De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MUTOS MUlti and Transfer Oriented System Een gloednieuw en uitgetest

Verwante presentaties


Presentatie over: "MUTOS MUlti and Transfer Oriented System Een gloednieuw en uitgetest"— Transcript van de presentatie:

1 MUTOS MUlti and Transfer Oriented System Een gloednieuw en uitgetest
bridge systeem : MUlti and Transfer Oriented System ED5.0 1) Op punt stellen van 1K en tussenbod . 2) de 0-3hp versie achter 1R weglaten, opslorpen door 0-5 zodat er geen dubbel iterpretatie is voor de 6k die vroeger ofwel zwak 0-3 of 8+ kon zijn. Ed.4.0 Een ingrijpende verbetering rond neosqueeze : de volledige biedruilmte zo optimaal mogelijk gebruiken om zoveel mogelijk (alle) handen van partner verteld te krijgen ten einde de juiste of scherpe manches en vooral slems te vinden. Ed Een multi (in 1R) bijgemaakt om na 1K de partner handen van 6xxx te kunnen bieden. De moeilijke schoppenextensie valt weg. Ook 2S na 1R op 1K (vroegere twins) geruild voor de anders moeilijk te bieden 54SH handen. Het 2K antw op 1K gereserveerd voor alle 55 handen. Ed 3.6 Omkeren van 1ZT en 2K als antwoord op 1K -- gepast reageren met tssbd na 1ZT/2K antw op 1K . en 1R multi maken voor de 6-4 hogeh anden van 8-10hp. Ed K-1S-1ZT : nu aantal H en nadien S aangeven en dan eerst in stappen de sterkte. ED 3.4 Nieuwe aanpak rond 1R. Terug met Transfers maar nu 2S voorbehouden voor 5S en 4H. Ed.3.3 Opmerkingen tgv reading nav dealgenerator. Slides 30, 38 ED Alternatief voor 1R complex uitgewerkt en toegevoegd. Het vorige 1R complex verlaten wegens enkele structurele biedproblemen. -Ook 1H/S voorzien van 2de relais. Impact is dat 2ZT jacoby wegvalt omdat 2K antw nu ook relais is en ge 2ZT moet gebruiken als trf voor een zwakke klaveren hand. ED 3.1 Michaels cuebid en 2ZT unusual toegevoegd ED 3.0 verlaten van Rood na evaluatie. Mix van RISC en Mutos Blauw ED 2.1 Foutjes opgelost + tricolor bij 1K opening. ED 2.0 Toevoeging van MUTOS Rood – en navigatieaanpassingen ED 1.16 foutcorrectie in LAM schema ED 1.15 Vereenvoudiging MARC + Verbetering voor 1K en TB op 2 niveau Ed Na 1K-1R-1H-2ZT mag opener rechtsreeks eigen 7k hoog noemen. Ed.1.13 aanpassing Puppet Stayman na 1k-1H-1ZT-2K-2/3R : nu de 4k hoog noemen ipv degene die ge niet hebt Ed /2/07 1) aanpassing MARC 4ZT . 6K= 2A tout court zonder aanduiding van heren. De lagere antwoorden (behalve 5K=O 1) duiden op 1A zonder of met ctrl in 4e kleur. 2) Respons op 1ZT-tussenbod … Ed /1/07 typfout slide 7 en slide 8 : geen puppet Stayman na 1K-1R-1H-1S en slide 61 na 1K-1S –X-p-p-XX Ed /12/06 Verschil tussen 1ZT-2K-2R-2ZT en 1ZT-2ZT Ed /12/06 Verdediging tegen 3S/3ZT gambling. Ed /12/06 na 1R –tsb- X- tssb is X een maximale hand. Na 1K – X- 1R –pas- is 1H/S/ZT naturel. Na 1K-X-XX – pas is 1R/H/S/ZT naturel omdat de leider nu nauwkeurig de kracht van partner kent Ed /11/06 aanpassing van 1R en tussenbod met 2H/S als peiler voor limiet (10-11) en een 5k . Ook de behandeling van 1ZT met tussenbod is toegevoegd als ook de gambling via 3S. 3ZT wordt nu een lange mineur ter vervanging van 4K/R die nu dienst doen in Namyats. Ed /11/06 MARC verbetering door 4K en 4R om te wisselen Ed /10/06 MARC alternatief met meer controles en CRM aan zijde van de vraagsteller ED /10/06 1R-1ZT-2R-2S en ook 1R-1ZT-2ZT/3K en MARC Ed. 1;04 22/10/06 1R en tussenbiedingen aangepast Ed /10/06 navigatieproblemen opgelost Ed 1.02: 15/10/06 – updates / vervolledigen slide 65 : 1R en antwoorden in eerste ronde Ed.1.01: eerste geprinte versie van 11/10/06 © Vannuten Eugeen – 9/2/08 Er zijn “sprekersnotities” beschikbaar op deze slide.

2 MUTOS INHOUD Definities – Afkortingen - Principes Openingen – Mutos
Verdediging Doublet en 1ZT anders bekeken MUTOS Azenvraag MUTOS overzicht conventies 12/10/06 Vooreerst : elk systeem is zo goed als het wordt gespeeld of beheerst. Ons eerste bridge systeem dat we leerden was Klaveren Squeeze of Sterke Klaveren. Dat wordt nogal veel gespeeld in de Antwerpse kempen, vooral door de ouderen. Onder invloed van het Nederlandse acol (opleiding, leermateriaal, Westra) daalt het aantal squeezers gestaag. Toch heeft Sterke Klaveren haar merites, denken we maar aan het succes van Precision (States), en het Italiaanse Blue Team dat decennia lang het bridge gebeuren heeft beheerst met een gelijkaardig systeem. Maar alles evolueert en het klassieke squeeze systeem dreigt achter te geraken op het evoluerende acol of zelfs majeurs van vijf. Tenzij we het in een modern kleedje steken…. Dat is wat we hier beogen : we groeperen naar onze smaak de beste bridge biedideeen van de laatste jaar in één systeem. We hebben het dikwijls uitgetest en aangepast, met grote en kleine wijzigingen, rekening houdend met eenvoud en haalbaarheid aan de bridge tafel maar toch ook met de ambitie voor een optimaal gebruik van de biedmogelijkheden. Er zijn nieuwe conventies geboren zonder blind te zijn voor de hieraan gebonden nadelen. We menen een aangenaam, doordacht en haalbaar evenwicht te hebben gevonden in en met MUTOS. Stop MUTOS ©

3 MUTOS Definities & Afkortingen
Regel van x (RV) : wanneer de som van de honneurpunten (hp) met de lengten van de twee langste kleuren gelijk is aan of hoger is dan x Definities van verdelingen : Evenwichtig : 4333, 4432, 5332 Éénkleurenspel : 63xx , 74xx, 73xx, 8xxx (verschil tussen 2 langste kleuren min. 3) Tweekleurenspel : 54xx , 55xx, 64xx, 75xx (verschil tussen 2 langste kleuren max. 2) Afkortingen C : competitief 6-9hp CTL : C tot Limiet : 6-11 hp (R)F : forcing voor één ronde HOK : Hoogst Overblijvende Kleur L : limiet hp LOK : Laagst Overblijvende Kleur LTS : limiet tot sterk : 10+ MF : manche forcing F1 : forcing voor één ronde NVB : Net volgend Bod (relay) P/C : pas/corrigeer RHT : rechterhandtegenstrever S : sterk : 12+ TB : tussenbod 12/10/06 Principes MUTOS ©

4 de eerst vrij genoemde kleur = 5 kaart
MUTOS Principes Basis : “Precision” maar met aangepast 1♣ schema (multi-oriented) waarbij ook aandacht voor verdeling = neosqueeze © de eerst vrij genoemde kleur = 5 kaart lage openingen voor sterke handen, hogere openingen voor zwakkere handen : alle 16+hp of RV25 via 1 ♣ alle 12-15hp of RV20 via 1♦/♥/♠/ZT behalve de 6-4 hoge handen, RV18 alle <12Hp zwak of RV via 2 en 3 niveau ( multi-oriented ) Kwetsbaar RV Niet kwetsbaar RV 15-19 12/10/06 Het antwoorden schema op 1K is totaal gewijzigd. Het lijkt dan ook niet meer op Precision of Squeeze of Brabo. We hebben echter hierin een hele weg afgelegd : - 1R gebruikt als aankondiger voor de sterkere handen (8+) aan de antwoordende kant. De andere antwoorden waren eerder competitief, of zwak, preemptief. 1R/H/S/1ZT met de verdeling van de gelijknamige opening herbruiken als antwoord op 1K vanaf 8+hp. Telkenmale werden na vele testuren voor- en nadelen afgewogen om uiteindelijk tot het huidig geheel te komen waarbij naast zicht op kracht vooral de verdeling van de handen beter aan de orde komen. Inhoud MUTOS ©

