De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkvormen ADSL Carel van der Burg. Samenwerkend leren: Zelfstandig leren met en van elkaar, met aandacht voor overdracht kennis en aanleren van vaardigheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkvormen ADSL Carel van der Burg. Samenwerkend leren: Zelfstandig leren met en van elkaar, met aandacht voor overdracht kennis en aanleren van vaardigheden."— Transcript van de presentatie:

1 Werkvormen ADSL Carel van der Burg

2

3

4 Samenwerkend leren: Zelfstandig leren met en van elkaar, met aandacht voor overdracht kennis en aanleren van vaardigheden

5 5 Lesstof Samen- werkings- vaardig- heden & Tips Basisprincipes samenwerkend leren 1. GIPS - Gelijkheid in aandeel - Individuele verantwoordelijkheid - Positieve afhankelijkheid - Simultane activiteit Meervoudige intelligentie Complexe werkvormen - Binnen buiten cirkel - Experts - Flitsen - Graffiti - Hoeken - Mind- mapping - Op een rij - Op zoek - Placemat - Rotonde 3. Teams 4 personen, variatie in samenstelling en tijdsduur 2. Werkvormen volgens 6 domeinen Teambuilding, Classbuilding, Feiten kennis, Denkvaardigheden, Communicatievaardig- heden, Kennis delen 4. Sociale vaardigheden - expliciet aan- dacht aan besteden - modelleren, T-kaart, rollen- spel 5. Groepsprocessen - De wil om samen te werken - Evalueren proces en product 6. (Klassen) management - groepsindeling - geluidssignaal Eenvoudige werkvormen - Brainstorm - Denken delen: uitwisselen - Genummerde hoofden - Duo’s: vergelijken, coachen of checken - (4-tal) Interview - Kaarten - Koppelen - Pak een kaart - Stemmen - Tijd delen - Vierkanten - Visuele herhaling - Wandel wissel uit Afsluiten van SWL Voorbereiding van SWL * Evalueren proces & product * Beoordelen proces & product * Directe Instructie model * Groepssamenstelling * Materialen - Scout - (duo) Simultaan presen- teren - Viskom - Vragen- carrousel

6 6 Binnen buiten cirkel 1. Leerlingen in 2 cirkels 2. Leerlingen doen de opdracht met partner tegenover 3. Leerlingen uit de buitencirkel draaien 1 of 2 plaatsen door en doen nogmaals de opdracht 4.Eventueel nog enkele keren draaien

7 7 Brainstorm 1Probleem centraal inbrengen 2 Rolverdeling: LeerlingA. Noemt idee LeerlingB. Waardeert idee (dat vind ik een goed idee omdat... LeerlingC. Schrijft idee op Leerling D. Tijdbewaker 3 Rollen rouleren A wordt B B wordt C Etc.  + / -

8 8 Denken delen: uitwisselen 1. Docent stelt vraag 2. Bedenktijd voor leerlingen individueel ! …? 3. Leerlingen delen (duo’s) antwoorden 4. Antwoorden uitwisselen met een ander duo ABAB 5. Verwerking, o.a.: - komen tot overeenstemming - teamlijst maken - etc. A B C D

9 9 Dobbelen 1.Leerling 1 gooit met 2 dobbelstenen 2.Leerling 2 maakt vraag met woorden 3.Leerling 3 noteert vraag 4.Leerling 4 beantwoordt vraag 5.Groep checkt antwoord 6.Stap 2 t/m 6, rollen wisselen

10 10 Duo’s 2. checken 2. coachen A  B A  B A  B òf 1. vraag/ opdracht docent

11 11 Experts  Basisgroepen  Expertsgroepen  Terug in basisgroepen 1 34 2 1432

12 12 Flitsen 1. Leerlingen krijgen stapeltje blanco kaarten. 2. Leerlingen schrijven vragen daarop die ze zelf selecteren. 3. Leerlingen gaan elkaar overhoren. 4.Goed  krijg je de kaart Fout  laat juiste antwoord zien en houdt de kaart vast 5. Wisselen van rollen

