De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christen zijn in de maatschappij Hilversum, 9 november 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christen zijn in de maatschappij Hilversum, 9 november 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 Christen zijn in de maatschappij Hilversum, 9 november 2014 1

2 2

3 3 Handelingen 11:19-26

4 4 19 Sinds de moord op Stefanus werden de gelovigen in Judea vervolgd. Daarom waren er veel gelovigen uit Jeruzalem weggegaan. Ze kwamen op het eiland Cyprus, in Fenicië en in Antiochië terecht, en vertelden daar het goede nieuws. Maar ze vertelden het alleen aan de Joden die daar woonden. 19 Zij nu die, door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het Woord spraken dan alleen tot de Joden. BGTHandelingen 11:19-26HSV

5 5 19 Sinds de moord op Stefanus werden de gelovigen in Judea vervolgd. Daarom waren er veel gelovigen uit Jeruzalem weggegaan. Ze kwamen op het eiland Cyprus, in Fenicië en in Antiochië terecht, en vertelden daar het goede nieuws. Maar ze vertelden het alleen aan de Joden die daar woonden. 19 Zij nu die, door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het Woord spraken dan alleen tot de Joden. BGTHandelingen 11:19-26HSV

6 6 20 Een paar gelovigen van het eiland Cyprus en uit de stad Cyrene gingen naar Antiochië. Zij vertelden het goede nieuws over de Heer Jezus ook aan de Grieken die daar woonden. 20 Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Griekssprekenden en de Heere Jezus verkondigden. BGTHandelingen 11:19-26HSV

7 7 21 De Heer zelf hielp hen daarbij. En veel Grieken veranderden hun leven en gingen in de Heer geloven. 22 De gelovigen in Jeruzalem hoorden wat er in Antiochië gebeurde. Daarom stuurden ze Barnabas erheen. 21 En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. 22 En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was, ter ore; en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. BGTHandelingen 11:19-26HSV

8 8 23-24 Barnabas was een goed mens. Hij had een groot geloof en werd geleid door de heilige Geest. Toen Barnabas in Antiochië aankwam, werd hij heel blij. Want hij zag wat er door de goedheid van God in de stad gebeurd was. 23 En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. BGTHandelingen 11:19-26HSV

9 9 23-24 Hij zei tegen iedereen: ‘Ga door met wat je doet, en blijf trouw aan de Heer.’ Veel mensen in Antiochië gingen in de Heer geloven. 24 Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof; en er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. BGTHandelingen 11:19-26HSV

10 10 25 Daarna ging Barnabas naar de stad Tarsus om Saulus te zoeken. 25 En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken; en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. BGTHandelingen 11:19-26HSV

11 11 26 Toen hij Saulus gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang werkten ze samen in de kerk van Antiochië. En ze gaven aan veel mensen uitleg over Jezus. In Antiochië werden de volgelingen van Jezus voor het eerst ‘christenen’ genoemd. 26 En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. BGTHandelingen 11:19-26HSV

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22 Ontwikkeling van “aanbidding” door de eeuwen heen…

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28 Handelingen 11:19-20

29 29

30 30

31 31 No.1

32 32 No.2

33 33

34 34 No.3

35 35

36 36 No.4

37 37 BGTHandelingen 13:1-3HSV 1 In de kerk van Antiochië waren profeten en leraren. Behalve Barnabas en Saulus waren dat Lucius uit Cyrene en Simeon de Zwarte. En ook nog Manaën, die samen met Herodes Antipas opgegroeid was. 1 En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes, de viervorst, opgegroeid was, en Saulus.

38 38 BGTHandelingen 13:1-3HSV 2 Op een dag waren ze allemaal bij elkaar om de Heer te eren. Dat deden ze door te bidden en te vasten. Toen zei de heilige Geest: ‘Barnabas en Saulus moeten weggaan uit Antiochië. Ze moeten het werk gaan doen waarvoor ik hen uitgekozen heb.’ 2 En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.

39 39 BGTHandelingen 13:1-3HSV 3 Nadat ze gebeden en gevast hadden, legden ze allemaal hun handen op Barnabas en Saulus. Daarna lieten ze hen weggaan. 3 Toen vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan.

40 40

41 41

42 42 No.5

43 43

44 44

45 45

46 46 No.6

47 47 No.7

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52 BGT Matteüs 24:14HSV 14 Het goede nieuws over Gods nieuwe wereld zal overal op aarde verteld worden. En als alle volken het gehoord hebben, zal het einde komen. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

53 53 Overbrug de kloof tussen zondag en maandag…!

54 54 Overbrug de kloof tussen zondag en maandag…!

55 55 Overbrug de kloof tussen zondag en maandag…!

56 56 Overbrug de kloof tussen zondag en maandag…!


Download ppt "Christen zijn in de maatschappij Hilversum, 9 november 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google