De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S PREEKWOORDEN V AKOVERSCHRIJDEND PROJECT T AAL IN KUNST.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S PREEKWOORDEN V AKOVERSCHRIJDEND PROJECT T AAL IN KUNST."— Transcript van de presentatie:

1 S PREEKWOORDEN V AKOVERSCHRIJDEND PROJECT T AAL IN KUNST

2 S PREEKWOORDEN : KENMERKEN een waarheid of wijsheid onveranderlijkheid mededelende zin in de tegenwoordige tijd bestaat vaak uit twee delen (oorzaak-gevolg of voorwaarde-conclusie)

3 De SLIMSTE LEERLING ter wereld

4 Wat weet je over Breugel? Pieter (Breugel) de Oude De SLIMSTE LEERLING ter wereld Nederlands (Brabants) Middeleeuwen (16 e eeuw) De boerenbruiloft schilder

5 P IETER B REUGEL DE O UDE Schilder 1525-1569 Nederlandse afkomst (Bree of Breda)

6 B REUGEL ALS LANDSCHAPSSCHILDER De toren van Babel Winterlandschap Jagers in de sneeuw

7 “B OERENBREUGEL ” Dulle Griet Kinderspelen De boerenbruiloft

8

9

10 Leider I NSTRUCTIES GROEPSWERK Notulist Verslaggever Tijd

11

12 I ETS DOOR DE VINGERS ZIEN synoniem: een oogje dichtknijpen iets bedekken met de mantel der liefde # 4 Doen alsof je de fouten van een ander niet gezien hebt

13 O P HETE KOLEN ZITTEN ongeduldig zijn # 66 Afkomstig van een straf: iemand met naakte voeten op gloeiende kolen zetten om de waarheid te vernemen

14 ZIJN PIJLEN VERSCHIETEN Te snel handelen # 24 synoniem: De ene pijl de andere nazenden

15 D E KAT DE BEL AANBINDEN (als eerste) iets gevaarlijks ondernemen waar ook anderen de vruchten van zullen plukken # 37 Fabel van Aesopus muizen overleggen hoe ze zich kunnen beschermen tegen de kat; wie gaat de kat de bel aanbinden? Waarop een lange stilte volgde.

16 MET HET HOOFD TEGEN DE MUUR LOPEN door te sterke tegenwerking niet kunnen bereiken wat men nastreeft Onzinnige pogingen doen. # 36

17 E EN STOK IN HET WIEL STEKEN Iets of iemand dwarsbomen # 59

18 T WEE HONDEN AAN ÉÉN BEEN KOMEN ZELDEN OVEREEN twee mensen willen hetzelfde en maken ruzie met elkaar, terwijl een derde met de buit ervan door gaat # 65 synoniem: als twee honden vechten om één been, loopt de derde ermee heen

19 DOOR DE MAND VALLEN Afkomstig van een straf: De veroordeelde werd in een mand boven 't water gehangen, zonder eten of drinken Als hij uit het water kroop, werd hij er vijfentwintig keer opnieuw in geduwd Verliet de stad, gevolgd door een wilde meute die hem bekogelde met stenen # 70 Betrapt worden, iets moeten bekennen

20 DE OMGEKEERDE WERELD Niets is zoals het zou moeten zijn # 12

21 P ARELS VOOR DE ZWIJNEN WERPEN geschenken of goede raad verspillen aan hen die dat niet waard zijn # 62

22 TEGEN DE STROOM ZWEMMEN ondanks tegenstand zijn doel willen bereiken. # 102

23 AAN HET LANGSTE EIND TREKKEN In het voordeel zijn # 79 “loten of een twist te beslechten door uit eenige stroohalmen te trekken. Wie den langsten halm trok, had het gewonnen”

24 ZIJ TREKKEN OM TER LANGST Kijken wie het langst volhoudt # 79

25 EEN OOGJE IN ’ T ZEIL HOUDEN waken, goed opletten # 110

26 IEMAND BIJ DE NEUS HEBBEN / NEMEN iemand foppen, beetnemen # 7 etymologie: iemand bij zijn neus leiden waar men wil; oorspronkelijk van dieren, paarden, beren, stieren, die door een neusring geleid worden.

