De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onze passie Nederlandstalige Liga voor Onderdwateronderzoek en -Sport

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onze passie Nederlandstalige Liga voor Onderdwateronderzoek en -Sport"— Transcript van de presentatie:

1 Onze passie Nederlandstalige Liga voor Onderdwateronderzoek en -Sport
Productiedatum PPT: september 2012 Forumdag van de Vlaamse Sportfederatie Presentatie gegeven door: Inge Dekort, Sporttechnisch Coördinator NELOS vzw Vul op deze eerste dia de nodige gegevens in, zoals de productiedatum van deze PowerPointpresentatie, het onderwerp je presentatie, de naam en titel van de spreker. Duiksport Onze passie © vzw NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzw) –

2 Onze passie NELOS-PowerPoint Algemeen sjabloon Duiksport
Studio opnames Coolshots.be NELOS-PowerPoint Algemeen sjabloon Sectie EDIT – sjabloon PPT Herwig Van Cotthem Ivo Madder Foto’s Ivo Madder Departement Marketing en Communicatie Katrijn Ools Herwig Van Cotthem Ivo Madder Ken Pimontel Ronny Margodt Afgevaardigden Commissies Duiksport Onze passie © vzw NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzw) –

3 Organigram NELOS Sectie EDIT (Sectie Elektronische Didactiek, Internet en Theorie) Sectie Duiktechnieken = SDT VTS = De Vlaamse Trainersschool (van Bloso)

4 Basisopdracht 4: Begeleiding inzake sporttechnische werking
Basisopdracht 4: Begeleiding inzake sporttechnische werking. SD: Aanmaak didactische hulpmiddelen OD: Opmaak powerpointpresentaties per niveau/vak Deze presentatie bevat lesmateriaal voor verschllende niveau’s. Om het juiste lesniveau in te schakelen wordt er gebruikt gemaakt van macro’s. Hoe je hier gebruik van maakt wordt uitgelegd op de volgende drie dia’s. Raadpleeg ook de PowerPointpresentatie over hoe je een les moet voorbereiden. Daarin staan nog meer tips in over hoe je een les moet geven.

5 Doelstelling en inhoud
Deze presentatie bevat de slides (dia’s) voor de niveaus: 1*D, 2*D, 3*D, Assistent-Instructeur en Specialty. Elke slide heeft een aanduiding voor welk niveau hij gemaakt is (de niveaubalk, onderaan links). Elk blokje stelt een niveau voor (1*D, 2*D, 3*D, AI, Specialty). Een groen blokje betekent zichtbaar op dat niveau. Een blauw blokje betekent niet zichtbaar op dat niveau. Opgelet: het aanpassen van de niveaus moet gebeuren via macro’s. Verwijder nooit slides, verberg ze, of gebruik de macro’s! Verplaats de eerste slide nooit, want daar zitten de macro’s aan gekoppeld. Deze presentatie bevat de slides (dia’s) voor de niveau’s: 1*D, 2*D, 3*D, Assistent-Instructeur en Specialty. Elke slide heeft een aanduiding voor welk niveau hij gemaakt is (de niveaubalk, onderaan links). Elk blokje stelt een niveau voor (1*D, 2*D, 3*D, AI, Specialty). Een groen blokje betekent zichtbaar op dat niveau. Een blauw blokje betekent niet zichtbaar op dat niveau. Opgelet: het aanpassen van de niveau’s moet gebeuren via macro’s. Verwijder nooit slides, verberg ze, of gebruik de macro’s! Verplaats de eerste slide nooit, want daar zitten de macro’s aan gekoppeld.

6 Selectie van het correcte niveau
Voer de macro ‘HideSlides’ uit, dan kan u het gewenste niveau selecteren. Schakel het tabblad ontwikkelaars in (opties voor PowerPoint). Selecteer “macrobeveiliging” in de tab ontwikkelaars en stel het correcte niveau in: alle macro’s inschakelen. toegang tot vba activeren. Sluit de presentatie en open ze opnieuw. In de tab “ontwikkelaars” selecteer “macro’s” en voer “HideSlides” uit. Selecteer het gewenste niveau en druk “close” (sluit). De correcte slides worden dan zichtbaar tijdens de presentatie (in de slide show). Voer de macro ‘HideSlides’ uit, dan kan u het gewenste niveau selecteren. Schakel het tabblad ontwikkelaars in (opties voor PowerPoint). Selecteer “macrobeveiliging” in de tab ontwikkelaars en stel het correcte niveau in: alle macro’s inschakelen. toegang tot vba activeren. Sluit de presentatie en open ze opnieuw. In de tab “ontwikkelaars” selecteer “macro’s” en voer “HideSlides” uit. Selecteer het gewenste niveau en druk “close” (sluit). De correcte slides worden dan zichtbaar tijdens de presentatie (in de slide show).

