De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Middeleeuwen De antwoorden in deze powerpoint komen van (naam en klas invullen a.u.b.)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Middeleeuwen De antwoorden in deze powerpoint komen van (naam en klas invullen a.u.b.)"— Transcript van de presentatie:

1 Middeleeuwen De antwoorden in deze powerpoint komen van (naam en klas invullen a.u.b.)

2 De tijd van burchten en steden
De vragen gaan over… De middeleeuwen Ook wel genoemd… De tijd van burchten en steden

3 31. Wanneer begint en eindigt de periode van de middeleeuwen ?
Antwoord :

4 32. Tijdens de eerste eeuwen van de middeleeuwen heerste er chaos
in Europa. Verklaar. Antwoord :

5 33. Welke Frankische vorst herstelde tegen
het einde van de 8ste eeuw de rust ? Antwoord :

6 34. In de 9de eeuw werden onze gebieden geplunderd door… Antwoord :

7 35. Welke twee groepen hadden veel macht in de middeleeuwen ?
36. Welke mensen hoorden tot de ‘derde stand’ ? Antwoorden :

8 37. In welk jaar werd Karel de Grote tot keizer gekroond ?
Antwoord :

9 38. Vlaanderen was in heel Europa bekend om …………
Antwoord :

10 39. Waarom was het gewone Vlaamse
volk boos op de koning van Frankrijk, Filips de Schone ? Antwoord :

11 40. Op 11 juli 1302 vond de Guldensporenslag plaats.
Wie vocht tegen wie ? Antwoord :

12 1. Waarom vormden mensen met eenzelfde beroep zich tot een gilde ?
Antwoord :

13 2. Een eigen werkplaats oprichten mocht niet zomaar. Leg uit !
Antwoord :

14 3. Op welke plaatsen ontstonden dorpen of steden in de middeleeuwen ?
Antwoord :

15 4. De kooplui in de dorpen vroegen aan de kasteelheer of de bisschop om
eigen regels en wetten te mogen maken. Wat kreeg eigenaar van de grond in ruil voor deze ‘stadsrechten’ ? Antwoord :

16 5. Hoe verdienden ridders hun geld ?
Antwoord :

17 6. De boeren werkten op het veld
van de ridders. Wat kregen de boeren daarvoor in ruil ? Antwoord :

18 7. Wat deed de ridder om zichzelf en de boeren te beschermen ?
Antwoord :

19 8. Wat moesten ridders goed kunnen ?
Antwoord :

20 9. Hoe werd je ridder ? Antwoord :

21 10. Wat moest een ‘page’ zoal leren ?
Antwoord :

22 11. Waaruit bestond de taak van ‘schildknaap ‘ ?
Antwoord :

23 12. Wat is een erecode ? Hoe kan je de erecode van de ridder samenvatten ? Antwoord :

24 13. Leg uit : donjon kemenade Antwoorden :

25 14. Hoe beschermden de steden zich in de middeleeuwen ?
Antwoord :

26 15. De ‘kermis’ kent zijn ontstaan in de middeleeuwen. Leg uit !
Antwoord :

27 16. Waarom was het moeilijk om te achterhalen of iemand een heks was ?
Antwoord :

28 17. Waarom moest een heks wel heel licht zijn ?
Antwoord :

29 18. De taak van de vrouw uit de middeleeuwen was op de eerste plaats…
Antwoord :

30 19. Voor een kasteel was het heel belangrijk om dieren te houden en veel
eten op te slaan. Waarom ? Antwoord :

31 20. Ieder kasteel had een kruidentuin.
Ze gebruikten die kruiden bij de bereidingen van het voedsel. Maar waarvoor werden de kruiden nog gebruikt ? Antwoord :

32 21. Wat deden de (minder rijke)vrouwen die in een klooster woonden zoal ?
Antwoord :

33 22. Aan het einde van de middeleeuwen werden meer en meer kloosters gesloten.
Waarom ? Antwoord :

34 23. In het begin van de middeleeuwen waren de meeste huizen gebouwd in hout.
Maar als er dan een brand ontstond had dat grote gevolgen. Verklaar ! Antwoord :

35 24. Als je in de middeleeuwen op straat liep, moest je, en vooral 's ochtends
vroeg, heel goed opletten, en beter niet te dicht langs de huizen lopen. Hoezo ? Antwoord :

36 25. In de middeleeuwen waren de mensen 's nachts erg bang.
Waar waren ze vooral bang voor ? Antwoord :

37 26. De rijkere stadsmensen hadden behalve een woonruimte
ook een boudoir. Leg uit ! Antwoord :

38 27. Welke belangrijke taak was weggelegd voor de monniken
in de middeleeuwen ? Antwoord :

39 28. ‘Dat is echt monnikenwerk’
is een vaak gebruikte zegswijze. Ken je de betekenis ? Antwoord :

40 29. Het succes van de handel hing
vooral af van de kennis van de koopman. Wat was zijn taak ? Antwoord :

41 30. Leg uit : ‘moordgaten’ Antwoord :

42 Einde Groetjes van ………………………..


Download ppt "Middeleeuwen De antwoorden in deze powerpoint komen van (naam en klas invullen a.u.b.)"

Verwante presentaties


Ads door Google