De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tircms03-p les 7 Standaardfuncties. In header opnemen bijv: using namespace std // C++ // oude C.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tircms03-p les 7 Standaardfuncties. In header opnemen bijv: using namespace std // C++ // oude C."— Transcript van de presentatie:

1 tircms03-p les 7 Standaardfuncties

2 In header opnemen bijv: using namespace std // C++ // oude C

3 Karakters classifiseren: Testen of een karakter een letter is met: if (isalpha(ch) …. //ch is een letter Andere functies: isalpha(num(ch) // is ch een letter of cijfer isdigit(ch) // is ch een cijfer ? isxdigit(ch) // is ch een hexadimaal cijfer? ch1 = toupper(ch) // van kleine letter naar hoofdletter ( assignment), enz.

4 Floating point precisie: x= m * 2 n // m= mantisse, n= exponent(geheel) m is genormaliseerd 0.5≤|m|<1 of m=0 2 = grondtal of radix (r) (0.5=1/2=1/r) als radix =10 dan is 0.1≤|m|<1 of m=0 (0.1=1/10=1/r) bijv x =9/4 => m=9/16 r=2 n=2 (m=0.5625>0.5) bijv x = 9/4 => m=9/20 r=5 n=1 (m=0.45 >0.2) bijv x = 9/4 => m=9/40 r=10 n=1 (m=0.225 >0.1) In c++ kun je de volgende informatie verkrijgen:

5 Floating point precisie: FLT_RADIX // geeft radix aan FLT_DIG // Precisie: aantal dec. cijfer (>6) FLT _EPSILON // Kleinste getal x zodanig dat 1.0+x ≠ 1.0 ( < 10 -5 ) FLT_MAX // Max float getal (> 10 37 ) FLT_MIN // Kleinste pos float getal ( < 10- 37 )

6 Wiskundige functies double cos (double x); //cosinus ( x in radialen) double exp (double x); //e-macht double sqrt (double x); //wortel double floor (double x); //naar beneden afronden double acos (double x); //arccosinus enz.

7 Bijzondere types: size_t // Het type van de waarde afgeleverd door sizeof ptrdiff_t // Het type dat gebruikt kan worden voor het verschil van 2 pointerwaarden

8 C-stijl-invoer en –uitvoer: putchar(ch) ch=getchar() printf scanf FILE *fp FILE *fopen ch=getc(fp) ; putc(ch.fp)

9 Diversen: double atof(const char *s) //conversie getal s naar double int atoi(const char s*) // conversie getal s naar integer void abort(void) // abnormaal eindigen void exit(int status) // normaal eindigen(alles sluiten) int system(const char *s) // commando wordt uitgevoerd

10 String functies: size_t strlen(const char *s); int strcmp(const char *s1,const char *s2); int *strcpy( char *dest,const char *src); enz.

11 Tijd en datum: types time_t en clock_t (long) gedefinieerd time_t time(time_t *pt); // levert de tijd in seconden af die verstreken is sinds 1 januari 1970 0.00u GMT double difftime(time_t t2, time_t t1); // levert verschil t2-t1 af in seconden clock_t clock(void); // levert processortijd af sinds start programma

12 Huiswerk les 7 Maak de opgaven 11.1, 11.2 uit C++ boek Bestudeer Hfdst 10 uit C++boek


Download ppt "Tircms03-p les 7 Standaardfuncties. In header opnemen bijv: using namespace std // C++ // oude C."

Verwante presentaties


Ads door Google