De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een gezonder Nederland VTV-2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een gezonder Nederland VTV-2014"— Transcript van de presentatie:

1 Een gezonder Nederland VTV-2014
Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker, en vele anderen De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker 24 juni 2014

2 De 6de Volksgezondheid Toekomstverkenning
VTV analyseert en integreert informatie en kennis tot een overzicht van gezondheid en zorg in Nederland. -> Kennis voor beleid Stand van zaken en trends: volks-gezondheid, preventie, zorg, beleid Toekomst verkennen In de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. De VTV geeft een overzicht van ziekte en gezondheid, preventie, zorg en beleid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt de VTV om de landelijke nota gezondheidsbeleid op te stellen. We richten ons uitdrukkelijk ook op andere ministeries en gemeentelijke overheden, bedrijven, partijen in het maatschappelijk middenveld, professionals en burgers. We kijken daarbij ver vooruit. Het doel is om strategische discussies te ondersteunen en te verhelderen.

3 Een gezonder Nederland: VTV-2014
Vier onderdelen Stand van zaken, inclusief trends uit het verleden Trends in de toekomst Toekomstscenario’s op basis van perspectieven Strategische kansen en keuzes

4 Volksgezondheid van 2000 tot 2030
Levensverwachting blijft stijgen Sociaaleconomische verschillen groot Percentage rokers daalt, overgewicht stabiel Meer mensen met een ziekte Veel mensen met een ziekte voelen zich gezond, hebben geen beperkingen en participeren Meer nadruk op eigen regie Toekomstige trend in zorguitgaven onzeker

5 Naar de toekomst: vier maatschappelijke opgaven
Iedereen zo lang mogelijk gezond houden en zieken zo snel mogelijk beter maken Kwetsbare mensen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen Autonomie en keuzevrijheid van de burger stimuleren De zorg betaalbaar houden

6 Van vier opgaven naar vier perspectieven
Geen consensus over meest wenselijke toekomst Inventarisatie met stakeholders Streefbeeld voor de toekomst Hoe daar te komen Vier perspectieven op de toekomst Wat levert het op: Verhelderen van discussies Inspiratiebron voor het beleid Nieuwe inzichten

7 Op en top gezond Lang en gezond leven Een gezonde leefstijl
Bescherming tegen gezondheidsrisico’s Effectieve zorg

8 Iedereen doet mee We beschermen en steunen de zwakkeren
We sluiten niemand uit Mensen met gezondheidsproblemen doen mee Preventie en zorg richten zich op kwetsbare groepen

9 Heft in eigen handen We weten zelf het beste wat goed voor ons is
Het gaat om de kwaliteit van ons leven De overheid biedt ruimte aan plannen van burgers Zorgverleners luisteren naar ons

10 Gezonde welvaart Welvaart, ook voor komende generaties
Er is voldoende geld over voor publieke taken, zoals onderwijs Burgers en werkgevers kunnen zorgpremies blijven betalen Doelmatige zorg voor wie het echt nodig heeft

11 Gezondheid is: Geen ziekte Meedoen Kwaliteit van leven Geen zorgkosten

12 Kwaliteit van zorg is: Genezen van ziekte Gericht op meedoen
Tevredenheid patiënt Zinnige en zuinige zorg

13 Hoe om te gaan met deze perspectieven?
Kiezen is niet mogelijk: er is geen consensus over welke opgave het belangrijkste is Beleid gericht op één opgave heeft ook effecten op de andere opgaven Met behulp van deze perspectieven op zoek naar  Kansen  Keuzes

14 Van toekomstscenario’s naar kansen en keuzes
Vergelijking van de scenario’s In elk scenario staat één opgave centraal Hoe scoort elk scenario op alle vier de opgaven? Expertbijeenkomsten, group decision model Resultaat: kansen en keuzes

15 Experts scoren de toekomstscenario’s

16 Samenspel gezondheid en participatie

17

18

19

20

21

22

23 Kwetsbare groepen

24

25

26

27

28

29 Autonomie

30

31

32

33 Een gezonder Nederland in 2040?
De VTV-2014 geeft niet het definitieve antwoord. We dragen bij aan deze discussies met: We denken graag met u mee:


Download ppt "Een gezonder Nederland VTV-2014"

Verwante presentaties


Ads door Google