De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie resultaten monitor landelijk versus lokaal maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie resultaten monitor landelijk versus lokaal maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie resultaten monitor landelijk versus lokaal maart 2015

2 Toelichting op het gebruik Bij het presenteren van de resultaten van de monitor maak je gebruik van grafieken. Eerste uitgangspunt is om stil te staan bij opvallende resultaten binnen de school zelf. Daarnaast kan het interessant zijn om die lokale resultaten te vergelijken met de landelijke gemiddelden. In de standaardrapportages (de pdf’s) wordt een beperkt aantal vragen uitgelicht. Deze powerpoint geeft alle resultaten. Het biedt daarmee een format voor het samenstellen van presentatie op maat aan de school. Je kiest voor de eindpresentatie alleen die dia’s die belangrijk zijn voor het doel van jouw presentatie en de discussie die je over de lokale doelen en resultaten wilt voeren. Van elke vraag die in de monitor voor leerlingen en leerkrachten (versie 2014/2015) is gesteld, wordt in een dia de landelijke grafiek weergegeven. Je kunt daar de grafiek van jouw school in kwestie onder plaatsen (zie bijvoorbeeld dia 6). Houd bij het gebruikmaken van dit format dus rekening met twee belangrijke richtlijnen: 1.Maak vooraf een selectie van maximaal 8-10 vragen/dia’s die je in je presentatie wilt gebruiken. 2.Overweeg bij elke vraag of het nodig/zinvol is om deze met de landelijke uitkomst te vergelijken.

3 Verschillende manieren van presenteren In de dia’s 6-12 worden resultaten van één monitorvraag (hoe vind je het om een boek te lezen) op verschillende manieren getoond. Dit dient als voorbeeld, ook voor andere vragen. Hoe jij je resultaten presenteert, hangt af van wat je wilt laten zien. ● Landelijk 2014 vs school 2014 (per groep). Hierbij hoort de vraag: hoe doet deze school het t.o.v. landelijke cijfers (m.a.w. mogelijke acties)? NB. Na dia 12 worden de resultaten op deze manier getoond (landelijk vs school). Je kunt zelf per vraag ook voor één van de volgende manieren kiezen: ● Jongens landelijk 2014 vs jongens school 2014 (per groep). Hierbij hoort de vraag: is er opvallend verschil tussen jongens van deze school en jongens landelijk (m.a.w. mogelijke acties)? Idem meisjes. ● School 2014 vs school 2013 (en 2012). Hierbij hoort de vraag: hoe doet deze school het t.o.v. vorig jaar/jaren? Let op: groep 4 van vorig jaar is nu groep 5. ● Jongens school 2014 vs jongens school 2013 (en 2012). Hierbij hoort de vraag: is er (positief) verschil te zien in de resultaten van de jongens in 2014 en in 2013 (hebben acties van afgelopen jaar/jaren zin gehad)? Idem meisjes ● Jongens school 2014 vs meisjes school 2014 (per groep). Hierbij hoort de vraag: is er op deze school een opvallend verschil tussen de jongens en de meisjes (speciale acties nodig)?

4 Kijk voor meer informatie over het werken met en presenteren van de Mmnitor in deze handleiding in de toolkit van de Bibliotheek op school (NB begin april wordt een update gepubliceerd) of neem contact op met de trainer in jouw provincie.

5 Resultaten leerlingen 2014-2015

6 Hoe vind je het om een boek te lezen? Landelijk per groep vs school per groep School 2014 NB plak hier de gegevens van de eigen school Landelijk 2014

7 Hoe vind je het om een boek te lezen? Verschil jongens landelijk – jongens school per groep Jongens landelijk 2014 Jongens school 2014

8 Hoe vind je het om een boek te lezen? Verschil meisjes landelijk – meisjes school per groep Meisjes landelijk 2014 Meisjes school 2014

9 Hoe vind je het om een boek te lezen? 2014 vs 2013 vs 2012 School 2014 School 2013 School 2012

10 Hoe vind je het om een boek te lezen? Verschil jongens school 2014-2013-2012 Jongens school 2014 Jongens school 2013 Jongens school 2012

