De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coach Coach Go Een project om u, Sie, du, Lei en þú tegen te zeggen Grensverleggers 16 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coach Coach Go Een project om u, Sie, du, Lei en þú tegen te zeggen Grensverleggers 16 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Coach Coach Go Een project om u, Sie, du, Lei en þú tegen te zeggen Grensverleggers 16 januari 2015

2 2 Wie zijn we ? PCVO Het Perspectief is een centrum voor volwassenenonderwijs in Gent. Wij hebben 7 departementen: Vreemde Talen NT2 Specifieke Lerarenopleiding Informatica Lichaamsverzorging Gids/reisleider HBO

3 3 Voorbeeld van een breed project: Coach Coach Go Vijf Europese landen besloten in 2012 om in een Grundtvig Learning Partnership twee jaar lang samen te ontdekken wat coaching is en hoe het gebruikt kan worden om cursisten en medewerkers te motiveren.

4 4 Wie zijn die vijf landen dan?

5 5 Wat deden we zoal? Het Abba museum bezoeken in Zweden en shoppen in Duitsland.

6 6 Maar er werd vooral gewerkt natuurlijk In elke internationale meeting werden drie coachingstechnieken geoefend. Die kennis namen we mee naar huis en deelden we met onze collega’s.

7 7 Wat hebben we dan geoefend? Italië: conflict management, de magic shop en systemic coaching Duitsland: waarderend coachen, philosophical counseling en supervisie Zweden: value based coaching, intervisie en het motivatiepalet België: psychodrama, coach survival kit en de talentenjacht

8 8 Wat is die magic shop?

9 9 En het motivatiepalet?

10 10 Ok, maar wat is dat motivatiepalet dan? Het motivatiepalet is een verfijning van het omgaan met motivatie. We gaan ervan uit dat elke mens heel goed weet waardoor hij/zijzelf en anderen wordt gemotiveerd. In dat palet zitten sterkere en minder sterke motivatoren. En laat dat juist heel interessant zijn om te ontdekken! Het mooie is dat elk individu een eigen voorkeurspalet heeft. En dat gebruiken wij nu bij de coaching van onze leerkrachten en aspirant-leerkrachten.

11 11 Klaar? Dan heb je net bewezen hoeveel je eigenlijk weet over motivatie. Dit is waar wij op uit kwamen:

12 12 En weten we nu wat coaching is?

13 13 Bezoek uit Zweden

14 14 Was het een waardevol project? Zeer zeker! We hebben niet alleen verschillende coachingtechnieken gezien en geoefend, maar via de reflectiegroepen thuis ook geëvalueerd op de bruikbaarheid in onze eigen omgeving. En we passen de gekozen technieken nu toe. Bovendien is het contact met Europese partners zeer inspirerend.

15 15 Disseminatie extern: website

16 16 Disseminatie extern: website

17 17 Disseminatie extern: website

18 18 Disseminatie extern: andere Disseminatieplan: van bij het begin Presentaties in Vlaanderen (en net erbuiten): -Conferentie motivatie of moetivatie, Gent -Edcamp POV: tondersteboven van talent, Leuven -Internationaal symposium CCG, Gent (cfr Tina) -BVNT2 conferentie, Bovendonk NL -Interprovinciale ontmoetingsdag, Brugge -Grensverleggers, Brussel

19 19 Disseminatie extern: EST

20 20 Disseminatie intern Reflective team: directie, lectoren, leraren. Wisselende aanwezigheid meetings en terugkoppeling. Intervisie over werksituaties. Coaching van werknemers: toepassing van technieken. Lerarenopleiding: toepassing technieken + onderwijs over technieken.

21 21 Wat maakt een project goed: onderwerp Koppel het onderwerp aan de noden, wensen en strategische doelen van je centrum, department, vakgroep…. Wees daar streng in. Ga niet zomaar mee. Expertise in balans: Ofwel: een onderwerp waar elke partner een eigen expertise heeft die transfereerbaar is. Ofwel: een onderwerp waar iedereen zoekende is en je dus samen leert.

22 22 Wat maakt een project goed: onderwerp Breed of smal? Beide zijn potentieel waardevol. Voordeel smal: vakspecialisten komen samen. Voordeel breed: expertise uit verschillende hoeken mogelijk. Belangrijk: zorg dat het onderwerp niet te contextafhankelijk is.

23 23 Wat maakt een project goed: samenstelling groep Zoek betrouwbare partners die expertise kunnen inbrengen én bereid zijn het project mee te dragen. Na de samenstelling is het goed de taken volgens persoonlijke en centrumeigenschappen te (her)verdelen.

24 24 Wat maakt een project goed: verwevenheid Betrek je collega’s en cursisten/leerlingen in het project. Dat kan door mobiliteiten, maar ook via reflectiegroepen, een conferentie, informering, bottom up-bevraging, buddy teams, een logo-wedstrijd…

25 25 Valkuilen Te snel ja zeggen Het onderwerp is niet je ding Geen verwevenheid Onevenwichtige expertise Onevenwichtige toewijding Blijven hangen op contextverschillen Geen concrete resultaten

26 26 Contacten leggen (Don’t) stick with the devil you know. Gebruik zeker ons kent ons: verbind netwerken via de knooppuntstrategie. Gebruik online platforms: geef daar duidelijk weer wat je interesseert.

27 27 Slaagkans van de aanvraag Koppel je doel aan de Europese doelen Ga uit van een echte nood (doelpubliek of onderwerp) Ondersteun je aanvraag met onderzoek (praktijk of literatuur) Waak over de Europese meerwaarde Zorg voor een evenwichtige samenstelling van de groep Schrijf een kwaliteitsvol en haalbaar plan uit Voorzie verweving en disseminatie Richt je op een tastbaar en bruikbaar resultaat

28 28 Bedankt Dank aan Europa, Epos en mijn fantastische collega’s: Dank aan u voor uw interesse! http://gudfinna.wix.com/coach-coach-go jan.strybol@leraarzijn.be


Download ppt "Coach Coach Go Een project om u, Sie, du, Lei en þú tegen te zeggen Grensverleggers 16 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google