5 MUTOS Openingsstructuur
Inhoud 2 ♣ Multi Roman 2ZT / 3 ♣ / ♦ / ♥ Lineaire Transfer 3 (LT3) 4 ♥/♠ Namyats 29/11/06 : 3S gambling en 3ZT Lange mineur toegevoegd 12/10/06 Twins 2 ♠ kan vanaf 10hp tot 14 maar voldoet aan de RV 20 omdat het over 2x5kaarten gaat. 3ZT Gambling Gebruik de gele drukknoppen om door de presentatie te navigeren. MUTOS ©

6 MUTOS - 1 ♣ NEOSQUEEZE Mogelijke antwoorden Biedverloop 1♦ 1♥ 1♠ 1ZT
Opener Zij Partner 1 ♣ (pas) ? 1♦ (0-5hp, alle verdelingen) of (8+ met 6xxx) of (8-10 met 7k-laag zonder 3hoog ) of (8+ met 55-laag of 55hoog) of (8+) 7hoog met 4k AM 6-7hp, alle verdelingen 8+hp, MF, 54xx met 5k-laag of 7xxx met 7k hoog of 7k-laag mét 3khoog 8+hp, MF, 54xx met 5k-hoog of 11+ met 7k laag 8+hp, MF, distributie 5332 8+hp, MF, geen 5kaart 8+hp, MF, 55xx met 5♣ en 5♥ 8+hp, MF, 55xx met 5♣ en 5♠ 8+hp, MF, 55xx met 5 ♦ en 5♥ 8+hp, MF, 55xx met 5 ♦ en 5♠ 8-10hp, MF/ 7k ♣ en 4♥/ ♠. 8-10hp, MF/ 7k ♦ en 4♥/ ♠. 1♥ Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen behalve verdeelde * handen van 20+hp Leider van de bieding partner 1♠ 1ZT 2♣ Na 1♣ is de opener de leider van de bieding dat een monoloog wordt waarbij het de partner is die zijn hand vertelt aan de leider. * Verdeeld = 5332/4432/4333 ( niet 4441 ! ) -> deze worden via 2♣/2♦ geboden. 2♦ 2♥ 2♠ 12/10/06 2ZT 3♣ Met tussenbiedingen ► 3♦/3♥ 3♠/3ZT ◄Openingen MUTOS ©

7 MUTOS - Neosqueeze Strategie bij ongestoord bieden
Bij alle MF-antwoorden zal de opener steeds eerst de verdeling van de partner uitvragen door telkens het NVB te bieden. Die verdeling van partner kan worden verteld t/m 3ZT. Daarna vraagt het NVB naar de kracht van partner’s hand die in stappen wordt gegeven 8-10, 11-12, 13-14, enz. De opener kan desgevallend de verdeling niet verder uitvragen maar wel de kracht door i.p.v. een NVB een NVB+1 te plaatsen. Er wordt veel met multi’s gewerkt om biedruimte te creëren. Door de doorgedreven abstractheid van de antwoorden moet men vooral de structuur van het eerste antwoord beheersen dat het handtype aangeeft. Nadien worden de langste kleuren van de aangekondigde handtypes verteld volgens het RSC (relative suit code) principe . Daarna wordt afhankelijk van het handtype naar een singleton (sn) of chicane (ch) of het gebrek eraan (=) gevraagd. Het antwoord is dan ook steeds standaard en logisch eenvoudig : Stap 1: geen sn (=) stap 2… : sn via RSC, Stap n : chicane via RSC . Het laatste distributiebod gaat niet voorbij 3ZT, tenminste met 8-11hp. Indien dat laatste bod 3ZT zou geweest zijn legt partner 4♣ vanaf 12+hp. Zo weet de opener aan de kracht van zijn eigen hand of hij slemambities of niet mag koesteren in deze grenssituaties. Indien dat laatste distributiebod 3♠ is zal een opener van 16-19hp zonder fit 3ZT leggen en met fit de kracht uitvragen met 4♣. Die wordt gegeven in stappen : 4♦ = 8-11, 4♥ = 12-13, 4♠ =14+. Een sterkere partner zal na 3ZT door opener, verder zijn kracht bieden vanaf 12-13hp. Indien dat laatste distributiebod < 3♠ zal een NVB de kracht uitvragen die t/m 4 in stappen van 2♠ kan gegeven worden. 20/10/06 MUTOS ©

8 MUTOS - Neosq 1♣ - 1♦ - (1♥) 1 ♥ 3 ♣/♦ Wat weet je van wie ?
Biedverloop Mogelijke antwoorden Opener Zij Partner (pas) 1 ♥ (verplicht relais) ? 1♠ 0-5hp, alle verdelingen 8+hp met 6xxx en 6k in ♣/♦/♥/♠ (*) 2♠ / 2SA 8+hp, 55 ♠♥ / 55 ♣♦ Na NVB : 4steps sn LOK/HOK, ch LOK/HOK 3 ♣/♦ 8-10hp, 7k laag zonder 3k hoog (**) Na NVB 5 steps : s1 : s2/3 : sn ♥/♠ s4/5 : 7420 ch ♥/♠ 3 ♥/♠ 8+hp, 7k hoog met 4k AM Na NVB ( 3♠ /4♣ geen 3SA! ) : 3 steps: 7411 / ch ♣ / ch♦ 1♣ 1♦ 1ZT/2♣/♦/♥ Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 0-5hp , alle verdelingen OF 8+ met 5-5hoog of 5-5 laag OF 6xxx OF 8-10 met een 7klaag zonder 3khoog OF 7hoog met 4kAM (*) : 64xx wordt via 1S/1SA geboden. (**) de11+hp versie wordt via 1SA geboden MUTOS © 8

9 Na een 2ZT herbod is Niemeyer actief. (MF).
MUTOS – Neosq 1♣ - 1♦ - 1♥ - 1♠ Biedverloop Mogelijke antwoorden Opener Zij Partner (pas) 1♦ 1 ♥ 1♠ ? 1ZT 16-19hp, natuurlijk 2 x 16-19hp, natuurlijk , 5+k 2ZT 20+hp, MF, evenwichtig 3x 20+hp, MF, natuurlijk, onevenwichtig 3ZT eindbod 1♣ 1♦ Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding. partner 0-5hp , alle verdelingen Na 1ZT herbod volgt gewoon of pas , of 2♣ Stayman of naturel 2x. Transfers hebben geen zin : 1) alle kleuren werden immers genoemd en 2) gezien de 0-5hp kracht heeft het geen zin om forcing te spelen. 2ZT na 1ZT duidt op beide lage kleuren , minstens een ♣/♦ is echt en minstens een 6k. Na een 2ZT herbod is Niemeyer actief. (MF). MUTOS © 9

10 MUTOS – Neosq 1♣ - 1♦ - 1♥ - 1ZT/2♣/♦/♥
Opener Zij Partner (pas) 1 ♥ 1ZT/2♣/♦/♥ NVB ? 1 ZT t/m 2 ♥ zijn transfers (8+hp) naar een 6k (6xxx) Na het aanvaarden van de transfer biedt partner : Stap1=6331 Stap2=6322 Stap3=6xx5 (5k in LOK) Stap4=6x5x ( 5k in MOK) Stap5=65xx (5k in HOK) Na het logische NVB biedt partner nu de sn of de 3k naargelang hij voordien stap 1 of 2 had geboden. Opm : 64xx verdeling worden via 1S/1SA geboden 1♣ 1♦ Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 8+hp met een 6k in de getransfereerde kleur Ook hier kan de leider de transfer weigeren om een eigen hoge en solide kleur (5+k) te leggen. Nu zal de partner goedkoop een fit (3k) laten horen of bij gebrek hieraan ZT leggen (met een 6322 of 6331) of zijn 5k bieden MUTOS © 10

11 MUTOS - Neosq 1♣ - 1♥ Biedverloop Mogelijke antwoorden 1ZT 1♣ 1♠ 1 ♥ ?
Opener Zij Partner (pas) 1 ♥ ? 1♠ 5k♠ , 4k♥ F1 16-19hp, RF! (zelfs voor 2 ronden indien het vervolg 2♣/♦/♥ is. ) -Vervolg met 2♣ (M-Puppet), of 2♦/♥ (trf ♥/♠) of 2♠ /3♣ (trf naar ♣/♦ ) . Daarna is 2ZT door O NF en quasi eindbod. - 3 ♦/♥ 5521 met 5k SH met 8+Hp en sn ♣/♦ 2♣/♦ 5+k ♣/♦, onevenwichtig of evenwichtig zonder 3k hoog, F1 2♥/♠ 6k♥/♠ , 16-17hp . F1 2ZT 18+hp, MF, verdeelde hand, inclusief een 45xx ♠♥, of 5laag met 4hoog Vervolg via Niemeyer, of transfers 3x 4441 met sn in x of 5440 met 5klaag en chicane in x Partner kiest juiste manche Elk ander bod is : a) controle of b) azenvraag indien 4 ♣/♦ /ZT waardoor de partner de leiding van de bieding overneemt. 1ZT 1♣ Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 6-7hp, alle verdelingen Forcing voor één ronde We spelen na 1ZT de M-Puppet (2♣), een MUTOS variant van de Puppet Stayman waarbij in de ZT-hand zelfs een 5431 toegelaten is zolang er minstens één 4k hoog bij is en geen 54xx in ♠♥. Hierdoor zal een 2 ♠/♥ herbod (i.p.v. 1ZT) door de opener meteen een 6k zijn waarop partner mits een 2k kan steunen. De gezamenlijke kracht is voldoende om het eerste herbod door O als RF te spelen. 3/5/ x gebruiken om een 4441 of 5440 te tonen ! MUTOS ©

