De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TAX-ON-WEB & My Minfin 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TAX-ON-WEB & My Minfin 2010."— Transcript van de presentatie:

1 TAX-ON-WEB & My Minfin 2010

2 Tax-on-web en My Minfin
Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte De elektronisch fiscaal dossier

3 Algemeen TOW/My Minfin Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting online in te dienen (= mogelijkheid) 3 gebruikers: De burger => Taxbox De volmachthouder => Taxworkbox De ambtenaar => Finbox My Minfin is het persoonlijk elektronisch fiscaal dossier van elke burger

4 Toegang van de burger TOW/My Minfin TOW en My Minfin zijn beiden beveiligde toepassingen met: Inlogprocedures en authentificatie (per belastingplichtige/burger) via : Token (persoonlijke codes) E(lektronische)-ID(entiteitskaart) = eID

5 Toegang van de burger via eID
TOW/My Minfin Zichtbare informatie Onzichtbare informatie Benodigdheden: Kaartlezer E-ID software (drivers, software om kaart lokaal te lezen) te download op Mogelijkheden: Gegevens lezen & afdrukken Pin-code wijzigen

6 Toegang van de burger via eID
TOW/My Minfin Wat hebt U nodig om toegang tot uw aangifte met de eID te hebben? eID kaartlezer eID software Pincode van uw eid U kent uw pincode niet: Gratis een nieuwe pincode aanvragen bij de gemeente/stad waar u ingeschreven bent. 

7 Download het programma van kaartlezer Zet de eID in de kaartlezer
TOW/My Minfin Toegang van de burger via eID Authentificatie en registratie van de eID Download het programma van kaartlezer Zet de eID in de kaartlezer En registreer uw certificaat – klik ok ! OPGELET : andere procedure met Firefox (volg de handleiding op

8 Waar bevinden zich de certificaten van de eID?
Toegang van de burger via eID Authentificatie en registratie van de eID TOW/My Minfin Waar bevinden zich de certificaten van de eID?

9 Toegang van de burger via eID : authentificatie
TOW/My Minfin Scherm verschillend met Firefox

10 ‘De elektronische aangifte in de personenbelasting’
TOW DE BURGER TOEPASSING 1 TAX-ON-WEB ‘De elektronische aangifte in de personenbelasting’

11 In 2009 zijn 40% van de aangiften elektronisch ingediend
Stand van zaken Evolutie TOW In 2009 zijn 40% van de aangiften elektronisch ingediend 11

12 Stand van zaken Evolutie Tax-on-web 12

13 TOW Burger Toename elektronische identiteitskaart
Stand van zaken TOW Burger Toename elektronische identiteitskaart

14 Voordelen (1) Tax-on-web
TOW Voordelen (1) Tax-on-web Vluggere behandeling van de aangiften Een milieubewuste manier van indienen Vooraf ingevulde gegevens Zekerheid dat de aangifte « foutloos » is Ontvangstbewijs Berekeningsmodule van de belasting met optimalisatie Hulp om sommige codes in te vullen : wizards (belastingvoordelen,…)

15 Voordelen (2) Tax-on-web
TOW Voordelen (2) Tax-on-web Uitgebreide beveiligingsmaatregelen => vertrouwelijkheid van uw fiscale gegevens verzekerd Mogelijkheid om bijlagen toe te voegen (PDF), niet verplicht Mogelijkheid om aangiften en bijlagen voor EN na het indienen te raadplegen en af te drukken Geen verplaatsing nodig De aangifte indienen 24u/24 en 7 dagen op 7

16 Vooraf ingevulde gegevens
TOW Vooraf ingevulde gegevens bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie van de belastingplichtige inkomsten: bezoldigingen, pensioenen, … belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques,… voorafbetalingen onroerend (KI): van vorig aanslagjaar OPGELET: aanpassen/wijzigen van de gegevens indien onvolledig fiches raadplegen voorwaarde: in elektronisch formaat beschikbaar

17 Uitgebreide toegang in 2010
TOW De aangiften kunnen ook worden ingediend voor: Vreemdelingen met elektronische identiteitskaart Gezamenlijke aangiften waarvan een van beide partners een Europees ambtenaar is

