De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bol en knol gewassen niveau 3 twee toetsen 1-30, 1-40 1.Acidanthera bicolor 2.Allium giganteum 3.Allium moly 4.Anemone blanda 5.Anemone coronaria 6.Begonia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bol en knol gewassen niveau 3 twee toetsen 1-30, 1-40 1.Acidanthera bicolor 2.Allium giganteum 3.Allium moly 4.Anemone blanda 5.Anemone coronaria 6.Begonia."— Transcript van de presentatie:

1 Bol en knol gewassen niveau 3 twee toetsen 1-30, Acidanthera bicolor 2.Allium giganteum 3.Allium moly 4.Anemone blanda 5.Anemone coronaria 6.Begonia tuberhybrida 7.Camassia quamash 8.Canna hybriden 9.Chinodoxa luciliae 10.Colchicum autumnale 11.Convallária majális 12.Crocosmia crocosmiiflora 13.Crocus speciosus 14.Crocus vernus 15.Dahlia hybriden 16.Eranthis hyemalis 17.Eremurus stenophyllus 18.Erythrónium dens-cánis 19.Fritillaria imperialis 20.Fritillaria meleagris 21.Galanthus nivalis 22.Gladiolus hybriden 23.Hyacinthus orientalis 24.Iris danfordiae 25.Iris reticulata 26.Ixia hybriden 27.Leucojum vernum 28.Lilium hollandicum 29.Muscari botryoides 30.Narcissus hybriden 31.Ornithogalum umbellatum 32.Oxalis adenophylla 33.Scilla sibirica 34.Sparáxis trícolor 35.Tulipa fosteriana 36.Tulipa greigii 37.Tulipa hybriden 38.Tulipa kaufmanniana 39.Tulipa praestans 40.Tulipa tarda

2 Acidánthera bícolor Abessijnse gladiool bloeitijd juli - augustus, hoogte cm knolmaat 7/8 plantdiepte 10 cm inhoud: 2 3

3 Állium gigánteum bloeitijd juni-juli, hoogte tot 150 cm bolmaat 20/op plantdiepte 20 cm inhoud: 2 6

4 Állium móly bloeitijd mei - juni, hoogte 25 – 30 cm bolmaat 4/op plantdiepte 10 cm inhoud: 2 8

5 Anemóne blánda Blauwe anemoon bloeitijd maart - april, hoogte cm knolmaat 5/op plantdiepte 5 cm inhoud: 2 12

6 Anemóne coronária bloeitijd juni -juli, hoogte cm knolmaat 8 plantdiepte 5 cm inhoud: 2 13

7 Begónia Tuberhýbrida groep bloeitijd juni - oktober, hoogte cm Knolbegonia knolmaat 5/op plantdiepte net onder de oppervlakte inhoud: 2 15

8 Camássia quamásh bloeitijd juni - juli, hoogte 30 – 50 cm bolmaat 4/5, plantdiepte 12 cm inhoud: 2 16

9 Cánna Indica groep bloeitijd augustus - oktober, hoogte tot 150 cm Indisch bloemriet inhoud: 2 17

10 Chionodóxa lucíliae bloeitijd maart - april, hoogte cm Sneeuwroem bolmaat 5/op, plantdiepte 8 cm inhoud: 2 18

11 Cólchicum autumnále bloeitijd augustus - september, hoogte cm Herfsttijloos knolmaat 20/op, plantdiepte 20 cm ‘Waterlily’ inhoud: 2 19

12 Cólchicum byzántinum bloeitijd augustus - september, hoogte cm Droogbloeier inhoud: 2 20

13 Convallária majális bloeitijd mei - juni, hoogte cm Lelietje-der-dalen wortelstok, plantdiepte 5 cm inhoud: 2 21

14 Crocósmia (syn. Montbrétia) bloeitijd mei - juni, hoogte cm ‘Meteor’ knolmaat 6/op, plantdiepte 10 cm inhoud: 2 22

15 Crócus speciósus bloeitijd september – november hoogte cm Herfstbloeiende krokus inhoud: 2 27

16 Crócus vérnus bloeitijd maart - april, hoogte cm knolmaat 8/op, plantdiepte 10 cm netaderig ‘Jeanne d’Arc’ gemengde rassen inhoud: 2 26

17 Dáhlia enkelbloemig bloeitijd (na)zomer, hoogte 30 – 40 cm Enkelbloemige (Mignon) dahlia wortelknol enkele rij bloembladen open hart Dáhlia inhoud: 2 30

18 Dáhlia anemoonbloemig bloeitijd (na)zomer, hoogte 30 – 40 cm Anemoonbloemige dahlia Dáhlia enkele rij (soms meerdere) bloembladen dicht hart met buisbloemen inhoud: 2 31

19 Dáhlia halskraag bloeitijd (na)zomer, hoogte 30 – 40 cm Halskraag dahlia Dáhlia enkele rij bloembladen open hart binnenste bloembaden vaak in kleur afwijkend inhoud: 2 32

