De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIE BIJEENKOMST KUNSTGRAS AVW’66 Vrijdag 15 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIE BIJEENKOMST KUNSTGRAS AVW’66 Vrijdag 15 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIE BIJEENKOMST KUNSTGRAS AVW’66 Vrijdag 15 mei 2009

2 1.Opening en inleiding door voorzitter AVW’66 Paul Janssen 2.Wat is kunstgras, wat krijgt AVW’66 en hoe gaan we er als voetballers mee om; door Rutger Schuijffel 3.Pauze 4.Welke aanpassen komen er nog meer rondom het kunstgrasveld; door Paul Janssen 5.Welke werkzaamheden m.b.t. het kustgrasveld zijn voor rekening van AVW’66; door Herman Hoveijn 6.Hoe gaat AVW’66 om met het kunstgrasveld, regelgeving, afspraken etc door Paul Janssen 7.Gelegenheid tot stellen van vragen 8.Afsluiting door Paul Janssen Agenda informatieavond Kunstgrasveld AVW’66

3 Hoe is het verkrijgen van het kunstgrasveld tot stand gekomen (1)!! 1.AVW’66 beschikt al jaren over 3 speelvelden en 2 trainingsvelden en ruim 35 teams 2.Alle wedstrijden worden gespeeld op zaterdag, daardoor structureel probleem met beschikbaarheid velden. 3.Velden worden te zwaar belast door te veel wedstrijden op 1 veld 4.Bestuur AVW’66 al 8 jaar in gesprek met Gemeente voor uitbreiding aantal speelvelden. 5.In 2008 door Gemeente de noodzaak onderzocht en wat de mogelijkheden zijn op huidige locatie 6.Onderzoek door GSF, rapport ligt ter inzage, noodzaak van uitbreiding aangetoond.

4 Hoe is het verkrijgen van het kunstgrasveld tot stand gekomen (2)!! 7.Geen ruimte voor uitbreiding op huidige locatie, advies aanleg kunstgrasveld. 8. Gemeente bezig met visie Westervoort 2026, herziening inrichting dorp Westervoort. 9. Onderdeel visie is inrichten van woonpark Westervoort Noord, huidige locatie sportvelden. 10. College geeft opdracht tot uitvoeren studie naar haalbaarheid verplaatsen sportvelden. 11.Op 3 maart worden de uitkomsten van dit onderzoek besproken in de Raadscommissie. 12.Op 16 maart gaat de Gemeenteraad accoord met de aanleg van het kunstgrasveld.

5 Hoe is het verkrijgen van het kunstgrasveld tot stand gekomen (3)!! 13. Uitvoering. - Oprichting werkgroepen - Bezoeken kunstgrasinformatiedag - Inhuren adviesbureau De Meent BV - Voorbereidende onderzoeken, bv dichten sloten, aanleg verlichting etc. - Op 7 mei informeel overleg met Gemeente en Sc.Westervoort m.b.t. oprichten stichting (2e deel). - Op 13 mei opdracht gegund aan Firma de Haar in combinatie met CSC. - 4e week mei aanvang werkzaamheden. - Planning 9 augustus gereed. - Planning 29 augustus officiële opening kunstgrasveld.

6 Aanpassingen rondom aanleg kunstgrasveld AVW’66. 1.AVW’66 maakt van de aanleg van het kunstgrasveld om een aantal zaken m.b.t. het sportpark mee te nemen, dit zijn oa: -Dichten sloot tussen hoofdveld en trainingsveld over gehele lengte. - Graven nieuwe sloot Noordzijde C-veld, aansluiting op hoofdwatergang -Aanleggen sta-heuvel tussen hoofdveld en trainingsveld (3 x 1m) en deze bovenop voorzien van haagrand. -Aanleggen verharding rechts van ingang trainingsveld (tussen kleedkamers en kunstgrasveld). Dit tbv opslag grond, stalling machines en container. -Maken plein voor terras, activiteiten etc. -Maken afscheiding tussen trainingsveld en verharding -Aanleg speeltuin met toestellen rechts van ingang trainingsveld 2.Extra: -Indien financieel haalbaar plaatsen Dug-Outs op C-en D- veld.

7

8 Hoe het veld te gebruiken (1) 1.Kunstgrasveld is t.b.v. training en wedstrijden. 2.Wedstrijden: - Aanmerken Kunstgrasveld als speelveld door WCA. - 1e elftal NIET als uitval regulier veld, rest van de elftallen/teams wel. - Ieder elftal kan dus door WCA geplaatst worden op kunstgrasveld (trainer aangeven expliciet niet,wel door KNVB). Afgelastingen, beker etc. - Kunstgrasveld voor selectie en niet selectie elftallen. - Kunstgrasveld voorzien van vaste pupillendoelen, - Altijd pupillenwedstrijden (samen C-veld vast)

9 Hoe het veld te gebruiken (2) 3.Trainingen: - Beschikbaar: 1x kunstgrasveld (100x64m), strook naast KGV (80x25m), veld naast C-veld (47x95) incl keepers, E-veld, alles gedurende 4 avonden in de week. - KGV ook mogelijk vrijdag (individuele trainingen, extra training, uitwijk zaterdag etc). - Selectie elftallen trainen op combinatie van KGV en grasveld. - Overige elftallen ingedeeld naar behoefte (afmeting, tijd, wens). - Komende weken inventarisatie wensen trainers (indien mogelijk inpassen). - Door bestuur wordt protocol gebruik KGV opgesteld. Dit om discussies mbt gebruik KGV te voorkomen. BV indien door selectie elftal oefenwedstrijd geregeld dan alleen op KGV op eigen trainingsavond na 20.00 uur. - In protocol hoe om te gaan bij slechte gesteldheid grasvelden

10 Hoe het veld te gebruiken (3) 4.Algemeen gebruik: -Het kunstgrasveld geeft AVW’66 veel meer mogelijkheden om haar leden de voetbalsport te kunnen laten beoefenen zoals: *Langer door voetballen in de maand juni *Trainen bij slecht weer *Uitvoering competitie (minder afgelastingen in de winterperiode) *Bijna altijd wedstrijden op zaterdag (inkomen) *Organiseren van activiteiten in winterstop, zoals snertoernoei, mixtoernooi, spellencircuit etc. 5.Op dit moment onderzoek naar onderbrengen accommodatie in Stichting (beginfase), meer informatie volgt.


Download ppt "INFORMATIE BIJEENKOMST KUNSTGRAS AVW’66 Vrijdag 15 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google