De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ANTIEKE INSCRIPTIES ALS BRON vakcode: 5772VH01 studiejaar 2014-2015 Docent: Dr F.G. Naerebout

Verwante presentaties


Presentatie over: "ANTIEKE INSCRIPTIES ALS BRON vakcode: 5772VH01 studiejaar 2014-2015 Docent: Dr F.G. Naerebout"— Transcript van de presentatie:

1 ANTIEKE INSCRIPTIES ALS BRON vakcode: 5772VH01 studiejaar 2014-2015 Docent: Dr F.G. Naerebout f.g.naerebout@hum.leidenuniv.nlf.g.naerebout@hum.leidenuniv.nl Omvang: 5 ECTS, Niveau: 300, Periode: 1ste semester Toetsing: door middel van 10 opdrachten en een afsluitende paper Website: www.epigraphy.euwww.epigraphy.eu Literatuur: themanummer Epigrafiek, Hermeneus 55 (3) (1983) 137-256

2 ROOSTER 09 sept.Inleiding 16 sept.Inleiding 23 sept.Inleiding 30 sept.opdracht 1 07 okt.opdracht 2 14 okt.opdracht 3 28 okt.opdracht 4 & 5 04 nov.opdracht 6 11 nov.opdracht 7 18 nov.opdracht 8 25 nov.opdracht 9 02 dec.opdracht 10 09 dec.afsluiting

3 INLEIDING ( DEEL 2) ¶ 4 De epigrafische bronnenuitgave, vervolg Uitgeefconventies, het Leids Systeem ¶ 5 Korte geschiedenis van de epigrafiek ¶ 6 Basis-bibliografie en digitalisering

4 ¶ 4 De epigrafische bronnenuitgave vervolg Uitgeefconventies: het Leids systeem 1931 Aangepast door Krummrey & Panciera 1980 en door Panciera 1991 Momenteel in algemeen gebruik; in oudere publicaties worden afwijkende conventies gehanteerd

5 Lezing onzeker Letter te beschadigd om een lezing voor te stellen (in oudere edities ook: ?) Letters die gelezen kunnen worden, maar waar geen betekenis aan gegeven kan worden Letters die ooit gelezen zijn, maar niet langer zichtbaar zijn Ligaturen Letters die ontbreken en als conjectuur zijn toegevoegd Een opgeloste afkorting

6 Letters of symbolen die in de inscriptie anders zijn weergegeven dan in de editie (bv. omgekeerde letters, symbolen als 7 or > for centurio, centuria; |_ for Greek etos, etous etc) Correctie door de uitgever (oudere edities hebben wel [ ]) Letters die per abuis zijn geschreven en door de uitgever verwijderd zijn (oudere edities hebben wel ) Letters die per abuis zijn weggelaten en door de uitgever toegevoegd (oudere edities hebben wel ( ) ) Letters die in de oudheid opzettelijk verwijderd zijn: een rasuur Letters op de plaats van een rasuur Letters in de oudheid toegevoegd om een tekst aan te vullen of te corrigeren 5 ontbrekende letters Een ruimte van ongeveer 5 letters groot die in de oudheid opzettelijk is leeg gelaten

7 [------] Lacuna van onbekende lengte ------] (ook wel met een ononderbroken lijn) [------  Geeft de schrijfrichting aan  | Geeft de regels van de oorspronkelijke | 5 | 10 tekst aan; met een superscript 5, 10 enz || voor de 5de regel, 10de regel enz (of 4, 8 enz). Dubbel voor geleding van de oorspronkelijke tekst

8 (ds = disegno etc)

9

10 Oorsprong in de oudheid Filochoros, Ἐ πιγράµµατα Ἀ ττικά [Epigrammata Attika = Attische inscripties], 3de eeuw v.Chr. Polemon van Ilion, Περί των κατά πόλεις ἐ πιγραµµάτων [Peri tōn kata poleis epigrammatōn = Over de inscripties...], 2de eeuw v.Chr ¶ 5 Korte geschiedenis van de epigrafiek

11 Pausanias, 2 de eeuw n.Chr., auteur van Ἑ λλάδος περιήγησις (Hellados Periēgēsis)

12

13 Syllogae Sylloge Einsiedlensis, Sylloge Laureshamensis, en andere syllogae Handschriften met inscripties opgetekend door reizigers in Lombardisch Italië, 6de-9de eeuw Bijvoorbeeld: Einsiedlensis: “Eine Handschrift des 9. Jahrhunderts, die im Kloster Reichenau verfasst wurde und heute im Kloster Einsiedeln aufbewahrt wird; (sie) enthält eine Sammlung von 75 Inschriften aus Rom und fünf aus Pavia.