20 Dáhlia pioenbloemig bloeitijd (na)zomer, hoogte variabel Pioenbloemig dahlia Dáhlia twee of meerdere rijen bloembladen open hart inhoud: 2 33

21 Dáhlia decoratief bloeitijd (na)zomer, hoogte ca. 100 cm Decoratieve dahlia Dáhlia geheel gevulde, brede bloembladen, enigszins naar buiten of binnen gebogen, stomp gepunt inhoud: 2 34

22 Dáhlia bolvormig bloeitijd (na)zomer, hoogte ca. 100 cm Decoratieve dahlia Dáhlia geheel gevuld en bolvormig of enigszins afgeplat, bloembladen naar binnen gerold, stomp of rond inhoud: 2 35

23 Dáhlia pompon bloeitijd (na)zomer, hoogte ca. 50 cm Pompon dahlia Dáhlia geheel gevuld en bolvormig, bloembladen naar buiten gerold inhoud: 2 36

24 Dáhlia cactus bloeitijd (na)zomer, hoogte ca. 100 cm Cactus dahlia Dáhlia geheel gevuld, meestal spitse bloembladen, tot de helft of minder naar buiten gebogen, recht of naar het centrum toegebogen inhoud: 2 37

25 Dáhlia semi-cactus bloeitijd (na)zomer, hoogte ca. 100 cm Semi-cactus dahlia Dáhlia geheel gevuld, meestal spitse bloembladen, tot de helft of minder naar buiten gebogen, breed aan de basis, recht of enigszins naar het centrum toegebogen inhoud: 2 38

26 Dáhlia overzicht enkelbloemiganemoonbloemig bolvormigdecoratiefpioenbloemig pomponcactussemi-cactus halskraag inhoud: 2 39

27 Eránthis hyemális bloeitijd januari - maart, hoogte cm Winteraconiet knolmaat 3-4, plantdiepte ca. 8 cm inhoud: 2 40

28 Eremúrus stenophýllus bloeitijd mei - juni, hoogte tot 150 Naald van cleopatra spinvormige knol, plantdiepte 15 cm (uitspreiden!) inhoud: 2 41

29 Erythrónium dens-cánis bloeitijd maart - april, hoogte ca. 15 cm Hondstand knol ‘hondentandvormig’ plantdiepte 6-8 cm inhoud: 2 42

30 Fritillária imperiális bloeitijd april - mei, hoogte cm Keizerskroon ‘Lutea Maxima’ bol (uitgehold) 24/op, plantdiepte 20 cm inhoud: 2 45

31 Fritillária meleágris bloeitijd april, hoogte cm Kievitsbloem bolmaat 5-6, plantdiepte 10 cm inhoud: 2 46

32 Galánthus nivális bloeitijd februari - maart, hoogte cm Sneeuwklokje bolmaat 5-6 plantdiepte 10 cm ‘Plenus’ inhoud: 2 47

33 Gladíolus Zwaardlelie, Gladiool knolmaat 12/14, plantdiepte ca. 10 cm ontwikkeling van de knol inhoud: 2 49 mei april juniaugustus nieuw oud nieuw oud kraal

34 Gladíolus Nanus groep Kleinbloemige gladiool knolmaat 10/op plantdiepte 8 cm bloeitijd mei – juni, hoogte 40 – 70 cm inhoud: 2 50

35 Hyacínthus bloeitijd april – mei hoogte cm Hyacint CarnegieOstara Jan BosMarconi Gipsy QueenCity of Haarlem bolmaat 13 – 18, plantdiepte 10 cm inhoud: 2 53

36 Iris danfórdiae bloeitijd maart - april, hoogte ca.10 cm bolmaat 5/op, plantdiepte 6-8 cm inhoud: 2 55

37 Iris reticuláta bloeitijd februari - maart, hoogte ca.10 cm bolmaat 5/op, plantdiepte 6-8 cm ‘Joyce’ inhoud: 2 57

38 Ixia bloeitijd juni - juli, hoogte cm bolmaat 5/op plantdiepte 7 cm inhoud: 2 59

39 Leucójum vérnum bloeitijd maart - april, hoogte cm Lenteklokje bolmaat 6/op plantdiepte 7 cm inhoud: 2 61

40 Lílium aurátum bloeitijd juli – sept. hoogte tot 150 cm Goudlelie inhoud: 2 62 bolmaat 18/op stengelwortels, dus diep planten

41 Lílium cándidum bloeitijd juni – juli, hoogte tot 100 cm Madonnalelie, Witte lelie bolmaat 18/op, plantdiepte ca. 10 cm inhoud: 2 63

42 Lílium mártagon bloeitijd juni – juli, hoogte tot 100 cm Turkse lelie inhoud: 2 64 bolmaat 12/op plantdiepte 8 cm

43 Lílium regále bloeitijd juni – juli, hoogte tot 100 cm Koningslelie bolmaat 18 – 20 plantdiepte tot 15 cm inhoud: 2 65