18 De volgende aangiften kunnen niet via Tax-on-web worden ingediend :
Uitzonderingen voor 2010 TOW De volgende aangiften kunnen niet via Tax-on-web worden ingediend : de aangifte van een in 2010 overleden belastingplichtige Opmerking : in 2009 overleden  via erfgenaam de belastingplichtige die in 2010 weduwnaar of weduwe is geworden. de personen die feitelijk gescheiden zijn in 2009 kunnen geen afzonderlijke aangifte indienen (wel een gezamenlijke aangifte)

19 Onthaalpagina : toegang naar de aangifte
TOW Onthaalpagina : toegang naar de aangifte

20 Toegang tot de aangifte De TaxBox
TOW

21 Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens
TOW Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens

22 Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens
TOW Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens

23 In de aangifte TOW

24 In de aangifte Vooraf ingevulde gegevens
TOW In de aangifte Vooraf ingevulde gegevens Klik hier op het icoontje om de bijhorende fiche te visualiseren

25 De aangifte per vak invullen
TOW

26 Gegevens per vak valideren
TOW

27 Lijst met fouten TOW

28 Foutmelding en validatieregels
TOW

29 Bijkomende hulp TOW

30 Algemene hulp TOW

31 Informatie voor elk vak en elke rubriek
TOW = toelichting bij de aangifte in papier, per rubriek

32 De wizard Hulp voor een aantal codes
TOW De wizard Hulp voor een aantal codes

33 Nota’s bijvoegen TOW

34 Elektronische bijlagen bijvoegen
TOW

35 Snelle invoering TOW

36 Gegevens bewaren TOW

37 Simulatie van de belastingberekening (1/2)
TOW

38 Simulatie van de belastingberekening (2/2)
TOW

39 Visualisatie van de aangifte
TOW

40 Samenvatting voor het indienen van de aangifte
TOW

41 TOW De aangifte indienen

42 Het onderschrijven en de echtgeno(o)t(e)
TOW

43 Het onderschrijven en de echtgeno(o)t(e)
TOW

44 Bevestiging van neerlegging van de aangifte (1/2)
TOW Bevestiging van neerlegging van de aangifte (1/2)

45 Bevestiging van neerlegging van de aangifte (2/2)
TOW Bevestiging van neerlegging van de aangifte (2/2)

46 Het elektronisch fiscaal dossier van de burger
My Minfin DE BURGER TOEPASSING 2 MY MINFIN Het elektronisch fiscaal dossier van de burger

47 Het elektronisch fiscaal dossier van de burger
My Minfin Het elektronisch fiscaal dossier van de burger Operationeel sinds 15 mei 2007 Doelen: Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier Toegankelijk het ganse jaar door

48 MyMinfin 4 luiken MyMinfin Gegevens en documenten
Persoonlijke gegevens Documenten Formulieren : FinForm Inkomen en Fiscaliteit Tax-on-web Fiscale balans Geschillen (Openbaar ambtenaar) Vermogen Onroerende goederen Verhuur Slapende tegoeden E-services Attesten : Hoofdelijke aansprakelijkheid en verplichting tot inhouding Rekeningen : SEPA Professionele services (onder andere toegang tot Tax-on-web)

49 Zoeken naar slapende tegoeden op uw eigen naam
Recente wijzigingen My Minfin Zoeken naar slapende tegoeden op uw eigen naam Dienst die de Belgische bankrekeningnummers in SEPA-formaat omzet Dienst om de inhoudingsplicht voor de bouwsector te raadplegen Integratie van de geregistreerde huurovereenkomsten

50 My Minfin Onthaalpagina

51 Persoonlijke gegevens
My Minfin Persoonlijke gegevens

52 Documenten en formulieren
My Minfin

53 Inkomen en fiscaliteit
My Minfin

54 Patrimoniale bezittingen
My Minfin

55 E-services My Minfin

56 Nuttige linken telefoonnummers en adressen
Tax-on-web : My Minfin : Programma voor de kaartlezer : Technische vragen over eID of token : of 078/ FAQ’s betreffende Tax-on-web : Beschikbaar via « Help » op de linker menu op de onthaalpagina Tax-on-web Fiscale vragen betreffende uw aangifte : Contact Center van FOD Financiën 0257/257.57


Download ppt "TAX-ON-WEB & My Minfin 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google