7 Andere opties Het niveau aanpassen
Schakel macro’s in (zie vorige slide). Selecteer de slides die je van niveau wil veranderen. Voor de macro “changelevel” uit. Selecteer de niveau’s waarop de slide zichtbaar moet zijn. Opgelet! Elke slide moet een niveau indicator hebben (balkje met blokjes 5, onderaan links). Zelfs als een slide verborgen is moet de indicator aanwezig zijn), anders werken de macro’s niet. Om alle slides een niveau indicator te geven voer je de macro “SetLevelOnAll” uit. Als je slides toevoegt dan moet je deze macro uitvoeren, anders niet. Het niveau aanpassen Schakel macro’s in (zie vorige slide). Selecteer de slides die je van niveau wil veranderen. Voor de macro “changelevel” uit. Selecteer de niveau’s waarop de slide zichtbaar moet zijn. Opgelet! Elke slide moet een niveau indicator hebben (balkje met blokjes, onderaan links). Zelfs als een slide verborgen is moet de indicator aanwezig zijn), anders werken de macro’s niet. Om alle slides een niveau indicator te geven voer je de macro “SetLevelOnAll” uit. Als je slides toevoegt dan moet je deze macro uitvoeren, anders niet.

8 Hoe les geven met PowerPoint?
Inhoud van deze Train-The-Trainer? Train-The-Trainer? Communiceer duidelijk en enthousiast Werken met de NELOS-PowerPoints NELOS-PowerPoint opstarten De inhoud van deze Train-The-Trainer. Zijn er nog vragen? Oefenen instellen/aanpassen presentatie

9 Bereid het leslokaal voor
Je stappenplan Bepaal je onderwerp Voorbereiding  succes Bereid je les voor Bereid het leslokaal voor Geef de les De nazorg

10 Bord/flip-over + juiste stiften. Projector.
Bereid het lokaal voor Bord/flip-over + juiste stiften. Projector. Andere didactische hulpmiddelen. Positie van de banken en stoelen. Aantal plaatsen. Klaarleggen werkboeken, naambordjes, e.d. Verlichting. Omgeving: temperatuur, verluchting, lawaaihinder.

11 WELKOM in ons leslokaal
Ondersteunende slides werkbord Structuur bord WELKOM in ons leslokaal

12 Gebruik de ‘Windows-toets + p’ om het tweede scherm in te schakelen
aanklikken Windows-toets + p

13 PowerPoint Presentaties

14 Opleiding 1*Duiker 2*Duiker 3*Duiker Assistent-Instructeur
Diverse specialisatiebrevetten, zoals: onderwaterbiologie rebreatherduiker gasblender trimixduiker enz.

