De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam bouwen Het geïsoleerde plat dak 1. 2 Het platte dak buitenklimaat binnenklimaat Dak: bovenste deel van de gebouwschil.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam bouwen Het geïsoleerde plat dak 1. 2 Het platte dak buitenklimaat binnenklimaat Dak: bovenste deel van de gebouwschil."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaam bouwen Het geïsoleerde plat dak 1

2 2 Het platte dak buitenklimaat binnenklimaat Dak: bovenste deel van de gebouwschil

3 3 Het platte dak Dak: bovenste deel van de gebouwschil waterdicht + winddicht = dakafdichting isolerend = dakisolatie luchtdicht, dampremmend = dampscherm bovenste begrenzing beschermd volume 5 de gevel (zie actieve daken)

4 Basiseisen basiseisenontwerp & uitvoering economisch ecologisch duurzaam esthetisch stabiliteit, stormvast brandveiligheid gezondheid, milieu veiligheid geluid energiebesparing 4

5 5 dakbedekking dakafdichting Niet vergeten: waterdichtheid!

6 het platte dak is een dak waarbij de wind- en waterdichtheid gerealiseerd wordt door een continue waterdichte laag, de dakafdichting 99,99… % waterdicht = LEK 6 Dakafdichting

7 Inhoud Goede dakopbouwen EPB en isolatiedikten Dampschermen Brandveilige daken 7

8 8 Goede dakopbouwen warm dak

9 Meest voorkomende dakopbouw Opbouw van onder naar boven: – dakvloer – afschotlaag – dampscherm – isolatie – dakafdichting – eventueel ballast (grind, groendak, terras, parking) Alle lagen op elkaar zonder luchtspouw tussen 9 Warm dak

10 10 Warm dak bron: WTCB TV 215

11 11 Goede dakopbouwen omkeer dak

12 Variant van het warm dak Opbouw van onder naar boven: – dakvloer – afschotlaag – afdichting – isolatie – ballast (grind, groendak, terras, parking, …) Alle lagen op elkaar zonder luchtspouw tussen 12 Omkeerdak

13 13 Omkeerdak bron: WTCB TV 215

14 Opmerkingen: correctie U-waarde voor extra warmteverlies tijdens stookseizoen: hemelwater stroomt onder platen minimale helling 2%, maximale doorbuiging 1/240 ballast: – UV-bescherming – opdrijven platen – windbelasting dakvloer: – zwaar massief – licht: R dakvloer : minimaal 0,15 m²K/W – dus multiplex of OSB 18 mm voldoen niet 14 Omkeerdak

15 15 Foute dakopbouwen (1) bron: WTCB TV 215

16 16 (Foute) dakopbouwen (1*) ? 1.ventilatiebuisjes weg 2.luchtspouw weg 3.vochtgestuurd dampscherm Verbeterd (?) koud dak

17 17 (Foute) dakopbouwen (1*) ? mogelijk mits talrijke randvoorwaarden die vandaag niet standaard zijn op werf Verbeterd (?) koud dak blijft af te raden: zie WTCB Contact 2-2012 ?

18 18 Foute dakopbouwen (2) bron: WTCB TV 215

19 19 Foute dakopbouwen (3) bron: WTCB TV 215

20 Inhoud Goede dakopbouwen EPB en isolatiedikten Dampschermen Brandveilige daken 20

21 Dak: U max - EPB 21 Jaar bouwvergunning U max (W/m²K) 20100,30 20120,27 20140,24 2020???

22 BIJNA ENERGIE NEUTRAAL 22

23 Dakisolatie 23

24 Dakisolatie warm dak 24 Warmtegeleidbaarheid: λ (W/mK) Bron cijfergegevens: www.butgb.be

25 Tabel minimale dikte R-waarde enkel isolatie + overgangsweerstanden Warm dak: U c = U + ΔU f + ΔU cor (NBN B62 002 – 2008) ΔU f voor mechanisch bevestigers (M.B.) met: – 6 schroeven/m² – Schroeven uit koolstofstaal, gecoat – Schroefdiameter 4,8 mm – Kerndiameter 4 mm 25

