De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MUTOS BLAUW Een gloednieuw en uitgetest bridge systeem : MUlti and Transfer Oriented System © Vannuten Eugeen Er zijn “sprekersnotities” beschikbaar op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MUTOS BLAUW Een gloednieuw en uitgetest bridge systeem : MUlti and Transfer Oriented System © Vannuten Eugeen Er zijn “sprekersnotities” beschikbaar op."— Transcript van de presentatie:

1 MUTOS BLAUW Een gloednieuw en uitgetest bridge systeem : MUlti and Transfer Oriented System © Vannuten Eugeen Er zijn “sprekersnotities” beschikbaar op deze slide.

2 11/10/06MUTOS2 MUTOS BLAUW INHOUD 1. Definities – Afkortingen - Principes 2. Openingen 3. Verdediging 5. MUTOS Azenvraag 7. Addendum MUTOS Global 4. Doublet en 1ZT anders bekeken 6. MUTOS overzicht conventies

3 11/10/06MUTOS3 MUTOS BLAUWDefinities & Afkortingen Regel van x (RV) : wanneer de som van de honneurpunten (hp) met de lengten van de twee langste kleuren gelijk is aan of hoger is dan x Definities van verdelingen : Evenwichtig : 4333, 4432, 5332 Éénkleurenspel : 63xx, 74xx, 73xx, 8xxx (verschil tussen 2 langste kleuren min. 3) Tweekleurenspel : 54xx, 55xx, 64xx, 75xx (verschil tussen 2 langste kleuren max. 2) Afkortingen F : forcing MF : manche forcing F1 : forcing voor één ronde NVB : Net volgend Bod (relay) P/C : pas/corrigeer RHT : rechterhandtegenstrever TB : tussenbod Principes

4 11/10/06MUTOS4 MUTOS BLAUW Principes –Basis : “Precision” maar met aangepast 1♣ schema (multi-oriented) waarbij ook aandacht voor verdeling = neosqueeze © –de eerst vrij genoemde kleur = 5 kaart –lage openingen voor sterke handen, hogere openingen voor zwakkere handen : alle 16+hp of RV25 via 1 ♣ alle 12-15hp of RV20 via 1♦/♥/♠/ZT alle <12Hp zwak of RV15-19 via 2 en 3 niveau ( multi-oriented ) Openingsstructuur

5 11/10/06MUTOS5 MUTOS Blauw Openingsstructuur Gebruik de gele drukknoppen om door de presentatie te navigeren. ◄Inhoud

6 11/10/06MUTOS6 MUTOS - 1 ♣ NEOSQUEEZE OpenerZijPartnerZij 1 ♣ (pas)? 0-5hp, alle verdelingen OF 8+ met 5-5hoog OF 12+ met een 7k OF 12+ met 7laag en 4hoog 6-7hp, alle verdelingen 8+hp, MF, geen 5kaart 8-11hp, MF, onevenwichtig 12+hp, MF, onevenwichtig 8+hp, MF, 5332 met 5 ♣ 8+hp, MF, 5332 met 5 ♦ 8+hp, MF, 5332 met 5 ♥ 8+hp, MF, 5332 met 5 ♠ 8-11hp, MF, 65xx met 6k x 8-10hp, MF/ 7k ♣ en 4 ♥ / ♠. 8-10hp, MF/ 7k ♦ en 4 ♥ / ♠. Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner Na 1♣ is de opener de leider van de bieding die een monoloog wordt waarbij het de partner is die zijn hand vertelt aan de leider. ◄Openingsstructuur Biedverloop Mogelijke antwoorden 1♦1♦ 1♥1♥ Met tussenbiedingen ► 1ZT 2♣2♣ 2♦2♦ 1♠ 2♥2♥ 2♠ 2ZT 3x 3ZT/4♣ 4♦/4♥

7 11/10/06MUTOS7 MUTOS - 1♣ - 1♦ - (1♥) - ? OpenerZijPartnerZij (pas) 1 ♥ (verplicht) (pas)? 4-5hp, alle verdelingen 0-3hp, voorstel voor ♣ 0-3hp, voorstel voor ♦ 0-3hp, voorstel voor ♥ 0-3hp, voorstel voor ♠ 8+hp, 5-5+ in de hoge kleuren, TWINS 8+hp, 7xxx 12+hp, 65xx met 6k x 8-10hp/ 7k ♣ en 4 ♥ / ♠. 8-10hp/ 7k ♦ en 4 ♥ / ♠. Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner0-5hp, alle verdelingen OF 8+ met 5-5hoog OF 12+ met een 7k OF 12+ met 65xx OF 12+ met 7laag en 4hoog Na een 1 ♦ antwoord is het 1 ♥ (NVB) herbod verplicht om uit te vissen welke variant actief is. Partner kan zowel zwak (<6hp) als sterk (8+hp) zijn. BiedverloopMogelijke antwoorden 1♠ 1♣1♣ 1ZT 2♣2♣ 2♦2♦ 2♥2♥ 2♠ 2ZT 3x 3ZT/4♣ 4♦/4♥ 1♦1♦

8 11/10/06MUTOS8 MUTOS - 1♣ - 1♦ - 1♥ - 1♠ - ? OpenerZijPartnerZij (pas) 1♦1♦ 1 ♥ (pas) 1♠1♠ ? 1ZT16-19hp, natuurlijk 2 x16-19hp, natuurlijk, 5+k 2ZT20+hp, MF, evenwichtig 3x20+hp, MF, natuurlijk, onevenwichtig 3ZTeindbod Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding. partner4-5hp, alle verdelingen Het vervolg is 100% naturel met dien verstande dat na 1ZT/2ZT met 2/3 ♣ Puppet-Stayman actief is. Het ZT bod van de opener kan immers een 5332 zijn met een 5k hoog. Zelfs een 54xx met 4 of 5 hoog is mogelijk (M- Puppet, nieuwe MUTOS conventie ). Het antwoord op 2 ♣ gebeurt laag op 2 niveau indien 16-20hp en op 3 niveau met 21+hp (MF). BiedverloopMogelijke antwoorden 1♣1♣ 1♦1♦

9 11/10/06MUTOS9 MUTOS - 1♣ - 1♦ - 1♥ - 1ZT/2 ♣ / ♦ / ♥ - ? OpenerZijPartnerZij (pas) 1 ♥ (pas) 1ZT/2 ♣ / ♦ / ♥ (pas) ? Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 0-3hp, met voorstel om in getransfereerde kleur te spelen. 1 ZT t/m 2 ♥ zijn zwakke transfers van 0-3Hp, soms zelfs op basis van een 4kaart. Een opener met < 23hp zal nu het aanbod aanvaarden en 2 in de voorgestelde kleur spelen tenzij hij zelf een solide en speelbare hogere kleur heeft. Het contract wordt hierdoor door de sterkste hand gespeeld tenzij de kleur ♦ is. Een nog sterkere opener zal gewoon de manche leggen die hij haalbaar acht. 1♦1♦ 1♣1♣

10 11/10/06MUTOS10 MUTOS - 1♣ - 1♦ - 1♥ - 2♠ - ? OpenerZijPartnerZij 1 ♣ (pas) 1 ♥ (pas) 2♠2♠ ? 2ZTVraagt meer uitleg over de verdeling volgens de TWINS-conventieTWINS-conventie 3 ♣ /♦ Niet gebruikt 3 ♥/♠ Legt troefkleur vast. Partner kan nu controle starten. 3ZTEindbod. Geen fit in de hoge kleur voorhanden. Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding. partner8+hp, MF, 55xx of 65xx in de hoge kleuren (TWINS). 3 ♣Minimaal en 55xx. 3 ♦/ ♥Minimaal en 6k ♥/♠ 3 ♠3 ♠Maximaal en een 5530. Nu vraagt 3ZT (NVB) om de 3k (*) te noemen : 4 ♣/♦ 3ZT/4♣Maximaal en 5521 met 2k ♣/ ♦ 4 ♦/ ♥Maximaal en 6k ♥/♠ BiedverloopMogelijke antwoorden Twins-conventie : 1♣1♣ 1♦1♦

11 11/10/06MUTOS11 MUTOS - 1♣ - 1♦ - 1♥ - 2ZT- 3♣ - ? OpenerZijPartnerZij 1 ♣(pas)1♦1♦ 1 ♥(pas)2ZT(pas) 3 ♣ (NVB)(pas)? Stap 1. De 7k is ♣ 3♥3♥ Stap 2. De 7k is ♦ Stap 3. De 7k is ♥ 3ZT Stap 4. De 7k is ♠ Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding. partner8+hp, MF, 7xxx. Indien de 7k een lage kleur betreft, bevat de hand geen 4k hoog Partner biedt nu zijn 7k volgens de RSC stappen.RSC - Na een lange lage kleur kan een opener met een 5k hoog via het NVB navragen of partner een 3kaart hoog heeft. Die wordt weer via RSC (stappen) mede gedeeld. - Na een lange hoge kleur (=troefkleur) kan de opener via het NVB navragen of partner een singleton heeft. Die wordt weer via de RSC (stappen) mede gedeeld. BiedverloopMogelijke antwoorden 3♦3♦ 3♥3♥ 3♠ 3ZT