12 MUTOS - Neosq 1♣ - 1♥ - 1ZT Biedverloop Mogelijke antwoorden 1♣
Opener Zij Partner (pas) 1 ♥ 1ZT ? 2♣ M-Puppet Stayman. Op zoek naar 5-3 fit hoog, off 4-4 hoog. Je hebt dus minstens een 3k hoog. 2♦/ ♥ Transfer voor 5+k ♥/♠ 2♠ Transfer voor 6+k ♣ 2ZT Geen 3k hoog ( ) 3♣ Transfer voor 6+k ♦ 3♦ 5521♠♥ met sn ♣ 3 ♥ 5521♠♥ met sn ♦ 1♣ Wat weet je van wie ? opener 16+, hp, geen 6k , geen 5-4 hoog. Leider van de bieding. partner 6-7hp, alle verdelingen 2♦ 4k hoog. RF! Let op ! Nu biedt de partner direct de 4k hoog die hij bezit! 2♥ 5+k ♥ 16 +hp, RF 2♠ 5+k ♠ 16 +hp, RF 2/3ZT Geen 4k hoog /18+hp 12/10/06 MUTOS © ◄Vorige chart

13 Mogelijke antwoorden na 1ZT herbid
MUTOS - Neosq 1♣ - 1♠ - 1ZT Biedverloop Mogelijke antwoorden na 1ZT herbid Opener Zij Partner (pas) 1♠ 1ZT ? 2♣ 5k ♣ in een 54xx 2 ♦ 5k ♦ in een 54xx 2 ♥/♠ 7k ♥/♠ 8-10hp 2ZT / 3♣ 7k ♥/♠ 11+hp 3♦/♥ 8+hp, 7+k♣ met 3k ♥/♠ 3♠/ZT 8+hp, 7+k♦ met 3k ♥/♠ s1 4k am s2/3 4k♥/♠ s4/5/6 64xx met 4k Lok/Mok/Hok NVB: 4k? 1♣ Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 8+hp, MF, 54xx met 5k laag OF 7xxx met 7k hoog s1 5422 s2/3 Sn in LOK /HOK NVB: 22,sn,ch? s1 Geen sn/ch s2/3/4 Sn in LOK/MOK/HOK s5/6/7 ch in LOK/MOK/HOK s1/s2 Sn in LOK /HOK s3/4 Ch in LOK /HOK Eenmaal de verdeling nauwkeurig is gekend is (logischerwijs) een volgend NVB vraag voor kracht. Die wordt dan gegeven in stappen van 2 (behalve de eerste stap : 8-10 ) tot en met 3ZT. Als de laatste stap om de verdeling te onthullen 3ZT is wordt dat gelegd mits hp om de opener de kans te geven dit als eindcontract te houden. Met méér kracht gaat partner in stappen voorbij de 3ZT. Wordt dit 4♣ (11-12) dan zal een minimale opener die graag in 3ZT had gestopt nu met 4♦ aankondigen dat 4ZT een eindcontract wordt. Zonder 4♦ maar rechtstreeks 4ZT is azenvraag. 13 MUTOS ©

14 Mogelijke antwoorden na 2♣ herbid
MUTOS - Neosq 1♣ - 1ZT - 2♣ Biedverloop Mogelijke antwoorden na 2♣ herbid Opener Zij Partner (pas) 1ZT 2♣ ? 2 ♦ 5k ♥ in een 54xx met 4laag 2 ♥ 5k ♠ in een 54xx met 4laag 2 ♠ 54xx met 5 ♠ 4 ♥ 2ZT 54xx met 5 ♥ 4 ♠ 3k ♣/♦ 11+hp, 7k ♣/♦ s1/2 4k ♣/♦ S3/5 64xx met 4k Lok/Mok/Hok NVB: 4k? 1♣ NVB: 22,sn,ch? Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 8+hp, MF, 54xx met 5k hoog OF 7xxx met 7k laag zonder 3khoog, 11+hp stap1 Geen sn,ch stap2 Sn in LOK stap3 Sn in HOK stap4 ch in LOK stap5 ch in HOK Eenmaal de verdeling nauwkeurig is gekend is (logischerwijs) een volgend NVB vraag voor kracht. Die wordt dan gegeven in stappen van 2 (behalve de eerste stap : 8-10 ) tot en met 3ZT. Als de laatste stap om de verdeling te onthullen 3ZT is wordt dat gelegd mits hp om de opener de kans te geven dit als eindcontract te houden. Met méér kracht gaat partner in stappen voorbij de 3ZT. Wordt dit 4♣ (11-12) dan zal een minimale opener die graag in 3ZT had gestopt nu met 4♦ aankondigen dat 4ZT een eindcontract wordt. Zonder 4 ♦ maar rechtsreeks 4ZT is azenvraag. MUTOS © 14

15 MUTOS - Neosq 1♣ - 2♣ Biedverloop Mogelijke antwoorden 1♣ Stap1/2/3/4
Opener Zij Partner (pas) 2♣ 2 ♦ ? Stap1/2/3/4 de 5k (via RSC) 1♣ Een NVB vraagt nu naar de doubleton : Stap1/2/3 De doubleton (via RSC) Wat weet je van wie ? opener 16+hp, 5+k ♥/♠ . Leider van de bieding partner MF, 5322 Een NVB vraagt nu naar de kracht De opener kan na kennis van de 5k ook meteen naar kracht vragen door NVB+1 te leggen. 12/10/06 MUTOS ©

16 MUTOS - Neosq 1♣ - 2♦ Biedverloop Mogelijke antwoorden na 1ZT herbid
Opener Zij Partner (pas) 2 ♦ 2♥/ 3x ? stap1 4k harten stap2 3k harten stap3 2k harten stap4 1k harten stap5 4441 , sn ♣ stap6 4441 , sn ♦ 1♣ Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen. Leider van de bieding . Na 3X herbod is opener en partner wordt leider partner 8+hp, MF, hand zonder 5kaart Een volgend NVB vraagt naar het aantal schoppen : stap1 4k schoppen stap2 3k schoppen stap3 2k schoppen stap4 1k schoppen Na het NVB herbod is de Gebroken Harten Conventie ( © MUTOS) actief waarbij in stappen eerst het aantal harten wordt verteld (van hoog naar laag) en nadien, als antwoord op een NVB, het aantal schoppen, weer van hoog naar laag. Daarna volgt, na een NVB, weer in stappen de kracht van de hand. Je kan, na het aantal harten, ook meteen de kracht vragen door NVB+1 te leggen. Een 3x herbid duidt op een 4441 met sn in x. Opener heeft niet meer dan 19hp. Partner wordt leider (meest onbeperkt) en stuurt de bieding. Een volgend NVB vraagt naar de kracht : stap1 8-10 stap2 11-12 stap3 13-14 stap4 15+ 12/10/06 MUTOS ©

17 MUTOS - Neosq 1♣ - 2♥/♠/ZT/3♣
Biedverloop Mogelijke antwoorden Opener Zij Partner (pas) 2♥/♠/ZT/3♣ NVB ? Stap 1/2 Sn LOK/HOK Stap3/4 Ch LOK/HOK 1♣ Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 8+hp, MF, 55xx met 2 ♥ : 55♣♥ 2 ♠ : 55♣♠ 2ZT : 55♦♥ 3 ♣ : 55♦♠ 12/10/06 MUTOS ©

18 MUTOS - Neosq 1♣ - 3♦/3♥ / 3♠/3ZT
Biedverloop Biedverloop Opener Zij Partner (pas) 3♦/3♥ NVB Opener Zij Partner 1 ♣ (pas) 3♠/3ZT NVB 1♣ Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 8+hp met 7k♣ en 4k ♥/♠ Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 8+hp met 7k♦ en 4k ♥/♠ Zonder fit en met legt opener 3ZT. In alle andere gevallen een NVB of een vervangend 4♣ als vraag voor kracht. Partner antwoordt in stappen t/m 4♠. 12/10/06 MUTOS ©