15 = Luchtdruk (Atmosferische druk) Druk in water + Waterdruk
Op zeeniveau = 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 1 bar 10 m = 1 bar + = Atmosferische druk Hydrostatisch druk Absolute druk 1 bar 10 m 2 bar 20 m 3 bar 30 m In de duiksport kunnen we stellen dat de atmosferische druk gelijk is aan 1 bar, ondanks dat de luchtdruk een beetje afwijkt volgens het weer. Bovendien moeten we ook rekening houden met de hydrostatische druk (de druk van het water). Hoe dieper we duiken, hoe meer water (gewicht) boven ons is en hoe groter de druk. Om die druk te berekenen op een bepaalde diepte, bijv. 10 meter, bereken we het gewicht van een waterkolom met een basisoppervlak van 1 m² en hoogte van 10 meter. Als we op 30 meter diepte zijn, ondervinden we een hydrostatische druk van 3 bar en als we ook met de atmosferische druk rekening houden, hebben we een totale of absolute druk van 4 bar. absolute druk = hydrostatische druk + 1 bar Vanuit deze wetenschap kunnen we een belangrijk fenomeen verklaren in de duiksport; het belang van traag stijgen, vooral tijdens de laatste 10 meter. Als we stijgen van 20 meter naar 10 meter, daalt de absolute druk van 3 bar naar 2 bar, dit is 2/3 van de druk. Als we stijgen van 10 meter naar de oppervlakte, dan daalt de druk van 2 bar naar 1 bar; een halvering van druk. Dus dezelfde veranderingen in diepte (10 meter) geven relatief een veel groter drukverschil op ondiepte dan op grotere diepte. Een andere afspraak waar je niet onderuit komt, is het fameuze uitademen bij het opstijgen naar de oppervlakte. Lucht is samendrukbaar, anders zou een compressor geen ademlucht kunnen persen in een duikfles. De opeenvolgende lagen water bouwen een druk op die gerelateerd is aan het gewicht van de bovenliggende massa water. Dit noemt men de hydrostatische druk. Deze druk op ons lichaam is enorm, maar we ondervinden daar geen hinder van omdat die druk gewoon doorgegeven wordt via de onsamendrukbare delen van ons lichaam. Op de plaatsen waar er zich lucht bevindt, wordt deze druk gecompenseerd door de druk van de ademlucht die onze ontspanner levert. Dit ingenieuze toestel zorgt er nauwkeurig voor dat de druk van de lucht in onze longen even groot is als de druk gecreëerd door de watermassa en de luchtlagen boven ons. Als we niet uitademen, blijft die verhoogde druk o.a. in onze longen. Als we zonder uit te ademen naar de oppervlakte stijgen, valt de druk van het water volledig weg. Maar is er nog steeds die verhoogde druk in onze longen. Onze longen dienen dat drukverschil mechanisch op te vangen. Onze longen zijn daar echter niet voor gebouwd. Al is het zeer onwaarschijnlijk dat je in het zwembad je longen zou kwetsen, is dit toch een basisprincipe voor elke duik. Bij elke opstijging mag je je adem niet inhouden, maar moet je ademen met een accent op de uitademing. Je longen pomp je niet overvol en je zorgt dat je na elke inademteug, rustig uitademt. Bovendien is het raadzaam om naar boven te kijken. Je weet maar best wat er boven je hoofd hangt. Waterdruk (Hydrostatische druk) 4 bar 40 m

16 Decompressieongeval Stikstofbellen
Stijgen  omgevingsdruk neemt af  stikstofbellen kunnen ontstaan in het bloed en andere weefsels. De typische klachten en symptomen die hierbij kunnen optreden, noemt men decompressieziekte (DCZ) of caissonziekte. Als je je nog kan herinneren uit de les “Het menselijk lichaam” hebben we zo’n km bloedvaten in ons lichaam. Je kan je dus inbeelden dat je overal problemen kan verwachten. Dit zijn de grote groepen waar wij hopelijk nooit mee te maken krijgen. Binnenoor Hersenen Gewrichten Longen Ruggemerg Huid 16

17 Diep Duiken - individuele briefing
2. Oriëntatie / af te leggen parcours: 1. Tijdstip te water: …….:……. 7. Deep stops: 8. 12 meterstop & decompressie: 5. Duiktijd / Bodemtijd: ……. min 4. Maximumdiepte: ……. m 3. Daalsnelheid: ……. m/min 6. Stijgsnelheid: Neen / Ja, opgelegd door de computer, volgens Pyle of volgens berekend decoplan. Opstijging volgens bodemprofiel, al duikend / langs ankerlijn 10 m/min / vrije opstijging 10 m/min 12 meterstop: controle duikcomputers / extra veiligheid Nultijdduik / decoduik met maximum decoduur: ..….minuten Nultijd = veilgheidstrap 5 minuten op 5 meter Decoduik: decompresseren door uitduiken of trappen: namelijk ….. Decompresseren aan kant / ankerlijn / OSB Communicatie: resttijd / traptijd en trapdiepte 9. Maximum duikduur: ……. min 10. Nodige hoeveelheid lucht: 11. Back-up: 12. Einde duik afspraken: Duiktijd bereikt Nultijd bereikt Reserve bereikt Bij een incident Bij koude of als het niet meer aangenaam is Lucht: bij afleggen parcours, luchtmanagement hiermee integreren Back up: Suggestie voor eigen 2e computer voorwaarde back up computer buddy bij bail out => onder max. decoverplichtingen blijven werk verschillende scenario’s uit Einde duik: afgesproken TTS! Niet aangenaam: dronkenschap der diepte onwel of slecht gevoel => duidelijk melden en duik beëindigen (rustig uitduiken)

18 Communicatie - het decompresseren zelf
? Duiktekens specifiek voor decostops (deel 1) Communicatie is belangrijk De duikleider vraagt informatie over de computers Antwoord 1: Ik heb geen decompressie verplichting meer.