12 11/10/06MUTOS12 MUTOS - 1♣ - 1♦ - 1♥ - 2ZT- 3♣ - 3 ♦/♥ – NVB - ? OpenerZijPartnerZij 1 ♣(pas)1♦1♦ 1 ♥(pas) 3 ♣ (NVB)(pas)3 ♦/ ♥(pas) 3 ♥/♠ NVB(pas)? Stap1 verdeling = 7222 Stap 2 73+xx, de 3+k is ♦ of ♣ na 7k♣/♦ Stap 3 73xx, de 3k is ♥ na 7k ♣/♦ Stap 4 73xx, de 3k is ♠ na 7k ♣/♦ Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding. Vraagt naar een eventuele 3kaart in de hand. partner8+hp, MF, met 7k ♣/♦. De hand bevat geen 4k hoog BiedverloopMogelijke antwoorden 2ZT

13 11/10/06MUTOS13 MUTOS - 1♣ - 1♦ - 1♥ - 2ZT- 3♣ - 3♠/3ZT – NVB - ? Stap1 verdeling = 7222 Stap 2 71xx, de sn is ♣ na 7k ♥ /♠ Stap 3 71xx, de sn is ♦ na 7k ♥ /♠ Stap 4 71xx, de sn is ♠/♥ na 7k ♥ /♠ OpenerZijPartnerZij 1 ♣(pas) 1 ♥(pas)2ZT(pas) 3 ♣ (NVB)(pas)3 ♠ / 3ZT(pas) 3 ZT/4 ♣ (NVB) (pas)? Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding. Vraagt naar eventuele singleton in de hand. partner8+hp, MF, met 7k hoog. BiedverloopMogelijke antwoorden 1♦1♦ 2ZT

14 11/10/06MUTOS14 MUTOS - 1♣ - 1♦ - 1♥ - 3x –NVB - ? OpenerZijPartnerZij (pas)1♦1♦ 1 ♥ (verplicht) (pas)3x(pas) NVB(pas)? stap15k in de laagste van de 3 overblijvende kleuren stap25k in de middelste van de 3 overblijvende kleuren stap35k in de hoogste van de 3 overblijvende kleuren Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner12+hp, 65xx met 6k in x Partner biedt via RSC de andere 5k.RSC Met minstens 28+hp samen en een partner met een sterk onevenwichtige hand is slem heel dichtbij. De opener zal vervolgen met M.A.R.C.M.A.R.C. Biedverloop Mogelijke antwoorden 1♣1♣

15 11/10/06MUTOS15 MUTOS - 1♣ - 1♦ - 1♥ - 3ZT/4x - ? OpenerZijPartnerZij (pas) 1 ♥ (pas) 3ZT/4 ♣ (pas) ? OpenerZijPartnerZij 1 ♣ (pas) 1 ♥ (pas) 4♦/4♥ (pas) ? Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner12+hp met 7k♣ en 4k ♥/♠ Met minstens 28+hp samen en een partner met een sterk onevenwichtige hand is slem heel dichtbij. De opener zal vervolgen met M.A.R.C.M.A.R.C. Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner12+hp met 7k♦ en 4k ♥/♠ Biedverloop 1♦1♦ 1♦1♦ 1♣1♣

16 11/10/06MUTOS16 MUTOS - 1♣ - 1♥ - ? OpenerZijPartnerZij (pas) 1 ♥ (pas) ? 1♠1♠ 5k ♠, 4k ♥ F1 16-17hp, verdeelde hand, inclusief een 45xx ♠♥, of 5laag met 4hoog. Vervolg met 2 ♣ (M-Puppet), of 2 ♦ / ♥ (trf ♥/♠) of 2 ♠ /3 ♣ (trf naar ♣ / ♦ ). 2♣/♦2♣/♦ 5+k ♣/♦, onevenwichtig of evenwichtig zonder 4k hoog, 16-17 2♥/♠ 6k ♥/♠, 16-17hp 2ZT 18+hp, MF, verdeelde hand, inclusief een 45xx ♠♥, of 5laag met 4hoog,. Vervolg via Niemeyer, of transfers 3♣/♦3♣/♦ 5+k ♣/♦, onevenwichtig of evenwichtig zonder 4k hoog, 18+, MF 3♥/♠ 6k ♥/♠, 18+hp, MF Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 6-7hp, alle verdelingen Forcing voor één ronde Na een 1 ♥ antwoord is het vervolg relatief naturel. De opener geeft behalve met 1♠ meteen kracht aan : 16-17 (NF) of 18+ (MF). We spelen na 1ZT de M-Puppet (2♣), een MUTOS variant van de Puppet Stayman waarbij in de ZT-hand zelfs een 5431 toegelaten is zolang er minstens één 4k hoog bij is en geen 54xx in ♠♥. Hierdoor zal een 2 ♠/♥ herbod (i.p.v. 1ZT) door de opener meteen een 6k zijn waarop partner mits een 2k kan steunen. BiedverloopMogelijke antwoorden 1ZT 1♣1♣

17 11/10/06MUTOS17 MUTOS - 1♣ - 1♥ - 1ZT - ? OpenerZijPartner Zij (pas)1 ♥ (pas) 1ZT (pas)? 2♣2♣M-Puppet Stayman. Op zoek naar 5-3 fit hoog, off 4-4 hoog. Je hebt dus minstens een 3k hoog. 2♦/ ♥Transfer voor 5+k ♥/♠ 2♠2♠Transfer voor 6+k ♣ 2ZTGeen 3k hoog 3♣3♣Transfer voor 6+k ♦ Wat weet je van wie ? opener16-17, hp, geen 6k, geen 5-4 laag. Leider van de bieding. partner6-7hp, alle verdelingen Na het herbod van partner moet de opener beslissen : manche of deelscore. Het antwoord op M-puppet stayman of op transfers moet dit dan ook tonen : laag antwoord =16-17, sprong antwoord =18+hp. OpenerZijPartnerZij (pas)1 ♥(pas) 1ZT (pas)2♣2♣ ? 2/3♦4k hoog 16-17/18+hp 2/3 ♥ 5+k ♥ 16-17/18+hp 2/3♠5+k ♠ 16-17/18+hp 2/3ZTGeen 4k hoog 16-17/18+hp BiedverloopMogelijke antwoorden 1♣1♣ 1♣1♣

18 11/10/06MUTOS18 MUTOS - 1♣ - 1♠ - 1ZT- ? OpenerZijPartnerZij (pas) 1♠1♠ 1ZT (verplicht) (pas)? 2♣2♣8-10hp, 4k harten 2♦2♦8-10hp, 3k harten 2♥2♥8-10hp, 2k harten 2♠2♠8-10hp, 1k harten 2ZT11-13hp, 4k harten 3♣3♣11-13hp, 3k harten 3♦3♦11-13hp, 2k harten 3♥3♥11-13hp, 1k harten 3♠3♠14+hp, 4k harten 3ZT14+hp, 3k harten 4♣4♣14+hp, 2k harten 4♦4♦14+hp, 1k harten Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner8+hp, MF, geen 5kaart Na een 1♠ antwoord (MF) is het 1ZT (NVB) herbod nagenoeg verplicht om de samenstelling van partners hand verder uit te vragen. Er is nauwelijks een hand denkbaar om dit herbod niet te doen vanwege de reële slemmogelijkheden. Na het 1ZT herbod is de Gebroken Harten Conventie ( © MUTOS) actief waarbij in stappen eerst het aantal harten wordt verteld (van hoog naar laag) alsook de kracht, en nadien, als antwoord op een NVB, het aantal schoppen, weer van hoog naar laag. BiedverloopMogelijke antwoorden 1♣1♣

19 11/10/06MUTOS19 MUTOS - 1♣ -1ZT- 2♣ - ? OpenerZijPartnerZij (pas) 1ZT (pas) 2 ♣ (pas)? fase1na een 2♣ -NVB door opener : Stap 1->4♣/♦/♥/♠ is de langste kleur, minstens een 5k Stap 5->76322 met 6k ♠ met aanduiding van 3k via RSC Stap 8->106331 met 6k ♠ en aanduiding van sn via RSC fase2na een NVB door opener : Stap 1->3De laagste/middelste/hoogste van de 3 overblijvende kleuren is de 4k in een 54xx Stap 4-66332 met 6k in de eerst genoemde kleur en aanduiding van 3k via RSC Stap 7->96331 met 6k in de eerst genoemde kleur en aanduiding van sn via RSC fase3na weer een NVB door opener : Stap15422 Stap2->35431 met aanduiding van de sn Stap 455xx, de 2 de kleur wordt één langer Stap 5->764xx, de eerste kleur wordt één langer Wat weet je van wie ? opener16+hp, geen 5k hoog Leider van de bieding partner8-11hp, MF, onevenwichtig, één- of tweekleurenspel Na een 1ZT antwoord kan het 2 ♣ (NVB) herbod uitvissen welke verdeling actief is. Via de RSC wordt eerst de langste kleur verteld en nadien, na een NVB, de 2 de kleur, weer via RSC. De opener kan evenwel na 1ZT ook rechtstreeks een 5k hoog noemen : 2 ♥/♠.RSC BiedverloopMogelijke antwoorden Enkel na de “gele” antwoorden is de hand nog onduidelijk en kan ze verder uitgevraagd worden via het NVB. In de andere gevallen is de hand eenduidig gekend. 1♣1♣

