De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een nieuw Onderwijsconcept

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een nieuw Onderwijsconcept"— Transcript van de presentatie:

1 Een nieuw Onderwijsconcept
Handel/Economie/ICT MBO Hallo allemaal.

2 indeling Richtingen Leerlingen Werkwijze Randvoorwaarden Portalis
Vakkenpakketten en Methoden Voorbeeldroosters Knelpunten Indeling Presentatie.

3 richtingen Zakelijke Dienstverlening, Detailhandel - winkelbediende, niveau 1 - verkoopmedewerker, niveau 2 Zakelijke Dienstverlening, Management & Dienstverlening - receptioniste/telefoniste, niveau 2 - secretarieel medewerker, niveau 2 ICT - ICT medewerker, niveau 2 Terminologie overgenomen van Alpha en Noorderpoort.

4 leerlingen MBO niveau Aantal: 4 - welke leerlingen? (3 units) - klopt dit aantal wel? Dit is belangrijk, omdat de FRE-belasting alleen uitgerekend kan worden als het aantal leerlingen min of meer correct wordt geschat.

5 werkwijze MBO Competentiegericht onderwijs Portfolio
Werkend leren - 3 of 4 dagen per week stage - 1 of 2 ochtenden per week theorie in AVO-klas - 1 of 2 middagen praktijklessen in praktijklokaal Over het Competentiegericht onderwijs is in de vorige presentaties al het een en ander gezegd. Het vereist een andere manier van werken dan tot dusverre gebruikelijk in het Poortje. Met name de rol van de mentor-docent zal die van een coach worden waarbij de leerling moet ontdekken welke kennis en vaardigheden hij/zij nog mist en aan de hand daarvan een opleidingsplan moet gaan uitstippelen. Plannen en vastleggen van resultaten gebeurt via een portfolio. Ook dat is nieuw voor het Poortje. Een interessante vraag is wat de relatie met de OTK zou moeten zijn. MBO niveau 1 en 2 bestaan uit vooral veel praktijk en niet teveel theorie en gaan in de toekomst vermoedelijk ook anders heten om dit onderscheid met de hogere niveaus duidelijk te maken (FBO).

6 randvoorwaarden Portalis
Modulaire opzet Examinering via IVIO Intensieve samenwerking met ketenpartners Invulling praktijklessen Modulaire opzet Leerlingen verblijven hier over het algemeen een paar maanden. Binnen die maanden moeten zinvolle opdrachten uitgevoerd en afgerond kunnen worden. Examinering via IVIO Dit is voor deze richtingen mogelijk. Poortje heeft goede ervaringen met IVIO. Maakt modulair werken mogelijk. Intensieve samenwerking met ketenpartners. ROC’s zijn partner, omdat zij mogelijk praktijklessen verzorgen en omdat zij leerlingen opnemen na verblijf in Poortje, of stages verzorgen en begeleiden. Andere partners zijn stagebedrijven die leerlingen van het Poortje willen/kunnen opnemen. Invulling praktijklessen Het Poortje biedt nu in het geheel geen praktijklessen aan deze groep leerlingen. Er zal een afweging gemaakt moeten worden: zelf doen of samenwerking zoeken met ROC’s.

7 Vakkenpakketten en methoden
Standaardvakken in AVO-klas - is aanwezig Aanvullende theorie in AVO-klas - methoden die aansluiten bij IVIO bekend, zullen aangeschaft moeten worden Praktijklessen in praktijklokaal - nieuwbouw? - samenwerking met ROC’s? Standaardvakken: Nederlands, vreemde taal (meestal Engels), Maatschappijleer. Aanvullende theorievakken zijn afhankelijk van gekozen richting. Voor een actueel beeld kan deze vraag ook nog aan het IVIO voorgelegd worden bij het overleg Methode-advies. Praktijklessen kan nu niets over gezegd worden, behalve dat het Poortje deze nu niet zelf aanbiedt. Dit zal in de plannen voor nieuwbouw moeten worden meegenomen en totdat dat gerealiseerd is zal een tussenoplossing gezocht moeten worden. In de voorlopige rapportage staat een voorbeeld uitgewerkt.

8 Rooster verkoopmedewerker niveau 1
Coachgesprekken 1 uur Nederlands uur Engels uur Workshop/lessen 2 uur Werken aan prestaties 11 uur BeroepsPraktijkVorming 20 uur Lesuren van 45 minuten Werken vanuit een veilige omgeving onder begeleiding van een coach. Vertrouwde sfeer, etc. Workshop vaak een introductieles, waarin nieuwe onderwerpen geïntroduceerd worden.

9 Rooster medewerker ICT niveau 2
Nederlands 2 uur Engels 2 uur Rekenvaardigheid 2 uur Leren/loopbaan 6 uur Sport/fit&fun 5 uur Mentoraat/project 2 uur BPV=laatste halfjaar ECDL 4 uur HTML 4 uur Graf. Vormgeving 2 uur Coaching 6 uur Elektriciteitsleer 2 uur Hardware/software 4 uur BPV= BeroepsPraktijkVorming LerenLoopbaan= leren, werken, opbouwen van sociale kontakten, relaties, ouderschap, geld, vrije tijd, burgerschap, waarden en normen, etc. Portfolio

10 knelpunten Competentiegericht onderwijs Praktijklessen
Stagemogelijkheden Competentiegericht onderwijs Zo werkt het Poortje niet. Onderwijssysteem met portfolio, begeleid door mentor. Praktijklessen Heeft het Poortje niet voor deze richtingen. Komt dit met de nieuwbouw? Hoe ga je dit dan tot dan doen? Samenwerking met ROC’s? Stagemogelijkheden Onze doelgroep kan pas aan het einde van het traject naar buiten. Stage is fors deel van de opleiding. Groot deel van de inzet aan de kant van het Poortje is waarschijnlijk begeleiding. Intern stageplekken realiseren?

11 Vragen? Anyone for tennis?

12 Geen vragen! Bedankt voor uw aandacht namens de NOCgroep Handel
Jan Bruins Jan Rigter Ad van Schaik


Download ppt "Een nieuw Onderwijsconcept"

Verwante presentaties


Ads door Google