De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vorming Studio Globo i.s.m. ADR1 Armoede Ont-cijferd Armoede situeren en ermee omgaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vorming Studio Globo i.s.m. ADR1 Armoede Ont-cijferd Armoede situeren en ermee omgaan."— Transcript van de presentatie:

1 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR1 Armoede Ont-cijferd Armoede situeren en ermee omgaan

2 Ons doel Zicht op armoede (in Roemenië, zie ook getuigenis van Cristina Chert) Hoe gaan we daar mee om? Op zoek naar een grondhouding. Vorming Studio Globo i.s.m. ADR2

3 Armoede observeren Becijferd? Ont-cijferd ! Vorming Studio Globo i.s.m. ADR3

4 4 Armoede Be-cijferd Roemenië, het armste land in Europa? OESO-DAC rapporten: A lower middle income economy: 8.775 dollar jaarinkomen (2013, 1/8 van het EU-gemiddelde),

5 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR5 HDI Amartya Sen (Ind.) & Mahbub ul Hab (Pak.); 1990 De Index van de menselijke ontwikkeling (ontwikkelingsindex) of Human Development Index (HDI) van de Verenigde NatiesVerenigde Naties Het meet voornamelijk: armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachtingarmoede analfabetismeonderwijs levensverwachting 56° pl met 0,786 in 2012 (2° beste cat. van ‘high development’)

6 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR6

7 De Gini-coëfficiënt Meet inkomensongelijkheid. De Gini-coëfficiënt is een getal tussen 0 en 1. De waarde 0 correspondeert hierbij met ‘perfecte gelijkheid’ (in dit geval heeft iedereen hetzelfde inkomen) De waarde 1 correspondeert met ‘perfecte ongelijkheid’ (één persoon heeft al het inkomen en de rest heeft geen inkomen). Roemenië: een Gini-index van 33,2 (= de Gini-coëfficiënt x 100) België: index van +/- 36 voor sociale afdrachten,+/- 27 na sociale afdrachten ; Eu: index van +/- 30 (laagste ongelijkheid in Slovenië 23) Cambodja, Mali: index van 33 De wereld: index van 70 (de rijkste 8% van de wereldbevolking ontvangt de helft van het wereldinkomen), De laatste twee decennia geen verandering. Vorming Studio Globo i.s.m. ADR7

8 8 Ontwikkeling is meer dan streefcijfers Armoede is meer dan het ontberen van materiële middelen. Armoede betekent het ontberen van het vermogen het leven te leiden dat de mensen zelf waarderen. Armoede vraagt het opheffen van die onvrijheid. Amartya Sen, Indiaans econoom, nobelprijs voor economie in 1998

9 Bruto Nationaal Geluk (koning van Bhutan) Mate van geluk = welbevinden –Kwaliteit van leven –Levensvoldoening –Het leven als geheel –Individueel en/of collectief Vorming Studio Globo i.s.m. ADR9

10 In Roemeens perspectief Getuigenis van Cristina Chert Vorming Studio Globo i.s.m. ADR10

11 Armoede is meer dan een geldkwestie Vorming Studio Globo i.s.m. ADR11 Armoedeweb  Generatiearmoede  Nieuwe armen: o Migratie o Klimaatverand ering o Oorlog & Geweld

12 Aanpak op diverse niveau’s Individu / familie 1. Politiek 5. Maatsch. middenveld 2. Cultuur4.Economie 3. Milieu / klimaat Vorming Studio Globo i.s.m. ADR12

13 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR13 1. Politiek of … … het gebrek eraan ‘Democratisch’ of ‘totalitair’? Transparant of corrupt? 69°pl; 43/100 Zie www.transparancy.org Waar armoede groot is en democratische controle klein: veel kans op corruptie !www.transparancy.org Maar ook in rijke landen !

14 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR14 2. (Sociale) economie … Speeltje in een communistische, later een geglobaliseerde neoliberale aanpak? Druk van IMF en Ceausescu betaalde op korte tijd alle schuld terug… Ook hier corruptie, fraude, maffia…? Bestaan er herverdelingsmechanismen? Wie profiteert ervan? Met de steun van de bevolking of opgelegd? …(succes van alfabetisering en onderwijssysteem in jaren 70-80) Informele economie als alternatief om te overleven = overlevingseconomie.

15 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR15 Armoede Welvaart POLITIEK moet zorgen voor: Economie moet zorgen voor: Maatschappelijke en persoonlijke behoeften Basisvoorzieningen: Gezondheidszorg Onderwijs Vrede Infrastructuur wetten

16 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR16 3. Cultuur Geschiedenis van een land/volk, gewoontes, man-vrouw relaties, rituelen, trauma’s uit het verleden, religie en levensbeschouwingen… Gebrek aan vertrouwen tussen 40 plussers

17 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR17 4. Milieu en klimaat Waar ben je geboren? Hoe vruchtbaar is de bodem? Hoe gezond is de leefomgeving? Regenwoud of woestijn, of gematigd klimaat…? Rijk of arm aan grondstoffen?

18 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR18

19 Europese bizon keert terug na 250 jaar in Karpaten Vorming Studio Globo i.s.m. ADR19

20 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR20 5. Maatschappelijk middenveld Vakbonden, werkgeversverenigingen, milieulobby’s, landbouwersverenigingen, NGO’s, groepen van vrouwen…en ADR / TON Maar ook: de rol van de media, van het onderwijs, religieuze bewegingen…

21 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR21 Groepsgesprek rond vijf uitdagingen 1.Financiële beperkingen in ons partnerdorp? (Jef) 2.Interculturele verschillen tussen Vlaanderen en Roemenië, en in het dorp, ter plaatse zelf? (Bieze) 3.We willen geven aan (?, of ‘samenwerken met’) de mensen die het meest nodig hebben. Wie zijn dat? (Esmeralda) 4.Welke initiatieven en activiteiten houden de mensen in het dorp? (Bart) 5.Hoe zit het met de kansen tussen vrouwen/mannen, meisjes/jongens? (Marleen)

22 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR22 Actoren om tot verandering te komen Internationale politiek Nationale politiek Middenveld noorden Mensen noorden Nationale politiek Middenveld zuiden Mensen zuiden

23 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR23 Armoede sociaal-emotioneel Overgaan tot overlevingsstrategieën

24 Vorming Studio Globo i.s.m. ADR24 Basisbehoeften komen in het gedrang Basisbehoeften LichamelijkVeiligheid Positieve sociale contacten Identiteit Positief zelfbeeld Moreel in orde zijn

25 Cultuur is gelaagd (uimetafoor) Waarden en normen Verhalen en helden Structuur en rituelen (rationeel, niet- rationeel, irrationeel) Taal en symbolen Leefgewoonten (zichtbaar: kledij, voorwerpen, …) 27/03/2015Interculturele training25

26 Cultuur en identiteit (Geert Hofstede) 27/03/2015Interculturele training26

27 Effect van grondhouding

28 Proficiat !!!!!! Vorming Studio Globo i.s.m. ADR28


Download ppt "Vorming Studio Globo i.s.m. ADR1 Armoede Ont-cijferd Armoede situeren en ermee omgaan."

Verwante presentaties


Ads door Google