De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries We lezen: Prediker 1: 1 - 3, en 12: 9 – 14 De preek gaat over: Prediker als prediker het bijzondere bijbelboek Prediker Het eerste lied: Liedboek 460: 3, 4 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 Hofpleinkerk 5 november 20.00u (koffie vanaf 19.30u) Gepresenteerd door: ds. A. Moolenaar en ds. S. Francke Voor wie: Jullie! Iedereen! Geef je op in een team of speel individueel. Uiteraard is er een prijs voor de beste! Opgeven bij: Lianne Wubs

3 Tijdens de dienst zingen we liedboek 271,
. Tijdens de dienst zingen we liedboek 271, organist speelt melodie nu alvast voor! . .

4 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries We lezen: Prediker 1: 1 - 3, en 12: 9 – 14 De preek gaat over: Prediker als prediker Het eerste lied: Liedboek 460: 3, 4 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

5 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 460: 3, 4 . .

6 Liedboek 460: 3, 4

7 Liedboek 460: 3, 4

8 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 3, 4 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 3, 4 Gebed Lezen: Prediker 1: 1 - 3, Prediker 1: Prediker 12: 9 – 14 Zingen: Liedboek 271: 1, 3, 5, 8 Preek Zingen: Psalm 111: 6 . .

9 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 3, 4 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 3, 4 Gebed Lezen: Prediker 1: 1 - 3, Prediker 1: Prediker 12: 9 – 14 Zingen: Liedboek 271: 1, 3, 5, 8 Preek Zingen: Psalm 111: 6 . .

10 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 3, 4 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 3, 4 Gebed Lezen: Prediker 1: 1 - 3, Prediker 1: Prediker 12: 9 – 14 Zingen: Liedboek 271: 1, 3, 5, 8 Preek Zingen: Psalm 111: 6 . .

11 . Liedboek 271: 1, 3, 5, 8 . .

12 . Liedboek 271: 1, 3, 5, 8 . .

13 . Liedboek 271: 1, 3, 5, 8 . .

14 . Liedboek 271: 1, 3, 5, 8 . .

15 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 3, 4 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 3, 4 Gebed Lezen: Prediker 1: 1 - 3, Prediker 1: Prediker 12: 9 – 14 Zingen: Liedboek 271: 1, 3, 5, 8 Preek Zingen: Psalm 111: 6 . .

16 "de stemming in onze tijd is die van Prediker“
. . 1. Een boek voor vandaag "de stemming in onze tijd is die van Prediker“ " bijna mijn enige Bijbelse inspiratie" . .

17 auteur: @koning_Salomo ± 250 voor Christus
. . 2. wie / wanneer ± 250 voor Christus . .

18 "Het Oude Testament moet sterven
. . "Het Oude Testament moet sterven met een kreet van verlangen naar de Profeet, die God komt exegetiseren" (Klaas Schilder, in: Christus in zijn lijden) . .

19 3. Een raadselachtig boek, waarover heel verschillend gedacht wordt!

20 twee wijsheidsstromingen
. . 4. wijsheid twee wijsheidsstromingen . .

21 Antwoord een dwaas niet met dwaasheid, word niet als hij.
4. wijsheid Antwoord een dwaas niet met dwaasheid, word niet als hij. Antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid, hij moet niet denken dat hij wijs is. (Spreuken 26: 4,5) . .

22 . . 4. wijsheid 'Het vluchtige in Prediker is geen uitdrukking van pessimisme. Tot vervelends toe is herhaald dat Prediker een pessimistisch boek zou zijn. Het tegendeel is waar: het is een boek van zeldzame geestelijke dapperheid: de moed die in zijn discussies openbaar wordt krijgt soms bijna het karakter van onbarmhartigheid, zo meedogenloos worden de zwakke plekken van ons menselijk bestaan bloot gelegd.' (Klaas Popma) . .

23 5. de kern begin en eind van het boek (1:2 en 12:8):
begin en eind van het boek (1:2 en 12:8): Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. Lucht en leegte, zegt Prediker, alles is leegte. . .

24 - Het leven is ondoorgrondelijk en oneerlijk
. . 5. de kern - Het leven is ondoorgrondelijk en oneerlijk In het leven zijn wel bepaalde waarden belangrijk - De ware wijsheid is eerbied voor God . .

25 6. Prediker en het Nieuwe Testament
. .

26 (Prediker 5:1 / Matteüs 6:7 / Jacobus 1:19)
. . Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften. Want God is in de hemel en jij bent op aarde, dus moet je spaarzaam met je woorden zijn. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. (Prediker 5:1 / Matteüs 6:7 / Jacobus 1:19) . .

27 6. Prediker en het Nieuwe Testament
Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. (Romeinen 8:18-22) . .

28 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK4) Zegen
. . Zingen: Psalm 111: 6 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK4) Zegen . .

29 . Psalm 111: 6 . .

30 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK4) Zegen
. . Zingen: Psalm 111: 6 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK4) Zegen . .

31 . . Prediker 3:18 Ik zei tegen mezelf dat God de mensen heeft bevoorrecht: ze beseffen dat ze als de dieren zijn. Niet meer dan de dieren zijn ze, want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot. Prediker 7:15 Wees niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd? Prediker 8:17 Bij alles wat God doet onder de zon, zo heb ik ingezien, doet hij wat hij doet. De mens is niet in staat de zin ervan te vinden. Hij tobt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet, en al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden. . .

32 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de zending
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de zending De 2de collecte is voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Danko Boonstra Volgende week: Esther Treurniet Na de collecte: Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK4) . .

33 COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de diakonie “SGJ”
. . COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de diakonie “SGJ” De 2de collecte is voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Danko Boonstra Volgende week: Esther Treurniet Na de collecte: Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK4) . .

34 Gezang 179b (GK4) a

35 Gezang 179b (GK4) b

36 Gezang 179b (GK4) c

37 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

38 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 3 november
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 3 november om 9.30 uur. Van harte welkom. . .

39 ‘Wijze woorden van Paulus’
Bijbelquiz ‘Wijze woorden van Paulus’

40 Hofpleinkerk 5 november 20.00u (koffie vanaf 19.30u) Gepresenteerd door: ds. A. Moolenaar en ds. S. Francke Voor wie: Jullie! Iedereen! Geef je op in een team of speel individueel. Uiteraard is er een prijs voor de beste! Opgeven bij: Lianne Wubs


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google