De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geweldloos Communiceren van Marshall Rosenberg Jij boodschappen Jakhals Ik boodschappen Giraf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geweldloos Communiceren van Marshall Rosenberg Jij boodschappen Jakhals Ik boodschappen Giraf."— Transcript van de presentatie:

1 Geweldloos Communiceren van Marshall Rosenberg Jij boodschappen Jakhals Ik boodschappen Giraf

2 gedrag Interne voorstelling Int.voorstelling aan de kant van de oorzaak Wat gebeurt er? Giraf Int.voorstelling aan de kant van het gevolg Jakhals

3 Geweldloos Communiceren

4 Gewelddadig Communiceren

5 De stappen van de Giraf

6

7 1. Waarnemen zonder oordeel of interpretatie “Ik zie............... “ “Ik hoor............ “

8 2. Voelen Herken jouw gevoelens Erken jouw gevoelens “Ik voel me daarbij...............”

9 Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen gevoelens 1. ademloos24. angstig47. bang70. bedroefd 2. behaaglijk25. beverig48. bevreesd71. bevredigd 3. bezield26. blij49. boos72. bruisend 4. chagrijnig27. dankbaar50. dolblij73. doodsbang 5. eenzaam28. energiek51. erkentelijk74. futloos 6. geagiteerd29. gefrustreerd52. geïrriteerd75. gekwetst 7. gelukkig30. gelukzalig53. geprikkeld76. geschokt 8. geschrokken31. gespannen54. gevoelig77. jolig 9. kalm32. levendig55. koel78. koud 10. kwaad33. machteloos56. melancholiek79. miserabel 11. moe34. moedeloos57. nieuwsgierig80. nerveus 12. onbehaaglijk35. ongeduldig58. zenuwachtig81. ongelukkig 13. ongemakkelijk36. onrustig59. onstuimig82. onthutst 14. ontroerd37. ontspannen60. ontsteld83. ontzet 15. onzeker38. opgetogen61. opgewekt84. overstuur 16. overweldigd39. perplex62. paniekerig85. slaperig 17. smartelijk40. somber63. sprankelend86. stil 18. teder41. tevreden64. treurig87. triest 19. trots42. uitgelaten65. uitgeput88. verbaasd 20. zachtmoedig43. zalig66. verdrietig89. verrukt 21. vurig44. vervuld67. verward90. verwonderd 22. voldaan45. vredig68. vreugdevol91. warm 23. wanhopig46. weemoedig69. zelfvoldaan92. zacht Eigen Gevoelens

10 Ik heb het idee dat jij mij dit aandoet 1. aangetast22. hulpeloos43. niet gewenst 2. aangevallen23. in het nauw gedreven44. verveeld 3. afgescheiden24. in de steek gelaten45. niet gezien 4. afgewezen25. ingelijfd46. verwachtingsvol 5. bedreigd26. jaloers47. teleurgesteld 6. bedrogen27. misbruikt48. vervreemd 7. beschaamd28. mishandeld49. terneergeslagen 8. betrokken29. vernederd50. verwaarloosd 9. bezorgd30. opgelaten51. op mijn nummer gezet 10. toegenegen31. onveilig52. niet serieus genomen 11. gedeprimeerd32. verontwaardigd53. neerbuigend behandeld 12. gehinderd33. verraden54. wantrouwig 13. geïnspireerd34. netelig55. onder druk gezet 14. geïntimideerd35. overheerst56. verdoofd 15. gekweld36. niet gehoord57. onderbroken 16. gekwetst37. overwerkt verslagen58. onderdrukt 17. gemanipuleerd38. niet gesteund59. ongerust 18. getergd39. sceptisch60. verkeerd begrepen 19. getiranniseerd40. versterkt61. ontgoocheld 20. gewantrouwd41. niet gewaardeerd62. verlangend 21. haatdragend42. schuldig vertrouwd63. gebruikt Schijngevoelens

11 3. Behoeftes erkennen Verbind je gevoel met je behoefte. “Ik voel me....., omdat ik behoefte heb aan...............”

12 Basisbehoeften (Avi Butavia) 1 Liefde 2 Veiligheid 3 Erkenning

13 1 Liefde 2 Veiligheid 3 Erkenning Basisbehoeften (Avi Butavia)

14 1 Liefde 2 Veiligheid 3 Erkenning Basisbehoeften (Avi Butavia)

15 Basisbehoeften Verdriet Angst Hopeloosheid Boosheid Depressie Schaamte Als aan je basisbehoeften niet voldaan wordt dan ontstaat er: Stres

16 Emotioneel 6. Acceptatie 7. Bijdragen 8. Delen 9. Erkenning 10. Geruststelling 11. Mededogen 12. Nabijheid 13. Liefde 14. Respect 15. Tederheid 16. Veiligheid 17. Verbinding 18. Vertrouwen 19. Warmte 20. Zekerheid 21. Zorg Fysiek 22. Aanraking 23. Bescherming 24. Beschutting 25. Beweging 26. Licht 27. Lucht 28. Ruimte 29. Rust 30. Seksuele expressie 31. Voedsel 32. Water Spirituele verbondenheid 36. Beschouwing 37. Betekenis 38. Eenheid 39. Harmonie 40. Heelheid 41. Helderheid 42. Inspiratie 43. Leren/groeien 44. Ordening 45. Schoonheid 46. Vervulling 47. (Innerlijke) vrede Behoeften Ik heb op een diep niveau behoefte en ik zorg zelf voor de vervulling ervan. 1. Authenticiteit 2. Autonomie 3. Creativiteit 4. Integriteit 5. Zelfexpressie Eigenheid 33. Humor 34. Plezier 35. Spelen Spel Vieren 48. Vieren van het leven 49. Rouwen

17 4. Opties Welke verschillende mogelijkheden heb je om aan jouw behoeftes te voldoen?