19 MUTOS – Relative Suit Code – RSC © ♣♦♥♠
(fase1) Met 4 overblijvende kleuren : Stap 1/2/3/4 ♣/♦/♥/♠ is de langste kleur, exact een 5k en van twee vijfkaarten de laagste. De antwoordende hand wordt verondersteld een kleur te noemen uit de kleurenreeks ♣♦♥♠ via stappen. Stap 1 is het eerst volgende vrije bod in de biedbox (inclusief ZT) en komt overeen met de eerst overblijvende kleur van de kleurenreeks. Stap 2 het 2de vrije bod komt overeen met de 2de kleur uit de overblijvende reeks, enz. Er zijn 4, 3 of 2 overblijvende kleuren. Naar gelang het aantal overblijvende kleuren zal het stappen-antwoord iets anders betekenen. De overgang van de ene fase naar de andere gebeurt via het Net Volgend Bod (NVB). (fase2a) Met 3 overblijvende kleuren : Stap 1/2/3 De laagste/ middelste/ hoogste van 3 overblijvende kleuren is de 4k in een 54xx Stap 4/5/6 De laagste/middelste/hoogste van 3 overblijvende kleuren is de chicane in een 5440 (fase2b) Met 3 overblijvende kleuren na 7xxx : Stap 1 7222 Stap 2->4 7231 met aanduiding sn Stap 5->7 7330 met aanduiding chicane Soms, na bv. de kennis van de 7k in een 7xxx kan men in 7 stappen de hand schetsen, dus nog 3 overblijvende kleuren : (fase3a) Met 2 overblijvende kleuren na 54 : Stap 1 5422 Stap 2->3 5431 met aanduiding sn Stap 4->5 5440 met aanduiding chicane 12/10/06 Ref. mail 14/9/06 (fase3b) Met 2 overblijvende kleuren na 55 of 64 : Stap 1->2 sn Stap 3->4 chicane ◄Vorige chart MUTOS ©

20 MUTOS – 1♣ opening – Tussenbod = Dub
TB = dub : - Pas = 0-3hp - verder naturel - Redubbel = 4-5hp – verder naturel - 1♦ = 8+Hp versie 1♦ - De overige (hogere) antwoorden zijn ‘system-on’. * Na 1♦ : principe ‘system-on’ als het kan, anders aangepaste set - Na Pas door RT zal O via NVB ( 1♥ ) de procedure verder zetten ( idem als er geen ttsbod was na 1K ): . LT past of herbiedt < 1SA : ‘System-on’ . LT herbiedt >=1SA : ’ Special set 1R ’ : volgbod naturel 6k ; SA of Dub = 5*5 mineur ( Dub indien herbieding een mineur is ) cuebid of Dub = 5*5 majeur ( Dub indien herbieding een majeur is ) sprongbod : 7k; Optie op 1SA : Straf Dub Opm : de Dub is een voorstel tot strafdub en houdt in dat je minstens 2 vaste slagen hebt in de kleur van de herbieder - Na 1x tssbod door RT : O past LT past of herbiedt < 1SA : ‘System-on’ . LT herbiedt >=1SA : ‘Special set 1R’ - Na 1SA of 2x tssbod door RT : O past ; partner biedt : ‘Special set 1R’ Opm : Na de bieding van de ‘Special set 1R’ volgt rechtstreeks de sterkte vraag , zonder sn of ch uit te vragen ) 8/12/06 : Na het 1♦ of redubbel antwoord en daarop pas, is 1♥/1♠/1ZT een natuurlijk bod. 19/11/06: verbetering : na TB=dubbel is 1R = 4-5 MET 5k R 20

21 MUTOS – 1♣ opening – Tussenbod = 1♦
TB= 1♦ - Pas = 0-3 Hp - Dub = 4-5 OF 8+ versies 1♦ - De overige (hogere) antwoorden zijn ‘ system-on’ * Na dub : - Na Pas door RT zal O via NVB ( 1♥ ) de procedure verder zetten : LT past : met 4-5Hp : 1♠ en met 8+Hp : ‘System-on’ LT herbiedt 1♠ : met 4-5Hp : Dub : negatief met 4k+ H Pas : zonder 4k H met 8+ Hp : ‘System-on’ LT herbiedt >= 1SA : met 4-5Hp : Pas; met 8+Hp : ‘Special set 1R’ - Na 1x tssbod door RT : O past LT past : met 4-5Hp : Dub ; met 8+Hp : ‘System-on’ LT herbiedt 1♠ : met 4-5Hp : Dub : Negatief met 4k+ H Pas : zonder 4k H met 8+ Hp : ‘System-on’. LT herbiedt >= 1SA : met 4-5Hp : Pas; met 8+Hp : ‘Special set 1R’ - Na 1SA of 2x tssbod door RT : O past partner biedt : met 4-5Hp : Pas met 8+Hp : ‘Special set 1R’

22 MUTOS – 1♣ opening – Tussenbod = 1♥ (versie a )
TB = 1♥ - Pas = 0-7Hp Dub = 8+ versie 1♦ - De overige (hogere) antwoorden zijn ‘system-on’ * Na Pas van partner : - Na Pas door RT zal O naturel eigen hand bieden : Hp : 1SA met stop H; volgbod eigen 5+k ; anders Dub Hp : 2SA met stop ; sprongbod met 5+k (verdeelde hand kan niet: enkel via 2 ♣/ ♦ multi ) Partner wordt nu leider van de bieding en zal met 6-7Hp de bieding open houden - Na 1/2x door RT : O biedt : Hp : Pas ; partner Dub met 6-7Hp anders Pas Hp : eigen 5k+ ; 1/2SA met stop in kleuren LT en RT * Na dub van partner : - Na Pas door RT zal O via NVB ( 1♠ ) de procedure verder zetten : LT past : ‘ System-on’ LT herbiedt >= 1SA : special set 1R - Na 1♠ bod door RT : O past LT past : ‘ System-on’ - Na 1SA of 2x tssbod door RT : O past ; partner biedt special set 1R

23 MUTOS – 1♣ opening – Tussenbod = 1♥ ( versie b )
TB = 1♥ - Pas = 0-5Hp Dub = 6-7Hp ♥ = 8+ versie 1♦ - De overige (hogere) antwoorden zijn ‘system-on’ ( de hand met 5K–5H wordt opgegeven ) * Na Pas / Dub van partner : - Na Pas door RT zal O naturel eigen hand bieden : /16-17Hp : 1SA met stop H; volgbod eigen 5+k ; anders Dub? ( 19+5=24Hp !! Compet?) /18+Hp : 2SA met stop ; sprongbod met 5+k (verdeelde hand kan niet: enkel via 2 ♣/ ♦ multi ) Partner wordt nu leider van de bieding en zal met 4-5/6-7Hp de bieding open houden ?? - Na 1/2x door RT : O biedt : /16-17Hp : Pas / volgbod eigen 5k; 1/2SA met stop;anders Dub ( 19+5=24Hp !! Compet?) /18+Hp : eigen 5k+ ; 1/2SA met stop in kleuren LT en RT ? Partner wordt nu leider van de bieding en zal met 4-5/6-7Hp de bieding open houden? * Na 2 ♥ van partner : O start via NVB ( 2S ) procedure ‘Special-2 set 1R’ : - 2SA … 3H = trf 6k - 3S = 5*5 Majeur - 3SA = 5*5 mineur - 4x = 7k

24 MUTOS – 1♣ opening – Tussenbod = 1♠
TB = 1♠ - Pas = 0-7 Hp - Dub = 8+Hp met sterke 1♠ variant of een sterke 1♦ variant. - Overige ( hogere ) antwoorden zijn ‘System-on’ * Na Pas van partner : - Na Pas door RT zal O naturel eigen hand bieden : Hp : 1SA met stop H; volgbod eigen 5+k ; anders Dub Hp : 2SA met stop ; sprongbod met 5+k (verdeelde hand kan niet , enkel via 2 ♣/ ♦ multi ) Partner wordt leider van de bieding en zal met 6-7Hp de bieding open houden - Na 1/2x door RT : O biedt : Hp : Pas ; partner Dub met 6-7Hp anders Pas Hp : eigen 5k+ ; 1/2SA met stop in kleuren LT en RT Partner wordt nu leider van de bieding en zal met 6-7Hp de bieding open houden * Na dub van partner : - Na Pas door RT zal O via NVB (1♠ ) de procedure verder zetten : LT past : ‘ System-on’ LT herbiedt >= 1SA : special set 1S - Na 1SA of 2x tssbod door RT : O past ; partner biedt ‘Special set 1S’ Special set 1S : eerste ronde langste kleur naturel ; tweede ronde : 2de kleur of 6k zelfde kleur via RSC na NVB of verder tssbod ; 2SA = 5*5 mineur ; cuebid = 5*5 maj ; sprongbod kleur = 7k

