De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Universiteitsbibliotheek Gent ___________________ Demo Biblio Inge Van Nieuwerburgh, Peter Reyniers, Griet De Volder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Universiteitsbibliotheek Gent ___________________ Demo Biblio Inge Van Nieuwerburgh, Peter Reyniers, Griet De Volder."— Transcript van de presentatie:

1 Universiteitsbibliotheek Gent ___________________ Demo Biblio Inge Van Nieuwerburgh, Peter Reyniers, Griet De Volder

2 Overzicht  Wat is Biblio?  Classificatie  Mandaat verplichte deponering  Deponering: mythes en legenden  Belangrijk!  Tips  Vragen?

3 Wat is biblio?  Academische bibliografie & institutioneel archief:  Academische bibliografie: overzicht van publicaties door UGent onderzoekers.  Institutioneel archief (‘institutional repository’): archief van de full texts van UGent publicaties.  Biblio integreert beiden.

4 Classificatie

5  A1: in ISI Web of Science databanken :  ‘Science Citation Index’  ‘Social Science Citation Index’  ‘Arts and Humanities Citation Index’.  Enkel types: article, review, letter/note, proceedings paper. Artikels

6  A2: in internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review  A3: in nationaal tijdschrift met peer review  A4: in tijdschrift niet begrepen onder A1, A2 of A3 (maar geen krant, magazine, nieuwsbrief -> V)

7 Conferentie output  P1: in proceedings in ISI Web of Science databank:  ‘Conference Proceedings Citation Index – Science’  ‘Conference Proceedings Citation Index – Social Science and Humanities’.  Enkel types: article, review, letter/note, proceedings paper.

8 Conferentie output  C1: volledig en gepubliceerd artikel in conferentie proceedings. (Niet a1, a2, a3 of p1) -> geen abstracts/presentaties!  C3: conferentie: presentatie en/of meeting abstract

9 SCIE – SSCI – AHCI ISI Conf. Proceedings Article, letter, note review = A1 P1 Proceedings paper A1 Procee dings paper

10 pag. 10 Tip: select the appropriate database in Web of Science to recognize A1 / P1 P1 A1

11 Boeken  B1: auteur of co-auteur, boek  B2: auteur of co-auteur, hoofdstuk in een boek  B3: editor of co-editor, boek

12 Andere  D1-publicatie: doctoraatsverhandeling  V-publicatie: Alle andere publicaties zoals book review, bibliografie, lemma, rapport / working paper, e.a.

13 VERPLICHTE DEPONERING DOCTORATEN

14 Doctoraat  artikel 86 inschrijving voor het doctoraatsexamen en indiening van het proefschrift  §1. De doctorandus legt het doctoraatsproefschrift voor aan de faculteitsraad, vergezeld van het advies van de doctoraatsbegeleidingscommissie of, in voorkomend geval, van de promotoren. De faculteitsraad bepaalt het aantal exemplaren dat doctorandi moeten indienen van hun doctoraatsproefschrift. In elk geval moet ook een elektronische versie van het doctoraatsproefschift worden ingediend. Dit advies bevat onder meer een clausule m.b.t. de status van valoriseerbare onderzoeksresultaten

15  artikel 87 examencommissie voor het doctoraatsexamen  §5 De Valorisatiecel streeft ernaar vóór de publieke verdediging van het proefschrift juridische bescherming van de valoriseerbare onderzoeksresultaten te hebben verzekerd.

16  artikel 89 deliberatie en proclamatie van het doctoraatsexamen  §6. Na het succesvol verdedigen van het doctoraat bezorgt de doctorandus een elektronische versie van het doctoraatsproefschrift aan de universiteitsbibliotheek. Zonder afbreuk te doen aan de rechten van de auteur, de UGent of derden, maakt de universiteitsbibliotheek het doctoraatsproefschrift toegankelijk via een open access-systeem.

17 Indienen via Biblio.ugent.be

18 Wat hoort niet in Biblio  Master proeven: komen via Minerva in de catalogus

19 Masterproef  artikel 60 evaluatie van het opleidingsonderdeel masterproef  §2. Indienen van de masterproef De faculteit legt voor haar opleidingen het tijdstip vast waarop de masterproef moet worden ingediend en beslist hoeveel papieren exemplaren de student desgevallend moet voorzien. In elk geval geschiedt het indienen van de masterproef minstens op elektronische wijze.

