De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievaardigheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievaardigheden"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievaardigheden
08/04/2017 Informatievaardigheden Corrie van Zeist, Marco van Veller, Ans Brouwer, Wouter Gerritsma en Heleen de Lange 14 september 2010

2 Informatievaardigheden
Programma vanochtend Korte introductie Start literatuuronderzoek voor het project Rondleiding (fysieke) bibliotheek, vanaf uur Verder doorwerken modules

3 Informatievaardigheden Toets
08/04/2017 Toets op vrijdag 8 oktober van uur (van uur worden die ochtend de resultaten van het literatuuronderzoek besproken, en is er nog tijd om modules door te werken) Indeling groepen voor de toets staat op rooster Legitimatie meebrengen Open vragen, multiple choice vragen en aantal zoekopdrachten in Wageningen Desktop Library Tijdens de toets mag Blackboard niet gebruikt worden

4 Informatievaardigheden Wat heb je geleerd?
08/04/2017 Je weet welke documenttypen er zijn en weet wanneer je welk type gebruikt Je weet welke bibliografische bestanden beschikbaar zijn om naar informatie te zoeken Je weet wanneer je in welk bestand moet zoeken Artikelen, hoofdstukken uit boeken enz. in Bibliografieën Boeken, tijdschriften, rapporten enz. in de Catalogus Je weet hoe je in de verschillende bestanden moet zoeken

5 Informatievaardigheden Zoekvraag opstellen
08/04/2017 Je weet hoe je een goede zoekvraag moet opstellen Zoekvraag “ontleden” in concepten Gebruik van juiste zoektermen (trefwoorden), synoniemen, meer talen, enkel-meervoud Gebruik jokers/wildcards Gebruik Booleaanse operatoren (AND, OR, NOT) Inperken van je zoekvraag, bv. op publicatiejaar, documenttype, taal

6 Informatievaardigheden Beoordelen gevonden informatie
08/04/2017 Je kent een aantal criteria om de gevonden informatie te beoordelen: Betrouwbaarheid, bv waar werkt de auteur Actualiteit en houdbaarheid Inhoud vergelijken met die van andere publicaties Beoordelen of de beschreven experimenten herhaald kunnen worden “Peer reviewed”? Je weet wat plagiaat is, en dat dat strafbaar is in de wetenschappelijke wereld

7 Informatievaardigheden Wageningen UR Digital Library
Je kent de weg in de Digitale Bibliotheek en je weet welke informatie waar te vinden is Je weet welke informatie in de portals te vinden is Je hebt je geregistreerd in My Library en weet wat voor voordelen dat heeft Je weet de elektronische tijdschriften te vinden en weet hoe je de full text van een artikel te zien krijgt

8 Informatievaardigheden Fysieke bibliotheek
Je hebt de fysieke bibliotheek (locatie Forum) bezocht en de opdrachten uitgevoerd Je weet hoe boeken, tijdschriften enz. geplaatst zijn in de bibliotheek Je weet hoe je boeken kunt lenen (en verlengen) Het verslag van de bibliotheekopdracht moet uiterlijk 8 oktober ingeleverd worden

9 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project
Omschrijving onderwerp, vaststellen concepten, bedenken trefwoorden/zoektermen Kiezen geschikte Bibliografie Opstellen van een goede zoekvraag Zoeken (vinden) en beoordelen publicaties Opstellen literatuurlijst volgens de “regels” Opdracht uitwerken analoog aan het document “Zoekopdracht Ecologie II” (zie bij Assignments in BB), per projectgroepje moet één verslag worden ingeleverd

10 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project
08/04/2017 Geef een duidelijke omschrijving van je onderwerp DUS NIET: Ik zoek informatie over zure regen MAAR: De kwaliteit van de bossen in Gelderland is de afgelopen 50 jaar sterk achteruitgegaan. Zijn o.a. de toegenomen luchtvervuiling en zure regen hier oorzaken van?

11 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project
Deel je vraag op in een aantal “concepten”, bijvoorbeeld: - bossen - achteruitgang - luchtvervuiling, zure regen - Gelderland Bedenk per concept een aantal zoektermen, gebruik daarbij evt. de thesaurus

12 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project
Zoektermen bossen, bos, forest, forests achteruitgang, decline, forest decline, bosschade luchtvervuiling, air pollution, zure regen, acid rain, acid deposition Gelderland, Veluwe Concepten bossen achteruitgang luchtvervuiling, zure regen Gelderland

13 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project
Besluit in welk bibliografisch bestand je gaat zoeken, maak daarbij gebruik van de portals, bv portal Nature Conservation of portal Nature Management. Voor dit onderwerp zijn b.v. “Biological Abstracts”, CAB-Abstracts, Scopus en “Land Bodem Water” geschikte bestanden

14 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project
Stel je zoekvraag op, maak daarbij gebruik van booleaanse operatoren (AND, OR, NOT) Voorbeeld: (bos OR bossen OR forest OR forests) AND (decline OR achteruitgang OR bosschade OR forest damage) AND (air pollution OR acid rain OR luchtvervuiling OR zure regen) AND (Gelderland OR Veluwe) Tip: formuleer je zoekvraag in Notepad, daar is deze gemakkelijker aan te passen

15 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project
Voer een zoekactie uit in de Catalogus en in een Bibliografie. Per bestand moet de zoekvraag mogelijk wat worden aangepast, wel of niet met NL en/of EN termen zoeken, gebruik van jokers/wildcards kan per bestand verschillen Als je veel informatie vindt kun je de vraag inperken (bv. op publicatiejaar), als je weinig info vindt moet de vraag wat algemener maken

16 Informatievaardigheden Zoeken naar informatie voor het project
Zoekactie in de Catalogus (bos OR bossen OR forest OR forests) AND (decline OR achteruitgang OR bosschade OR “forest damage”) AND (“air pollution” OR “acid rain” OR luchtvervuiling OR “zure regen”) AND (Gelderland OR Veluwe) Tip: kijk of je via de gevonden informatie op ideeën voor andere zoektermen komt

17 Informatievaardigheden Zoeken naar informatie voor het project
Zoekactie in Biological Abstracts (via OvidSP) (forest OR forests) AND (decline OR forest decline OR forest damage) AND (air pollution OR acid rain OR acid precipitation) AND (Netherlands) Als je zoekt op (Gelderland OR Veluwe) krijg je hier geen resultaten

18 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project
Zoekactie in “Land Bodem Water” (bos OR bossen) AND (luchtvervuiling OR "zure regen") AND (Gelderland OR Veluwe) als je ook het concept achteruitgang toevoegt is het resultaat zeer gering onderstaande vraag levert in dit bestand wel resultaten op bosschade AND (“zure regen” OR luchtvervuiling) AND (gelderland OR veluwe)

19 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project
De gevonden informatie moet je beoordelen op bruikbaarheid voor je verslag Literatuurlijst maken Verslag van het literatuuronderzoek (analoog aan het document “Zoekopdracht Ecologie II”) mailen naar (per projectgroepje moet één verslag gemaakt worden) Zo nodig docenten Informatievaardigheden om hulp vragen (via mail)

20 Informatievaardigheden
08/04/2017 Informatievaardigheden © Wageningen UR


Download ppt "Informatievaardigheden"

Verwante presentaties


Ads door Google