De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 Tevredenheidsenquête MUGreg Analyse en overzicht van de resultaten Eveline Depuijdt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 Tevredenheidsenquête MUGreg Analyse en overzicht van de resultaten Eveline Depuijdt."— Transcript van de presentatie:

1 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 Tevredenheidsenquête MUGreg Analyse en overzicht van de resultaten Eveline Depuijdt Celhoofd Databankbeheer 28 maart 2013 Dienst Datamanagement DG1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID van de VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

2 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 2 0. Agenda 1. De vragenlijst A. Beschrijving van de vragenlijst B. Feedback van de enquête B1. Toegang tot de feedback 2. Analyse en oplossingen A. Inleiding B. De adressenmodule C. Module (autosnel)wegen D. Medische gegevens E. Fiches downloaden F. Opvolging vragen en/of problemen G. Communicatie met de FOD Volksgezondheid 3. What’s next?

3 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 3 1. De vragenlijst A. Beschrijving van de vragenlijst Samenstelling? - 62 vragen en sub-vragen - Alle aspecten van de MUG kwamen aan bod - Eén maand ter beschikking v/d MUGfuncties (midden maart tot midden april ’12) Doel? - Peilen tevredenheid van de gebruikers - Oplijsten problemen - Verbetervoorstellen ontvangen - Ontwikkeling applicatie rekening houdende met de verbetervoostellen Stap 1: Creatie vragenlijst Stap 2: Terbeschikkingstelling gedurende 1 maand Stap 3: 97 deelnames

4 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 4 A. Beschrijving van de vragenlijst De vier onderdelen van de vragenlijst: a)

5 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 5 b)

6 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 6 c) d)

7 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 7 1. De vragenlijst B. Feedback van de enquête Wat? - Resultaten en analyse van de enquête - Overzicht verbetervoorstellen - Ter beschikkingstelling via Portahealth RIP Voor wie? Enkel voor de participerende MUGfuncties

8 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 8 B1. Toegang tot de feedback a)Toekennen rol « SMUREG_REPORT_VIEWER » (Via de LB Portahealth) LB hulp nodig bij toekennen rol? www.health.belgium.be  Gezondheidszorg  zorginstellingen  registratiesystemen  Ph  helpbestanden  toepassing ‘administratie ZH/gebruikersbeheer’www.health.belgium.be b) Aanloggen Stap 1: http://www.health.belgium.be/mugreghttp://www.health.belgium.be/mugreg

9 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 9 Stap 2: Ingave burgertoken of eID Stap 3: Selecteer ‘MUG rapporten’

10 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 10 Stap 4: Selecteer « Gebruikerstevredenheidsenquête » Stap 5: Feedback raadplegen

11 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 11 2. Analyse en oplossingen A.Inleiding Analyse van de resultaten leert ons dat de ontevredenheid betrekking heeft op: - De adressen –en routemodule - De ICD 9-lijst - Downloaden van de fiches - Beheer en opvolging vragen contactcenter Eranova - Toegang tot informatie

12 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 12 2. Analyse en oplossingen B. Adressenmodule Stap 1: Openen van de module Stap 2: Ingave gemeente/stad en/of postcode Stap 3: Ingave adres

13 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 13 B. Adressenmodule Twee gedetecteerde problemen: a) Onbestaande adressen b) Traagheid van de procedure Nieuw: a) Link naar Teleatlas: Reeds bestaande b) Publieke plaatsen: In ontwikkeling

14 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 14 B. Adressenmodule a) Link naar Teleatlas - Wat? Staatnamen toevoegen/wijzigen - Teleatlas = Leverancier geografische data MUGreg - Iedereen kan straatnamen toevoegen Stap 1: http://mapinsight.teleatlas.http://mapinsight.teleatlas. com/mapfeedback/index.php

15 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 15 Stap 2: Ingave ontbrekende straat via straatnaam of coordinaten

16 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 16 Stap 3: Klikken op ‘zoeken’ en de plaats ‘vastpinnen’

17 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 17 Stap 4: Geef een beschrijving van de wijziging bv. Adres

18 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 18 Stap 5: Klik op ‘verstuur’ en valideer u actie Opgelet: De doorgevoerde wijzigingen worden niet direct aangepast in de MUG- applicatie. De updates van teleatlas vinden om de 3 à 6 maanden plaats.