20 11/10/06MUTOS20 MUTOS - 1♣ -1ZT- 2 ♥/♠ - ? OpenerZijPartnerZij (pas) 1ZT (pas) 2 ♥ (pas)? of 2 ♠ (pas)? 3 ♥ 3+k ♥ steun 2♠/3♣/3♦ Geen 3k steun. ♠/ ♣/♦ is de langste kleur in de onevenwichtige hand. Wat weet je van wie ? opener 16+hp, 5+k ♥/♠. Leider van de bieding partner 8-11hp, MF, onevenwichtig, één- of tweekleurenspel De opener wil rechtstreeks ontdekken of er een fit bestaat in zijn hoge kleur. Partner zal ofwel steunen met fit ofwel naturel zijn langste kleur noemen. Het vervolg verloopt natuurlijk. 3 ♠ 3+k ♠ steun 3♣/3♦/3♥ Geen 3k steun. ♣/♦/ ♥ is de langste kleur in de onevenwichtige hand. Biedverloop 1♣1♣ Mogelijke antwoorden

21 11/10/06MUTOS21 MUTOS - 1♣ -2♣ - 2 ♦ - ? OpenerZijPartnerZij (pas) 2 ♣ (pas) 2 ♦ (pas)? Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner12+hp, MF, onevenwichtig, één- of tweekleurenspel Na een 2 ♣ antwoord kan het 2♦ (NVB) herbod uitvissen welke verdeling actief is. Via de RSC wordt eerst de langste kleur verteld en nadien, na een NVB, de 2 de kleur, weer via RSC. De opener kan evenwel na 2♣ ook rechtstreeks een 5k hoog noemen : 2 ♥/♠RSC Reeds vanaf het prille 2♣ antwoord wordt de bieding, omwille van partners kracht en verdeling, onderzoekend voor slem. 1♣1♣ Biedverloop fase1na een 2♣ -NVB door opener : Stap 1->4♣/♦/♥/♠ is de langste kleur, minstens een 5k Stap 5->76322 met 6k ♠ met aanduiding van 3k via RSC Stap 8->106331 met 6k ♠ en aanduiding van sn via RSC fase2na een NVB door opener : Stap 1->3De laagste/middelste/hoogste van de 3 overblijvende kleuren is de 4k in een 54xx Stap 4-66332 met 6k in de eerst genoemde kleur en aanduiding van 3k via RSC Stap 7->96331 met 6k in de eerst genoemde kleur en aanduiding van sn via RSC fase3na weer een NVB door opener : Stap15422 Stap2->35431 met aanduiding van de sn Stap 455xx, de 2 de kleur wordt één langer Stap 5->764xx, de eerste kleur wordt één langer Mogelijke antwoorden Enkel na de “gele” antwoorden is de hand nog onduidelijk en kan ze verder uitgevraagd worden via het NVB. In de andere gevallen is de hand eenduidig gekend.

22 11/10/06MUTOS22 MUTOS - 1♣ - 2♦/♥/♠/ZT - NVB - ? OpenerZijPartnerZij (pas) 2♦/♥/♠/ZT (pas) NVB(pas)? Stap 1-> 3De doubleton uit de 3 overblijvende kleuren NVB door opener Stap 18-13hp Stap214+hp Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner8+hp, MF, een 5332 met de 5k in de kleur net onder het genoemde bod. Na de melding van partners “5332” kan de opener via een NVB de doubleton van partners hand vragen zodat de ganse hand bekend wordt. Die doubleton wordt weerom via RSC gemeld (3 overblijvende kleuren). Nadien vraagt een NVB naar de kracht : Stap1 = 8-13, stap 2 = 14+. BiedverloopMogelijke antwoorden 1♣1♣

23 11/10/06MUTOS23 MUTOS - 1♣ - 3x - NVB - ? OpenerZijPartnerZij (pas) 3x (pas) NVB(pas)? Stap 1-> 3De laagste/middelste/hoogste kleur uit de 3 overblijvende kleuren duidt de 5+kaart aan. Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner8-11hp, MF, een 65xx met de 6k in de genoemde kleur. De leider vervolgt met ofwel manche ofwel M.A.R.C. M.A.R.C BiedverloopMogelijke antwoorden 1♣1♣

24 11/10/06MUTOS24 MUTOS - 1♣ - 3ZT/4x - ? OpenerZijPartnerZij (pas) 3ZT/4 ♣ (pas) ? OpenerZijPartnerZij 1 ♣ (pas) 4♦/4♥ (pas) ? Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner8-11+hp met 7k♣ en 4k ♥/♠ De leider kent na één antwoord nu 11 kaarten en de kracht bij zijn partner. Hij plaatst het eindbod tenzij hij verder onderzoekt naar het azenbezit via MARC..MARC Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner8-11hp met 7k♦ en 4k ♥/♠ 1♣1♣

25 11/10/06MUTOS25 MUTOS – Relative Suit Code – RSC © ♣♦♥♠ (fase2)Met 3 overblijvende kleuren : Stap 1De laagste van 3 overblijvende kleuren is de 4k in een 54xx Stap 2De middelste van 3 overblijvende kleuren is de 4k in een 54xx Stap 3De hoogste van 3 overblijvende kleuren is de 4k in een 54xx Stap 4->66332 met 6k in de eerst genoemde kleur en aanduiding van 3k via RSC Stap7->96331 met 6k in de eerst genoemde kleur en aanduiding van sn via RSC (fase1)Met 4 overblijvende kleuren : Stap 1♣ is de langste kleur, minstens een 5k Stap 2♦ is de langste kleur, minstens een 5k Stap 3♥ is de langste kleur, minstens een 5k Stap 4♠ is de langste kleur, exact een 5k Stap 5->76322 met 6k ♠ en aanduiding 3k via RSC Stap8->106331 met 6k ♠ en aanduiding van sn via RSC De antwoordende hand wordt verondersteld een kleur te noemen uit de kleurenreeks ♣♦♥♠ via stappen. Stap 1 is het eerst volgende vrije bod in de biedbox (inclusief ZT) en komt overeen met de eerst overblijvende kleur van de kleurenreeks. Stap 2 het 2 de vrije bod komt overeen met de 2 de kleur uit de overblijvende reeks, enz. Er zijn 4, 3 of 2 overblijvende kleuren. Naar gelang het aantal overblijvende kleuren zal het stappen-antwoord iets anders betekenen. De overgang van de ene fase naar de andere gebeurt via het Net Volgend Bod (NVB). (fase3)Met 2 overblijvende kleuren : Stap 15422 Stap 2->35431 met aanduiding sn Stap 455xx, de 2 de kleur wordt één langer Stap 564xx, de eerste kleur wordt één langer Terug vorige chart

26 11/10/06MUTOS26 MUTOS – Neosqueeze en tussenbiedingen na de 1♣ opening De ‘rode draad’ is ‘system on’ of het TB negeren als het niet stoort. Er komen bijkomende opties zoals pas of redubbel. 1)TB=dubbel : Pas= 0-3hp en redubbel = 4-5hp zonder 5k♦ of 8+ met de sterk verdeelde hand 1 ♦ = 4-5hp zonder 5k ♦. De overige (hogere) antwoorden blijven in tact. De sterke variant achter 1♦ (nu achter redubbel) wordt onwaarschijnlijk omdat meestal een dubbel op 1 ♣ een evenwaardige sterkte belooft. Toch is zij mogelijk bv. bij tegenstrevers die een uitkomst-doublet plaatsen. 2)TB op éénniveau : de partner negeert het TB. Als zijn normaal antwoord weggenomen wordt door het TB, zal hij dubbelen. Is het TB hoger dan zijn normaal antwoord, past hij. De hoogste waarde van een pas stijgt dus met de hoogte van het TB. 3)TB= 1ZT (sterk). Met 0-5 hp : passen, tenzij 2x met een biedbare lange kleur. Met meer : (straf)dubbel of sprongbod. 4)TB op 2 niveau : pas : 0-7hp of 6-7hp zonder biedbare 5kaart (*) dubbel of cuebod : 8+hp 2x = competitief, 6-7hp, en een 5kaart, tenzij 2ZT (NF). (*) Na 2xpas zal de opener als volgt reageren : dubbel = of negatief of met 18+hp, volgbod met 16-17 en eigen 5k 2ZT met 16-17 en stop in de tussengeboden kleur. 5)‘TB op 3 niveau : pas : 0-5hp of 3x met 6-7hp en een biedbare 5kaart (competitief, NF) 3ZT met 8+hp en een stop dubbel met 8+hp en geen stop 6)‘Speciale’ 2x-tussenbiedingen die bv. een 2 kleurenspel beloven : 2ZT = de 2 andere kleuren. Zie ook volgende blz

