De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenvergadering GV Tijnje, 5 november 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenvergadering GV Tijnje, 5 november 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Ledenvergadering GV Tijnje, 5 november 2014
Agenda: 1- Opening door de voorzitter 2- Notulen vorige ledenvergadering (staat op de website) 3- Jaarverslag 4- Financieel jaarverslag 5- Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 6- Voorstel aanpassing lestijden en contributie 7- Invulling takenlijst 8- Bestuurszaken, afscheid en benoeming 9- Rondvraag en sluiting Jaarverslag seizoen

2 Notulen ledenvergadering 6 november 2013
Jan opent om uur de vergadering. Notulen vorige jaarvergadering. N.a.v. de notulen van de ledenvergadering 2012 zijn er geen vragen en/of opmerkingen. De notulen worden dan ook met dank aan de secretaris vastgesteld. Jaarverslag. Gudrun neemt de highlights en aandachtspunten van het afgelopen jaar door. Dit maal met behulp van de beamer waardoor het jaar aan de hand van veel beeld met korte teksten met de aanwezigen wordt doorgenomen. Jaarverslag penningmeester. Herby licht het verslag toe. In de begroting voor het afgelopen jaar werd rekening gehouden met een tekort van €1200,-. Het uiteindelijke resultaat bedraagt echter een plus van rond de €2300,-.   De begroting voor het seizoen 13/14 laat de volgende highlights zien: -Er wordt minder contributie geïnd door een teruggang in het aantal leden. -Poiesz Aktie is meegenomen. We gaan ervan uit ingeloot te worden. -Voor de tumblingbaan wordt een opbrengst verwacht die €800,- lager ligt. -De gymzaalhuur neemt toe. -Lagere kosten voor de trainers. Het eindresultaat wordt begroot op €2160,- positief.  Er zijn geen verdere vragen en Herby wordt namens de leden met applaus bedankt voor het heldere en uitgebreide verslag. Jaarverslag seizoen

3 Notulen ledenvergadering 6 november
vervolg Aanpassing contributie. Gezien het verwachte eindresultaat voor het seizoen 13/14 zal er op dit moment geen contributieverhoging plaatsvinden. Halverwege het seizoen zal het bestuur de financiële situatie bekijken en indien noodzakelijk de contributie, na akkoord van de leden, aanpassen. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. De kas is gecontroleerd en goedgekeurd door Marloes Berga en Sikke Venema. Sylvia Thalen bied zich als nieuw lid kascommissie aan naast Marloes Berga. Afscheid Herby en Erna. Gudrun leest mooie gedichten voor aan Herby en Erna terwijl er genoten wordt van zelf gebakken taart door Hedwig. Herby en Erna ontvangen als dank voor al hun inzet cadeau’s en bloemen. Herby blijft voorlopig zijn functie als penningmeester nog uitvoeren maar zal niet meer bij vergaderingen en activiteiten aanwezig zijn. Benoeming nieuwe bestuursleden. Helaas zijn er nog geen nieuwe bestuursleden gevonden ondanks alle moeite die hiervoor gedaan is. Het bestuur blijft uiteraard actief zoeken voor 2 nieuwe bestuursleden en een penningmeester. Jaarverslag seizoen

4 Notulen ledenvergadering 6 november
Vervolg Evaluatie turntijden. Janet stelt de vraag hoe de nieuwe lestijd voor de keur (1.20 uur) t.o.v. de oude lestijd (1.00 uur) bevalt. Froukje geeft aan dit beter te vinden aangezien er nu meer puur lestijd is (buiten op- en afbouwen). Zij geeft aan het zelfs nog te kort te vinden. Bij Stânfries bijv. wordt er 4 uren getraind. Helaas is dit voor een kleine vereniging als de onze niet haalbaar. De contributie zou dan veel te hoog worden. Ook de leden geven aan de langere lestijden als positief te ervaren zeker aangezien op de woensdag er geen aandacht wordt besteedt aan de wedstrijdstof. Het bestuur zal overleggen met Johanna en Lara of er mogelijkheden zijn om óók op de woensdagen aandacht aan de wedstrijdoefenstof te geven. Wellicht dat er ook mogelijkheden zijn voor extra trainen op de zaterdag in Sportstad Heerenveen. Dit zal door Gudrun worden onderzocht. Ook andere opties voor extra training zullen door het bestuur bekeken worden. Uitgangspunt moet wel zijn dat de basis in Tijnje blijft aangezien we uiteraard geen leden willen verliezen. Besloten wordt de lestijden van 1.20 uur aan te houden en de kosten zullen vanaf heden doorberekend worden aan de leden. (Janet) Jaarplan, beleidsplan en activiteiten van dit jaar. Door Jan en Gudrun is hard gewerkt aan het opzetten van een jaarplan. Deze is bijna klaar. Ook werken ze samen aan een beleidsplan. De visie die zij hierin vermeld hebben wordt doorgenomen met de aanwezigen. Als het beleidsplan klaar is zal dit op de website gezet worden. (Gudrun/ Jan). De activiteiten van dit jaar worden nog doorgenomen. We doen erg veel en dus zullen we als bestuur meer moeten delegeren en meer hulp van ouders en leden moeten vragen. Froukje geeft aan dat bij Stânfries bij een opgave voor een activiteit direct de vraag gesteld wordt welke taak je op dat moment kunt doen (koffie schenken, groepjes begeleiden etc.).   Jaarverslag seizoen

