De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toets rode + groene tabel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toets rode + groene tabel"— Transcript van de presentatie:

1 Toets rode + groene tabel
verbetersleutel

2 Probeer in je eigen woorden uit te leggen
A. levensbeschouwelijke bedachtzaamheid. Levensbeschouwelijk: zie uitleg levensbeschouwing Bedachtzaamheid: Reflecteren, nadenken over wat je ziet en hoort en beschouwingen over het leven. (Stilstaan bij wat je ziet, hoort… om zo antwoorden te zoeken op leensvragen, een eigen levensbeschouwing op te bouwen. )

3 Probeer in je eigen woorden uit te leggen
B. de bedoeling van de Rode Tabel Aan de hand van het vinden van een mensbeeld, godsbeeld en wereldbeeld: Eigen ideeën confronteren met die van anderen Openstaan om te luisteren naar andere theorieën/ meningen Durven veranderen van mening Vormen van een levensbeschouwelijk vocabularium Om zo… antwoorden te zoeken op levensvragen, een eigen levensbeschouwing op te bouwen.

4 Correcte omschrijving van de term
Bijgeloof Buiten de officiële godsdienst Niet erkend door godsdienst of wetenschap (magisch denken) Fundamentalisme Strikte interpretatie van de heilige boeken Rigoureus moralisme (heel streng, overtuigd van eigen gelijk, waarden en ethiek opdringen) Onverdraagzaam tegen alle afwijkende meningen

5 Correcte omschrijving van de term
Levensbeschouwing Kijk op het leven, waarin voorlopige antwoorden worden gegeven op levensvragen Alle aspecten van het leven komen aan bod: TOTAALVISIE Waarden Idealen of motieven die door individuele mensen of een volledige maatschappij GOED worden bevonden om na te streven Monotheïsme: Geloof in één GOD (NIET godsdienst)

6 Wereldbeeld amnesty Elementen bij “de wereld IS”
De wereld is onrechtvaardig Er gebeuren constant schendingen van mensenrechten waarvan foltering er één is Schendingen van mensenrechten worden onvoldoende bestraft, waardoor ze blijven gebeuren Internationaal gebeurt er te weinig. Mensenrechten zijn de verantwoordelijkheid van IEDEREEN. Geloof in de maakbaarheid van een maatschappij (mensenrechten kunnen gehandhaafd worden, als iedereen er een prioriteit van maakt)

7 Wereldbeeld amnesty Elementen bij ‘de wereld moet zijn’
Alle landen, de hele samenleving, moet zich engageren om schendingen van mensenrechten tegen te gaan. De manier waarop we folteringen en mensenrechtenschendingen kunnen voorkomen is ervoor te zorgen dat daders gestraft worden. Niet alleen overheden, maar ook bedrijven, organisaties, groepen en individuen (de samenleving als geheel) moeten zich engageren om mensenrechten te helpen respecteren Een wereld waar de mensenrechten gehandhaafd worden is een betere wereld. Mensenrechten zijn een middel om het doel (een rechtvaardige wereld) te bereiken.

8 Wereldbeeld amnesty Voorbeeldantwoorden leerlingen:
“De wereld is te wreed, er zou meer respect moeten zijn voor de mensen. Deze visie is gebaseerd op onderzoek en getuigenissen. De maatschappij moet meer optreden tegen schenders van de mensenrechten en ze (de mensenrechten) zo bevorderen. Doordat deze organisatie zich verzet tegen dit onrespectvol gedrag, tonen ze dat ze vinden dat we niet genoeg respect tonen voor de medemens en dat ze vinden dat men meer zouden moeten tonen.”

9 Mensbeeld cartoon Elementen bij ‘de mens is …’
De mens ondergaat een negatieve evolutie. Het wapen in de hand van de derde figuur zou een kritiek kunnen zijn op de wapenindustrie en een verwijzing naar het feit dat de mens, sinds de komst van wapens, almaar decadenter is geworden De McDonaldsverpakkingen zijn niet toevallig gekozen: de mens gaat achteruit door het kapitalisme en het consumentisme en verandert in een lui vet varken Verwijzing naar gezondheid: de mens wordt, door slechte voeding, alsmaar ongezonder.

10 Mensbeeld cartoon Elementen bij ‘de mens zou moeten…’
De mens zou weer dichter moeten staan bij de ‘natuurmens’. Meer bewegen en gezonder eten De mens moet dringend zijn eigen gedrag kritisch bekijken voor het te laat is. Vooral het consumentisme/kapitalisme en de wapenindustrie moeten kritisch bekeken worden, wil de mens nog een kans hebben. We zitten nog in het voorlaatste stadium van de cartoon, dus de mens heeft nog een kans om zijn evolutie terug om te buigen voor het te laat is.

11 Mensbeeld cartoon Voorbeeldantwoorden leerlingen:
“Het gaat over de evolutie van onze maatschappij. Mensbeeld: de mens is zeer slecht bezig. Vooral omdat we overal oorlog voeren, we zijn geëvolueerd uit een dier, maar als we zo blijven verder doen gaan we terug naar af. De mens denkt niet meer zo als vroeger om gezond te leven, maar eet altijd fastfood en denkt niet meer aan de natuur. Ze moeten minder aan hunzelf denken en meer aan de rest van de wereld zowel tegenover andere mensen als tegenover de natuur.”

12 Mensbeeld cartoon Voorbeeldantwoorden leerlingen:
“De mens is hebberig en wordt gezien als varkens, want vroeger hadden ze weinig voedsel en moesten ze jagen. Nu hebben ze veel voedsel en eten ze zich dik terwijl er mensen zijn met honger. Ze zouden niet overvloedig moeten eten, maar hun overschot delen met diegene die het met veel minder doen. “ “De mens is dom, ze evolueren goed, maar dan worden ze dom en worden door zichzelf uitgeroeid en krijgen de dieren weer de bovenhand in de wereld. De mens zou slimmer moeten zijn en in plaats van de evolutie af te breken, ze stimuleren om door te gaan en streven naar een betere wereld.”

13 Mensbeeld cartoon Voorbeeldantwoorden leerlingen:
“Het mensbeeld is dat doorheen de evolutie de mens is gegroeid naar luie, vette varkens; Je ziet op de eerste mens dat hij een AK en een schop vasthoudt. Dat wil zeggen dat de mens na het oorlog voeren herbouwde en op goede weg zat. Maar hierna kwam de decadentie van de consumptiemaatschappij, die volgens de cartoonist ons in luie, vette zwijnen heeft veranderd.”

14 Godsbeeld sporters Bijgeloof: Magisch denken, niet gevolgd door wetenschap/godsdienst. -> God is aanwezig in voorwerpen, het dragen van die voorwerpen vergroot je geluk God IS: beïnvloedbaar. Een soort tovenaar die, als zijn humeur goed is, ingrijpt in ons leven en ons helpt. God IS: nobel en goed. We danken God voor wat er ook mag gebeuren, wetend dat al het goede van God komt (zie foto)


Download ppt "Toets rode + groene tabel"

Verwante presentaties


Ads door Google