44 Lílium Aziatische groep bloeitijd juni - juli, hoogte 50 – 70 cm ‘Harmony’‘Connecticut King’‘Enchantment’ inhoud: 2 66

45 Muscári botryoídes bloeitijd april - mei, hoogte cm Blauw druifje, Druifhyacint bolmaat 6/op, plantdiepte 8 cm ‘Album’ inhoud: 2 68

46 Narcíssus trompet bloeitijd vanaf half maart, hoogte tot 35 – 50 cm Trompetnarcis Narcíssus bijkroon net zo lang of langer dan de bloemdekslippen ‘Mount Hood’ ‘Golden Harvest’ inhoud: 2 71

47 Narcíssus grootkronig bloeitijd vanaf begin april hoogte tot 35 – 40 cm Grootkronige narcis Narcíssus bijkroon langer dan 1/3, doch korter dan de volle lengte van de bloemdekslippen ‘Las Vegas’ ‘Flower Record’ ‘Ice Follies’ ‘Armanda’ ‘Carlton’ inhoud: 2 72

48 Narcíssus kleinkronig bloeitijd midden begin april, hoogte 40 – 50 cm Kleinkronige narcis Narcíssus ‘Barrett Browning’ ‘Verger’ bijkroon niet langer dan 1/3 van de lengte van de bloemdekslippen inhoud: 2 73

49 Narcíssus dubbelbloemig bloeitijd midden april – mei, hoogte 35 – 50 cm Dubbele of gevulde narcis Narcíssus ‘Van Sion’‘Cheerfulness’ ‘Texas’ de stengel draagt één of meerdere dubbele of gevulde bloemen inhoud: 2 74

50 overzicht Narcissus Narcissus overzicht trompet (ras)triandrusdubbel/gevuldkleinkroniggrootkronig spleetkronigpoëticustazettajonquilla hoepelrokcyclamineuswilde narcistrompet cyclamineus (ras) inhoud: 2 85

51 Ornithógalum umbellátum bloeitijd mei - juni, hoogte tot 20 cm Gewone vogelmelk, Ster van Bethlehem bolmaat 4/5, plantdiepte 5-8 cm inhoud: 2 87

52 Óxalis adenophýlla bloeitijd mei - juni, hoogte cm Klaverzuring knollen (gelijkend op kluwen touw), maat 7/8 plantdiepte 6- 7 cm inhoud: 2 90

53 Scílla sibérica bloeitijd juli - september, hoogte tot 40 cm bolmaat 6/8 plantdiepte 6-8 cm inhoud: 2 93

54 Sparáxis trícolor bloeitijd juni - juli, hoogte cm knolmaat 4/5 plantdiepte 10 cm inhoud: 2 94

55 Túlipa groepen vroegbloeiend (vóór eind april) Enkele Vroege Tulp (E.V.T.) Túlipa groepen Couleur Cardinal Dubbele Vroege Tulp (D.V.T.) Mr. v/d Hoef middelvroeg bloeiend (april – mei) Triumph tulp Golden Melodydiverse rassen Darwinhybriden laatbloeiend (na half mei) Gamder Enkele Late Tulpen (E.L.T.) Ballade Leliebloemig tulp Francy Frills Gefranjerde tulpViridiflora tulp Springgreen Rembrandt tulp Blue Parrot Parkiet tulp Angelique Dubbele Late Tulp (D.L.T.) inhoud: 2 95

56 Túlipa fosteriána bloeitijd maart – april (wijd geopend bij zonneschijn), hoogte cm ‘Purissima‘Madame Lefeber’ bolmaat 10/11 plantdiepte ca. 8 cm inhoud: 2 97

57 Túlipa greígii bloeitijd april (klokvormig), hoogte cm ‘Plaisir’‘Cape Cod’ bolmaat 11/12 plantdiepte ca. 8 cm gestreepte bladeren inhoud: 2 98

58 Túlipa kaufmanniána bloeitijd maart – april hoogte tot cm bolmaat 11/12 plantdiepte ca. 8 cm ‘Stresa’‘Heart’s Delight’ inhoud: 2 99

59 Túlipa praéstans ‘Fuselier’ bloeitijd april, hoogte cm bolmaat 11/12 plantdiepte ca. 8 cm meerdere bloemen per stengel inhoud: 2 100

60 Túlipa tárda bloeitijd april – mei hoogte circa 10 cm bolmaat 6/7 plantdiepte ca. 6 cm meestal meerdere bloemen per stengel inhoud: 2 102


Download ppt "Bol en knol gewassen niveau 3 twee toetsen 1-30, 1-40 1.Acidanthera bicolor 2.Allium giganteum 3.Allium moly 4.Anemone blanda 5.Anemone coronaria 6.Begonia."

Verwante presentaties


Ads door Google