27 ALS HET KALF VERDRONKEN IS, DEMPT MEN DE PUT men treft maatregelen die men eerder had moeten nemen # 57

28 uit hetzelfde gat schijten nalatigheid is hier troef hij laat de wereld op zijn duim draaien 1 34 zijn huik naar de wind hangen 92 mensen doen alles wat hij wil de zeug loopt met de tap weg onafscheidelijke kameraden er heerst overvloed zijn mening aan de omstandigheden aanpassen 58 daar zijn de daken met vlaaien bedekt 97 De SLIMSTE LEERLING ter wereld

29 uit hetzelfde gat schijten nalatigheid is hier troef hij laat de wereld op zijn duim draaien 1 34 zijn huik naar de wind hangen 92 mensen doen alles wat hij wil de zeug loopt met de tap weg onafscheidelijke kameraden er heerst overvloed zijn mening aan de omstandigheden aanpassen 58 daar zijn de daken met vlaaien bedekt 97 De SLIMSTE LEERLING ter wereld

30 uit hetzelfde gat schijten nalatigheid is hier troef hij laat de wereld op zijn duim draaien 1 34 zijn huik naar de wind hangen 92 mensen doen alles wat hij wil de zeug loopt met de tap weg onafscheidelijke kameraden er heerst overvloed zijn mening aan de omstandigheden aanpassen 58 daar zijn de daken met vlaaien bedekt 97 De SLIMSTE LEERLING ter wereld

31 uit hetzelfde gat schijten nalatigheid is hier troef hij laat de wereld op zijn duim draaien 1 34 zijn huik naar de wind hangen 92 mensen doen alles wat hij wil de zeug loopt met de tap weg onafscheidelijke kameraden er heerst overvloed zijn mening aan de omstandigheden aanpassen 58 daar zijn de daken met vlaaien bedekt 97 De SLIMSTE LEERLING ter wereld

32 De SLIMSTE LEERLING ter wereld uit hetzelfde gat schijten nalatigheid is hier troef hij laat de wereld op zijn duim draaien 1 34 zijn huik naar de wind hangen 92 mensen doen alles wat hij wil de zeug loopt met de tap weg onafscheidelijke kameraden er heerst overvloed zijn mening aan de omstandigheden aanpassen 58 daar zijn de daken met vlaaien bedekt 97

33 roddel napraten63 meisje/vrouw die haar mannetje kan staan uit gierigheid een verkeerde keuze maken zij hangt haar man de blauwe huik om naar het kippenei grijpen en het ganzenei laten lopen zij bedriegt haar man 25 de ene rokkent wat de ander spint iets onmogelijks proberen 48 het beste grietje dat men vond, was zij die de duivel op het kussen bond tegen de maan pissen 7216 De SLIMSTE LEERLING ter wereld

34 roddel napraten63 meisje/vrouw die haar mannetje kan staan uit gierigheid een verkeerde keuze maken zij hangt haar man de blauwe huik om naar het kippenei grijpen en het ganzenei laten lopen zij bedriegt haar man 25 de ene rokkent wat de ander spint iets onmogelijks proberen 48 het beste grietje dat men vond, was zij die de duivel op het kussen bond tegen de maan pissen 7216

35 De SLIMSTE LEERLING ter wereld roddel napraten63 meisje/vrouw die haar mannetje kan staan uit gierigheid een verkeerde keuze maken zij hangt haar man de blauwe huik om naar het kippenei grijpen en het ganzenei laten lopen zij bedriegt haar man 25 de ene rokkent wat de ander spint iets onmogelijks proberen 48 het beste grietje dat men vond, was zij die de duivel op het kussen bond tegen de maan pissen 7216

36 roddel napraten63 meisje/vrouw die haar mannetje kan staan uit gierigheid een verkeerde keuze maken zij hangt haar man de blauwe huik om naar het kippenei grijpen en het ganzenei laten lopen zij bedriegt haar man 25 de ene rokkent wat de ander spint iets onmogelijks proberen 48 het beste grietje dat men vond, was zij die de duivel op het kussen bond tegen de maan pissen 7216 De SLIMSTE LEERLING ter wereld

37 roddel napraten63 meisje/vrouw die haar mannetje kan staan uit gierigheid een verkeerde keuze maken zij hangt haar man de blauwe huik om naar het kippenei grijpen en het ganzenei laten lopen zij bedriegt haar man 25 de ene rokkent wat de ander spint iets onmogelijks proberen 48 het beste grietje dat men vond, was zij die de duivel op het kussen bond tegen de maan pissen 7216 De SLIMSTE LEERLING ter wereld

38 V OLGENDE WEEK.. Wat moet je kunnen? in je eigen woorden uitleggen wat een spreekwoord is minstens drie kenmerken opnoemen van een spreekwoord Pieter Breugel de Oude kunnen situeren in tijd en ruimte Enkele werken van Breugel kunnen opnoemen De geziene spreekwoorden correct formuleren De geziene spreekwoorden kunnen verklaren De geziene spreekwoorden kunnen gebruiken in een context TOETS!


Download ppt "S PREEKWOORDEN V AKOVERSCHRIJDEND PROJECT T AAL IN KUNST."

Verwante presentaties


Ads door Google