27 11/10/06MUTOS27 MUTOS – Neosqueeze en tussenbiedingen na het antwoord Antwoord partner 1 ste ronde tussenbodHerbieding van de opener na TB < 1♠dubbelRedubbel =5k in de conventionele kleur (♦/♥) van partner, NF 1♥/1♠Dubbel = negatief, RF Volgbod : 5k, 16-17, Pas : geen 5k, 16-17 1ZT : 16-17 met stop Sprongbod: MF > 1♠dubbelen of springen om bieding MF te maken 16-17 hp : pas of volgbod met 5k, of 2ZT : met stop, NF >= 1♠dubbelsystem on geen dubbel system off, MF ◄Openingsstructuur

28 11/10/06MUTOS28 MUTOS - 1 ♦ duo mineur OpenerZijPartnerZij 1 ♦ (pas)? 1♥1♥<10hp, 4+k ♥, NF 1♠1♠ <10hp, 4+k ♠, NF 10+ hp, alle verdelingen, F1 (*) 2/3 ♣ <10hp, P/C 2♦2♦ 5+k ♥ (trf) 2♥2♥ 5+k ♠ (trf) 2♠/3♦/♥ Lang, zwak in ♠/♦/♥ 2ZT Lang zwak in de andere lage kleur Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog. partner (*) Met een 54 ♠♥ antwoordt partner best 1ZT om geen 4-4 fit harten te mislopen wanneer hij eerst zou transfereren naar ♠ en opener zou 2ZT herbieden. Na een 2♦ herbod kan partner alsnog 2♠ leggen waardoor zijn 5k hierin duidelijk wordt. De transfers worden laag beantwoord vanaf een 2k steun omdat de kracht ervan niet gekend is. ◄Openingsstructuur (ongestoord) BiedverloopMogelijke antwoorden Wil je als partner met 10+Hp de kracht (min/max) kennen van de opener dan ga je via 1ZT. Je moet een eventueel sterk (spring) antwoord kunnen verdragen in het verder biedverloop. 1ZT

29 11/10/06MUTOS29 MUTOS - 1 ♦ -1ZT OpenerZijPartnerZij (pas)1ZT(pas) ? 12-13hp, 5+k ♣, 4k hoog mogelijk 12-13hp, 5+k ♦, geen 4k hoog 12-13hp, 5+k ♦, 4k ♥ 12-13hp, 5+k ♦, 4k ♠ 14-15hp, 5+k ♣, met 4k hoog 14-15hp, 5+k ♣, geen 4k hoog 14-15hp, 5+k ♦, geen 4k hoog 14-15hp, 5+k ♦, 4k ♥/♠ 3ZT 14-15hp, 5+k ♦, 4k ♥ en ♠ Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog. partner 10+ hp, alle verdelingen, F1 Hij wordt de leider van de bieding. Vb1. Je hebt 54 ♠♥ en 10hp : 1 ♦ – 1ZT 2 ♦ - 2♠ pas ( mits een 2k ♠ …) Vb2. Je hebt 54 ♥♠ en 10-11hp : 1♦– 2♦ 2♥ - 2♠ (met 12+ bied je 3♠) …de opener beslist wat het wordt. Vb3. Je hebt 54 ♠♥ en 12+hp : 1 ♦ – 2♥ 2 ♠ - 3♥ (MF- je duwt de opener naar manche indien er geen fit is) 3ZT/4♥/4♠ : de opties voor de opener BiedverloopMogelijke antwoorden 1♦1♦ 2♣2♣ 2♦2♦ 2♥2♥ 2♠ 2ZT 3♣3♣ 3♦3♦ 3♥/♠

30 11/10/06MUTOS30 MUTOS - 1♦ -1ZT- 2 ♣ OpenerZijPartnerZij 1 ♦ (pas) 2 ♣ (pas)? Wat weet je van wie ? opener 12-13hp, RV20, 5+k ♣. Geen 5k hoog. partner10+ hp, alle verdelingen, Leider van de bieding. Eenvoudig Geoptimaliseerd We bieden 2 manieren aan om de bieding af te handelen : BiedverloopMogelijke antwoorden 2♦F2♦F 6k ♦ van 10-11hp ; sn ♣ Vraag naar stop in de hoge kleuren. Antwoord : 2 ♥/♠ met stop ♥/♠. 2ZT met stop in beide. 3 ♣ zonder stop. Mogelijk ook een 6k ♦ van 10-11hp Wordt dan op 3niv herboden 2♥F2♥F 4k♥. Kan ook nog een 4k ♠ bevatten. De opener steunt met fit, toont zonder ♥ -fit met 2♠ nog een 4k ♠ of legt zonder fit 2ZT (5k♣) of 3♣(6k♣). 4k♥. Kan ook nog een 4k ♠ bevatten. Kan zelfs nog een 5k ♥ of ♠ bevatten (17+hp) in welk geval hij 3 ♥/♠ zal bieden in de volgende biedronde. De opener steunt met fit of legt zonder fit of 2ZT (5k♣), of 3♣(6k♣), of 3♦ (6k♣ 4k ♦). 2♠F2♠F 4k ♠. De opener steunt met fit, of legt zonder fit 2ZT (5k♣) of 3♣(6k♣). Kan zelfs nog een 5k ♥ of ♠ bevatten in welk geval hij 3 ♥/♠ zal bieden in de volgende biedronde. De opener steunt met fit of legt zonder fit of 2ZT (5k♣), of 3♣(6k♣), of 3♦ (6k♣ 4k ♦) of 3 ♥ (6k♣ 4k ♥) 2ZT Eindbod tenzij opener verbetert met een 6k ♣ naar 3 ♣ of 3 ♦/♥/♠ met 6k ♣ en 4k ♦/♥/♠ 3 ♣ Eindbod 3♦3♦ 6k ♦, F, interesse voor 5♦ of 6♦ 1ZT

31 11/10/06MUTOS31 MUTOS - 1♦ -1ZT- 2 ♦ OpenerZijPartnerZij (pas) 2 ♦ (pas)? pas 2♥/3♣F2♥/3♣F Vraag naar stop in de genoemde kleur. Met stop noemt de opener ZT, zonder stop 3♦. 2♠F2♠F 5k ♠ en 4k ♥. Zonder fit legt opener 2ZT, met fit ♠ laat hij de steun horen door 3 ♠. 2ZTEindbod tenzij opener verbetert met een 6k ♦ naar 3 ♣ (6♦5♣) of 3♦. 3♦/3ZTEindbod 3♥/♠ F 17+hp en 5k ♥/♠. Slemambitie. Zonder steun antwoordt de opener 3ZT. Met fit antwoordt hij 4x met controle in x. Wat weet je van wie ? opener 12-13hp, RV20, 5+k ♦. Geen 4k hoog. partner10+ hp, alle verdelingen, Leider van de bieding. Eenvoudig Geoptimaliseerd BiedverloopMogelijke antwoorden 1ZT 1♦1♦

32 11/10/06MUTOS32 MUTOS - 1♦ -1ZT- 2♥ OpenerZijPartnerZij (pas) 2 ♥ (pas)? pas 2♠F2♠F 4k ♠. Misschien houdt opener een 4450. Met fit wordt het dan 3 ♠, zonder fit 2ZT, of 3 ♦ met 6k ♦, 3 ♣ met een 0454. Als partner na het ontkennen van een fit nog 3 ♠ biedt, is dat 17+hp en 5k ♠. Slemambitie. 2ZT Eindbod tenzij opener verbetert met een 6k ♦ naar 3♦. 3♣F3♣F Vraag naar stop in de genoemde kleur en in de niet genoemde hoge kleur. Met stop ♣ noemt de opener 3 ♥, met stop ♠ 3♠. Met beide stops : 3ZT. Zonder stops : 3 ♦. 3♦/3ZT/4♥ Eindbod 3♥3♥ Limiet. 4 ♣/ ♦ Fit ♥. Start controle. Wat weet je van wie ? opener 12-13hp, RV20, 5+k ♦. 4k ♥. partner10+ hp, alle verdelingen, Leider van de bieding. Eenvoudig Geoptimaliseerd BiedverloopMogelijke antwoorden 1ZT 1♦1♦

