De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Electronic Data Interchange

Verwante presentaties


Presentatie over: "Electronic Data Interchange"— Transcript van de presentatie:

1 Electronic Data Interchange
EDI Electronic Data Interchange

2 Overzicht Definitie van EDI Korte terugblik De basiselementen van EDI
EDI schematisch voorgesteld Voorbeeld uit de praktijk Kosten en baten

3 Definitie van EDI Heel veel gegevens worden twee keer ingezet.
Langzaam Onbetrouwbaar Oplossing hiervoor is nodig.

4 Definitie van EDI Oplossing is zoveel mogelijk manueel werk uitschakelen. Elektronische briefwisseling is al interessanter dan een fax sturen, maar dit valt nog niet onder de noemer Electronic Data Interchange. Wat is EDI dan wel?

5 Definitie van EDI EDI is de gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen computersystemen van verschillende partners.

6 Definitie van EDI De partners komen een standaard overeen.
EDI werkt met gestructureerde gegevens die efficiënt en ondubbelzinnig door de computer kunnen verwerkt worden.

7 Definitie van EDI Standaard: gegevens die computersystemen met mekaar uitwisselen moeten herkenbaar zijn naar inhoud, betekenis en opmaak. Vergelijking: mensen van verschillende nationaliteit spreken met mekaar in een taal die beiden verstaan (bv. Engels).

8 Een korte terugblik Berichtstandaarden zijn essentieel voor EDI.
Er zijn veel standaarden, en de verklaring ligt in de voorgeschiedenis van EDI.

9 Een korte terugblik Sinds eind jaren zestig, begin jaren zeventig: zowel in VSA als in Europa eerste stappen in EDI, eerst tussen bedrijfssystemen en geleidelijk op sectorniveau. Ontwikkeling van een algemene standaard aanvankelijk niet succesvol.

10 Een korte terugblik Pas in 1986 is internationaal een coördinatie op gang gekomen. Ontwikkeling van EDIFACT. Huidige situatie: nog altijd verschillende standaarden. We blijven aangewezen op software die EDI mogelijk maakt.

11 De basiselementen van EDI
Berichtstandaarden Software die EDI mogelijk maakt Datatransmissie en netwerken

12 De basiselementen van EDI
Standaarden: een gemeenschappelijke taal is te vinden in de EDI-berichtstandaarden. Bijvoorbeeld EDIFACT. Gemeenschappelijke taal

13 De basiselementen van EDI
Software die EDI mogelijk maakt. De functie van EDI-software kun je opsplitsen in zes categorieën.

14 De basiselementen van EDI
De functie van EDI-software Primair: conversie van bestanden Integreren van gegevens van een inkomend bericht in een bedrijfstoepassing. Gegevensmapping is noodzakelijk. Beheer, rapportage en onderhoud.

15 De basiselementen van EDI
De functie van EDI-software Datatransmissie Gegevensinvoer- en gegevensuitvoerfuncties Beveiliging

16 De basiselementen van EDI
Datatransmissie en netwerken Via het internet VAN – value added network Publieke telefoonlijn XML-standaard

17 EDI schematisch Verschillende stappen inlezen data softwaremapping
systeemmapping gegevensmapping

18 Voorbeeld uit de praktijk
Gegevens zoals de klant ze doorstuurt Best.Tel.20, 021202AD-AUGROS AUTOTEILE GMBH PORSESTR D MAGDEBURG /405400 DSP ST O DC ST O DC ST O

19 Voorbeeld uit de praktijk
De gegevens na vertaling 1;8708;;; ;;;;express 1;AD-AUGROS AUTOTEILE GMBH;;PORSESTR. 19;0391/405400;;D;39104;MAGDEBURG; 2;A;Best.Tel.20,; O;;DSP7424;;; ;ST; ; ;;; 2;A;Best.Tel.20,; O;;DC81148;;; ;ST; ; ;;; 2;A;Best.Tel.20,; O;;DC81149;;; ;ST; ; ;;; 3;000006;000003; ;

20 Kosten en baten van EDI Kosten Strategisch Ontwikkeling Opleiding
Implementatie Communicatie

21 Kosten en baten van EDI Baten
Besparingen in administratie en tijdwinst. Snellere handels-transactiecyclus. Strategisch: een manier van zakendoen

22 Electronic Data Interchange
EDI Electronic Data Interchange Einde


Download ppt "Electronic Data Interchange"

Verwante presentaties


Ads door Google