De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Human Geography (SAL-10306) Informatievaardigheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Human Geography (SAL-10306) Informatievaardigheden"— Transcript van de presentatie:

1 Human Geography (SAL-10306) Informatievaardigheden
Marja Duizendstraal Liza Bruggenkamp Marco van Veller Corrie van Zeist

2 Opzet Practicum vandaag: Bespreken voorbeeld zoekvraag
Demonstratie EndNote Blackboardmodule 4a(3) Starten met opdracht 1 (mailen uiterlijk 16 nov.) Practicum 18 november Bespreken opdracht 1 van het zoekverslag Opdrachten 2 - 5 In het college leg ik uit wat ze moeten doen voor informatievaardigheden. Ik vat de bronnen samen, ga in op een goede zoekvraag. Ik ga niet in op wildcards of phrase searching. Ze moeten module 4a2: search strategies vóór het practicum doen. Op donderdagmiddag hebben ze geen ander vak. Tijdens het practicum kunnen ze 4a3 doen, en wellicht een begin maken met opdracht 1. Ik zal in het college aangeven dat ze een onderwerp moeten hebben, en laat Blackboard zien, en de groepsindeling.

3 Voorbeeld Stel je wilt een artikel schrijven over de wijze waarop jongeren bomen en bos beleven. Dit met als doel een bos zodanig in te richten dat jongeren er graag naar toe gaan. Wat betekenen bos en bomen voor jongeren? Ik denk aan leeftijd 12 – 20 jaar. Daar vallen zij dus zelf onder! Je kunt denken aan het Avatarbos; 3

4 Concepten en zoektermen
Welke concepten kun je onderscheiden? Welke zoektermen ga je gebruiken? Schema op bord maken met concepten en zoektermen. 4

5 Vinden van goede zoektermen
eigen kennis, brainstormen eerste vlugge zoekactie in Google (scholar) thesaurus: thesaurus.com, extra materials BB synonymfinder(s): synoniemen.net, extra materials BB encyclopedieën: wikipedia, virtual reference desk woordenboeken spelling, woordvariaties: wildcards, trunceren let op goede termen bij goede artikelen Voorbeeld van zoeken van alternatieven: Op Synoniemennet beleving: ervaring, gewaarwording, perceptie met verder eventueel nog gevoel, ondervinding, waarneming. Leuk om dit grafisch weer te geven!! Jongeren: jeugd, jongelui, jongelieden Bos: oerbos, jungle, wildernis Vertalingen zoeken

6 Combineer met Boolean operators
Binnen een concept: OR (any word) Tussen concepten: AND (all words) (Exclude een concept: NOT) Voor de duidelijkheid.

7 Boolean operators-1 jongeren beleven bos 7

8 Zoekstrategie Verdeel je onderwerp in concepten
Bepaal per concept alternatieve zoektermen - trunceren of maskeren indien handig - aanhalingstekens voor phrases Combineer - alternatieven met OR - concepten met AND Pas je zoekvraag aan Samenvatting van bespreking

