De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brood & beker deel 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brood & beker deel 1."— Transcript van de presentatie:

1 brood & beker deel 1

2 instelling van het avondmaal
Matteus 26 instelling van het avondmaal 26 En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. 27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. 28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders. 2

3 Matteus 26 26 En terwijl zij aten… nl. het Pascha, 2617 3

4 = hij brak het om het te kunnen uitdelen
Matteus 26 26 En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen… = hij brak het om het te kunnen uitdelen 4

5 Matteus 26 26 En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. ??? 5

6 Matteus 26 27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. 6

7 lett. loslating = bevrijding van …
Matteus 26 28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. lett. loslating = bevrijding van … 7

8 = nieuwe wijn = dát waar wijn een beeld van beeld van is
Matteus 26 29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders. = nieuwe wijn = dát waar wijn een beeld van beeld van is 8

9 1Korinthe 11 9

10 1Korinthe 11 20 Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren; … "de" ontbreekt! ! Paulus spreekt niet over DE maaltijd des Heren, alsof het één, speciaal ritueel zou betreffen. 10

11 i.t.t. een maaltijd van de Heer
1Korinthe 11 21 want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. lett. "de eigen maaltijd" i.t.t. een maaltijd van de Heer 11

12 1Korinthe 11 21 want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. ! In Korinthe kwam men niet samen voor één stukje brood en één slokje wijn maar om maaltijd te houden. 12

13 1Korinthe 11 22 Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeente Gods, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik niet. 13

14 ! 23 Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen…
1Korinthe 11 23 Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen… "bij overlevering" ontbreekt! ! Paulus had van de Heer ontvangen… rechtstreeks! 14

15 1Korinthe 11 23 Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder (=ook) overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, 15

16 ! 24 de dankzegging uitsprak…
1Korinthe 11 24 de dankzegging uitsprak… "… terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het…" Mattteüs 2626 ! dankzeggen = zegenen 16

17 1Korinthe 11 24 de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. 16 … Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? >> 17

18 1Korinthe 11 24 de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. 17 Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood. ! Het ene brood spreekt van de gemeente, het ene lichaam van Christus! 18

19 1Korinthe 11 24 de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. sommige handschriften: "mijn lichaam voor u gebroken" ! Het lichaam van de Heer is NIET gebroken! 19

20 7 Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart…
Prediker 9 20

21 wordt vervolgd... 21


Download ppt "Brood & beker deel 1."

Verwante presentaties


Ads door Google