19 Kraankoppelingen nitrox
Schroefdraad aansluiting ontspanner Andere kraankoppeling dan lucht: M26x2  nitrox (>21%) 200 en 300 bar. Dus: aparte nitroxfles en nitroxontspanners moeten gebruikt worden. De meeste merken zuurstofontspanners zijn maar geschikt voor 200 bar. Kraankoppeling moet wettelijk M26x2 zijn binnen Europa.

20 Posters Duikonderricht
Cursusboeken. Posters om de theorieles te ondersteunen. Een 10-tal posters zijn binnenkort beschikbaar.

21 Basisopdracht 4: Begeleiding inzake sporttechnische werking
Basisopdracht 4: Begeleiding inzake sporttechnische werking. SD: Aanmaak didactische hulpmiddelen OD: Draaiboek voor initiaties Deze presentatie bevat lesmateriaal voor verschllende niveau’s. Om het juiste lesniveau in te schakelen wordt er gebruikt gemaakt van macro’s. Hoe je hier gebruik van maakt wordt uitgelegd op de volgende drie dia’s. Raadpleeg ook de PowerPointpresentatie over hoe je een les moet voorbereiden. Daarin staan nog meer tips in over hoe je een les moet geven.

22 Downloaden van bestand
Draaiboek initiaties Elke instructeur Inloggen op website Downloaden van bestand

23 Basisopdracht 4: Begeleiding inzake sporttechnische werking
Basisopdracht 4: Begeleiding inzake sporttechnische werking. SD: Aanmaak didactische hulpmiddelen OD: Draaiboek voor Sluitstuk AI Deze presentatie bevat lesmateriaal voor verschllende niveau’s. Om het juiste lesniveau in te schakelen wordt er gebruikt gemaakt van macro’s. Hoe je hier gebruik van maakt wordt uitgelegd op de volgende drie dia’s. Raadpleeg ook de PowerPointpresentatie over hoe je een les moet voorbereiden. Daarin staan nog meer tips in over hoe je een les moet geven.

24 Draaiboek Sluitstuk Assistent-Instructeur
Elke instructeur Inloggen op website Downloaden van bestand

25 Basisopdracht 4: Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking.
Deze presentatie bevat lesmateriaal voor verschllende niveau’s. Om het juiste lesniveau in te schakelen wordt er gebruikt gemaakt van macro’s. Hoe je hier gebruik van maakt wordt uitgelegd op de volgende drie dia’s. Raadpleeg ook de PowerPointpresentatie over hoe je een les moet voorbereiden. Daarin staan nog meer tips in over hoe je een les moet geven.

26 Ledenadministratie voor clubsecretarissen
Aparte login Alleen secretaris Ledenbeheer

27 Basisopdracht 4: Informatieverstrekking
Basisopdracht 4: Informatieverstrekking. SD: Optimaliseren van interne en externe communicatie OD: Opmaak communicatieplan Deze presentatie bevat lesmateriaal voor verschllende niveau’s. Om het juiste lesniveau in te schakelen wordt er gebruikt gemaakt van macro’s. Hoe je hier gebruik van maakt wordt uitgelegd op de volgende drie dia’s. Raadpleeg ook de PowerPointpresentatie over hoe je een les moet voorbereiden. Daarin staan nog meer tips in over hoe je een les moet geven.

28 Departement Marketing en Communicatie
Het blauwe boekje Departement Marketing en Communicatie Heette voorheen Werkgroep Communicatie. Brengt rechtstreeks verslag uit aan de Raad van Bestuur. Staat in voor de opvolging van al het drukwerk en het uitzicht van het webgedeelte binnen de NELOS. Technische aspect website is voor de Werkgroep ICT. Al het drukwerk uniformiseren. Zorgen voor een goede en uniforme informatie doorstroming Alle brondocumenten beheren. Centraal beschikbaar op één punt. Voor de uitwisseling van documenten tussen verschillende commissies. Zal alle brondocumenten beheren zodanig dat alles op één centraal punt komt en deze ook altijd beschikbaar zijn voor de uitwisseling van documenten tussen verschillende commissies.

