De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De sociale kwestie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De sociale kwestie."— Transcript van de presentatie:

1 De sociale kwestie

2 De sociale kwestie Door de Industriële Revolutie -wordt een kleine groep rijken steeds rijker -wordt een grote groep armen steeds armer -dat wordt door de armen (maar ook door sommige rijken) als een probleem gezien (waar wat aan gedaan moet worden)

3 Woonomstandigheden Snelle urbanisatie -overbewoning (1 gezin op 1 kamer) -ontstaan krottenwijken -er wordt niets aan de woningen gedaan -geen bestrating -geen riolering/waterleiding -zwart van roet fabrieksschoorstenen

4 Werkomstandigheden -onveilig -ongezond -lage lonen -lange werkdagen -strenge regels -hoog werktempo -sterke toename vrouwen- en kinderarbeid

5 Reactie van de arbeiders
-eerst machines kapot slaan -oprichten van vakbonden -stakingen -oprichten politieke partijen

6 Gevolgen Eind 19de eeuw krijgen de arbeiders het beter. -arbeider wordt als consument ontdekt -invloed van de vakbonden -sociaal voelende fabrikanten ( b.v. Robert Owen) -revolutiedreiging -optreden van de overheid

7 Rol van de overheid Aanvankelijk doet de overheid niets (rijken hebben de macht) behalve Armenwetten (onder strenge voorwaarden) Daarna gaat er iets veranderen onder invloed van -artsen -schrijvers -sociaal voelende fabrikanten Argumenten van tegenstanders overheids- ingrijpen -slecht voor de economie -iedereen moet voor zichzelf zorgen -gezin kan inkomen niet missen

8 Wat gebeurt er? -lot van de meest kwetsbaren verbeteren (vrouwen en kinderen) b.v. -Kinderwetje van Van Houten(1873) -Leerplicht wet(1901) -Arbeidswetten (na parlementaire enquetes) -ontstaan sociale wetgeving -Ongevallen wet(1901) -Woningwet(1901)

9 Sociale opbouw samenleving
Gegoede burgerij -oude elite (adel, grootgrondbezitters) -nieuwe rijken (fabrikanten,bankiers) Kleine burgerij -winkeliers -ambachtslieden -boeren -kantoorpersoneel Armen (proletariaat=bezitlozen) -arbeiders

10 Sloppenwijken

11 Werkomstandigheden

12 Kinderarbeid

13 Vrouwenarbeid

14 Robert Owen

15 Acties overheid

16

17 Machines kapotslaan

18 Vakbonden

19 Stakingen

20 Arbeiderspartijen

21

22 Dickens


Download ppt "De sociale kwestie."

Verwante presentaties


Ads door Google