14 Ciriaco de’ Pizzicolli, Ciriaco d’Ancona, Cyriacus van Ancona (1391-1452?) Renaissance

15

16 Epitaaf in the façade van Ag. Iannis, Keria, Peloponnesos

17 Johann Huttich, Collectanea antiquitatum in urbe atque agro Moguntino repertarum, Mainz 1520

18 MS Pirro Ligorio (ca 1513 –1583)

19 Tekening Maarten van Heemskerck ca 1535 Boog van Titus

20 MS Martinus Smetius 1565 UBL

21 Smetius, Inscriptiones Antiquae, 1588, uitgegeven door Justus Lipsius

22 Janus Gruterus, Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, in corpus absolutissimum redactae, Heidelberg 1602

23 Barthold Georg Niebuhr (1776 – 1831)

24 Jean Antoine Letronne Receuil des inscriptions grecques et latines de l’Égypte, étudiées dans leur rapport avec l’histoire politique, l’administration intérieur, les institutions civiles et religieuses de ce pays depuis la conquête d’Alexandre jusqu’à celle des Arabes, 2 delen, Parijs 1842-1848

25 Theodor Mommsen 1817-1903

26

27 Louis Robert 1904-1985 1939-1974 Professeur d’épigraphie et antiquités grecques au Collège de France

28 ¶ 6 Basis-bibliografie en digitalisering François Bérard et al., Guide de l’épigraphiste. Bibliographie choisie des épigraphies antiques et médiévales, Paris 2010 Editions Rue d’Ulm, Quatrième édition, ISBN 978-2-7288-0443-6 NB: 4de geheel herziene editie; supplementen online ! ! Afkortingen

29 TEKSTEDITIES/VERTALINGEN Corpora: CIG, IG, CIL, RIB, etc. etc. Catalogi: IBM, Inscriptions grecques du Musée du Louvre, etc. etc. Bloemlezingen: Syll 3, OGIS, ILS, etc. etc. Congresbundels, Festschriften Thematische collecties Tijdschriftartikelen en overige publicaties

30 HULPMIDDELEN Inleidingen, handboeken: Cooley, McLean, Lassère, etc. etc. ‘Recueils’: BE, SEG, EBGR, AE. Concordanties

31 BE –opgenomen in REG. –Editors: 1888-1890 B. Hausollier; 1891-1906 Th. Reinach; 1907-1912 A.-J. Reinach; 1913-1936 P. Roussel et al.; 1938-1984 (uitgez. 1957/1975) J. & L. Robert; 1987-2005 Ph. Gauthier et al.; 2006- L. Dubois. –Heruitgave: de periode Robert, 1938-1984, is afzonderlijk uitgegeven in 10 delen, Parijs 1972-1987; de jaren 1987-2001, in 4 delen, Parijs 2007. –Indices: voor de jaren 1888-1936 bestaat geen index, voor 1938-1965 een index in 3 delen, voor 1966-1973 een index in 1 deel, voor 1974-1977 een index in 1 deel, voor 1978-1984 is een index gepubliceerd in 2009, voor 1987-2001 een index in 3 delen in 2005- 2006. 2002-2004 zijn niet geindexeerd.

32 SEG –Editors: delen 1-11: Hondius, 12-25: Woodhead et al.; 26-53: Pleket et al.; 50- Chaniotis et al. –Indices: delen 1-10 hebben indices in elk deel, meestal alleen op namen. Voor de delen 11-20 (1950-1964) werden geconsolideerde indices samengesteld door G. Pfohl, 1970, wederom alleen namen; voor de delen 26- 35 (1976-1985) en 36-45 (1986-1995) zijn er geconsolideerde indices door Roozenbeek, Strubbe et al., 1990 & 1999, met uitgebreide indexering. –Voor delen 1-25 zijn de indices dus zeer beperkt, en voor de delen 46-54 moet men terugvallen op de (uitstekende) indices per deel. Alternatief is zoeken met trefwoorden in de online editie van SEG (UB).

33 EBGR –Opgenomen in Kernos (Chaniotis c.s.). Met een onderwerpsindex in elke aflevering. –Beknopte indices staan online: http://www.kernos.ulg.ac.be/ebci.html http://www.kernos.ulg.ac.be/ebci.html –Kernos 1-24 is online beschikbaar: http://kernos.revues.org/ http://kernos.revues.org/

34 AE, AnnEpigr –Revue des publications épigraphiques relatives à l’Antiquité romaine: deel van het Revue archéologique tot de jaargang 1964; vanaf jaargang 1964 een zelfstandige publicatie Editors: 1888-1935 René Cagnat, d’abord seul, puis avec Maurice Besnier jusqu’en 1932, enfin avec Alfred Merlin. 1936-1964 Alfred Merlin, avec Jean Gagé certaines années. 1965Jean Gagé et Marcel Le Glay. 1966-1973 Jean Gagé, Marcel Le Glay, Hans-Georg Pflaum et Pierre Wuilleumier. 1974 -1978 André Chastagnol, Jean Gagé, Marcel Le Glay et H.-G. Pflaum. 1979-1980 André Chastagnol, Jean Gagé, Marcel Le Glay. 1981-1986 André Chastagnol, Marcel Le Glay, Patrick Le Roux. 1987-1990 André Chastagnol, André Laronde, Marcel Le Glay, Patrick Le Roux. 1991- Nouvelle équipe de rédaction, sous la direction de Mireille Corbier, avec Patrick Le Roux et Sylvie Dardaine comme secrétaires de la rédaction.

35 DATABASES Meest herhaling van/variatie op de corpora en andere bestaande uitgaven !! Doorzoekbaarheid


Download ppt "ANTIEKE INSCRIPTIES ALS BRON vakcode: 5772VH01 studiejaar 2014-2015 Docent: Dr F.G. Naerebout"

Verwante presentaties


Ads door Google