25 MUTOS – 1♣ opening - tussenbod = 1ZT
TB = 1SA 1SA (sterk) : Met 0-5 hp : passen , tenzij 2x met een biedbare lange kleur Met meer : (straf)dubbel of sprongbod. 1SA ( DOSC /DONT) : sterkte niet gekend, maar belooft ofwel een 6k ofwel 5klaag of 2x4+ hoog Partner past altijd. De 2de verdediger MOET immers spreken. Zoniet arbiter omdat dit niet conform DOSC/DONT is. Indien 2de verdediger toch past moet opener dubbelen. Als de eerste verdediger nu past en 1SA gedubbeld laat staan … zal partner enkel een kleur leggen indien heel zwak 0-3hp, anders de dubbel inlaten voor straf ( meerderheid der punten). Indien 2de verdediger biedt, zal opener passen. Partner zal nu met 0-5 hp passen 6-7hp ofwel dubbelen ofwel op 2 niveau zijn kleur bieden. 8+hp (MF) een cuebod plaatsen (zonder 5k) en met een 5k die op3 niveau bieden 16/3/07 : na tussenbod op 2 niveau : verder uitgewerkt 25

26 MUTOS – 1♣ - tussenbod > 1ZT
TB = 2x - pas : 0-7hp of 6-7hp zonder biedbare 5kaart (*) - 2x = competitief, 6-7hp , en een 5kaart, tenzij 2ZT (NF). - met 8+hp (MF) : bod op 3 niveau (5kaart) . Indien 3laag, dan is er geen 4k hoog naast dubbel met 8+ zonder 5kaart (**) cuebod (vraagt één stop – heeft er hopelijk zelf al een) ZT met dubbele stop. (*) Na pas zal de opener als volgt reageren : dubbel = negatief of 18+hp , volgbod met en eigen 5k ZT met en stop in de tussengeboden kleur. (**) opener start met een NVB de GHC en vraagt dus naar aantal harten en nadien naar het aantal schoppen. Enkel met TB=2majeur wordt (na nvb) met prioriteit een stop verteld (2ZT) en zonder stop meteen in stappen het aantal van de andere majeur verteld waarbij uiteraard 2ZT niet wordt meegeteld.. Daarna volgt nog een sterkte-vraag. TB = 3x pas : 0-5hp x : 6-7hp en een biedbare 5kaart (competitief, NF) ZT : 8+hp en een stop Dub : 8+hp en geen stop , geen 5k ( ** ) ‘Speciale’ 2x-tussenbiedingen die bv. een 2 kleurenspel beloven : 2ZT = de 2 andere kleuren. ! 16/3/07 : na tussenbod op 2 niveau : verder uitgewerkt 26

27 MUTOS – Neosqueeze en tussenbiedingen na het 1♦ - antwoord
Opdat de verschillende handen die schuilgaan achter het 1♦ antwoord niet verloren zouden gaan na een tussenbod, zijn afspraken nodig om gepast te reageren. De opener zal steeds passen om partner de kans te geven zijn hand zo laag mogelijk uit te bieden. Alleen met 22+hp zal hij dit laten blijken door te (re)dubbelen, een 5k te bieden of economisch ZT te leggen. TB=dubbel Er wordt niet gestoord. System on. Alleen de 0-3hp variant verdwijnt. TB=1♥/♠ Opener past. Partner dubbelt met 4-5hp en speelt system on waarbij zelfs 0-3hp in trf naar een 5+k tot de opportuniteiten hoort. 2♠ : de 55hoog hand 2ZT : de 55laag hand . TB=1ZT Opener past. Partner past met 0-3hp en dubbelt met 4-5hp. Alle andere herbiedingen zijn MF, 8+. 2x = 6k in x , 2ZT = 55laag , 3 ♣/♦ : 7k laag, 3 ♥ : 55 hoog TB=2♣ Opener past. Partner past met 0-3hp en dubbelt met 4-5hp. Alle andere herbiedingen zijn MF, 8+. 2x = 6k in x , 2ZT = 55laag , 3♦ : 7k♦, 3 ♥ : 55 hoog TB=2♦ Opener past. Partner past met 0-3hp en dubbelt met 4-5hp. Alle andere herbiedingen zijn MF, 8+. 2x = 6k in x , 2ZT = 55laag , 3♣ : 7k ♣, 3 ♥ : 55 hoog ( een 6k kan je dus idd niet bieden : 3 ♣ is dus 6+k ♣ .) 16/3/07 : na tussenbod op 2 niveau : verder uitgewerkt De ruimte blijft beschikbaar om zoals in het ongestoord biedverloop de verdeling uit te vragen. Enkel na 3♥ (55hoog) zal na 3♠ (NVB) de kracht verteld worden. Zie ook volgende blz MUTOS ©

28 MUTOS – Neosqueeze en tussenbiedingen na het 1♥ - antwoord
De partner heeft vrij nauwkeurig zijn kracht verteld. Nu zal de opener meteen laten blijken of manche haalbaar is of niet : Kracht Verdeling opener Herbieding partner 16-17, geen manche Geen 5k pas Naturel (dub,5k) Naturel (steun, ZT met stop) 5k 2x 18+, MF dub cue MUTOS – Neosqueeze en tussenbiedingen na het 1♠ of hoger - antwoord De bieding is toch MF. Opener vertelt meteen zijn kracht : 16-19= PAS, 20+ : DUB waardoor geen biedruimte verloren gaat. Partner zal nu naturel zijn langste kleur noemen, en nadien, via RSC, zijn 2de. De gedetailleerde sn/ch bieding vervalt. De sterkte vraag blijft van kracht. 16/3/07 : na tussenbod op 2 niveau : verder uitgewerkt Zie ook volgende blz MUTOS ©

29 1 Duo ♦ Mineur met tssbieding
MUTOS - 1♦ duo mineur (ongestoord) Biedverloop Mogelijke antwoorden 1♥ 6+, 4k ♥ EN/OF 4k ♠, RF (multi) OF superhand (15+) met of zonder 4k hoog 6-9, 5+k ♠ , RF(trf) , 4+k ♥ mogelijk . 6-9, 5+k ♥, RF (trf), 4+k ♠ mogelijk 2ZT 10-11 hp, geen 4k hoog , NF . 2/3 ♣ <10hp, P/C (trf) 5+k 5k ♥/♠ , 10+hp 10+hp met 5k ♠ en 4k ♥ . 3♦/♥/♠ Lang , zwak in ♦/♥ /♠/ 3ZT 12-14 zonder 4k hoog Opener Zij Partner 1 ♦ (pas) ? 1♠ 1ZT Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog, tenzij een 6-4hoog met 8-9hp. partner 2 ♦/♥ 2 ♠ Er is niet meer slechts 1 sterk antwoord. Eerst focus op de distributie, daarna op de kracht. Een 4khoog antwoord kan een brede range CTS bevatten. Een 5khoog (1♠/1ZT) is beperkt tot 9hp. Sterkere 5khoog gaan via 2♦/♥. Zonder 4k hoog kan de partner steeds weg met het 2/3♣ vluchtbod (C), 2ZT (L) of 3ZT (S). Om zoveel mogelijk handen te kunnen vertellen zonder daarom te hoog te gaan in de biedbox tegenover een zwakkere partner, is het aangewezen om een bod voor 2 of meer doeleinden te gebruiken (multi). De ervaring leert ook dat het belangrijk is om snel zicht te krijgen op de lengte van hoge kleuren omdat zo een bestaande fit snel wordt gevonden hoge kleuren betalen het best dus daar gaat de prioriteit naar toe. Anderzijds is 2K antwoord (P/C) een belangrijk en veilig vluchtbod. Tussen 1R opening en 2K vluchtbod laat dit ons 3 bids (1H/S/1ZT) om handen met 4 of 5 kaarten hoog te vertellen. In de eerste biedronde vertellen we dus iets over de verdeling (zoals in Acol e.a.) , daarna gaan we grenzen van de sterkten aftasten. We gebruiken het laagste bod 1H voor een onbekende 4k hoog. 1s = 5k sch en dus s 1ZT = 5k harten . Het “ZT” zal meermaals voorkomen als “hartenvervangend” bod, wat een goede , consistente geheugensteun is. Een partner met 12+ weet dat de bieding MF is. Als dat gekoppeld is aan een 5k hoog dan kan hij dat best meteen vertellen (2H/S) en dan kan de opener ook meteen laten horen of er fit is of niet. Het 2Rbod vullen we op met een speciale hand 10-11hp van 5H en 4S die anders dreigt verloren te gaan De opener herbiedt dus STEEDS economisch laag vanwege de zwakke variant aan overzijde. Het 1♥ antwoord kondigt een onbekende 4k hoog aan (multi waarin ook een superhand kan zitten zonder 4k hoog). De 5k hoog wordt wél bekend geboden (1♠ /1ZT voor ♠/♥ ) met enkel ♥ in trf (via 1ZT : het ♥-bod was al gebruikt). Met 5♥-4♠ en limiet vertel je eerst je 5k♥ via trf (2♦ ),daarna je 4k♠. Omgekeerd, voor een 5♠ 4♥ is er één bod gereserveerd: 2♠ . Van 2x 5k hoog van 6-8hp eerst ♠ aanbieden. Voor een 2x5hoog vanaf 9hp transfereer je eerst naar ♠ en daarna bied je 3♥ wat een 5k moet zijn want met een 4k had de partner 2♠ geantwoord Met een zwakkere 5-4 hoog : zie het aanvullend strategie overzicht : MUTOS © 1 Duo ♦ Mineur met tssbieding ◄Openingen

