De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding politieke stromingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding politieke stromingen"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding politieke stromingen
Organisatie: Soorten politieke stromingen in Nederland Verschil progressief en conservatief Links en rechts en de rol van de overheid Andere stromingen Positie politieke partijen Opdracht uit het werkboek

2 Politieke stromingen Een politieke stroming bestaat uit een groep mensen met hetzelfde idee over hoe de ideale samenleving eruit zou moeten zien.

3 Politieke stromingen In Nederland bestaan drie politieke stromingen:
Liberalisme Socialisme Confessionalisme

4 Liberalisme Sleutelbegrippen: Persoonlijke – en economische vrijheid
Individuele verantwoordelijkheid Tolerantie Passieve overheid, overheid moet zich beperken tot aantal kerntaken namelijk defensie, onderwijs en bescherming rechtsstaat en klassieke grondrechten: vrije markteconomie het beste. schoolstrijd: strijd om subsidiering van het bijzonder onderwijs( liberalen en confessionelen)

5 Socialisme Sleutelbegrippen: gelijkheid solidariteit
Doel: einde maken aan de armoede en ongelijkheid Zwakkeren in de samenleving moeten beschermd worden Nivelleren Voorstanders van verzorgingsstaat en actieve staatsmoeienis De sociale kwestie rond 1870

6 Confessionalisme Zowel protestanten als katholieken Sleutelbegrippen:
rentmeesterschap solidariteit/ naastenliefde harmonie gespreide verantwoordelijkheid Pacificatie: samenwerking tussen de confessionelen en socialisten

7 Progressief versus conservatief
Vooruitstrevend Reageren op veranderingen in de maatschappij met nieuwe maatregelen. De samenleving moet veranderen, de verhouding tussen de mensen moeten veranderen, meer gelijkwaardigheid. Linkse, progressieve, politici hebben vaak contact met actiegroepen. Behoudend Houden vast aan traditionele waarden en normen. Benadrukken wat al bereikt is en houden daaraan vast. Veranderingen moeten langzaam en in kleine stappen plaatsvinden. Rechtse politieke partijen worden ook wel conservatief of behoudend genoemd. Reactionair=terug naar regels van vroeger bijv. Abortus ben homohuwelijk

8 Links/ politieke midden en rechts
Gelijkwaardigheid Eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht Bescherming van de zwakkeren Benadruk de rol van de overheid op sociaal- economisch terrein Sturende overheid om sociale ongelijkheid tot stand te brengen Harmonie Gespreide verantwoordelijkheid Zorgzame samenleving Benadrukt de verantwoordelijkheid van burgers voor elkaar Aanvullende rol van de overheid ter onderstuening van particuliere organisaties Vrijheid Persoonlijke vrijheid Economische vrijheid Benadrukt de belangen van het individu en het bedrijfsleven Terughoudende overheid die orde en gezag handhaaft

9 Positie politieke partijen

10 Andere stromingen die ontstonden
Feminisme Populisme Nationalisme Enz.

11 Opdracht (werkboek) Maak de vragen met de evennummers


Download ppt "Inleiding politieke stromingen"

Verwante presentaties


Ads door Google