33 11/10/06MUTOS33 MUTOS - 1♦ -1ZT- 2 ♠ OpenerZijPartnerZij (pas) 2 ♠ (pas)? pas 2ZT Eindbod tenzij opener verbetert met een 6k ♦ naar 3♦. 3♣F3♣F Vraag naar stop in de genoemde kleur en in de niet genoemde hoge kleur. Met stop ♣ noemt de opener 3 ♠, met ♥ stop 3♥. Met beide stops : 3ZT. Zonder stops : 3 ♦. 3♦/3ZT/4♠ Eindbod 3♥3♥ 17+hp en 5k ♥. Slemambitie. Zonder fit : 3ZT. Met fit biedt opener 4x met controle in x. 4 ♣/ ♦ Fit ♠. Start controle. Wat weet je van wie ? opener 12-13hp, RV20, 5+k ♦.4k ♠. partner10+ hp, alle verdelingen, Leider van de bieding. Eenvoudig Geoptimaliseerd BiedverloopMogelijke antwoorden 1♦1♦ 1ZT

34 11/10/06MUTOS34 MUTOS - 1♦ -1ZT- 2ZT OpenerZijPartnerZij (pas) 2ZT (pas)? 3♣3♣Verzoek om de 4k hoog te noemen (*) 3♦3♦Vraag naar stop in de hoge kleuren. (met 3k♣). Indien stop wordt die hoge kleur gelegd. Met beide stops: 3ZT. Zonder stop : 4 ♣. 3♥/♠15+hp, 5 ♥/♠. Slemambitie. Opener antwoordt 3ZT zonder steun. Anders 4x met controle in x. 3ZT/5♣eindbod Wat weet je van wie ? opener 14-15hp, RV20, 5+k ♣ met een 4k hoog. MF. partner 10+ hp, alle verdelingen. Leider van de bieding. 3♦3♦5431. Nu vraagt (NVB) 3♥ opnieuw de 4k te noemen : 3♠ = ♠. 3ZT= ♥. Een eventueel 4 ♣-vervolg vraagt de sn te noemen via RSC : 4♦/♥.RSC 3♥/♠ 5422 met 4k in ♥/♠ 3ZT4405 (♠♥♦♣) (*) : antwoord op 3♣ 1♦1♦ Biedverloop 1ZT Mogelijke antwoorden

35 11/10/06MUTOS35 MUTOS - 1♦ -1ZT- 3♣ OpenerZijPartnerZij (pas) 3 ♣ (pas)? 3♦3♦Vraag naar stop in de hoge kleuren. (met 3k♣). Indien stop wordt die hoge kleur gelegd. Met beide stops: 3ZT. Zonder stop : 4 ♣. 3♥3♥15+hp, 5 ♥. Slemambitie. Opener antwoordt 3ZT zonder steun. Anders 4x met controle in x. 3♠3♠5k ♠ en 4k ♥. Zonder fit legt opener 3ZT, met fit ♠ laat hij de steun horen door 4 ♠. 3ZT/5♣eindbod Wat weet je van wie ? opener 14-15hp, RV20, 5+k ♣, geen 4k hoog. MF. partner10+ hp, alle verdelingen, Leider van de bieding. Biedverloop 1♦1♦ 1ZT Mogelijke antwoorden

36 11/10/06MUTOS36 MUTOS - 1♦ -1ZT- 3♦ OpenerZijPartnerZij (pas) 3 ♦ (pas)? 3♥F3♥F 17+hp en 5k ♥. Slemambitie. Zonder steun antwoordt de opener 3ZT. Met fit antwoordt hij 4x met controle in x. 3♠F3♠F -10+ en 54♠♥. -15+hp en 5k♠. Slemambitie. Zonder steun antwoordt de opener 3ZT. Met fit antwoordt hij 4x met controle in x. Partner zal de bieding voortzetten voorbij de manche met een hand van 15+hp. 2ZTEindbod tenzij opener verbetert met een 6k ♦ naar 3 ♣ (6♦5♣) of 3♦. 3♦/3ZTEindbod Wat weet je van wie ? opener 14-15hp, RV20, 5+k ♦. Geen 4k hoog. MF. partner10+ hp, alle verdelingen, Leider van de bieding. BiedverloopMogelijke antwoorden 1♦1♦ Eenvoudig Geoptimaliseerd 1ZT

37 11/10/06MUTOS37 MUTOS - 1♦ -1ZT- 3♥/3 ♠ OpenerZijPartnerZij (pas) 3 ♥(pas)? 3♠F3♠F 15+hp en 5k♠. Slemambitie. Zonder steun antwoordt de opener 3ZT. Met fit antwoordt hij 4x met controle in x. Partner zal de bieding voortzetten voorbij de manche met een hand van 15+hp. 3ZT/ 4♥/5♦Eindbod 4x4xFit ♥. Start controle. Wat weet je van wie ? opener14-15hp, RV20, 5+k♦. 4k♥. Geen 4k♠. MF. partner10+ hp, alle verdelingen, Leider van de bieding. 3ZT/4♠ /5 ♦Eindbod 4x4xFit ♠. Start controle OpenerZijPartnerZij 1 ♦(pas)1ZT(pas) 3 ♠(pas)? Wat weet je van wie ? opener14-15hp, RV20, 5+k♦. 4k ♠. MF. partner10+ hp, alle verdelingen, Leider van de bieding. BiedverloopMogelijke antwoorden 1♦1♦ 1ZT

38 11/10/06MUTOS38 MUTOS - 1♦ en tussenbod op 1 niveau NEGATIEVE pas : als het TB 1hoog, 1ZT zwak of dubbel is, betekent PAS een 4k in de andere hoge kleur(en) en <10 hp. na 1 ♥ TB is pas = 4k ♠ en 1 ♠ = 5k ♠ met <10hp x♣ : P/C het 1ZT antwoord is terug naturel : 8-9hp als beide hoge kleuren nog “open” zijn (bv.na dub en 1ZT zwak) zijn 2 ♦/♥ transfers met onbekende kracht (zwak, limiet of sterk) als één hoge kleur bezet is door het TB dan is 2 ♦ steeds transfer naar de overblijvende hoge kleur en MF (12+ ) de overblijvende hoge kleur bieden op 2 niveau is limiet met 10-11 en een 5kaart na 1ZT (15+) tussenbod is alles 100% naturel behalve 2/3 ♣ (P/C). Dubbel = straf re-dubbel en dubbel na 1 ♥ is 10+hp uit uitsluiting van voorgaande mogelijkheden. De opener beantwoordt de dubbel volgens zijn kracht (min/max) economisch of met sprong de dubbel na 1♠ is negatief (vanaf 7hp) en kan een 5k ♥ bevatten, < 10hp. cuebod : manche ambitie en vraagt stop in TB Terug naar 1♦ opening

39 11/10/06MUTOS39 MUTOS - 1♦ en tussenbod op 2 niveau Indien het TB gebeurt na het 1ZT of transfer antwoord van de 1 ste ronde, dan zal de opener volgens “system on” herbieden. Is zijn “normaal” bod gelijk aan het TB, dan dubbelt hij, is het lager dan past hij. een pas na 2 ♣ TB is negatief en belooft beide hoge kleuren. Er is dan nog immers het 2 ♦ vluchtbod. 2♦ : <10hp met minstens 2k ♦. Rekent erop dat ♦ de kleur is van de opener. dubbel is negatief (vanaf 7hp) en bevat mogelijk een 5k hoog <10hp. De opener antwoordt hierop steeds economisch. De 5k hoog met <10hp wordt duidelijk als partner die kan herbieden op 2 niveau. x♣ : P/C 2♥/♠ : 5k ♥/♠ met 10-11 hp 2ZT = 10-11 hp met stop in TB 3♥/♠ : 5k ♥/♠ met 12+ hp cuebod : manche ambitie en vraagt stop in TB Terug naar 1♦ opening

40 11/10/06MUTOS40 MUTOS - 1♥/ ♠ OpenerZijPartnerZij 1 ♥(pas)? 1♠1♠<10hp, 4+k ♠, NF 10+ hp, alle verdelingen, F1 2♣2♣<10hp, 5+k ♣, sn ♥, geen 4k ♠ 2♦2♦<10hp, 5+k ♦, sn ♥, geen 4k ♠ 2♥2♥<10hp, 2+k ♥ (*) 2♠2♠< 10hp, 6k ♠, 2 of minder ♥ 2SA-Jacoby 3 ♣/♦/♥Bergen Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k♥, geen 5k ♠ partner (*) in MUTOS steunen we, indien zwak, reeds vanaf een 2k 10+ hp, alle verdelingen, F1 2♣2♣<10hp, 5+k ♣, sn ♠, 2♦2♦<10hp, 5+k ♦, sn ♠, 2♥2♥<10hp, 5+k ♥, sn ♠, 2♠2♠<10hp, 2+k ♠ (*) 2SA-Jacoby 3 ♣/♦/♥Bergen OpenerZijPartnerZij 1 ♠(pas)? Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k ♠, geen 5k ♥ partner Biedverloop ◄Openingsstructuur 1ZT 2ZT Mogelijke antwoorden Met tussenbiedingen ►