30 MUTOS 1♦ Zie ook volgende blz MUTOS ©
In het volgende 1♦ complex worden een aantal biedproblemen opgelost : P1 : als je trf speelt als partner op 1 ♦ opening met 5k ♠ en 4k ♥ dan riskeer je een fit ♥ te mislopen als opener geen fit ♠ heeft en minimaal is (2ZT – pas). P2 : trf naar ♠ , ook met zwakke hand, is niet zonder risico omdat je te hoog kan uitkomen. P3 : als je trf naar ♠ speelt met limiet hand en opener heeft een sn ♠ dan is 2ZT het enige lage alternatief wat soms niet goed is omdat een 4de kleur in beide handen kort of ongedekt kan zijn. 3 ♣/♦ bieden met 12 hp maakt het partner moeilijk om in te schatten of opener min dan wel max is.. En er dus al dan niet manche moet gespeeld worden. P4 : een uitgesproken constructief 2 kleurenspel in de mineurs ( 5/5 of 6/5 mineur) vertellen …. P5 : handen met 6-4 hoog en 8-9 hp worden afgeraden via 2 ♦ -multi. Het hiernavolgend complex tracht hieraan een oplossing te geven . Enkele hoofdpunten : duidelijk en vroeg aangeven of de majeur van partner een 4k dan wel een 5kaart is de transfers een minimum kracht van 10hp geven. Het herbod van de opener moet dan wel kracht tonen : economisch met en met sprong indien 14-15hp. 1♥ om een 4k (onbekend) hoog aan te geven - zwak/limiet/sterk – en multi voor een superhand zonder 4k hoog 2/3 ♣ blijft een zwak alternatief 2♠ kan gebruikt worden om specifiek het probleem 1 op te lossen en geen 4-4 in harten te missen in een limiet situatie. een 2x5 hoog wordt geboden door eerst de hoogste kleur (in trf) te duiden en daarna harten te noemen. een ‘onmogelijk’ herbid van 2♥/♠ duidt op de 6-4 hoog met 8-9 hp. 3 ♣ door partner na eerst 1♥ of transfer 2♦/♥ is MF. Na 1♥ vraagt het naar de kracht, Na de trfs vraagt het naar de aard van de steun én de mineurkleur. Het RISC/MUTOS 1R complex was bij wijlen ingewikkeld. Het faalde ook bvij een aantal situaties. Deze nieuwe versie probeert daaraan te verhelpen. Zie ook volgende blz MUTOS ©

31 Strategie Antwoorden op 1♦
Een hand zonder 5k hoog maar mét 1 of 2 4kaarten hoog wordt aangebracht via 1♥ . Na het (steeds economisch) herbod door opener heeft de partner alle middelen om competitief, limiet of sterk en ondervragend het biedverloop verder te zetten. Met een 5k hoog leg je 1♠/1ZT (♠ /♥) (C) of 2 ♦/♥ (LTS) naargelang de kracht . Zwakke lange handen kan je met 3x bieden ( volgens wet Cohen) . De andere handen ( zonder 4+k hoog) worden verteld door 2♣ : P/C C ZT : L ZT : S Ook 1♥ voor de zeer sterke handen (16+hp) zonder 4k hoog om o.m. kracht en de lage kleur van opener te weten te komen. hp Geen 4khoog 4k hoog 5khoog 5 ♠ 5♥ 5 ♥ 4 ♠ 5 ♠ 4♥ 0-5 2♣ 1♥ Pas/2♣/1♠/1ZT 1♠ C 1♠/1ZT Kies : 1ZT of 1♥ (*) 1♠ (*) L 2ZT 2♦/♥ 2♥ Daarna 3/4♥ 2♦ Daarna 2/3 ♠ 2♠ S 3ZT S+ Het RISC/MUTOS 1R complex was bij wijlen ingewikkeld. Het faalde ook bvij een aantal situaties. Deze nieuwe versie probeert daaraan te verhelpen. * : na 1♠ zal O met een 4k♥ 1ZT bieden en gaat een fit ♥ niet verloren. Met 54 ♥♠ is er veel voor te zeggen om 1ZT te bieden : Al met een 2k steun is een speelbare fit gevonden en zonder fit kan O zelfs passen, ondanks een mogelijke slapende fit ♠. Ook met een 6♥5♠ met 9hp wordt eerst 1ZT gelegd en nadien 2♠. Daarmee wordt opener naar 3 niveau gedreven want enkel verdedigbaar is met een uitgesproken distributie. Door het eerste 1ZT-bod blijft evenwel in hp kracht beperkt tot 9hp. MUTOS © ◄Terug 1 ♦ opening

32 MUTOS - 1♦ - 1♥ (ongestoord) Biedverloop Mogelijke antwoorden 1♠ 1♦
Opener Zij Partner (pas) 1♥ ? 4k♠ ( 4k♥ mogelijk) (min of max). 4k♥ (min of max) zonder 4k ♠ . 5+k ♣/♦ geen 4k ♥/♠, (min of max). 2♥/♠ 6-4 hoog met 6k♥/♠ en 8-9 hp. Partner beslist. 3 ♣/♦ 6-5+ mineur met langere ♣/♦ 2ZT 2 x 5k mineur Partner reageert als volgt : - 3♣/♦ (C/L) en kiest zijn beste mineur - 3♥ (S/S+, conventioneel *) : vraag naar kracht Antw : 3♠/3ZT = min/max 1♠ 1♦ 1ZT 2 ♣/♦ Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Mogelijk een 6-4hoog met 8-9hp. partner 6+, 4k ♥ EN/OF 4k ♠, RF (multi) of een 5-4 hoog 6-9 of een superhand van 15+hp zonder 4khoog. ! ♠ wordt met ♠ geboden. ♥ via ZT (omdat ♥ al gebruikt was). Met ♥ én ♠ (4450) wordt ook ♠ geboden. O weet dan echter al van een zekere ♥ -fit. De opener (O) antwoordt zo naturel mogelijk een eventuele 4k hoog : 1S met 4kS en dus het harten-vervangende 1ZT voor 4kH. Zonder 4k hoog laat O meteen zijn lage kleur horen 2K/2R. Er is ook ruimte om een extreme 6-5 mineur verdeling te tonen. 2H/S : voor langere klaveren/ruiten 2ZT houdt het midden met 2x5 k mineur . MUTOS ©

33 MUTOS - 1♦ - 1♥ - 2 ♣/♦ (ongestoord) Biedverloop Mogelijke antwoorden
Opener Zij Partner (pas) 1♥ 2 ♣/♦ ? Pas Competitief 2♥ Limiet, 4k♥ , verzoek om 2ZT te leggen 2♠ Limiet , 4k ♠ , verzoek om 2ZT te leggen 2 ZT Limiet 3♣ Conventioneel. (S/S+). Vraag naar kracht van opener : 3 ♦ / ♥ = min/max. 1♦ Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 4k hoog. partner 6+, 4k ♥ EN/OF 4k ♠, RF (multi) of een superhand van 15+hp zonder 4khoog. ! Het “overbodige” 2♥/2♠ bod (4k terwijl opener geen 4k hoog heeft) moet gelezen worden als “ leg jij maar 2ZT” om het fit-loze contract in de juiste/beste hand te krijgen. In die optiek moet dan ook het directe 2ZT gezien worden : om een eventuele nadelige uitkomst voor opener op te vangen. De opener (O) antwoordt zo naturel mogelijk een eventuele 4k hoog : 1S met 4kS en dus het harten-vervangende 1ZT voor 4kH. Zonder 4k hoog laat O meteen zijn lage kleur horen 2K/2R. Er is ook ruimte om een extreme 6-5 mineur verdeling te tonen. 2H/S : voor langere klaveren/ruiten 2ZT houdt het midden met 2x5 k mineur . MUTOS ©

34 MUTOS - 1♦ - 1♥ - 1♠ Mogelijke antwoorden (ongestoord) Biedverloop 1♦
Pas/2♠ Zwak met 3 of 4 ♠ - C - 1ZT Relais1 LTS. 10+hp, geen fit ♠. Dus een 4k ♥. Leider vd bieding. Opener vertelt nu zijn mineur, eventuele stop in andere mineur (am) én kracht in stappen s1 t/m s8 (“R18”) : stap1/2 (2♣/♦) : min met 5k ♣/♦ en geen stop in am stap3/4 (2♥/♠) : min met 5k ♣/♦ en wel stop in am stap5/6 (2ZT/3♣) :max (MF) met 5k ♣/♦ en geen stop in am stap7/8 (3♦/♥) : max (MF) met 5k ♣/♦ en wel stop in am Een limiet hand kan stoppen op 2♠/2ZT/3laag/3♠ of juiste manche bieden indien antwoord gunstig is. 2♣ P/C (zwak met 4k ♥ ) - C - 2♦ Relais2 LTS. 10+hp, fit ♠. Leider vd bieding. Antwoord in stappen van 4 (“R24”) : stap1/2 (2♥/♠ ) : min. met ♣/♦ stap3/4 (3♣/♦) : max (MF) met ♣/♦ Na relais2 en het stappen antwoord, vraagt het volgend bod dat niet NF is, de verdere verdeling uit : 2ZT Limiet ,geen fit ♠, exact 10hp Opener Zij Partner (pas) 1♥ 1♠ ? 1♦ Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. 4k♠ ( 4k♥ mogelijk -5440) partner 6+, 4k ♥ EN/OF 4k ♠, RF (multi) of een superhand van 15+hp zonder 4khoog. VVV Het speciale geval 44hoog+5laag : indien partner 1ZT biedt (geen fit ♠ maar dus ♥) geeft een minimale opener toch max (MF) aan zonder stop in am (verantwoord door de chicane en wetende dat een fit bestaat in de andere majeur) : s5/s6 . De partner, onwetend van een fit , zal ofwel 3ZT of 4laag bieden. Opener maakt het dan af in 4♥ . MUTOS ©