19 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 19 B. Adressenmodule b) Publieke plaatsen - Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om publieke plaatsen toe te voegen via een systeem van favorieten. - U zal hiervoor verschillende adressen zelfstandig kunnen koppelen aan een zelf gekozen libellering. Bv. Ommeganglaan 45, 9340 Lede  Sporthal Lede Dit selecteren en adres komt automatisch in de fiche

20 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 20 2. Analyse en oplossingen C. De routemodule Stap 1: Openen van de module Stap 2: Ingave nationale weg of autostrade Stap 3: Ingave locatie

21 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 21 C. De routemodule Twee punten van ontevredenheid: 1) Moeilijke ingave (autosnel)weg 2) Traagheid van het systeem Twee oplossingen worden momenteel onderzocht: a)Namen van belgische en europeese snelwegen koppelen. b)Herkenning locatie via kilometerpaal

22 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 22 3.De routemodule 3. De routemodule a) Namen van belgische en europeese (autosnel)wegen koppelen Momenteel kan elke belgische (autosnel)weg geconverteerd worden naar de europeese (en visa versa) op basis van onderstaande lijst. Toekomst: Automatische koppeling? Status? Onderzoek lopende

23 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 23 C. De routemodule b ) Herkenning locatie via kilometerpaal Ingave kilometerpaal, gelinked aan naam van de weg  Automatische herkenning van de stad of gemeente Voordeel? Snellere codering Status? Ongoing

24 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 24 2. Analyse en oplossingen D. Medische gegevens De grote ontevredenheid bij de medische gegevens heeft betrekking op de ICD9- codes. Bijna 70% van de deelnemers klagen dit onderwerp aan. Twee redenen: 1)Moeilijk om correcte code te vinden 2)Beperkte lijst (800 codes): welke?

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 25 D. Medische gegevens Twee oplossingen: 1)Publicatie beschikbare ICD9-codes. Waar? Website FOD : Rubriek MUG  Richtlijnen  Lijst ICD9-codes 2) Haalbaarheidsstudie intregratie volledige ICD9-lijst. Status? Ongoing

26 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 26 2. Analyse en oplossingen E. Downloaden fiches Vroeger? Max. 50 fiches downloaden per keer Nu? Max. 300 fiches downloaden per keer

27 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 27 2. Analyse en oplossingen F. Opvolging vragen en/of problemen Tot 17 februari ’13: Opvolging vragen en/of problemen = bevoegdheid contactcenter Eranova MAAR: Grote ontevredenheid omwille van: - Het onthaal - Gebrek aan bevredigende antwoorden - Laattijdige antwoorden

28 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 28 F. Opvolging vragen en/of problemen Verschillende acties werden ondernomen om werking van het contactcenter te verbeteren: - Betere interne opvolging en overlegmomenten - (Bijkomende) opleiding + opvolging en herwerking FAQ - Nieuw opvolgingssysteem m.b.t. vragen Maar: Ondanks deze initiatieven kon men de kwaliteit van het contactcenter niet (voldoende) opkrikken.

29 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 29 F. Opvolging vragen en/of problemen Vanaf 18 februari 2013: De FOD Volksgezondheid nam de rol van het Helpdesk MUGreg over. U kunt ons op twee manier bereiken: - Telefonisch: 02/524 85 14 (Benoit Schyns) ou 02/524 86 65 (Wendy Baten) - par mail: info.smurmug@gezondheid.belgie.beinfo.smurmug@

30 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 30 F. Opvolging vragen en/of problemen Voor vragen via mail: - Nieuw formulier toevoegen - Beschikbaar op de website  Rubriek MUG  Helpdesk

31 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 31 F. Opvolging vragen en/of problemen Welke info hebben wij zeker nodig? -Datum en tijdstip incident -Duidelijke en volledige pintscreens Waarom? Hoe preciezer bovenstaande informatie, hoe sneller en correcter wij Uw probleem kunnen oplossen.

32 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 32 2. Analyse en oplossingen G. Communicatie met de FOD Volksgezondheid Na analyse van de resultaten blijkt dat het hoofdprobleem m.b.t. de communicatie betrekking heeft op de toegankelijkheid van de informatie om de website van de FOD.

33 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 33 G. Communicatie met de FOD Volksgezondheid Hoofdscherm MUG: Toevoeging van een nieuw kader met a) Een link naar de gebruikershandleiding b) Een link naar de webpagina van de MUG (website FOD Volksgezondheid) c) De coördinaten van de helpdesk

34 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 34 G. Communicatie met de FOD Volksgezondheid a) Link naar de gebruikershandleiding Voordeel? Steeds correcte link

35 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 35 G. La communication avec le SPF Santé publique b) Een link naar de webpagina van de MUG (website FOD Volksgezondheid)

36 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 36 b) Een link naar de webpagina van de MUG (website FOD Volksgezondheid) Op deze pagina kunt U allerhande informatie m.b.t. de MUG terugvinden: - Contactgegevens Helpdesk + formulier - Communicaties naar de MUG-contactpersonen en rondzendbrieven

37 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 37 3. What’s next? Volgende werkzaamheden dienen nog uitgevoerd en/of verder opgevolgd te worden: - Actualiseren van de gebruikershandleiding - Problemen van de gebruikers nauwgezet (blijven) opvolgen - Blijvend openstaan voor suggesties en verbetervoorstellen - De niet voltooide verbetervoorstellen opvolgen en hieromtrent communiceren naar de sector - Proactief blijven

38 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 38 Bedankt voor Uw aandacht!

39 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 39


Download ppt "SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 Tevredenheidsenquête MUGreg Analyse en overzicht van de resultaten Eveline Depuijdt."

Verwante presentaties


Ads door Google