41 11/10/06MUTOS41 MUTOS - 1♥/ ♠ - 1ZT ( LAM) OpenerZijPartnerZij (pas)1ZT(pas) ? 2♣2♣12-13hp, geen 2k ♠ 2♦2♦12-13hp, 3k ♠ 2♥2♥12-13hp, 6k♥ 2♠2♠12-13hp, 4k ♠ 2ZT14-15hp, sn ♠ 3♣3♣14-15hp, geen 2k ♠ 3♦3♦14-15hp, 3k ♠ 3♥3♥14-15hp, 6k♥ 3♠3♠14-15hp, 4k ♠ Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k♥, geen 5k ♠ partner 10+ hp, alle verdelingen, F1, vraagt naar Lengte in de Andere Majeur (LAM) OpenerZijPartnerZij (pas)1ZT(pas) ? Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k ♠, geen 5k ♥ partner 10+ hp, alle verdelingen, F1, vraagt naar Lengte in de Andere Majeur (LAM) 2♣2♣12-13hp, geen 2k ♥ 2♦2♦12-13hp, 3k ♥ 2♥2♥12-13hp, 6k ♠ 2♠2♠12-13hp, 4k ♥ 2ZT14-15hp, sn ♥ 3♣3♣14-15hp, geen 2k ♥ 3♦3♦14-15hp, 3k ♥ 3♥3♥14-15hp, 6k ♠ 3♠3♠14-15hp, 4k ♥ BiedverloopMogelijke antwoorden 1 ♥ 1 ♠

42 11/10/06MUTOS42 MUTOS - 1♥/ ♠ - 2ZT (Jacoby) OpenerZijPartnerZij (pas)2ZT(pas) ? 4 ♣/♦/ ♠ 2 de vijfkaart in ♣/♦/ ♠ 3 ♣/♦/ ♠ Singleton in ♣/♦/ ♠ 3♥3♥Maximaal, 6k ♥ 3ZTMaximaal, geen 6k ♥ 4♥4♥Minimaal, geen sn Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k♥, geen 5k ♠ partner15+hp, 3+k ♥, leider van de bieding. MF. OpenerZijPartnerZij (pas)2ZT(pas) ? Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k ♠, geen 5k ♥ partner15+hp, 3+k ♠, leider van de bieding. MF. Volgens prioriteit : 4 ♣/♦/ ♥2 de vijfkaart in ♣/♦/ ♥ 3 ♣/♦/ ♥Singleton in ♣/♦/ ♥ 3 ♠ Maximaal, 6k ♠ 3ZT Maximaal, geen 6k ♠ 4 ♠ Minimaal, geen sn BiedverloopMogelijke antwoorden 1 ♥ 1 ♠

43 11/10/06MUTOS43 MUTOS - 1♥/ ♠ - 3x (Bergen) OpenerZijPartnerZij (pas)3x 3♣3♣9-10hp 3♦3♦7-8hp 3♥3♥0-6hp Wat weet je van wie ? opener12-15hp,RV20, 5+k♥, geen 5k ♠, Leider van de bieding partner 4+k ♥ OpenerZijPartnerZij (pas)3x Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k ♠, geen 5k ♥ Leider van de bieding partner4+k ♠ We hebben de oorspronkelijk idee van Bergen overgenomen maar lichtjes aangepast aan de context van MUTOS. In de beide gevallen van Een hoge kleur- opening zal de partner mits een 4k steun steeds antwoorden : Met 11hp en een extra troef is onze hand 12hp waard en dus bieden we direct manche. De antwoorden 3 ♣ / ♦ houden de span 2hp smal wat de nauwkeurigheid bij het biedne verhoogt. 1 ♥ 1 ♠

44 11/10/06MUTOS44 MUTOS - 1♥/♠ en tussenbiedingen De rode draad is weer “system on” behalve voor 2ZT Jacoby en een LAM-antwoord als het TB de andere hoge kleur was. Bergen blijft actief, ook zonder sprong. Het 1ZT bod wordt naturel teruggewonnen (7-9hp). Het doublet is het vervangend sterke antwoord. Alle andere antwoorden zijn zwak en beloven minstens een 5kaart. Het cuebod blijft uiteraard ook een sterk antwoord dat naar een stop in de kleur van het TB vraagt. Indien het TB gebeurt na het sterke 1ZT-relais antwoord dan herbiedt de opener consequent volgens LAM. Neemt het TB dat antwoord in, dan dubbelt hij. Gaat het TB dat antwoord voorbij, dan past hij. ◄Terug 1♥/♠ opening

45 11/10/06MUTOS45 MUTOS – 1ZT (zwakke ZT) OpenerZijPartnerZij 1ZT(pas)? pas hand ongeschikt voor onderstaande biedingen OF <10hp met lengte ♦ OF >= 10 hp, elke verdeling De opener is verplicht tot het leggen van 2♦. 2♦ / 2♥ Transfer voor 5+k ♥ / 5+k ♠ +15hp, start Gebroken Harten Conventie 2ZT10-11hp 3xLang, zwak Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, geen 5 kaart partner Na een kleurtussenbod verloopt het vervolg natuurlijk : de partner biedt bij indien de gezamenlijke kracht het niveau aankan en zal dubbelen om >= 10hp aan te geven. Na een dubbel-tussenbod treedt een merkwaardige verdediging in stelling : OpenerZijPartnerZij 1ZTX? pasOF >+9hp OF 2x 4+k in de overhoekse kleuren (♣-♥, ♦- ♠). De opener MOET nu redubbelen om de bieding open te houden. De partner zal na XX - passen met 9+hp - 2 ♣ of 2 ♦ bieden met ♣-♥ of ♦ - ♠ XXEen onbekende 5+k. De opener legt nu 2♣, P/C. 2♣/♦/♥/♠2♣/♦/♥/♠Zwak met 2x4k in ♣/ ♦/ ♥/♠ en de net hogere kleur ◄Openingsstructuur BiedverloopMogelijke antwoorden 2 ♠ 2♣2♣

46 11/10/06MUTOS46 MUTOS – 1ZT - 2 ♣ - 2♦ OpenerZijPartnerZij (pas)2♣2♣ 2 ♦ (verplicht) (pas)? pas <10hp met lengte ♦ 2 ♥/ ♠ 10-11 hp, 4k ♥/ ♠ 3 ♣/♦3 ♣/♦ 10-11, 6k 3♥/♠3♥/♠ 12+ hp, 4k ♥/ ♠ 3ZT12+hp, geen 4k hoog Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, geen 5 kaart partner OF <10hp met lengte ♦ OF >= 10 hp, elke verdeling Een hand met 10-11hp en geen 4k hoog wordt direct na 1ZT met 2ZT aangegeven. BiedverloopMogelijke antwoorden 1ZT

47 11/10/06MUTOS47 MUTOS – 4x (Namyats) Openerbetekenis 4 ♣ RV20, 8+k ♥, constructief 4 ♦ RV20, 8+k ♠, constructief 4 ♥ RV15, 8+k ♥, preemptief 4 ♠ RV15, 8+k ♠, preemptief Namyats = Stayman van achter naar voren gelezen. Bedoeling is de 4x-biedingen zinvoller te gebruiken. De hoge kleuren brengen enerzijds meer op en anderszijds storen zij intenser een mogelijk lage kleur-fit bij de tegenstrevers. Je geeft niets op want het natuurlijk gebruik van 4 ♣ / ♦ komt nauwelijks voor. Zwakke lange lage kleuren kunnen ook met 3 ♣/♦ geboden worden en er is ook nog de Gambling 3ZT. Door dit onderscheid in constructieve en preemptieve handen heeft een redelijk gewapende partner een beter houvast om op 4hoog te eindigen dan wel het slem op te zoeken. ◄Openingsstructuur

48 11/10/06MUTOS48 MUTOS – 3ZT Gambling Wat weet je van wie ? opener<11hp, dichte 7+ kaart in een lage kleur. (AHVBxxx of AHBxxxxx). Belooft 7 slagen. partner OpenerZijPartnerZij 3ZT(pas)? pasPartner heeft connectie in beide lage kleuren en stopt de hoge kleuren. Na een waarschijnlijke uitkomst ziet hij snel 9 slagen. 4/5♣P/C 4 ♦ Vraag naar een eventuele singleton : 4♥/♠ = sn ♥/♠ 4ZT = sn in lage kleur. 5 ♣/ ♦ = 7222 5♥/♠ = renonce in ♥/♠ 5ZT = renonce in lage kleur 4 ♥ /♠Natuurlijk. Mooie 6+k met communicatie naar de lage kleuren. ◄Openingsstructuur Biedverloop Mogelijke antwoorden