35 MUTOS - 1♦ - 1♥ - 1ZT (ongestoord) Biedverloop Mogelijke antwoorden 1♦
Pas/ 2♥ Zwak met 3 of 4k ♥ - C - 2♣ P/C (zwak met 4k ♠ ) - C - O kan mits een 3k♠ een lucratief 2 ♠ bod plaatsen. 2♦ Relais1 LTS. 10+hp, geen fit ♥. Dus een 4k ♠. Leider vd bieding. Opener vertelt nu zijn mineur, eventuele stop in andere mineur (am) én kracht in stappen s1 t/m s8 (“R18”) : stap1/2 (2♥/2♠) : min. met 5k ♣/♦ en geen stop in am stap3/4 (2ZT/3♣) : min met 5k ♣/♦ en wel stop in am stap5/6 (3♦/3♥) : max (MF) met 5k ♣/♦ en geen stop in am stap7/8 (3♠/3ZT) : max (MF) met 5k ♣/♦ en wel stop in am Een limiet hand kan stoppen op 2ZT/3laag/3♥ of juiste manche bieden indien antwoord gunstig is. 2♠ Relais2 LTS. 10+hp, fit ♥ . Leider vd bieding. - Antwoord in stappen van 4 (“R24”) : stap1/2 (2ZT/3♣) : min. met ♣/♦ stap3/4 (3♦/♥) : max (MF) met ♣/♦ - Na relais2 en het stappen antwoord, vraagt het volgend bod dat niet NF is, de verdere verdeling uit : 2ZT Limiet, geen fit ♥, exact 10hp Opener Zij Partner 1 ♦ (pas) 1♥ 1ZT ? 1♦ Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog. 4k ♥ (geen 4k ♠ mogelijk) partner 6+, 4k ♥ EN/OF 4k ♠, RF (multi) of een superhand van 15+hp zonder 4khoog. VVV MUTOS ©

36 MUTOS - 1♦ - 1♥ - 1♠/1ZT – Relais2 -VVVV
Na het antwoord op relais 2 (“R24”) is het laagst volgend bod dat niet als NF kan gelezen worden, een vraag voor verdeling (VVV in Vijf stappen). Antwoorden op VVVV : Stap1 Geen singleton Stap2 Sn in LOK Stap3 Sn in HOK Stap4 Chicane in LOK Stap5 Chicane in HOK ◄Vorige chart MUTOS ©

37 MUTOS - 1♦ - 1♠ (ongestoord) Biedverloop Mogelijke antwoorden 1♦ ?
1ZT 5k laag met 4k♥. Geen 2k ♠ steun . P : 2♥ met 3k+ ♥ pas (8-9hp) 2♣ (P/C) 2♦ competitief met 3k♥. O kan nu kiezen tussen pas, 2 ♥ of 2 ♠ 2 ♠ mits 6k en <3k ♥ 2 ♣/♦ 5k ♣/♦ , geen 2k ♠ steun , geen 4k ♥ (min of max). - past - 2♠ mits 6k - 2♥ met een 5k ♥ , 6-8hp aangevend 2/3/4♠ 2+k♠ (min of max) of de hand met 6-4 hoog,8-9hp Eindbod. 2♥ 6-4 ♥♠ hp. Partner beslist 3 ♣/ ♦ 6-5+ mineur met langere ♣ / ♦ 2ZT 2 x 5k mineur Opener Zij Partner (pas) 1♠ ? 1♦ Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog, tenzij een 6-4hoog met 8-9hp. partner 6-9, 5k ♠, 4+k♥ mogelijk. Een eventuele 4k♥ wordt steeds (behalve met 2+k♠ steun) aangeboden via 1ZT om een 4-4 ♥ niet te mislopen. Dus opener herbiedt: 2♠ vanaf 2k♠ al dan niet met 4k ♥ 2♣/♦ suggereert een sn ♠ en ontkent 4k ♥ 1ZT suggereert een sn ♠ en belooft een 4k ♥ 24/10/06 : ivm het 2ZT herbod : ge drijft uw partner naar 3 niveau. Wanneer kwetsbaar moet ge daarom minstens 12hp hebben. Niet kwetsbaar kan je dat met 10 hp avonturen. Desalniettemin kan je (kwetsbaar) met 1R openen. Na een 1H/S antwoord echter kna je best je beste mineur kiezen (2K/R) om het bieden af te stoppen. 20/10/06 De 2R/H transfers laten toe om minimale, limiet en sterkere antwoorden te herbergen. De opener moet evenwel steeds laag en mits een 2k steun de transfer beantwoorden. Mogelijk biedprobleem (BPR1): Partner heeft 10-11hp en 5kS,4kH . Normaal zou hij trf kunnen bieden : 2H. Opener heeft een 2kS en biedt 2S. Partner laat zijn limiet hand horen en legt 2ZT. Opener is minimaal en heeft nog een 4kH. Hij kan/durft geen 3H leggen want partnet hoeft geen fit in harten te hebben. Hij moet passen. Zo wordt toch een ‘evidente’ 4-4 hartenfit niet gevonden. Geen probleem als de klaveren deftig gecontroleerd worden maar wél een probleem als opener bv. heeft me t2 kleien klaveren en de partner met zijn 5431 of 5422 ook niet echt de klaveren kan stoppen. 2ZT gaat roemloos down terwijl 2H het juiste bod is. O P 1R 2H 2S 2ZT Pas Om dit biedprobleem (BPR1) op te lossen moeten we de 10-11hp en 54 SH hand van partner bieden via 1ZT (…multi..). De mogelijke aanwezigheid van deze hand beinvloedt de dialoog : op elk antwoord van opener zal nu het net volgend bod wijzen op deze hand. Merk ook het 2ZT antwoord op. Het duidt op een heel specifieke hand : 5-5 hoog en 10-11hp. De opener met een 3k hoog kiest volgens kracht (3 of 4) het eindbod. Hij heeft ook de optie om te passen of 3ZT te leggen. MUTOS ©

38 MUTOS - 1♦ - 1ZT MUTOS - 1♦ - 2♣ (ongestoord) Biedverloop
Mogelijke antwoorden Opener Zij Partner (pas) 1ZT pas ? 2♣/2♦ 5k♣/ 5k♦ , geen 2k ♥ (min of max) 2/3/4♥ 2+k♥ (min of max) of de hand met 6-4 hoog, 8-9hp.Eindbod 3♣ /3♦ 6-5+ mineur met langere ♣/ ♦ 2ZT 2 x 5k mineur 1♦ Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog, tenzij een 6-4hoog met 8-9hp. partner 6-9hp, 5+k ♥, geen 4k ♠ tenzij met 6-7hp MUTOS - 1♦ - 2♣ 24/10/06 : ivm het 2ZT herbod : ge drijft uw partner naar 3 niveau. Wanneer kwetsbaar moet ge daarom minstens 12hp hebben. Niet kwetsbaar kan je dat met 10 hp avonturen. Desalniettemin kan je (kwetsbaar) met 1R openen. Na een 1H/S antwoord echter kna je best je beste mineur kiezen (2K/R) om het bieden af te stoppen. 20/10/06 De 2R/H transfers laten toe om minimale, limiet en sterkere antwoorden te herbergen. De opener moet evenwel steeds laag en mits een 2k steun de transfer beantwoorden. Mogelijk biedprobleem (BPR1): Partner heeft 10-11hp en 5kS,4kH . Normaal zou hij trf kunnen bieden : 2H. Opener heeft een 2kS en biedt 2S. Partner laat zijn limiet hand horen en legt 2ZT. Opener is minimaal en heeft nog een 4kH. Hij kan/durft geen 3H leggen want partnet hoeft geen fit in harten te hebben. Hij moet passen. Zo wordt toch een ‘evidente’ 4-4 hartenfit niet gevonden. Geen probleem als de klaveren deftig gecontroleerd worden maar wél een probleem als opener bv. heeft me t2 kleien klaveren en de partner met zijn 5431 of 5422 ook niet echt de klaveren kan stoppen. 2ZT gaat roemloos down terwijl 2H het juiste bod is. O P 1R 2H 2S 2ZT Pas Om dit biedprobleem (BPR1) op te lossen moeten we de 10-11hp en 54 SH hand van partner bieden via 1ZT (…multi..). De mogelijke aanwezigheid van deze hand beinvloedt de dialoog : op elk antwoord van opener zal nu het net volgend bod wijzen op deze hand. Merk ook het 2ZT antwoord op. Het duidt op een heel specifieke hand : 5-5 hoog en 10-11hp. De opener met een 3k hoog kiest volgens kracht (3 of 4) het eindbod. Hij heeft ook de optie om te passen of 3ZT te leggen. Opener Zij Partner (pas) 2♣ ? pas/2♦ P/C 2♥/♠ de hand met 6-4 hoog,8-9hp.Eindbod (3♣ /3♦) 6-5+ mineur met langere ♣/ ♦ (2ZT) 2 x 5k mineur 1♦ MUTOS ©