9 Zoekvraag (zoekterm1 OR zoekterm2 OR ...) AND (zoektermA OR zoektermB OR ...) (zoektermα OR zoektermβ OR...)

10 Zoeken van wetenschappelijke artikelen in Scopus
Kijk in Search tips voor wildcards, phrases etc. Maak per concept een set Gebruik Search History voor combineren Gebruik limit om in te perken, bv. op subject, jaar N.B: Gebruik quotes binnen Scopus, niet vanuit Word Samen de zoekactie doen. N.B.: Scopus zoekt zelf op meervouden! Kijken naar Search tips! Gebruik quotes binnen Scopus zelf (niet met cut and paste), anders gaat het mis. Voorbeeld zoekactie nemen (per concept een set maken): (TITLE-ABS-KEY( youth OR "young adults" OR adolescent OR teenager OR student)) AND (TITLE-ABS-KEY( forest OR tree)) AND (TITLE-ABS-KEY( perception OR perceiv* OR view* OR preference OR opinion OR image OR experienc* OR feel* OR sense OR meaning OR attitude)): 1412 records op 4 november. Dit is teveel. Als je kijkt, zie je ook veel niet relevante records, o.a. over medische zaken. Hoe kun je de resultaten inperken en specifieker maken? Dit met hen bespreken. Mogelijkheden: Beperken op de vakgebieden zoals Scopus geeft bij de limits options (pas op, standaard worden er maar 5 getoond). Als je kiest voor alleen environmental sciences, houd je 91 records over. Wat algemenere en misleidende termen eruit laten zoals feel*, image, meaning. Eerst kijken naar records. Edit gebruiken. Voorzichtig hiermee! Checken eventueel met set A and not set B om te zien wat je kwijt bent. (TITLE-ABS-KEY(youth OR "young adults" OR adolescent OR teenager OR student)) AND (TITLE-ABS-KEY(forest OR tree)) AND (TITLE-ABS-KEY(perception OR perceiv* OR preference OR opinion OR experienc* OR sense OR attitude)) geeft 886 hits, waarvan 77 in environmental sciences Leuke referenties: Maloof, J. (2010). Measuring the beauty of forests. International Journal of Environmental Studies, 67 (3), pp.    Matsuoka, R. H. (2010). Student performance and high school landscapes: Examining the links. Landscape and Urban Planning, 97(4), Muderrisoglu, H., Aydin, S., Yerli, O., & Kutay, E. (2009). Effects of colours and forms of trees on visual perceptions. Pakistan Journal of Botany, 41(6), N.B: Deze zit in subject category Agricultural and biological sciences!! Verwijzen naar wat ze voor opdracht 2 van het zoekverslag voor hun eigen onderwerp moeten doen. Kritisch kijken naar wat uit je zoekvraag komt en aanpassen is belangrijk.

11 Het vinden van de full text via Scopus
Scopus bevat titel, auteur, bron, abstract, trefwoorden, referenties. GEEN full text. Gebruik de Get-it button om na te gaan of je het artikel online of als print kunt krijgen. N.B.: Download PDF werkt niet goed. Opslaan van artikel of link naar het artikel. DOI-nummer bijvoorbeeld Voorbeeld record laten zien. Uitleggen dat er geen full text in Scopus zit, wel een link. DOI uitleggen

12 Maken van literatuurverwijzing in Scopus
Markeer de artikelen Create bibliography Kies de gewenste style Zie Blackboardmodule 7.1 Ik heb Jack gevraagd naar wat hij adviseert. Hij wijst ook op diverse styles en een consequent gebruik. Als keuze raadt hij de APA-style aan. N.B: retrieved from weglaten Kort ingaan op het feit dat er verschillende styles zijn en dat je een style consequent moet gebruiken. In het college laat ik zien dat het belangrijk is dat je alle elementen in een verwijzing opneemt, maar zeg ik niet veel over styles. Je kunt verwijzen naar Blackboard module 7.1. Deze hebben ze al moeten doen in het vorige blok Inleiding in Omgevingswetenschappen. Aangeven dat je dit uitvoeriger met Endnote kunt doen, wat je later zult demonstreren.

13 Sneeuwballen Referentielijst Cited by Related records
Voorbeeld laten zien in Scopus, en zeggen dat ze dit ook voor opdracht moeten doen.

14 Zoeken van boeken en rapporten in de catalogus
Voor boeken en rapporten moet je vaak breder zoeken bv. - Natuur/ landschap ipv bos - Mensen in het algemeen ipv jongeren Boolean operators in hoofdletters Geen Search History: haakjes gebruiken Gebruik van facetten, bv. auteur Boodschap: Pas je zoekvraag aan aan het bestand! Kijk naar goede records voor aanvullende termen! Breder zoeken. Mogelijke keuzes: 1. Resultaten voor natuur ipv bos in de catalogus: (youth OR "young adults" OR adolescents) AND (experience OR perception OR senses) AND (nature OR landscape) geeft 53 titels, waaronder duidelijk enkele aanvullende, zoals Connect your nature : beïnvloeding van de natuurbeleving bij jongeren  en Sprekenderwijs : visies van jongeren, NME-experts en milieufilosofen op topervaringen in de natuur  en Natuur door andere ogen bekeken : de natuurbeleving van allochtonen en jongeren   Doorklikken op zoeken naar auteur als facet: je zoekt binnen het resultaat. Wil je alles van een auteur, dan in het record klikken op de auteur. 2. Resultaten voor mensen algemeen in plaats van jongeren: (forests OR trees OR tree) AND (experience OR perception OR senses) geeft circa 9500 titels!! Dit zou je verder kunnen inperken door bv. op facet Leisure, recreation, tourism: 181 records. Let op nieuwe goede termen, bv. Aesthetic value, environmental psychology. Deze kun je gebruiken om je zoekactie te verbeteren.