49 11/10/06MUTOS49 MUTOS – LT2 Lineaire Transfer 2 Wat weet je van wie ? opener<11hp, Ofwel een 6k in x+1 Ofwel een tweekleurenspel met 4+k in x en een 5k hogere kleur dan x (canapé) Kwetsbaar = RV18 Niet kwetsbaar = RV15 partner OpenerZijPartner Zij 2 ♣/♦/♥ (x)(pas)? 2x+1De transfer aanvaarden is verplicht indien <15hp. De opener zal nu naturel zijn 2 de kleur noemen. Is dat op 3 niv. dan is de 2 de kleur een 6k. Noemt hij 2ZT, dan was de 1ste kleur een 6k. 2x+2Conventioneel. Duidt op 15+hp. De opener biedt nu zijn 2 de kleur naturel of biedt 2ZT (indien mogelijk) als de eerste kleur een 6k was. Indien 2ZT niet mogelijk is zal hij met 3x+1 zijn 6k tonen. 2x+3Lange eigen kleur, eindbod LT2 kan gezien worden als een veralgemening van bv. een Muiderberg. Nu kunnen alle 5-4 combinaties geboden worden waarbij de 5k hoger in rang is dan de 4k. De kortere van de twee kleuren wordt eerst (canapé) in transfer aangeboden. LT2 laat ook toe om zwakkere 6kaarten te tonen. De onevenwichtige aard van de verdeling verkleint het risico van deze preëmptieve actie. In MUTOS-Blauw kan een 2 kleurenspel met 4k ♣ of 6k ♣ niet geboden worden omdat het net lagere bod (1ZT) niet beschikbaar is. In MUTOS-Rood echter wél. De term lineair ( in tegenstelling tot circulair) vloeit voort uit het feit dat ZT wijst naar ♣ en niet ♠. ◄Openingsstructuur BiedverloopMogelijke antwoorden LT2 en tussenbiedingen ►

50 11/10/06MUTOS50 MUTOS – LT2 en tussenbiedingen -Passen duidt op zwakte en geen interesse noch steun voor een hoger bod. -Een (re)dubbel nodigt de opener om zijn hand te verduidelijken. Is niet noodzakelijk MF, kan competitieve doeleinden hebben. Als de RHT bijbiedt is de opener ontlast om te herbieden. - Na een dubbel de transfer beantwoorden duidt op een 4kaart in de getransfereerde kleur -Na een dubbel de transfer +1 bieden: >+ 14hp ◄Openingsstructuur ◄LT2-opening

51 11/10/06MUTOS51 MUTOS – LT3 Lineaire Transfer 3 Wat weet je van wie ? opener<11hp, Ofwel een 7k in x+1 Ofwel een tweekleurenspel met 5k in x en een 6+k hogere kleur dan x (canapé) Kwetsbaar = RV18 Niet kwetsbaar = RV15 partner OpenerZijPartnerZij 2ZT/3♣/♦/♥ (x)(pas)? 3x+1De transfer aanvaarden is verplicht indien <15hp. De opener zal nu naturel zijn 2 de kleur noemen. Noemt hij 3ZT, dan was de 1ste kleur een 7k. 3x+2Conventioneel. Duidt op 15+hp. De opener biedt nu zijn 2 de kleur naturel of biedt 3ZT (indien mogelijk) als de eerste kleur een 7k was. Indien 3ZT niet mogelijk is zal hij met 4x+1 zijn 6k tonen. De term lineair ( in tegenstelling tot circulair) vloeit voort uit het feit dat ZT wijst naar ♣ en niet ♠. ◄Openingsstructuur Biedverloop Mogelijke antwoorden

52 11/10/06MUTOS52 MUTOS – Gebroken Harten - conventie OpenerZijPartnerZij 1ZT(pas)2♠2♠ ? 2ZT 12-13hp, 4k ♥ 3 ♣ 12-13hp, 3k ♥ 3 ♦12-13hp, 2k ♥ 3 ♥12-13hp, sn ♥ dus een 4144 3 ♠3 ♠14-15hp, 4k ♥ 3ZT14-15hp, 3k ♥ 4 ♣14-15hp, 2k ♥ 4 ♦14-15hp, sn ♥ dus een 4144 4 ♥/♠eindbod OpenerZijPartnerZij 1♣1♣(pas)1♠1♠ 1ZT(pas)? Nadien kan de partner met het NVB naar het aantal schoppen vragen dat weer in stappen van hoog naar laag wordt gegeven. De 2 situaties in MUTOS waarbij deze conventie wordt opgestart : Zie neosqueeze biedingen

53 11/10/06MUTOS53 MUTOS - 2♠ TWINS - conventie OpenerZijPartnerZij 2♠2♠(pas)? pasPartner wil 2♠ spelen 2ZTVraagt meer uitleg over sterkte en verdeling, F1 3 ♣/♦Zeer lange kleur, om te spelen. 3 ♥Legt troefkleur vast. NF 3 ♠3 ♠limiet 3ZTEindbod. Geen fit in de hoge kleur voorhanden. 4 ♥/♠eindbod Wat weet je van wie ? opener10-14hp, 5-5+ in de hoge kleuren OpenerZijPartnerZij 2♠2♠(pas)2ZT(pas) ? 3 ♣Minimaal en 55xx. 3 ♦/ ♥Minimaal en 6k ♥/♠ 3 ♠3 ♠Maximaal en een 5530. Nu vraagt 3ZT (NVB) om de 3k (*) te noemen : 4 ♣/♦ 3ZT/4♣Maximaal en 5521 met 2k ♣/ ♦ 4 ♦/ ♥Maximaal en 6k ♥/♠ Noot : Deze TWINS conventie wordt ook toegepast in de neosqueeze bieding. (*) we noemen de 3k i.p.v. de chicane om de tegenstrevers niet te gemakkelijk een cue te geven. ◄Openingsstructuur

54 11/10/06MUTOS54 MUTOS – Niemeyer Partner1ZijPartner2Zij …. (pas)…….(pas) 2ZT(pas)3♣3♣ ? 3 ♦Een 4k hoog. Partner2 zal nu – mits een eigen 4k hoog – 3hoog leggen in de kleur die hij NIET heeft. Met beide hoge kleuren kiest hij de minst attractieve kleur. Zonder 4k hoog legt hij 3ZT. 3 ♥/ ♠5k♥/ ♠ 3ZTGeen 4k hoog Wat weet je van wie ? partner1 sterk, MF, verdeelde hand. 5k hoog mogelijk (5332) partner2Heeft minstens een 3k in hoge kleur ◄Terug vorige chart

55 11/10/06MUTOS55 3. MUTOS Defensief MUTOS Verdediging tegen 1 laag : M - comic 1 hoog : info 1ZT 1 ZT sterk : DONT 1 ZT zwak : naturel 1♣ : DOSC Preemptief: naturel 2♦ multi : Polish defense ◄Inhoud

56 11/10/06MUTOS56 MUTOS Defensief tegen 1 in kleur TEGEN 1 laag : (M-comic) elk goedkoop bod = 2 x 4+ in de twee resterende kleuren 1ZT = onbekende 5kaart. Partner biedt steeds 2 ♣ P/C (indien RHT past) met 0-8hp. 2 ♦ : 9+hp, minstens 2k ♦ 2 ♥/♠ : 0-8 hp en 5k ♥/♠ TEGEN 1 hoog : (info-SA) elk goedkoop bod = naturel, 5kaart 1ZT = niet kort (3+k) in de openingskleur, geen 5kaart ALGEMEEN : sprongbod : 6kaart steeds constructief : RV20, behalve bij sprongbod én niet-kwetsbaar : < 12 hp dubbel = minstens een 3k in de ongeboden kleuren. Partner kiest met 0-8hp en springt met 9+hp Michaels cuebid : 2x5k met één 5k in de hoogst overblijvende kleur, preëmptieve tendens 2ZT unusual : 2x5k in de laagst overblijvende kleuren, preëmptieve tendens ◄Verdedigingsstructuur

57 11/10/06MUTOS57 MUTOS Defensief tegen sterke 1-openingen Tegen 1ZT (15-17hp) : DONT (Disturb Opponents No Trump) om te storen, dus ENKEL direct na de 1ZT opening. dubbel : onbekende 6kaart. Vraagt partner om 2♣ P/C te leggen. 2x = belooft een 4-5 kaart in x en een hogere kleur Tegen 1♣ (16=hp) : DOSC (Disturb Opponents Strong Clubs) dubbel : 16+hp, evenwichtig. Partner biedt zijn langste kleur in transfer. 1ZT = geen 5kaart 1♦ : 16+hp, ongebalanceerd. Partner biedt zijn langste kleur. Hierop biedt de 1 ste verdediger zijn eigen kleur. Indien 1ZT, is het een 4441 en kort in je kleur. 1♥ : belooft een 4+k ♠. Partner legt 1♠ met 3k. 2♠ met 4k. Nkw zelfs 3♠ met 5k♠. Overige naturel. Pas met of zonder ♥. Indien doublet door RHT is redubbel = SOS 1♠ : geen 4k. Partner past. 1ZT : 5k laag of 2x4k hoog. Na dbl hierop en pas-pas geldt : XX= ♣, 2 ♣ = ♦, 2 ♦ = ♥/♠ met gelijke of betere ♥, 2 ♥ = 54 met 5 ♠. 2x =2x4+k in x en een hogere kleur. 2♥/♠ : 5k♥/♠ 2ZT : tweekleurenspel, 5-5 3x : preëmptief ◄Verdedigingsstructuur