20  §4. Archivering en toegankelijkheid van de masterproef  Ter archivering bezorgt de faculteit de elektronische versie van de masterproef van geslaagde studenten, aan de universiteitsbibliotheek. Indien daarenboven een papieren versie werd ingediend (cf. §2) wordt een papieren exemplaar aan de universiteitsbibliotheek bezorgd. Zonder afbreuk te doen aan de rechten van de auteur, de UGent en derden, maakt de universiteitsbibliotheek de masterproef na akkoord van de promotor en volgens onderstaande bepalingen en conform het Valorisatiereglement toegankelijk:  vanaf een examencijfer van 10/20 kan de masterproef binnen de UGent elektronisch beschikbaar worden gemaakt;  vanaf een examencijfer van 14/20 kan de masterproef via een open accessysteem elektronisch beschikbaar worden gemaakt.

21

22 Handleiding Minerva  Voor studenten: http://icto.ugent.be/nl/handleiding /studenten/masterproef http://icto.ugent.be/nl/handleiding /studenten/masterproef  Voor promotoren: http://icto.ugent.be/nl/handleiding /lesgevers/masterproef http://icto.ugent.be/nl/handleiding /lesgevers/masterproef

23 Mandaat verplichte deponering  Onmiddellijke deponering/ optioneel Open Access  Types: alle behalve C3 en V  B3: enkel inhoudstafel + kaft +voorwoord  D1: valt niet onder mandaat (echter wel verplichting via OER)  Let op: ! Geen fulltext = niet publiek & intern niet geteld !

24 Mandaat verplichte deponering  Ten laatste bij publicatie  Publicatiedatum vanaf 1-1-2010

25 Waarom deponeren?  Bovenaan zoekresultaten  Publicatielijst  Integreren in (eigen) website  Exports (per departement, auteur, enz.)  Endnote, reference manager, Bibtex, Excel  Bewaring  Zichtbaarheid en reputatie  Financiering & Evaluatie  http://www.ugent.be/nl/onderzoek/beleid/bibliomet rie http://www.ugent.be/nl/onderzoek/beleid/bibliomet rie

26 Deponering: Mythes en legenden  Problemen met copyright  Mandaat = verplicht Open AccessAccess  Peer review en kwaliteit geschaadschaad  Werkt plagiaat in de hand  Is tijdrovend

27 Waarom Open Access?  Resultaten voor iedereen toegankelijk  Groter lezerspubliek -> grotere impact  Citaties  Educatief nut  Maatschappelijk nut: publiek gefinancierd onderzoek gratis en onbeperkt beschikbaar

28 Projectinformatie toevoegen  Iweto: http://www.ugent.be/nl/onderzoek/ugent/researchdirectory Iweto: http://www.ugent.be/nl/onderzoek/ugent/researchdirectory  http://biblio.ugent.be/input/record?func=editRecord&recordType=journalArticle&tab=all http://biblio.ugent.be/input/record?func=editRecord&recordType=journalArticle&tab=all

29

30 Connectie met andere portalen Biblio  Bij correcte ingave in Biblio pikt OpenAIRE jouw publicatie automatisch op  Projectveld invullen! 30

31 Tips  Vul zoveel mogelijk gegevens in!  Kan ik de publicatie terugvinden adhv de ingevoerde informatie? Tijdschrift ‘Art. Hist.’ zonder ISSN Auteur ‘S. De Smet’ …

32 Deadlines  1 maart: VABB  1 juli: alle andere

33 Vragen?  Mandaat – open access:  https://biblio.ugent.be/pages/openaccessugent.html https://biblio.ugent.be/pages/openaccessugent.html  FAQ:  http://biblio.ugent.be/pages/faq.html http://biblio.ugent.be/pages/faq.html  biblio@ugent.be biblio@ugent.be  09 264 79 41 (exacte, toegepaste en biomedische wetenschappen)  09 264 98 95 (sociale en humane wetenschappen)


Download ppt "Universiteitsbibliotheek Gent ___________________ Demo Biblio Inge Van Nieuwerburgh, Peter Reyniers, Griet De Volder."

Verwante presentaties


Ads door Google