26 λ D isolatie U c =0,30U c =0,27U c =0,24 M.B. 0,050170180190200210220 0,045150160170180190200 0,040140150 160170180 0,035120130 140150160 0,030100110 130 140 0,25090100 110 120 0,200708090 100 26 Tabel 1: minimale isolatiedikte in mm voor U max tot 2014

27 En nog … λ D isolatieU c =0,20U c =0,15U c =0,10 0,050250350500 0,045230300450 0,040200270400 0,035180240350 0,030150200300 0,025130170250 0,020100140200 27 Tabel 2: minimale isolatiedikte in mm voor U max toekomst

28 Dakisolatie omkeerdak 28 XPS (geëxtrudeerd polystyreen) λ D : 0,032 – 0,035 - 0,038 W/mK Op platte dak: met sponning 4 zijden

29 Tabel minimale isolatie R-waarde enkel isolatie + overgangsweerstanden Omkeer dak: U c = U + ΔU r + ΔU cor (NBN B62 002 – 2008) ΔU r : hemelwater stroomt onder isolatie – Default reductie: 0,7 * R D,XPS – Formule voor ΔU r (gunstiger) zie ook ATG 29

30 30 λ D XPS U c =0,30U c =0,27U c =0,24 0,038 W/mK grind160-- groen140160- grind+ATGdoek130140160 groen+ATGdoek130140160 Tabel 3: minimale isolatiedikte in mm afhankelijk van ballast Maximale dikte 1 laag: 120 mm à 160 mm afhankelijk van merk en type

31 31 Tabel 4: minimale isolatiedikte in mm afhankelijk van ballast λ D XPS U c =0,30U c =0,27U c =0,24 0,035 W/mK grind140160- groen130150- Maximale dikte 1 laag: 120 mm à 160 mm afhankelijk van merk en type

32 Oplossingen DUO-dak = gewoon warm dak + omkeerdak = hygro-thermische studie Meer lagen XPS op elkaar? – Maximum dikte 1 laag 120 mm à 160 mm – Ter studie! 32

33 Sterke punten omkeerdak? 33 Druksterkte bij 10% vervorming in kPa 1000 800 600 400 200 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 dichtheid kg/m³ XPS EPS

34 34 Bron: www.groendak.info Groendak - parkeerdak Bron: www.blauwplaat.nl

35 Inhoud Goede dakopbouwen EPB en isolatiedikten Dampschermen Brandveilige daken 35

36 Dampschermen Keuze van het dampscherm 2 mogelijkheden: 1.berekeningen met aangepaste software 2.standaardkeuze TV 215, hoofdstuk 6 en TV 239, hoofdstuk 3 (= update voor mechanisch bevestigde platte daken) 36

37 37 Zie tabellen in bijlage

38 Keuze dampscherm Stappenplan 1.Bepalen van de binnenklimaatklasse (BKK): I, II, III, IV 2.Bepalen dampschermklasse: E1, E2, E3, E4 3.Keuze geschikte dampscherm 4.Plaatsingswijze 38

39 Keuze dampscherm – stap 1 1.Bepalen van de binnenklimaatklasse (BKK): I, II, III, IV – Bestaande toestand: meting – Op te richten: evt. eisen klimatisatie – Op te richten: TV 215, tabel 12 39

40 jaargemiddelde binnentemperatuur jaargemiddelde relatieve vochtigheid binnen 40 jaargemiddelde dampdruk buiten= 1100 Pa

41 41 4 weken meten (dataloggers) buiten: temperatuur en relatieve vochtigheid of: weerstation in de buurt (evt. 3 gewogen) binnen: temperatuur en relatieve vochtigheid

42 42

43 Keuze dampscherm – stap 2 2. Bepalen dampschermklasse: E1, E2, E3, E4 – TV 215, tabel 14 – BKK gekozen / bepaald in stap 1 – Keuze dakvloer – Keuze isolatie – Keuze plaatsingstechniek isolatie / afdichting 43

44 + … veel voetnoten 44

45 Keuze dampscherm – stap 3 3. Keuze geschikte dampscherm – TV 215, tabel 13 – Kiezen uit hogere dampschermklasse mag altijd. 45