11 Hoe vind je het om een boek te lezen? Verschil meisjes school 2013-2014-2012 Meisjes school 2013 Meisjes school 2014 Meisjes school 2012

12 Hoe vind je het om een boek te lezen? Verschil jongens-meisjes van de school per groep Meisjes school 2014 Jongens school 2014

13 Hoe vaak lees je thuis voor je plezier een boek? School 2014 Landelijk 2014

14 Over welke onderwerpen lees je graag? NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken NB: voor de analyse kun je beter niet op het totaal inzoomen (zoals hierboven), maar per groep (zie volgende dia) 2014

15 Over welke onderwerpen lees je graag? NB. Maak een dia voor elke groep van de school. Kies bij vergelijking voor ‘geslacht’ en bij caseselectie voor ‘regulier/speciaal’. En dat steeds voor één groep. Groep 4, landelijk.

16 Over welke onderwerpen lees je graag*? Groep 4 jongensgroep 4 meisjes Sport dieren Dieren vriendschap techniek griezelen Groep 5 jongensgroep 5 meisjes dieren verliefdheid natuur vriendschap humor dieren griezelen humor Groep 6 jongensgroep 6 meisjes techniek dieren dieren vriendschap humor verliefdheid griezelen humor Groep 7 jongensgroep 7 meisjes humor dieren griezelen vriendschap Groep 8 jongensgroep 8 meisjes humor oorlog verliefdheid griezelen vriendschap sport griezelen *Op basis van voorgaande dia’s maak je voor de school zelf dit overzicht

17 Welk soort boeken lees je graag? NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken NB: voor analyse kun je beter inzoomen per groep, niet op het totaal. Dit inzoomen doe je door bij vergelijking voor ‘geslacht’ te kiezen en bij caseselectie voor ‘regulier/speciaal’ en dat steeds voor één groep. 2014 Groep 5 landelijk. Maak zelf een dia voor elke groep van de school

18 Hoe kom je aan leesboeken? 2014 Alle groepen samen NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken, dus alleen eigen schoolcijfers

19 Wie geeft jou tips voor leuke boeken? Landelijk 2014 School 2014

20 Hoe vaak ga je naar de bibliotheek die buiten je school staat? Landelijk 2014 School 2014

21 Hoe vind je het om naar de bibliotheek buiten je school te gaan? Landelijk 2014 School 2014

22 Als ik een boek moet lezen van de juf/meester vind ik dat: Landelijk 2014 School 2014

23 Als de juf/meester iets vertelt over een boek vind ik dat: Landelijk 2014 School 2014

24 Mijn moeder of vader leest mij thuis voor Landelijk 2014 School 2014

25 Mijn moeder of vader praat met mij over boeken Landelijk 2014 School 2014

26 Mijn moeder of vader gaat met mij naar de bibliotheek Landelijk 2014 School 2014

27 Hoeveel boeken heb je zelf ongeveer? 2014 NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken, dus alleen eigen schoolcijfers

28 De schoolbibliotheek is een fijne plek Landelijk 2014 school 2014

29 De schoolbibliotheek is vaak open Landelijk 2014 NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken School 2014

30 Er zijn genoeg leesboeken in de schoolbibliotheek Landelijk 2014 NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken School 2014

31 Er zijn genoeg informatieboeken in de schoolbibliotheek Landelijk 2014 NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken School 2014

32 Er zijn leuke leesboeken in de schoolbibliotheek Landelijk 2014 NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken School 2014

33 Er zijn leuke informatieboeken in de schoolbibliotheek Landelijk 2014 NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken School 2014

34 In de schoolbibliotheek kan ik makkelijk de boeken vinden die ik zoek Landelijk 2014 NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken School 2014

35 In de schoolbibliotheek word ik goed geholpen als ik iets zoek Landelijk 2014 NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken School 2014

36 Resultaten informatievaardigheden leerlingen 2014-2015 Hieronder staan de landelijke resultaten van alle vragen Informatievaardigheden van de monitor. We raden je aan om op de plaats van deze landelijke grafieken je eigen cijfers (per school) te plakken. Een vergelijking van eigen cijfers met landelijke, is bij deze vragen niet zo zinvol.

