De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Een gezonder Nederland VTV-2014 24 juni 2014 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker, en vele anderen De Volksgezondheid Toekomst Verkenning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Een gezonder Nederland VTV-2014 24 juni 2014 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker, en vele anderen De Volksgezondheid Toekomst Verkenning."— Transcript van de presentatie:

1 1 Een gezonder Nederland VTV-2014 24 juni 2014 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker, en vele anderen De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker

2 De 6 de Volksgezondheid Toekomstverkenning VTV analyseert en integreert informatie en kennis tot een overzicht van gezondheid en zorg in Nederland. -> Kennis voor beleid ●Stand van zaken en trends: volks- gezondheid, preventie, zorg, beleid ●Toekomst verkennen

3 3 Een gezonder Nederland: VTV-2014 Vier onderdelen -Stand van zaken, inclusief trends uit het verleden -Trends in de toekomst -Toekomstscenario’s op basis van perspectieven -Strategische kansen en keuzes

4 4 Volksgezondheid van 2000 tot 2030 –Levensverwachting blijft stijgen –Sociaaleconomische verschillen groot –Percentage rokers daalt, overgewicht stabiel –Meer mensen met een ziekte –Veel mensen met een ziekte voelen zich gezond, hebben geen beperkingen en participeren –Meer nadruk op eigen regie –Toekomstige trend in zorguitgaven onzeker

5 Naar de toekomst: vier maatschappelijke opgaven ●Iedereen zo lang mogelijk gezond houden en zieken zo snel mogelijk beter maken ●Kwetsbare mensen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen ●Autonomie en keuzevrijheid van de burger stimuleren ●De zorg betaalbaar houden

6 Van vier opgaven naar vier perspectieven ●Geen consensus over meest wenselijke toekomst ●Inventarisatie met stakeholders –Streefbeeld voor de toekomst –Hoe daar te komen –Vier perspectieven op de toekomst ●Wat levert het op: –Verhelderen van discussies –Inspiratiebron voor het beleid –Nieuwe inzichten

7 Op en top gezond ●Lang en gezond leven ●Een gezonde leefstijl ●Bescherming tegen gezondheidsrisico’s ●Effectieve zorg

8 Iedereen doet mee ●We beschermen en steunen de zwakkeren ●We sluiten niemand uit ●Mensen met gezondheidsproblemen doen mee ●Preventie en zorg richten zich op kwetsbare groepen

9 Heft in eigen handen ●We weten zelf het beste wat goed voor ons is ●Het gaat om de kwaliteit van ons leven ●De overheid biedt ruimte aan plannen van burgers ●Zorgverleners luisteren naar ons

10 Gezonde welvaart ●Welvaart, ook voor komende generaties ●Er is voldoende geld over voor publieke taken, zoals onderwijs ●Burgers en werkgevers kunnen zorgpremies blijven betalen ●Doelmatige zorg voor wie het echt nodig heeft

11 Geen ziekte Meedoen Kwaliteit van leven Geen zorgkosten Gezondheid is:

12 Genezen van ziekte Gericht op meedoen Tevredenheid patiënt Zinnige en zuinige zorg Kwaliteit van zorg is:

13 Hoe om te gaan met deze perspectieven? ●Kiezen is niet mogelijk: er is geen consensus over welke opgave het belangrijkste is ●Beleid gericht op één opgave heeft ook effecten op de andere opgaven Met behulp van deze perspectieven op zoek naar  Kansen  Keuzes

14 Van toekomstscenario’s naar kansen en keuzes ●Vergelijking van de scenario’s –In elk scenario staat één opgave centraal –Hoe scoort elk scenario op alle vier de opgaven? –Expertbijeenkomsten, group decision model ●Resultaat: kansen en keuzes

15 Experts scoren de toekomstscenario’s 15

16 Samenspel gezondheid en participatie 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Kwetsbare groepen 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29 Autonomie

30 30

31 31

32 32

33 Een gezonder Nederland in 2040? ●De VTV-2014 geeft niet het definitieve antwoord. ●We dragen bij aan deze discussies met: ●We denken graag met u mee: vtv2014@rivm.nlvtv2014@rivm.nl 33


Download ppt "1 Een gezonder Nederland VTV-2014 24 juni 2014 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker, en vele anderen De Volksgezondheid Toekomst Verkenning."

Verwante presentaties


Ads door Google