13 13 Graffiti 0. Onderwerpen over groepen verdelen, noteren in middenvlak 1. Individueel zoveel mogelijk ideeën opschrijven. STILTE! 2.Doorschuiven naar andere groep en idem 1 3.Doorschuiven en terug naar eigen tafel 4.Samen Structureren! (zie mindmap) Milieu

14 14 Hoeken Leerlingen denken na, schrijven individueel mening op met argumenten Lopen naar hoek : tegen :voor Met partners argumenten verzamelen en voor jezelf lijst aanvullen en maken. Docent poneert stelling 1

15 15 HOEKEN Partner zoeken in andere hoek Mening geven met argumenten Partner parafraseert en geeft dan eigen mening met argumenten of Discussie 2

16 16 Interview 1. Leerlingen zitten in tweetallen: A interviewt B 2. B interviewt A 3. Doorgeven informatie van geïnterviewde partner: - plenair - aan ander duo - in andere groep

17 17 4 Talinterview 1.Bepalen welke leerling geïnterviewd wordt 2. De groepsleden stellen om beurten vragen 3. De geïnterviewde beantwoordt de vragen 4. De beurt gaat met de klok mee  Antwoord ? ? ?

18 18 Kaarten  1. Leerling zegt: Pak een kaart 2 2. 2 Vraag: bla..bla..bla? 3. 3 Antwoord: bla..bla..bla. 1

19 19 Kaarten 4. 4 Coacht 3 of vult aan en schrijft het antwoord op 3 5. 1 2 1 geeft kaarten aan 2: nieuwe ronde 2

20 20 Laten zien 1 1.stapeltje vragenkaartjes blind op tafel 2.nr 1 pakt een kaart, leest vraag en legt kaart open op tafel 3.teamleden schrijven individueel antwoord op 4.Klaar? Pen neerleggen. Teamleden leggen hun antwoord in het midden. ---------- ------- ----- 

21 21 Laten zien 2 5 Antwoorden vergelijken in team, bespreken, bewijzen. 6 Antwoord op bord/geprojecteerd 7 Nr 2 pakt volgende kaart

22 22 Koppelen 1. Elke leerling heeft kaart met tekst of afbeelding 2. Leerlingen lopen door elkaar, zoeken kaart die past bij eigen kaart 3. Duo’s aan het werk - presentatie maken - interviewen - werkstuk maken - artikel schrijven - etc. EAR

23 23 Mindmapping 1. Kernbegrip midden op vel 2. Nadenken/discussiëren over begrip 3. Hoofdzaken om kernwoord heen (visualiseren!) 4. Bijzaken afleiden van hoofdzaken 5. Onderlinge relaties aangeven 6. Vel presenteren aan de rest ?

24 24 Op een rij 1. Docent poneert stelling (of noemt criterium) 2. AZ of… voorneutraal tegen of… 3. Lijn dubbelklappen of doorknippen 4. Groepen vormen 5. Discussie in tweetallen of groepen Docent poneert stelling

25 25 Variatie: Logische rij Leerlingen krijgen kaarten met stappen, getal of onderwerp Leerlingen leggen de kaarten in de juiste logische volgorde (in de groep of met de hele klas) Leerlingen bepalen juiste logica 149162536476481100

26 26 Op zoek Instructie Ga op zoek naar... Docent geeft instructie

27 27 Pak een kaart 1.Leerlingen beantwoorden individueel vragen op kleine kaartjes. Blauw: waar je goed in bent Oranje: wat je nog wilt leren Groen: wat het leukst is in je werk Wit: voornemen m.b.t. ADSL 1

