De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2010 TAX-ON-WEB & My Minfin. 2  Algemeen  De burger  De elektronische aangifte www.taxonweb.be  De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be Tax-on-web.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2010 TAX-ON-WEB & My Minfin. 2  Algemeen  De burger  De elektronische aangifte www.taxonweb.be  De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be Tax-on-web."— Transcript van de presentatie:

1 2010 TAX-ON-WEB & My Minfin

2 2  Algemeen  De burger  De elektronische aangifte www.taxonweb.be  De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be Tax-on-web en My Minfin Programma

3 3 Algemeen TOW/My Minfin  Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting online in te dienen (= mogelijkheid) 3 gebruikers:  De burger => Taxbox  De volmachthouder => Taxworkbox  De ambtenaar => Finbox  My Minfin is het persoonlijk elektronisch fiscaal dossier van elke burger

4 4 Toegang van de burger  TOW en My Minfin zijn beiden beveiligde toepassingen met:  Inlogprocedures en authentificatie (per belastingplichtige/burger) via : Token (persoonlijke codes) E(lektronische)-ID(entiteitskaart) = eID TOW/My Minfin

5 5 Toegang van de burger via eID TOW/My Minfin Zichtbare informatie Onzichtbare informatie Benodigdheden: - Kaartlezer - E-ID software (drivers, software om kaart lokaal te lezen) te download op http://eid.belgium.behttp://eid.belgium.be Mogelijkheden: - Gegevens lezen & afdrukken - Pin-code wijzigen

6 6 Toegang van de burger via eID  Wat hebt U nodig om toegang tot uw aangifte met de eID te hebben?  eID kaartlezer  eID software  Pincode van uw eid U kent uw pincode niet: Gratis een nieuwe pincode aanvragen bij de gemeente/stad waar u ingeschreven bent. TOW/My Minfin

7 7 Toegang van de burger via eID Authentificatie en registratie van de eID TOW/My Minfin  Download het programma van kaartlezer  Zet de eID in de kaartlezer  En registreer uw certificaat – klik ok !  OPGELET : andere procedure met Firefox (volg de handleiding op http://eid.belgium.be)

8 8 Toegang van de burger via eID Authentificatie en registratie van de eID Waar bevinden zich de certificaten van de eID? TOW/My Minfin

9 9 Toegang van de burger via eID : authentificatie TOW/My Minfin Scherm verschillend met Firefox

10 10 DE BURGER TOEPASSING 1 TAX-ON-WEB ‘De elektronische aangifte in de personenbelasting’ TOW

11 11 Evolutie TOW 2003-2009  In 2009 zijn 40% van de aangiften elektronisch ingediend Stand van zaken

12 12 Evolutie Tax-on-web 2003-2009 Stand van zaken

13 13 TOW Burger Toename elektronische identiteitskaart Stand van zaken

14 14 Voordelen (1) Tax-on-web  Vluggere behandeling van de aangiften  Een milieubewuste manier van indienen  Vooraf ingevulde gegevens  Zekerheid dat de aangifte « foutloos » is  Ontvangstbewijs  Berekeningsmodule van de belasting met optimalisatie  Hulp om sommige codes in te vullen : wizards (belastingvoordelen,…) TOW

15 15 Voordelen (2) Tax-on-web  Uitgebreide beveiligingsmaatregelen => vertrouwelijkheid van uw fiscale gegevens verzekerd  Mogelijkheid om bijlagen toe te voegen (PDF), niet verplicht  Mogelijkheid om aangiften en bijlagen voor EN na het indienen te raadplegen en af te drukken  Geen verplaatsing nodig  De aangifte indienen 24u/24 en 7 dagen op 7 TOW

16 16 Vooraf ingevulde gegevens  bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie van de belastingplichtige  inkomsten: bezoldigingen, pensioenen, …  belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques,…  voorafbetalingen  onroerend (KI): van vorig aanslagjaar OPGELET: aanpassen/wijzigen van de gegevens indien onvolledig fiches raadplegen voorwaarde: in elektronisch formaat beschikbaar TOW

17 17 Uitgebreide toegang in 2010 De aangiften kunnen ook worden ingediend voor:  Vreemdelingen met elektronische identiteitskaart  Gezamenlijke aangiften waarvan een van beide partners een Europees ambtenaar is TOW

