laagdrempelig sportaanbod

29 Deel IV: plan van aanpak o Fase 3: uitvoeringsfase Kennismakingsactiviteit Start activiteiten Inschrijvingsprocedures (toegankelijk voor senioren) Contactpersoon (1 aanspreekpunt) Tips tegen drop-out

30 Deel IV: plan van aanpak o Waarom haken deelnemers af? o Drop-out: Eerste contact Wees bereikbaar/aanspreekbaar Sociaal aspect o randactiviteiten o humor & persoonlijke interesse Sta “in” je groep (niet boven) Beloning (complimenten, leuke oefening, …)

31 Deel IV: plan van aanpak o Fase 4: evaluatiefase Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Toekomstplanning

32 Deel IV: plan van aanpak o Fase 5: overgang naar duurzaam aanbod Werkgroep federatie/club → bestuur federatie/bestuur club Deelnemer activiteiten → lid bestuur clubs Seniorensportcoördinator 55-pluswerking als deel van de federatie; maar vooral van de club Externe contacten (subsidies, …)

33 Deel IV: praktische tips Vraag 4b: “Met welke belangrijke praktische zaken hou je rekening bij het creëren van een seniorenwerking binnen je federatie/binnen je sportclubs?”

34 Deel IV: praktische tips Senioren betrekken van bij het begin Gratis kennismaking in de sportclubs stimuleren Drempels zo laag mogelijk houden Activiteiten overdag organiseren Zo lokaal mogelijk werken Promotie via ouderenorganisaties!

35 Sportelen is samen van sport en van het leven genieten Van project naar duurzaam aanbod! VEEL SUCCES!!


Download ppt "Oprichten van een seniorenwerking in jouw sportfederatie."

Verwante presentaties


Ads door Google