15 Zoeken naar vakbladartikelen in ARTIK+
Zoeksysteem vergelijkbaar met catalogus. Is onderdeel van Groen Kennisnet Hoe ga je zoeken? Wijzen op het feit dat dit een vergelijkbaar zoeksysteem is als de catalogus, maar wel oude interface. Vanwege veel Nederlandstalig zou je de NL-trefwoorden kunnen toevoegen, maar er wordt ook gezocht op de engelse termen. (youth OR "young adults" OR adolescents) AND (experience OR perception OR senses) AND (nature OR landscape) geeft 12 titels (forests OR trees OR tree) AND (experience OR perception OR senses) geeft 27 titels

16 Vakbladen – wetenschappelijke tijdschriften
Scientific/ scholarly journals Research Peer reviewed Scientific paper format Professional journals Practical Non-peer reviewed No scientific paper format Meer info in Module 2 van Blackboard. Voorbeeld kan zijn: artikel uit Scopus, artikel uit Artik.

17 Andere bibliografische databases
Scopus, Web of Science, Google Scholar: alle disciplines CAB: landbouw, bosbouw, groene ruimte, recreatie PsycInfo: psychologie Avery: (landschaps)-architecture, planning Andere te vinden via portals Scopus kennen ze. Wijzen op andere. Portals laten zien. Bv. Environmental Sciences, Landscape..., environmental psychology. Niet te lang bij stilstaan. Voordelen van onderwerpsgerichte bespreken: Grotere dekking, vaak ook naast artikelen ander materiaal. Betere ontsluiting, waardoor je beter kunt zoeken Eris overlap en aanvulling.

18 Journals PsycInfo Articles, papers SocIndex WoS CAB Books Scopus ASFA
Artik+ Google Scholar Biological Abstracts Maps Reports, theses, etc. Overzicht van hoe de bestanden gelinkt zijn naar de catalogus. Belang van Log-in voor toegang: vanuit huis moet je inloggen. Ook vanuit huis Google Scholar via library-site nemen. Op het college laat ik de lijst met Journals A-Z zien. Catalogus

19 Selecteren en evalueren van referenties
Inhoud Documenttype Datum Niveau Blackboard module 5 Deze module hebben ze al gehad, dus niet te lang bij stilstaan.

20 EndNote Eigen database voor het verzamelen en beheren van je bronnen
Downloaden vanuit bibliografieën Referentielijstje maken in Word EndNote manual made for Wageningen UR Blackboard module 7 Let op: check altijd wat EndNote doet! Je moet zelf weten wat een goede referentie is. Laten zien: Aanmaken EndNote database Vullen vanuit Scopus en catalogus Verschillende styles Integratie met WORD: in tekst citatie en referentielijst. EndNote hulppagina. Wijzen op de module over citeren en refereren. Als het goed is hebben ze deze gedaan in Inleiding Omgevingswetenschappen, maar dat is niet altijd goed gebeurd. 20

21 Wat moet je doen Blackboard Module 4a in ECS52901_2011_0,
ook de quizzes! Opdracht 1 van het zoekverslag mailen vóór 16 november naar je begeleidende informatiespecialist Zoekverslag uploaden vóór 10 december via turn-it in Blackboard Opdracht uitdelen en bespreken. De opdracht staat ook in ECS52901_2010_0 onder extra materials Laten zien hoe ze dit moeten uploaden via Blackboard ECS via turn-it in. Groepen voor tweede deel op bord zetten met PC-zaal, en ook het mail-adres voor opdracht 1.

22 Groepsindeling Marco van Veller: 1, 2, 3, 7, 8 , 9
Liza Bruggenkamp: 14, 15, 16, 20, 21, 25 Corrie van Zeist: 4, 5, 6, 10, 11, 12 Marja Duizendstraal: 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24 Voor zaal en tijd: zie de Blackboardinformatie voor SAL10306.

23 Vragen?


Download ppt "Human Geography (SAL-10306) Informatievaardigheden"

Verwante presentaties


Ads door Google