46 46

47 Keuze dampscherm – stap 4 4. Plaatsingswijze – TV 215 tabel 15 – Los – Gekleefd met warm bitumen Gelast met lijm zelfklevend niet voorzien in tabel – Mechanisch bevestigd 47

48 Plaatsing dampscherm 48 (*)

49 Losse plaatsing 49 Los: met ballast Los: mechanisch bevestigd met isolatie/afdichting

50 Gekleefde plaatsing 50 Gekleefd: met warm bitumen, gelast, met solventvrije lijm (PUR), met bitumineuze lijm, zelfklevend

51 Klasse IV: doorboren dampscherm niet toegelaten Continue ondergrond mag wel mechanisch bevestigd worden 51 Mechanisch bevestigd

52 Inhoud Goede dakopbouwen EPB en isolatiedikten Dampschermen Brandveilige daken 52

53 53

54 Brandveiligheid platte dak Bouwproducten: – Euroclass of Euroklassen (NBN EN 13501-1) – Op label van alle bouwproducten (CE, ETA, ATG) – 7 hoofdklassen (A1,A2,B,C,D,E,F) – Nog 2 onderverdelingen Rookontwikkeling: s1, s2, s3 Brandende druppels: d0, d1, d2 – Aparte proeven en classificatie voor producten voor vloeren en leidingisolatie 54

55 Bouwproduct - Euroklassen 55 Proeven Euroklassen

56 Bouwproduct - Euroklassen Onbrandbaar – A1, A2 Geen flash-over – A1,A2,B Brandbaar – B, C, D, E Niet getest of niet voldaan aan minimum –F–F 56

57 Bouwproduct - Euroklassen Lijst van producten die als A1 mogen worden beschouwd – Deemed to satisfy (beschikking 96/603/EG van 4/10/1996) Lijsten van producten die Euroklasse krijgen zonder verdere test – Classified without further test Zie WTCB KMO-normenantenne brandpreventie: http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=sta ndards_regulations&pag=fire 57

58 Probleem Lokale brandweer werkt soms nog met oude norm NBN S 21-203 – Brandreactieklassen : A0, A1, A2, A3, A4 Geen enkele relatie met Euroklassen Proeven oude norm zijn gemiddeld 20 jaar oud, minstens meer dan 10 jaar Sommigen blijven volharden (voorstel 2008 ontwerp basisnormen bijlage 5) 58

59 Het platte dak KB 07/07/94 (BS 26/04/95) Koninklijk besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. + 6 wijzigingen / aanvullingen Laatste bijwerking daken, bijlage 5: 4 april 2003 (BS 5/05/2003) Bijlage 6: industriële gebouwen: 1 maart 2009 (BS 15/07/2009) 59

60 Het platte dak Laatste bijwerking daken, bijlage 5: 4 april 2003 (BS 5/05/2003) De eindlaagmaterialen van de dakbedekking behoren tot klasse A1 (oude Belgische norm!) of producten en/of materialen voor dakbedekking de eigenschappen van de klasse B ROOF (t1) of zijn conform aan de beslissing 2000/553/EG. 60

61 61 Proeven B ROOF (t1)

62 B ROOF (t1) - systeemtest Voor brand van buiten uit: – Voor nieuwbouw, niet voor bestaande – Niet voor eengezinswoningen – Niet voor max. 2 bouwlagen en ≤ 100 m² – Wel voor industriële gebouwen (bijlage 6: §6.6.) Opgenomen in ATG eindlaag, proeven elke 5 jaar 62

63 Industriële gebouwen Bijlage 6: industriële gebouwen: 1 maart 2009 (BS 15/07/2009) 63 Bron: WTCB-Contact 4-2011

64 Groendaken Aanbevelingen Hoge Raad: zie WTCB-Contact nr. 32 | 4-2011 Bespreking bij “groendaken” 64


Download ppt "Duurzaam bouwen Het geïsoleerde plat dak 1. 2 Het platte dak buitenklimaat binnenklimaat Dak: bovenste deel van de gebouwschil."

Verwante presentaties


Ads door Google