18 18 Uitzonderingen voor 2010 De volgende aangiften kunnen niet via Tax-on-web worden ingediend :  de aangifte van een in 2010 overleden belastingplichtige Opmerking : in 2009 overleden  via erfgenaam  de belastingplichtige die in 2010 weduwnaar of weduwe is geworden.  de personen die feitelijk gescheiden zijn in 2009 kunnen geen afzonderlijke aangifte indienen (wel een gezamenlijke aangifte) TOW

19 19 Onthaalpagina : toegang naar de aangifte TOW

20 20 Toegang tot de aangifte De TaxBox TOW

21 21 Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens TOW

22 22 TOW Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens

23 23 In de aangifte TOW

24 24 In de aangifte Vooraf ingevulde gegevens TOW Klik hier op het icoontje om de bijhorende fiche te visualiseren

25 25 De aangifte per vak invullen TOW

26 26 Gegevens per vak valideren TOW

27 27 Lijst met fouten TOW

28 28 Foutmelding en validatieregels TOW

29 29 Bijkomende hulp TOW

30 30 Algemene hulp TOW

31 31 Informatie voor elk vak en elke rubriek TOW = toelichting bij de aangifte in papier, per rubriek

32 32 De wizard Hulp voor een aantal codes TOW

33 33 Nota’s bijvoegen TOW

34 34 Elektronische bijlagen bijvoegen TOW

35 35 Snelle invoering TOW

36 36 Gegevens bewaren TOW

37 37 Simulatie van de belastingberekening (1/2) TOW

38 38 Simulatie van de belastingberekening (2/2) TOW

39 39 Visualisatie van de aangifte TOW

40 40 Samenvatting voor het indienen van de aangifte TOW

41 41 De aangifte indienen TOW

42 42 Het onderschrijven en de echtgeno(o)t(e) TOW

43 43 Het onderschrijven en de echtgeno(o)t(e) TOW

44 44 Bevestiging van neerlegging van de aangifte (1/2) TOW

45 45 Bevestiging van neerlegging van de aangifte (2/2) TOW

46 46 DE BURGER TOEPASSING 2 MY MINFIN Het elektronisch fiscaal dossier van de burger www.myminfin.be My Minfin

47 47 Het elektronisch fiscaal dossier van de burger  Operationeel sinds 15 mei 2007  Doelen:  Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving  Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën  Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger  Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier  Toegankelijk het ganse jaar door My Minfin

48 48 MyMinfin 4 luiken  Gegevens en documenten  Persoonlijke gegevens  Documenten  Formulieren : FinForm  Inkomen en Fiscaliteit  Tax-on-web  Fiscale balans  Geschillen  Documenten  (Openbaar ambtenaar)  Vermogen  Onroerende goederen  Verhuur  Slapende tegoeden  Documenten  E-services  Attesten : Hoofdelijke aansprakelijkheid en verplichting tot inhouding  Rekeningen : SEPA  Formulieren : FinForm  Professionele services (onder andere toegang tot Tax-on-web) MyMinfin

49 49 My Minfin Recente wijzigingen  Zoeken naar slapende tegoeden op uw eigen naam  Dienst die de Belgische bankrekeningnummers in SEPA- formaat omzet  Dienst om de inhoudingsplicht voor de bouwsector te raadplegen  Integratie van de geregistreerde huurovereenkomsten

50 50 Onthaalpagina My Minfin

51 51 Persoonlijke gegevens My Minfin

52 52 Documenten en formulieren My Minfin

53 53 Inkomen en fiscaliteit My Minfin

54 54 Patrimoniale bezittingen My Minfin

55 55 E-services My Minfin

56 56 Nuttige linken telefoonnummers en adressen  Tax-on-web : http://www.taxonweb.behttp://www.taxonweb.be  My Minfin : http://www.myminfin.behttp://www.myminfin.be  Programma voor de kaartlezer : http://eid.belgium.be  Technische vragen over eID of token : servicedesk@fedict.be of 078/150.312 servicedesk@fedict.be  FAQ’s betreffende Tax-on-web : Beschikbaar via « Help » op de linker menu op de onthaalpagina Tax-on-web  Fiscale vragen betreffende uw aangifte : Contact Center van FOD Financiën 0257/257.57


Download ppt "2010 TAX-ON-WEB & My Minfin. 2  Algemeen  De burger  De elektronische aangifte www.taxonweb.be  De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be Tax-on-web."

Verwante presentaties


Ads door Google