De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie-avond zaalhockey Seizoen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie-avond zaalhockey Seizoen"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie-avond zaalhockey Seizoen 2014 - 2015
Informatie-avond zaalhockey Seizoen Cartouche 17 november 2014 Deze kick-off meeting heeft ten doel de zaalcommissarissen voor te bereiden op komend zaalhockeyseizoen. Dit document bevat de aantekeningen bij de presentatie. De tekst van de sheet is te vinden in het rtf-document (presentatie tekstueel). Daarnaast valt ook de volledige diavoorstelling te downloaden op de knhb site.

2 Wedstrijden worden niet ingehaald!
Afgelastingen Wedstrijden worden niet ingehaald! Centrale afgelastingen op de website van de knhb (competitie>zaalhockey>districten) (competitie>afgelastingen>veldhockey>zaalhockey) Decentrale afgelasting in onderling overleg betrokken zaal- commissarissen. Via groeps-SMS worden teams geïnformeerd. Check uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd de hockeyapp voor het actuele programma! Het streven is de wedstrijden zo veel mogelijk door te laten gaan en alleen in extreme omstandigheden af te gelasten. Afgelaste wedstrijden worden niet ingehaald, tenzij de commissie anders beslist. Desondanks zijn alle speelweekenden inhaalweekend! HI wedstrijden kunnen worden afgelast vanwege (lokale) omstandigheden van deelnemers, die van invloed zijn op de reistijd. Als de lokale omstandigheden in het district hierbij gunstig afsteken is er geen reden voor centrale afgelasting. Als er geen centrale afgelasting plaatsvindt als gevolg van de weersomstandigheden, dan kunnen plaatselijk wedstrijden alleen met instemming van de belanghebbende zaalcommissarissen niet worden gespeeld. De zaalcommissaris van een vereniging kan voor een sporthal waar deze vereniging zaalleiding heeft de competitieleider zaalhockey adviseren over te gaan tot een decentrale afgelasting van wedstrijden voor deze sporthal. Overweeg voor de interne informatieverschaffing het gebruik van Multimedia!

3 Schoon, lichte zool en niet buiten gedragen
Uitrusting Schoenen Schoon, lichte zool en niet buiten gedragen Ook verplicht voor coaches, zaalleiding en scheidsrechters Zaalbeheerders kunnen aanvullende eisen stellen Overtreders kan de toegang tot de hal ontzegd worden. Sticks en handschoen In de sporthallen stelt de zaalbeheerder het gebruik van zaalstick verplicht. Handschoen is verplicht!! Schoenzolen dienen vlak, schoon en licht te zijn zonder noppen of strips. Sportschoenen welke buiten zijn gedragen dan wel vies zijn worden niet toegelaten Dit geldt ook voor coaches, zaalleiding en scheidsrechters. Bij overtreding kan de zaalbeheerder en/of zaalleider de overtreder uit de hal verwijderen. In ca. 90% van de zalen stelt de beheerder het gebruik van een zaalhockeystick als voorwaarde om van de hal gebruik te mogen maken

4 Metalen gespen ten strengste verboden! Hard plastic gespen afplakken!
Legguards Legguards, klompen en andere uitrustingsstukken mogen geen scherpe kanten of uitsteeksels hebben. Metalen gespen ten strengste verboden! Hard plastic gespen afplakken! Let op! Een zaalbeheerder kan ook het spelen met afgeplakte gespen verbieden om mogelijke schade aan de vloer te voorkomen.. Metalen gespen aan keepersuitrustingen zijn ten strengste verboden! Harde plastic gespen dienen te worden afgeplakt. Zelfs indien deze gespen zijn afgeplakt kan een accommodatiebeheerder het spelen met een dergelijke uitrusting verbieden omdat het aanzienlijke schade aan het speelveld kan veroorzaken. Er zijn tegenwoordig ook zachte sluitingen voor schoenen en legguards te verkrijgen.