37 Als ik informatie moet zoeken, dan:

38 Hoe vaak lukt het je om zonder hulp de informatie te vinden die je zoekt?

39 Als ik de informatie niet kan vinden: dan vraag ik het aan de juf/meester

40 Als ik de informatie niet kan vinden: dan vraag ik het aan mijn ouders

41 Als ik de informatie niet kan vinden: dan vraag ik aan een klasgenoot

42 Als ik de informatie niet kan vinden: dan zet ik een vraag of twitter of een blog

43 Als ik de informatie niet kan vinden: dan vraag ik het aan iemand van de bibliotheek

44 Als ik de informatie niet kan vinden: dan vraag ik het aan een deskundige

45 Als ik de informatie niet kan vinden: dan doe ik iets anders

46 Als ik informatie op internet zoek, type ik meer dan 1 zoekwoord in

47 Als ik informatie heb gevonden, kijk ik ook nog in andere boeken of sites

48 Als ik voor een werkstuk informatie zoek, schrijf ik eerst op wat ik zelf al weet

49 Als ik voor een werkstuk informatie zoek, maak ik voor het zoeken een lijstje met woorden

50 Als ik voor een werkstuk informatie zoek, bedenk ik eerst waar ik die het beste kan vinden

51 Ik controleer wie de informatie op internet heeft gezet

52 Ik controleer of de informatie niet te oud is

53 Ik neem informatie over door knippen en plakken

54 Ik schrijf de informatie in mijn eigen woorden op

55 Ik combineer de informatie met wat ik zelf al weet

56 Als ik mijn werkstuk / presentatie / opdracht bijna af heb, controleer ik of ik het werk goed gedaan heb

57 Resultaten leerkrachten 2014-2015 Bij de leerkrachtvragen heeft het niet veel zin om de schoolresultaten met landelijke cijfers te vergelijken; het gaat immers om het gesprek of er onderwerpen op school anders aangepakt kunnen worden. Wel kun je de schoolcijfers van 2014 met 2013 en 2012 vergelijken (als die er zijn): hebben de afspraken die we hebben gemaakt, resultaat gehad?

58 Voorlezen aan de groep Voorbeeldschool 2013 voorbeeldschool 2014

59 Met de groep naar de schoolbibliotheek gaan School 2013 School 2014

60 Met de groep naar de openbare bibliotheek gaan School 2013 School 2014

61 Een boek introduceren in de groep School 2013 School 2014

62 Een leerling een boekpresentatie laten geven School 2013 School 2014

63 Deelnemen aan een project rondom boeken en lezen School 2013 School 2014

64 Overleggen met het team/bouw over leesbevordering School 2013 School 2014

65 Het houden van een boekenkring School 2013 School 2014

66 Gebruikmaken van een boekencollectie bij zaakvakken School 2013 School 2014

67 Voorlezen uit lees- of prentenboeken bij wereldoriënterende onderwerpen School 2013 School 2014

68 Leerlingen wijzen op lees- of prentenboeken die passen bij een wereldoriënterend onderwerp School 2013 School 2014

69 Voorlezen uit een informatieboek bij wereldoriënterende onderwerpen School 2013 School 2014

70 Leerlingen wijzen op informatieboeken die passen bij een wereldoriënterend onderwerp School 2013 School 2014

71 Resultaten informatievaardigheden leerkrachten 2014-2015 Hieronder staan de landelijke resultaten van alle vragen Informatievaardigheden van de monitor. We raden je aan om op de plaats van deze landelijke grafieken je eigen cijfers (per school) te plakken. Een vergelijking van eigen cijfers met landelijke, is bij deze vragen niet zo zinvol.