29 De NELOS-Huisstijlgids
Het blauwe boekje De NELOS-Huisstijlgids Het witboek over onze huisstijl. ‘Het blauwe boekje’ genoemd. Richtlijnen goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Herkenbare communicatiestijl. Intern en extern te gebruiken. Enkel van toepassing op nieuwe creaties. Uitzonderingen mogelijk mits goedkeuring. Door deze richtlijnen te respecteren kunnen we een sterke, herkenbare communicatiestijl vastleggen voor NELOS. Na de implementatie van de huisstijl mag onder geen beding een nieuw document of eender welke andere communicatiedrager aangemaakt worden afwijkend van de richtlijnen, tenzij met de expliciete goedkeuring van het Departement Marketing en Communicatie en de Raad van Bestuur. Alle NELOS-documenten die gemaakt worden na 1 oktober 2010 moeten voldoen aan de richtlijnen van de huisstijl.

30 Inhoud van ‘Het blauwe boekje’
Gebruik van logo’s: formaat, positie, ... NELOS-geralateerde logo’s (CMAS, BEFOS, EUF, Bloso, …). Lettertypes. De juiste schrijfwijze (titels, breveten, commissies, duiktermen, …). PowerPointpresentatie (PPT). Kleurcodes voor PPT’s en cursusmateriaal. URL’s en adressen. Beelden en illustraties (vrolijk, mooi, link met de duiksport). Terugkerende elementen (golf, luchtbellen, ...) Copyright teksten, boeken, foto’s, afbeeldingen, … Voorbeeld van een licentieverklaring. Officiële NELOS URL’s en adressen eindigen op nelos.be Uitzonderingen aanvragen bij Departement Marketing en Communicatie:

31 NELOS-logo’s Logo Audiovisuele Commissie Het basis logo
Het algemeen logo Logo Audiovisuele Commissie Logo Sectie Videografie

32 Vaste kleurcodes voor educatief materiaal
Het blauwe boekje Vaste kleurcodes voor educatief materiaal Voor het uitzicht van educatief materiaal, met name cursusen en PowerPointpresentaties, worden er per onderdeel vaste kleurcodes gebruikt.

33 Informatie voor de NELOS-leden
Informatief magazine Hippocampus. NELOS-infomap voor Instructeurs en Assistent-Instructeurs. Website’s voor de NELOS-leden. Info via NELOS-info voor de clubs en haar leden.

34 Informatie voor niet-leden
Eerste regel: In de kijker! Een andere onderwatersport? Ik wil leren duiken! Jeugdsportproject Ik leerde duiken op vakantie en wil verder. Ledenportaal

35 Infobundel voor nieuwe leden

36 Basisopdracht 4: Begeleiding inzake sportpromotionele werking.
Deze presentatie bevat lesmateriaal voor verschllende niveau’s. Om het juiste lesniveau in te schakelen wordt er gebruikt gemaakt van macro’s. Hoe je hier gebruik van maakt wordt uitgelegd op de volgende drie dia’s. Raadpleeg ook de PowerPointpresentatie over hoe je een les moet voorbereiden. Daarin staan nog meer tips in over hoe je een les moet geven.

37 Promotioneel materiaal voor clubs
Hippocampus Strooifolders Gratis Infofolders Op aanvraag Clubbrochures Opdruk door NELOS Affiches Opdrukaffiches Beachflags Initiatiebons Kortingsbons

38 Bedankt voor uw attentie! Meer info: inge@nelos.be of 015 29 04 86

39 Structuur duikfederatie
CDC CMAS Europe BRAVOS LIMOS OVOS WEVOS NOB, VDST, FFESSM, enz. NELOS = Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport. BEFOS = Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en -Sport. CMAS = Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. CDC = CMAS Diving Center VVW = Vlaamse vereniging voor watersport (afdeling duiken) NOB = Nederlandse Onderwatersport Bond VDST = Verband Deutscher Sporttaucher FFESSM = Fédération Française d'études et de Sports Sous-Marins Duikclubs en duikscholen 39


Download ppt "Onze passie Nederlandstalige Liga voor Onderdwateronderzoek en -Sport"

Verwante presentaties


Ads door Google