5 Notulen ledenvergadering 6 november
vervolg Sociale media. Janet geeft aan dat we om sneller te kunnen communiceren met onze leden meer gebruik gaan maken van de mail. Tevens is het gebruik van andere sociale media zoals bijv. facebook een optie. Op dit laatste wordt niet positief gereageerd. Men geeft aan dat op facebook veel gebruik wordt gemaakt van foto’s en dat je dat kwetsbaar maakt. Het verbeteren van de website is wel van belang. Het bestuur zal bij andere verenigingen informeren naar hun manier van communiceren met de leden en het gebruiken van sociale media. 12 Rondvraag. Janet: Blijven we keur zo noemen of hebben we een beter alternatief? Er wordt besloten voortaan van turnen te spreken. Dus op woensdag geven we gymnastiek en op de vrijdagen turnen. Janet: GV Tynje is voornemens om zich actief te mengen in de discussie en de plannen omtrent een te bouwen MFA. Hulp van de leden is hierbij nodig! Jan licht vervolgens nog één en ander toe omtrent het MFA. Om uur sluit Jan de vergadering. Jaarverslag seizoen

6 Jaarverslag GV Tijnje Jaarverslag seizoen

7 Reguliere activiteiten 2013-2014
In totaal zijn er 88 actieve gym/turnleden Gymlessen recreatief voor - peuters (5) en kleuters (16) - jongens (5 groep 3,4,5; 7 vanaf groep 5) - meiden (26 verdeeld over 3 groepen) - master (12) Selectie turnen - jongens (nu maar 3 jongens) - jonge meiden (nu 13 meiden) - oudere meiden (nu 13 meiden) Free-running - een zestal lessen Volleybal Dames en heren gemengd Jaarverslag seizoen

8 Aandachtspunten Nieuwe trainers voor de selectie en de heren
Nieuwe oefenstof voor de plaatsingswedstrijden Nieuwe lessen free running Nieuwe trainingspakken De vereniging met een klein bestuur draaiende houden Aandacht voor de centen Behoud van een gymzaal in een MFC Jaarverslag seizoen

9 November 2013 Afscheid van Jan Schuurman
Met Lara Valkman vinden we een geweldige opvolger voor de selectie meiden. Voor de jongens helpt tijdelijk Froukje Vleeshouwer ons uit de brand. Later nemen Jelmer Fischer en Nynke Hoekstra de jongens over en starten met free running Jaarverslag seizoen

10 November 2013 vervolg December 2013 Ledenvergadering met afscheid
van Erna en Herby Vervolgens zoeken we zonder succes naar een nieuwe penningmeester. Herby moet ons dus – vanaf de zijlijn – verder blijven helpen als penningmeester. Bedankt! December 2013 Van het Rabobank coöperatiefonds ontvangt GV Tijnje een bedrag van € 775,- voor de aanschaf van een plankoline. Jaarverslag seizoen

11 December 2013 Pietenmiddag Jaarverslag seizoen

12 Januari 2014 Groot Gymfeest, flessenactie En 1e plaatsingswedstrijd
Er zijn 2000 lege flessen ingezameld en dat heeft 500 euro opgebracht 40 kinderen vieren het gymfeest Plaatsingswedstrijd voor de jongeste selectie-leden Sytske de Jong en Lenie Bergsma turnden op 25 januari hun eerste plaatsingswedstrijd. Jaarverslag seizoen

13 Februari 2014 Peutercircuit, plaatsingswedstrijd jongens en meiden selectie 6 jongens en 6 meiden deden bij de plaatsingswedstrijden mee. De meiden haalden veel medailles op. Zie hieronder Alle peuters werden bij het peutercircuit voor alle springen, koprollen en andere kapriolen met een medaille beloond. Jaarverslag seizoen