18 5. Verzoek doen of actie ondernemen Zou je.......... willen doen? Ik ga.......... doen.

19 Gewelddadig Communiceren

20 1. Waarnemen met eigen oordelen Je eigen oordeel opplakken “Jij doet het ook nooit goed!”

21 2. Gevoelens vermengen met denken Gedachten lezen: “Ik zie/voel dat jij er geen zin in hebt.”

22 3. De ander verantwoordelijk maken voor mijn behoeftes “Ik wil dat jij mij niet boos maakt.”

23 4. Er is maar één optie “Alleen jij kunt..................................., ……………………………..ik kan niets.”

24 5. Verzoek vermengen met een eis “Ik wil dat je dat meteen doet.” “Jij moet dat doen op mijn manier.”

25 3. Behoeftes erkennen Verbind je gevoel met je behoefte. “Ik voel me....., omdat ik behoefte heb aan...............”

26 Emotioneel 6. Acceptatie 7. Bijdragen 8. Delen 9. Erkenning 10. Geruststelling 11. Mededogen 12. Nabijheid 13. Ondersteuning 14. Respect 15. Tederheid 16. Veiligheid 17. Verbinding 18. Vertrouwen 19. Warmte 20. Zekerheid 21. Zorg Fysiek 22. Aanraking 23. Bescherming 24. Beschutting 25. Beweging 26. Licht 27. Lucht 28. Ruimte 29. Rust 30. Seksuele expressie 31. Voedsel 32. Water Spirituele verbondenheid 36. Beschouwing 37. Betekenis 38. Eenheid 39. Harmonie 40. Heelheid 41. Helderheid 42. Inspiratie 43. Leren/groeien 44. Ordening 45. Schoonheid 46. Vervulling 47. (Innerlijke) vrede Behoeften Ik heb op een diep niveau behoefte en ik zorg zelf voor de vervulling ervan. 1. Authenticiteit 2. Autonomie 3. Creativiteit 4. Integriteit 5. Zelfexpressie Eigenheid 33. Humor 34. Plezier 35. Spelen Spel Vieren 48. Vieren van het leven 49. Rouwen

27 Wat zegt NLP ? (1) Ja, maar …… Zeg in plaats van “Ja maar …..” (op hoge en luide toon) de woorden “Ja, en …..” (op lagere en zachtere toon). Het woord van de vorige spreker wordt dan niet ontkent Je eigen ervaring komt er naast te staan. Je wekt minder weerstand op, je blijft gelijkwaardig. Het is niet of, of, maar en, en. van: …… ja maar ………  Ja, en …… Marshall Rosenberg: “Never say a ‘but’ in an angry face”

28 Gebruik zo weinig mogelijk ontkenningen, zoals niet en geen. Onze hersenen kunnen namelijk geen ontkenningen vasthouden. probeer maar eens het volgende: Denk maar eens niet aan een roze olifantje Wat zegt NLP ? (2) Het centrale zenuwstelsel kan geen ontkenning vasthouden Dat kan alleen als je aan een blauwe olifant denkt!

29 Als je aan de kant van het gevolg gaat staan, dus voor een slachtofferrol kiest, kun je niets veranderen. De ander moet veranderen. Bijvoorbeeld als je zegt : “Hij verpest mijn hele dag.” ben je slachtoffer en sta je aan de kant van het gevolg. Wat zegt NLP ? (3) Ga aan de kant van de oorzaak staan, neem verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens Als je aan de kant van de oorzaak gaat staan kun je jezelf veranderen. In de giraffetaal is dat: ik maak mezelf verantwoordelijk voor mijn eigen gevoel. De ander heeft daar wel iets mee te maken, maar is er niet verantwoordelijk voor. Als je dan zegt “Ik kies ervoor om vandaag een goed humeur te hebben” sta je aan de kant van de oorzaak: Jij bepaalt zelf hoe jij je voelt.

30 Oefening: Behoeften ontdekken 1.Eén persoon uit de groep denkt aan een situatie waarin iemand een opmerking maakte die deze als een aanval beschouwde. 2.Verdeel de kaartjes van behoeften over de groep. 3.Iedereen bedenkt wat de positieve intentie van deze persoon zou kunnen zijn? 4.Wat zou de behoefte onder de "aanvallende" opmerking zijn? 5.Wie heeft die kaartjes met deze behoeften er op? 6.Wat maakte het dat jij de opmerking als een aanval hoorde? Waar voelde je pijn? Wat als je je aangevallen voelt?


Download ppt "Geweldloos Communiceren van Marshall Rosenberg Jij boodschappen Jakhals Ik boodschappen Giraf."

Verwante presentaties


Ads door Google