28 28 Pak een kaart 2.Leerlingen zoeken partner uit andere groepen. 3.Elkaar de kaartjes laten zien en vragen: ‘Herken jij je hierin?’ Ja --> dan afpakken Nee --> behouden. 4.Eventueel meerdere keren herhalen: zelfde werkwijze. 5.Kaartjes tonen in basisgroep en door middel van rotonde deze toelichten. 2

29 29 Placemat 1.Leerlingen schrijven individueel antwoord op in hun eigen vak 2.Iedereen licht het standpunt of antwoord toe 3.Komen tot gezamenlijk antwoord in het midden Docent stelt vraag of poneert stelling

30 30 Rotonde 1.Docent stelt vraag (meerdere antwoorden mogelijk) 2.Leerlingen denken individueel na of schrijven antwoorden op 3.Rotonde (4): om de beurt mondeling of schriftelijk antwoord geven of

31 31 Scout 1.Uitvoering opdracht/onderzoek binnen basisgroep 2. Nr. 1 ( ) verzamelt informatie bij andere groep 3. Terug rapporteren

32 32 Simultaan presenteren 1.Leerling houdt een presentatie binnen de basisgroep. Overige basisgroepleerlingen observeren aan de hand van criteria. 2.De observanten geven feedback aan de presentator. 3.De presentatoren verplaatsen zich naar de andere groep en herhalen de presentatie waarbij rekening wordt gehouden met de feedback.

33 33 Stel een vraag 1. Overleg 3. Docent roept nummer/naam 4. Docent stelt een vraag Individueel nadenken 2.

34 34 Stemmen 1.Keuzes op tafel 2. Individueel fiche op een keuze 3.Rest fiches vastleggen 4Keuzes tellen; teamkeuze bepalen

35 35 Tijd delen Geef leerlingen een onderwerp, stelling of opdracht. Totale tijd bijvoorbeeld 2 minuten. Beide leerlingen krijgen 1 minuut om daarover te praten/te werken

36 36 Vierkanten 1. Afleiden van de regel 2. Testen van de regel 3. Klassenovereenstemming 4. Toepassen van de regel

37 37 Viskom 1. Maak 3 even grote groepen (A, B, C) 2.A: discussieert/doet activiteit voor B: Observeert het proces van éen A C: Let op inhoud van éen A 3. Bespreking proces en inhoud in drietallen 4.Eventueel rollen wisselen voor een nieuwe ronde. C B A

38 38 Visuele herhaling Docent toont in snel tempo in stilte op sheet(s) de belangrijkste behandelde leerpunten.

39 39 Vragencarrousel 1. Elke groep krijgt een nummer, letter of kleur. 2. Docent verdeelt de leerstof over de groepen. 3. Leerlingen maken individueel 1 of meerdere vragen. 4. Beste vragen worden gekozen en op groepsvel gezet. 1B ? ? ? ? ? ? 1

40 40 Vragencarrousel 5. Groepsantwoorden op apart vel. 6. Vragen doorgeven aan andere groep. 7. Groepsantwoord op apart vel dat naar de 1e groep gaat. 8. Vragen doorgeven aan volgende groep. Werkwijze herhalen. 2

41 41 D A C B Vragen carrousel

42 42 Wandel, wissel uit 1. Leerlingen krijgen opdracht. 2.Leerlingen lopen door het lokaal. tijdgebonden discussie. 3.Op een teken zoekt hij in directe omgeving een maatje. 4.Voeren samen de opdracht uit binnen een bepaalde tijd. 5.Herhaling stap 2-4

43 CPS Onderwijsontwikkeling en advies Plotterweg 30 3821 BB Amersfoort Postbus 1592 3800 BN Amersfoort T [033] 453 43 43 F [033] 453 43 53 E cps@cps.nl www.cps.nl


Download ppt "Werkvormen ADSL Carel van der Burg. Samenwerkend leren: Zelfstandig leren met en van elkaar, met aandacht voor overdracht kennis en aanleren van vaardigheden."

Verwante presentaties


Ads door Google