5 Coach is verantwoordelijk bij jeugdteams
Begeleiding Coach is verantwoordelijk bij jeugdteams Bij een jeugdteam is een meerderjarige begeleider van gelijke sekse aanwezig, vooral bij verblijf in de kleedkamer Aanvoerder is verantwoordelijk bij seniorenteams Verplichte taak: bewaken van goed gedrag teamleden c.s. (afval, schade, hinder, enz.). Zaalleider kan coach hierop aanspreken. Dit betekent o.a.: – niet hockeyen in gangen, kleedkamers of buiten het veld, – bij eventuele schade wordt resp. club, team, speler of coach aansprakelijk gesteld. De begeleider/coach is verantwoordelijk voor het gedrag van het team gedurende de gehele duur van het verblijf in de sporthal. Zorg altijd voor minimaal een begeleider van gelijke sekse, en zorg dat deze in de kleedkamer bij het team aanwezig is. Hij ziet erop toe dat het team zich niet alleen in de zaal doch ook op de tribunes, in de horecaruimte en vooral ook in de kleedkamers behoorlijk gedraagt. Er mag absoluut niet gehockeyd worden in gangen, kleedkamers of buiten het veld. Bij eventuele schades zal de resp. club/team/ speler/ coach aansprakelijk worden gesteld. De teambegeleider is verplicht aanwijzingen van de zaalleiding op te volgen. In het bijzonder geldt, dat beide eerst-/laatst-spelende teams de balken leggen/opruimen!

6 Twee personen (in & om zaal) Toezicht op aantal mensen op bank (6+4)
Zaalleiding Twee personen (in & om zaal) Toezicht op aantal mensen op bank (6+4) Bewaken bloktijd (2 uur, m.u.v. toppoules) Teams instrueren over neerleggen/opruimen balken Begeleiden opruimen afval en zo nodig melding maken Toezien op volledig invullen en ondertekenen van de wedstrijdformulieren In alle gevallen geldt dat een aanwijzing van de zaalleiding dient te worden opgevolgd. Zo nodig kan de districtscommissie zaalhockey aanvullende eisen stellen aan de zaalleiding. De zaalleiding bestaat uit twee personen. (voor de wedstrijdtafel en de sporthal) De zaalleiding heeft contact (gehad) met de zaalbeheerder en weet waar deze te bereiken is. De zaalleiding zorgt dat de orde in het sportcomplex bewaard blijft en ziet erop toe dat er buiten het speelveld in gangen en/of kleedkamers niet geoefend wordt door het wachtende team. De zaalleiding zorgt dat aan het begin van het hockeyprogramma van de dag het veld speelklaar is (balken, doelen, wedstrijdtafel enz.) en aan het einde alles opgeruimd is. Dit alles in overleg met de zaalbeheerder en begeleiding teams. De zaalleiding zorgt dat eventuele rommel in de zaal/ tribune en kleedkamers opgeruimd wordt. De spelers en begeleiding van beide teams zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen.

7 Wedstrijdduur en bloktijd
Wedstrijdduur en bloktijd Reguliere wedstrijden: Bloktijd zaalleiding : 2 uur Wedstrijdduur : 1x 35 minuten Scheidsrechters : na ca. 17 minuten wisselen TOP-poules en 1e klasse standaard: Wedstrijdduur : 2x 20 minuten. Rust : 5 minuten; wisseling speelhelft en bank Scheidsrechters : wisselen niet Een zaalhockeywedstrijd duurt 1x 35 minuten De teams zijn 5 minuten voor aanvang wedstrijd speelklaar. Indien balken gelegd moeten worden, is dit 10 minuten. De teams wisselen niet van speelhelft en niet van bank De scheidsrechters wisselen na 17 minuten van helft, bij de eerst mogelijke gelegenheid. In de TOP-poules duurt een wedstrijd 2 x 20 minuten. Dit betreft: Dames en heren standaard Top klasse Dames en heren standaard 1e klasse Dames en heren reserve Topklasse Jongens en meisjes Topklasse A, B, C en D. De teams wisselen van speelhelft en wisselen ook van bank. Tussen de twee speelhelften is maximaal 5 minuten rust.