72 Hoe vaak geef je expliciet aandacht aan het onderwerp informatievaardigheden?

73 Welke vaardigheden laat je aan bod komen (1)?

74 Welke vaardigheden laat je aan bod komen (2)?

75 Welke vaardigheden laat je aan bod komen (3)

76 Welke vaardigheden laat je aan bod komen (4)

77 Welke vaardigheden laat je aan bod komen (5)

78 Welke vaardigheden laat je aan bod komen (6)

79 Welke vaardigheden laat je aan bod komen (7)

80 Welke vaardigheden laat je aan bod komen (8)

81 Hoe pak je informatievaardigheden didactisch aan (1)

82 Hoe pak je informatievaardigheden didactisch aan (2)

83 Hoe pak je informatievaardigheden didactisch aan (3)

84 Hoe pak je informatievaardigheden didactisch aan (4)

85 Hoe pak je informatievaardigheden didactisch aan (5)

86 Welke bronnen laat je aan bod komen bij informatievaardigheden (1)

87 Welke bronnen laat je aan bod komen bij informatievaardigheden (2)

88 Welke bronnen laat je aan bod komen bij informatievaardigheden (3)

89 Welke bronnen laat je aan bod komen bij informatievaardigheden (4)

90 Manier waarop informatie- vaardigheden in het lesprogramma aan bod komen

91 Hoe vaak geef je opdrachten of huiswerk waarbij leerlingen informatievaardigheden moeten gebruiken?

92 Profielen School

93 Resultaten vragenlijst leesconsulenten 2014-2015 Bedenk per vraag goed of een resultaat geschikt is voor rapportage aan de school, aan de bibliotheek of aan gemeente. Bedenk ook goed waar het zinvol is de eigen cijfers met landelijke te vergelijken.

94 Respons Respons lokaal (per school, bibliotheek of gemeente). Hieronder een voorbeeldschool

95 Is er een schoolbibliotheek aanwezig

96 Digitaal reserveren door leerlingen waarbij boeken op school worden bezorgd

97 Gebruik van aanvragen collecties

98 Groepsgewijs lenen buiten de school

99 Uit hoeveel boeken bestaat de schoolbibliotheek

100 Gemiddeld aantal boeken per leerling

101 Percentage van schoolcollectie die jaarlijks wordt vervangen

102 Wanneer is de schoolbibliotheek open

103 Totaal aantal uitleningen

104 Hoeveel uur is de schoolbibliotheek open

105 Leerlingen lid van de openbare bibliotheek (percentage)

106 Aantal uren leesconsulent op school

107 Aantal uren leesconsulent elders

108 Hoogste opleidingsniveau leesconsulent

109 Bijscholing leesconsulent

110 Activiteiten leesconsulent op school-1

111 Activiteiten leesconsulent op school-2

112 Activiteiten leescoördinator op school

113 Heeft de school een leesbevorderingsplan

114 Zijn alle leerkrachten op de hoogte van doelstellingen leesbevorderingsplan

115 Wordt het leesbevorderingsplan jaarlijks geëvalueerd?

116 Wie zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het leesbevorderingsbeleid

117 Wie zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het leesbevorderingsbeleid

118 Wie zijn verantwoordelijk voor het evalueren van het leesbevorderingsbeleid

119 School participeert

120 Tijd voor lezen en praten over boeken

121 Resultaten informatievaardigheden leesconsulenten 2014-2015 Hieronder staan de landelijke resultaten van alle vragen Informatievaardigheden van de monitor. We raden je aan om op de plaats van deze landelijke grafieken je eigen cijfers (per school) te plakken. Een vergelijking van eigen cijfers met landelijke, is bij deze vragen niet zo zinvol.

122 Heeft de school een leerlijn informatievaardigheden?

123 Heeft de school een mediaplan?

124 Is iemand op school specifiek verantwoordelijk voor informatievaardigheden?

125 Hebben leerachten recent scholing gevolgd over informatievaardigheden?

126 Biedt de bibliotheek trainingen informatievaardigheden voor leerkrachten aan?

127 Maakt de school gebruik van het aanbod informatievaardigheden van de bibliotheek?

128 Is het percentage informatieve boeken in de schoolcollectie tenminste 30%?

129 Zijn er voldoende computers, digiborden, tablets e.d. om doelen voor informatievaardigheden te halen?


Download ppt "Presentatie resultaten monitor landelijk versus lokaal maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google