58 11/10/06MUTOS58 MUTOS Defensief tegen preëmptieve openingen Tegen 2 ♦ multi naturel, volgbod= 5k, 12+hp 2ZT : 16-18hp, waarna Niemeyer sprongbod : 15-16hp met 6k Dubbel is informatief t.o.v. een zwakke 2 in ♠ (belooft dus een 3+k ♥) of 19+hp. De partner biedt 2♥ met 4k ♥ en 2♠ met een 6k♠. Indien de doubleerder nu 2ZT legt : 19+hp, ZT verdeling. Zonder steun in ♥ of eigen ♠, past de partner Lebensohl toe: 2ZT waarna de doubleerder 3♣ P/C legt. Gevolg : 2 ♦ – X – 2 ♥ – X ( straf) Om info te dubbelen t.o.v. zwakke 2♥ moet je eerst een rondje passen. Er komt immers toch 2♥ bij LHT. Tegen andere preemptieve openingen naturel, volgbod= 5k, 12+hp ZT = 17+hp met stop, waarna Niemeyer dubbel =13+ met de ongeboden kleuren. De partner die een kleur kiest doet dat constructief (8-11hp). Met minder past hij Lebensohl toe : 2ZT. Nu biedt de doubleerder steevast 3♣ P/C. ◄Verdedigingsstructuur

59 11/10/06MUTOS59 MUTOS – de vele gezichten van 1ZT 1° Als opener 1° Als opener : 12-15hp, geen 5kaart 2° Als antwoord op 1♦/♥/♠ opening van partner = 10+hp, F1 Na 1 ♦ Na 1 ♦ : opener vertelt min/max en eventuele 4k hoog Na 1 ♥/♠ Na 1 ♥/♠ : opener vertelt min/max en aantal kaarten in de andere majeur (LAM) 3° Als antwoord op 1 ♣ opening van partner = 8-11hp, MF, en ongebalanceerdAls antwoord op 1 ♣ opening van partner 4° Als verdediging op 1laag (M-comic) : 12-15 hp en een onbekende 5+k 5° Als verdediging op 1hoog (info-SA) : 12-15 hp en een onbekende 5+k 6° Als verdediging op 1 ♣ –squeeze : of een 5k laag of 2x4k hoog ◄InhoudDoublets►

60 11/10/06MUTOS60 MUTOS – de vele gezichten van het doublet 1° Partner heeft 1♦ geopend en er wordt tussengeboden : negatief ( 7+hp) 2° Partner heeft 1♥/♠ geopend en er wordt tussengeboden : 10+hp, F1. 3° Partner heeft 1 ♣ (neosqueeze) geopend en er wordt tussengeboden : - Indien tussenbod <= 1 ♠ : conventioneel voor het antwoord dat werd weggenomen door het tussenbod. - Indien tussenbod > 1♠ : 8+hp 4° Als verdediging op 1x : 12-15 hp en minstens een 3k in de ongeboden kleuren. 5° Als verdediging op 1ZT (sterk) : DONT (aankondiging van een onbekende 6+kaart) 6° Als verdediging op 1 ♣ –squeeze : 16+hp, verdeelde hand. De partner zal nu alles in transfer bieden, circulair, waarbij 1ZT een 5kaart ontkent. 7° Als verdediging op zwakke 2 ♣ / ♥/♠ en zwakke 3x : naturel (12+hp) en met preferentie een 4k in ongeboden hoge kleur(en). 8° Als verdediging tegen 2 ♦ multi, als informatie doublet t.o.v. een zwakke 2 ♠. ◄Inhoud

61 11/10/06MUTOS61 4. M.A.R.C. MUTOS Ace Request Complex (1) I. 4ZT 5♣ = 1 aas (*) 5♦ = 0 of 3 azen 5♥= 2 azen met 0-3 heren 5♠ = 2 azen met 1-4 heren 5ZT = 2 azen met 2 heren 3 manieren om azen te vragen volgens het inzicht van de vraagsteller die zelf steeds minstens één aas (of renonce) zal hebben II. 4♣ 4♦ = 0 azen 4♥ = 1 aas : ♥ A of chicane ♥ (*) 4♠ = 1 aas : ♠ A of chicane ♠ (*) 4ZT = 1 aas : ♦ A of chicane ♦ (*) 5♣ = 1 aas : ♣ A of chicane ♣ (*) 5♦ = 2 azen met 0-3 heren 5♥= 2 azen met 1-4 heren 5♠ = 2 azen met 2 heren III. 4 ♦ 4♥ = 1 aas 4♠ = 0 of 3 azen 4ZT = 2 azen van gelijke kleur 5♣ = 2 azen van gelijke rang 5♦ = 2 azen van ongelijke kleur en rang 5♥= 1 aas en 1 chicane van gelijke kleur 5♠ = 1 aas en 1 chicane van gelijke rang 5ZT = 1 aas en 1 chicane van ongelijke kleur en rang Typisch te gebruiken wanneer je zelf 2 azen hebt. Na het antwoord ken je dus alle azen. Typisch te gebruiken wanneer er twijfel is om 4 ♣ / ♦ als azenvraag te verstaan. Typisch te gebruiken wanneer je zelf één aas hebt. Met een CRM (color- rang-mixed) - 2 azen antwoord of één aas met chicane weet je ook welke. ◄Inhoud

62 11/10/06MUTOS62 4. MUTOS – MARC (2) In MUTOS worden manche- en slempogingen gestuurd door de leider van de bieding. Doorgaans is de bieding een monoloog waarbij de leider de hand van zijn partner uitvraagt. In deze context zijn 4♣/♦ zelden natuurlijke bids. Zij kunnen dus – in MUTOS - effectiever ingezet worden als azenvragers waardoor antwoordruimte wordt gewonnen.. 4♣ Kwantitatief : als de bieding niet heeft toegelaten (bv; door tussenbod) om min/max uit te vragen en de partner een grotere range heeft dan 3hp, dan vraagt 4♣ naar duidelijkheid. De antwoorden hierop : 4♦ = minimaal 4♥ : maximaal. 4♣ kwantitatief heeft voorrang op 4♣ azenvraag. 4♣ zowel kwantitatief als azenvraag kan enkel door de leider geplaatst worden. 4ZT is steeds azenvraag. 4♣/♦ kunnen naturel zijn in een competitieve situatie. de antwoorden zijn steeds 1(4)-30 behalve na 4♣. na een antwoord van één aas (*) kan je naar het aantal heren vragen door het NVB (“gestroomlijnd”). Het antwoord is stap1/stap2/stap3 =0-3 /1-4 / 2 heren als je geen 3 azen samen houdt, vraag je ook niet naar de heren. we verlaten de idee van “key cards” (troefheer als 5 de aas) omdat door het gebrek aan controle biedingen, ondanks de aanwezigheid van 3 azen en troefheer toch in één kleur 2 snelle slagen kunnen opgeraapt worden door de tegenstrevers. ◄Inhoud

63 11/10/06MUTOS63 MUTOS Overzicht conventies Nieuwe (MUTOS) conventiesOvergenomen bestaande conventies Gebroken Harten Coventie - GHC Lengte Andere Majeur - LAM Negatieve PAS Relatieve Suite Code - RSC TWINS Lineaire Transfers LT2/3 M-Puppet M.A.R.C. M-Comic Info-SA Bergen 2ZT-Jacoby DONT DOSC 1ZT forcing ◄Inhoud

64 11/10/06MUTOS64 Addendum : MUTOS global MUTOS kent in feite 3 versies RISC MUTOS Blauw MUTOS Rood MUTOS Blauw kan gezien worden als een transitie systeem tussen RISC en MUTOS Rood. MUTOS Blauw verbetert de 1♣ opening en vereenvoudigt alle openingen op 2- en 3- niveau. RISCBlauwRood 1♣ classic squeeze 1♦ trf ♥ 1♥ trf ♠ 1♠ voorbereidend 2 ♣ Roman 2 ♦ Multi 2 ♥/♠ Muiderberg 2ZT (5-5 laag)LT3 3x 1♣ (neosqueeze) 1♦ (duo mineur) 1 ♥ 1 ♠ 1ZT LT2 LT3 3ZT Gambling Namyats ◄Inhoud


Download ppt "MUTOS BLAUW Een gloednieuw en uitgetest bridge systeem : MUlti and Transfer Oriented System © Vannuten Eugeen Er zijn “sprekersnotities” beschikbaar op."

Verwante presentaties


Ads door Google