8 Aanvangstijd, wedstrijdduur en eindtijd
Aanvangstijd, wedstrijdduur en eindtijd Sporthallen voor bepaalde tijd gehuurd De wedstrijdtijd gaat in op de vastgestelde aanvangstijd Aanvang 1e wedstrijd vaak openingstijd sporthal! 3 wedstrijden in 2 uur De tijd wordt tijdens de wedstrijd nooit stil gezet Zonodig gelijkmatig inkorten van speeltijd, door zaalleiding. Hierover is geen discussie mogelijk! Maak snel ruimte voor volgende spelronde Handel administratie desnoods af aan de bar Omdat de haluren strak zijn ingehuurd dienen de wedstrijdtijd op de vastgestelde aanvangstijd in te gaan, ongeacht of (een van) beide teams en/of scheidsrechters al speelklaar zijn. Start in alle gevallen de stopwatch of elektronische tijd direct op 40 minuten. Zo weet iedereen, dat de tijd loopt. De tijd wordt tijdens de wedstrijd nooit stil gezet, ook niet bij blessures (van welke aard dan ook), kaarten of strafballen. Indien ondanks deze maatregelen toch de vastgestelde aanvangstijden niet gerealiseerd kunnen worden dient de zaalleiding de wedstrijden in te korten zodat toch de vastgestelde eindtijd wordt gerealiseerd. Hiermee rekening houdend met wisselingen tussen wedstrijden. Er zijn enorm veel varianten te bedenken, waarom een wedstrijdblok ondanks bovenstaande toch te laat begint. Stem daarom altijd voor het blok met de halbeheerder af en de vorige zaalleider af, welke speelruimte er is. Maak melding van blokken die te laat beginnen. De commissie kan verenigingen hierop aanspreken!

9 Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)
Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Alle wedstrijden worden net als op het veld digitaal afgewikkeld Dat betekent: De coach maakt de spelerslijst in orde en geeft de verificatiecode aan de scheidsrechter Scheids controleert de spelerslijst en vult de uitslag in en eventuele kaarten. Beide scheidsrechters accorderen. Coach kan uitslag inzien en moet dit goedkeuren Alle wedstrijdformulieren zaal worden digitaal afgewikkeld (dus ook HI, DK en LK, tenzij niet anders mogelijk) Autorisatie in LISA om wedstrijdformulieren te monitoren; Geef uw contactpersoon in winterperiode tijdig door Alle zaalteams moeten voldoende “ondersteuning” hebben; denk speciaal aan combinatieteams Alle scheidsrechters, m.u.v. spelbegeleiders JJ, moeten voor betreffende vereniging geregistreerd staan in LISA Spelers “bij andere vereniging” moeten in Lisa als lid en scheidsrechter worden opgevoerd 9

10 Standaard District Top en 1e klasse heren en dames
Arbitrage Bondsarbitrage: Standaard District Top en 1e klasse heren en dames Top A en B klasse jongens en meisjes Seniorenteams leveren 2 bevoegde C-scheidsrechters uit een ander team die in het blok de wedstrijd fluiten, waarbij het eigen team niet speelt. Jeugd teams leveren één bevoegde C-scheidsrechter die samen met de collega van de tegenstander de wedstrijden van het eigen team fluit. Voor Jongste Jeugd teams geldt de regel van Jeugd teams met dien verstande dat dit een spelleider is. De ABB-commissie, wijst bondsscheidsrechters aan voor de leiding van alle wedstrijden van: Standaard District Top en 1e klasse heren en dames, Top A en B klasse jongens en meisjes Seniorenteams dienen 2 bevoegde C-scheidsrechters mee te nemen welke in het blok de wedstrijd fluiten, waarbij het eigen team niet speelt. Op de website staan diverse fluitschema’s voor de poules van 6. Jeugdteams dienen één bevoegde C-scheidsrechter mee te nemen welke de wedstrijd van het eigen team fluit samen met een collega van de tegenstander. Bij de Jongste Jeugd is een spelleider verplicht. Deze hoef niet te beschikken over een C-kaart. Let op! Er zijn enkele (D8-)teams, die uitkomen in de jeugdcompetitie. Hier gelden de regels voor jeugdteams (zie boven).

11 Als er een gele of rode kaart gegeven wordt:
Tuchtregels en boetes Als er een gele of rode kaart gegeven wordt: Betaalt de overtreder een boete; Bij een 2e of 3e gele kaart volgt spelverbod bij volgende wedstrijden; Rode kaart bij verbaal geweld = spelverbod 1 wedstrijd Bij verwensingen over ziektes of schelden = spelverbod voor 2 wedstrijden. Tip: neem contact op met Tuchtcommissie. Boetes voor Junioren = 10 euro Senioren = 15 euro

12 Arbitrage commissie Han Smulders

13

14 Tactiek en Techniek Timmo Kranstauber


Download ppt "Informatie-avond zaalhockey Seizoen"

Verwante presentaties


Ads door Google