De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPDRACHTEN 3VA. NEDERLAND IN DE MEIDAGEN 1940: WAAROM VIELEN DE DUITSERS ONS OP DEZE PLEKKEN AAN? KORNWERDERZAND GREBBELINIE WATERLINIE MOERDIJKBRUGGEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPDRACHTEN 3VA. NEDERLAND IN DE MEIDAGEN 1940: WAAROM VIELEN DE DUITSERS ONS OP DEZE PLEKKEN AAN? KORNWERDERZAND GREBBELINIE WATERLINIE MOERDIJKBRUGGEN."— Transcript van de presentatie:

1 OPDRACHTEN 3VA

2 NEDERLAND IN DE MEIDAGEN 1940: WAAROM VIELEN DE DUITSERS ONS OP DEZE PLEKKEN AAN? KORNWERDERZAND GREBBELINIE WATERLINIE MOERDIJKBRUGGEN DEN HAAG

3 ZADKINE, DE VERWOESTE STAD. WELKE STAD IS DAT? WAAROM ZIT ER EE NGAT IN HET BEELD?

4 WAAR IS FRANKRIJK? WAAR IS DUITSLAND? WAAR IS ENGELAND?WAT WIL DUITSLAND? Hitler aast op meer; Franse prent, 1939

5 TIP: ZOEK EERST DE JAARTALLEN ERBIJ!  Zet de volgende gebeurtenissen in volgorde van tijd. Noteer alleen de nummers.  1 capitulatie van Duitsland  2 Slag bij Stalingrad  3 de Russen veroveren Berlijn  4 geallieerden landen in Italië  5 Slag om Arnhem  6 D-day  7 Westerse geallieerden trekken over de Rijn

6 WELK BEGRIP PAST BIJ DEZE BRON?  Instructie voor krantenredacties, niet bestemd  voor publicatie, 29 april 1941  ‘Het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, afdeling  Fotopers, verzoekt foto’s te plaatsen, welke de  vriendschappelijke betrekkingen tussen leden der Duitse  weermacht en het Nederlandse volk demonstreren. De  erkende fotobureaus zullen binnen enkele dagen de bladen  dit materiaal toezenden.’

7 STUDENTEN KONDEN HUN STUDIE ALLEEN VOORTZETTEN ALS ZIJ EEN ‘NIET-JOODVERKLARING’ TEKENDEN. LEG UIT OF DE STUDENT VOLGENS JOU COLLABOREERT.  Een negentienjarige student schreef over de ‘nietjoodverklaring’  in zijn dagboek op 13 maart 1941:  ‘Het blijft iets ellendigs, maar het is misschien toch maar  beter het te doen. Per slot, door mijn daad worden geen  belangen van anderen geschaad, (…) is het dan niet beter  me er maar bij neer te leggen?’ 

8 SPOORWEGSTAKING 1944. WIE STAAKTEN ER? HEBBEN ZIJ HUN DOEL BEREIKT? WIE HEEFT DEZE POSTER GEMAAKT? WAT WAS HET DOEL VAN DE POSTER?

9 UIT DE NEURENBERGER WETTEN VAN 1935: ‘ALLEEN EEN STAATSBURGER VAN DUITS OF VERGELIJKBAAR BLOED IS EEN BURGER VAN HET RIJK. EEN JOOD IS GEEN BURGER VAN HET RIJK. HIJ HEEFT GEEN STEM. HIJ MAG GEEN OPENBARE FUNCTIE VERVULLEN.’  Wie heeft de wetten van Neurenberg gemaakt?  Wanneer zijn deze wetten geschreven?  Werden deze wetten direct als wet ingevoerd?  Waarom werd er in deze wetten onderscheid gemaakt tussen de Duitsers en de joden?

10 IN WELK DEEL VAN DE TEKST LEES JE IETS OVER DOORGANGSKAMPEN? IN WELK DEEL SCHRIJFT ANNE OVER DE VERNIETINGSKAMPEN?  Anne Frank schreef op 9 oktober 1942 in haar  dagboek:  ‘Westerbork moet vreselijk zijn; voor honderden mensen een  wasruimte en er zijn veel te weinig wc’s. De slaapplaatsen zijn  alle door elkaar gegooid. Mannen, vrouwen en kinderen  slapen samen. Men hoort daardoor van verregaande  zedeloosheid, vele vrouwen en meisjes, die wat langer verblijf  houden, zijn in verwachting. Vluchten is onmogelijk; de  meeste mensen uit het kamp zijn gebrandmerkt door hun  kaalgeschoren hoofden en velen ook door hun Joods uiterlijk.  Als ’t in Holland zo erg is, hoe zullen ze dan in de verre en  barbaarse streken leven, waar ze heengezonden worden. De  Engelse radio spreekt van vergassing. Misschien is dat wel de  vlugste strafmethode. Ik ben helemaal van streek.’

11 WAT GEBEURT HIER?

12 EINDOPDRACHT  Zoek op www.verzetsmuseum.org meer informatie  over situatie in Nederland tijdens de  Tweede Wereldoorlog. Kies twee thema’s:  bijvoorbeeld ‘Dagelijks leven’ en ‘Hongerwinter’ en  maak daarvan een presentatie met powerpoint.  Hier houd je per duo een presentatie over.


Download ppt "OPDRACHTEN 3VA. NEDERLAND IN DE MEIDAGEN 1940: WAAROM VIELEN DE DUITSERS ONS OP DEZE PLEKKEN AAN? KORNWERDERZAND GREBBELINIE WATERLINIE MOERDIJKBRUGGEN."

Verwante presentaties


Ads door Google