14 Plaatsingswedstrijden
Maart 2014 In maart hebben in totaal 13 leden aan wedstrijden meegedaan. Voor de tweede keer deden Joachim Bottema, Eabe en Herre vd Veer, Sytske de Jong en Lenie Bergsma mee. Anouk Thalen, Anna Venstra, Jildau Lolkema, Jasmijn en Esmee vd Linde, Sterre de Goede, Fimke Reidinga en Marije vd Veer turnden in maart hun eerste wedstrijd. April 2014 Op 5 april, turnden de oudere selectie meiden hun tweede plaatsingswedstrijd. Ze waren voor het eerst in hun nieuwe trainingspakken te zien. Femke Kerkstra behaalde de 1e en Marthe en Hedwig Oldenhof behaalden de 2e plaats. Ingrid Wurtz mistte op 0,05 punten na de 3e plaats. Op 12 april turnde de jongere selectie direct voor de uitvoering haar tweede wedstrijd. Lara had hard aan de nieuwe oefenstof voor alle acht de turnsters gewerkt. Jaarverslag seizoen

15 April 2014 Uitvoering Coulors
Op 12 april vond in alle kleuren de tweejaarlijkse uitvoering plaats. Voordat elke groep een kleurrijke presentatie gaf, kleurde de muur van de beamer rood – en blauw – en geel… Helaas heeft GV Tijnje van deze kleurrijke show geen foto’s. Programma Opmars en welkom Alle kleuren van de regenboog De blauwe smurfen—Peuters De zwarte bende—Jongens vanaf groep 5 Vrolijk oranje—Groep 1 Springend rood—Meiden vanaf groep 5 en VO De witte helling—Meiden groep 4 De brandweer—Meiden groep 2/3 PAUZE Blauw aan het stunten—Jongens selectie Keurig paars—Meiden selectie 1 Gele stuiterballen—Jongens tot groep 5 Goud door de lucht—Meiden selectie 2 Finale en afscheid—allen Jaarverslag seizoen

16 Eind april Begin mei GV Tijnje heeft weer succesvol
Bij de Koningspelen meegedaan. De tumblingbaan was zeer populair. Begin mei Bij de Friese Kampioenschappen behaalt Femke Kerkstra goud. Een bijzondere prestatie. Jaarverslag seizoen

17 Felicitaties voor alle turnprestaties en voor
… Fimke Reidinga. Ze is geslaagd voor haar assistentencursus 1 … Sytske van Lindonk. Ze is voor verschillende jurydiploma’s geslaagd Allen van harte gefeliciteerd! Jaarverslag seizoen

18 De Volleybal – met dank aan Sikke Veenema
De dames hebben hun onderlinge wedstrijden weer gespeeld tegen Nijbeets, Wijnjewoude en Lippenhuizen, met een gezamelijke afsluiting in Wijnjewoude. De heren hebben hun wedstrijden tegen Aldeboarn weer gespeeld. De gemengde ploeg hun 12 wedstrijden gespeeld en zijn 2e geworden. Later nog een gemengd toernooi in Langezwaag gehad. Ook zijn we weer met een dames en heren ploeg aanwezig geweest op het Opsterlandtoernooi in Gorredijk. Jaarverslag seizoen

19 Dank aan iedereen die dit seizoen en hierdoor ook dit jaarverslag mogelijk heeft gemaakt
Onze trainers Johanna, Lara, Jelmer, Nynke en Sikke Onze stagiaires Nicky en Sjoerd assistent trainers en velen die bij de gymlessen helpen zoals Gina, Fimke, Laura, Femke, Jan- Jisse e.a. Onze juryleden Sytske en Erna De mannen van het oud papier De gemeente De leden De ouders van de leden Onze sponsoren en donateurs

20 Alvast een plaatje van het nieuwe seizoen

21 Aanpassing lestijden en contributie voor de selectie meiden
Nu 16.30 – uur heren turnen – uur dames turnen – uur dames turnen 2 Kosten: 32 euro kwartaal + recreatie Straks turnen dames 1 heren turnen turnen dames 2 Kosten: heren blijft op 32 euro kwartaal + recreatie Dames gaan naar 2 uur en 44 euro kwartaal + recreatie of 49 euro zonder recreatie Jaarverslag seizoen


Download ppt "Ledenvergadering GV Tijnje, 5 november 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google