39 MUTOS - Duomineur 1♦ -2♦/♥
Biedverloop Mogelijke antwoorden Opener Zij Partner (pas) 2♦/♥ ? 2♥/ 2♠ Minimaal en 2+k steun. P : - pas 2♠ na 2 ♥ : limiet, 5♥ 4♠ -2ZT : limiet en 5k. NF. Met 3k steun kan O nu eerst de eigen mineur leggen (RF). Met 2k steun zal O passen. 3♥/3♠ : inviterend voor manche met 6k. 3♣ : MF , vraagt én aard van steun én mineurkleur. Antwoord: -3♦/♥ : 2k steun met ♣/♦ ♠/ZT : 3k steun met ♣/♦ - 3♥ na 2♠ : MF met 5♠ en 4♥+. (limiet handen worden immers geboden door het directe 2♠ op 1♦). 3ZT :12+ en 5k in de hoge kleur 2ZT Minimaal met sn in gesuggereerde hoge kleur. 3♣/♦ Maximaal met sn in gesuggereerde hoge kleur. 3♥/♠ Maximaal met 3k♥/♠ (volle) steun - Met NVB (3♠/3ZT) vraagt partner naar de identiteit van de lage kleur : 4 ♣/♦ 3ZT Maximaal zonder 3k steun 1♦ Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog. partner 10+hp, 5+k ♥/♠ 24/10/06 : na een 1ZT antwoord mag 2ZT vanaf 10 hp gegeven worden. Het blijft een minimaal antwoord, gebaseerd op distributie. 20/10/06 We kunnen de (zeldzame) 4450 hand meteen in één bod duwen : 3ZT. De equivalente hand 4405 (met 5 klaveren en 0 ruiten) moet evenwel via 1/2ZT geboden worden. Het is nu de opener die een 4k hoog zal noemen als hij er een heeft. Dus een bestaande 4-4 hoge fit gaat nooit verloren. ! MUTOS ©

40 MUTOS - Duomineur 1♦ -2♠ Biedverloop Mogelijke antwoorden 1♦ ?
Opener Zij Partner (pas) 2♠ ? O kiest het beste contract in functie van zijn eigen sterkte : -pas - 2ZT, 3♣/♦, 3♥ NF - 3♠ (NF) uitnodigend -3ZT , 4♥/♠ . 1♦ Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog. partner 10-11 en 54 ♠/♥ 24/10/06 : na een 1ZT antwoord mag 2ZT vanaf 10 hp gegeven worden. Het blijft een minimaal antwoord, gebaseerd op distributie. 20/10/06 We kunnen de (zeldzame) 4450 hand meteen in één bod duwen : 3ZT. De equivalente hand 4405 (met 5 klaveren en 0 ruiten) moet evenwel via 1/2ZT geboden worden. Het is nu de opener die een 4k hoog zal noemen als hij er een heeft. Dus een bestaande 4-4 hoge fit gaat nooit verloren. MUTOS ©

41 MUTOS – Duomineur 1♦ en tussenbiedingen in 2e positie
We maken onderscheid tussen een tussenbod op 1-niveau en 2-nveau Het gaat hier over een tussenbod direct NA de opening. (na dubbel door partner :) Als de 2de tegenstrever het tussenbod verhoogt , zal een maximale opener (14-15) dubbelen. Alle andere herbiedingen van de opener betekenen dan 12-13hp. Als de 2de verdediger niet bijbiedt zal de opener zijn kracht (min/max) economisch of met sprong aangeven. De opener geeft voorrang aan het noemen van een eventuele 4k hoog boven het kenbaar maken van de lage kleur. Na een 1ZT (zwak of 15+) tussenbod is alles 100% naturel behalve 2/3 ♣ (P/C). Dubbel = 10+hp 29/11/06 : De opener geeft voorrang aan het noemen van een eventuele 4khoog boven het kenbaar maken van de lage kleur. Indien ‘vrij’ zal het 2♥/♠ antwoord steeds LIMIET zijn : 10-11hp en een 5k. Het is een KEUZE boven het alternatief om 2H/S 7-9hp als competitief te spelen. Het laatste is beter in parentornooien, het andere beter in carrés omdat het verhindert een manche in een hoge kleur te missen. ◄Vorige chart Zie ook volgende blz MUTOS ©

42 MUTOS – Duomineur 1♦ en tussenbod op 1 niveau
Na dubbel = system on ! Redubbel geeft 10+hp aan zonder 4k hoog (=2ZT zonder tssbod) NEGATIEVE pas : als het TB 1hoog, 1ZT zwak of dubbel is, betekent PAS een 4k in de andere hoge kleur(en) en <10 hp. na 1♥ TB is pas = 4k♠ (C) en 1♠ = 5k ♠ (C) en 1ZT = naturel (C) , stop niet vereist, x♣ : P/C, 2ZT = L met stop, 2♠ = 5k ♠ (L) , 2♦ : 5k ♠ , (S) na 1♠ TB is pas = 4k ♥ (C) en 1ZT = naturel (C) , x♣ : P/C, 2ZT = L met stop, 2♦ : 5k ♥ (C of S), 2 ♥ : L na 1ZT zwak (12-14) is pas = 4k ♥ én 4k♠ (C) , x♣ : P/C, 2hoog = CTL met 5k , dubbel = 10+hp met mogelijk 5k hoog maar dan S , anders was 2hoog geboden. na 1ZT sterk (15-17) is pas = 4k ♥ én 4k♠ (C) , x♣ : P/C, 2hoog = CTL met 5k , 2ZT = L , dubbel = straf na 1ZT zwak zijn 2 ♦/♥ trf met onbekende kracht (zwak, limiet of sterk). Het antwoord hierop is dus steeds economisch. als één hoge kleur bezet is door het TB is 2♦ steeds transfer naar de overblijvende hoge kleur. De sterkte ervan hangt af van het TB : na 1♥ TB is 2♦ : enkel S omdat CTL anders kan geboden worden (1♠/2♠) na 1♠ TB is 2♦ : C of S omdat het limiet bod via 2♥ gaat de overblijvende hoge kleur bieden op 2 niveau is L en een 5kaart cuebod : manche ambitie en vraagt stop in TB. Met stop wordt goedkoop ZT geboden. Zonder stop wordt de lage kleur bekend gemaakt. 3 ♦/♥/♠ : echt, lang zwak ! ◄Vorige chart Zie ook volgende blz MUTOS ©

43 MUTOS – Duomineur 1♦ en tussenbod 2♣/♦
TB = 2♣/ 2♦ pas = geen geschikt bod voorhanden. De opener kan nu zelf 2♦ bieden indien 2de verdediger past. Als partner nu 2 ♥/♠ biedt is dit uiteraard een 5k, < 10hp. 2♦ ( na 2 ♣ ) = 5k ♥ en 4k ♠ OF 5k ♠ en 4k ♥ OF 4k ♥ en 4k♠ . O kan passen…of met minstens een 3+k een hoge kleur kiezen. 2♥/♠ : 10-11hp, 5k ♥/♠, NF . dubbel is steeds 10+hp, zonder een 5k hoog indien L, en 5k hoog mogelijk indien S. De opener antwoordt hierop : als de 2de verdediger past : min/max economisch of met sprong - als de 2de verdediger 3 ♣/ ♦ of een nieuwe kleur biedt : min. met pas/3♣/♥/♠ en max. met dubbel. 2ZT = hp met stop in ♣ cuebod : manche ambitie en vraagt stop in kleur TB 3 am/♥/♠ : echt, lang zwak ! 1/12/06 : als de 2de verdediger bijbiedt : max ENKEL met dubbel. 29/11/06 : na tb=2K vervalt de negatieve pas. Daardoor kan 2R dienen als trf voor H. ◄Vorige chart Zie ook volgende blz MUTOS ©

44 MUTOS – Duomineur 1♦ en tussenbod 2 ♥/♠
TB = 2♥/ 2♠ pas = geen geschikt bod voorhanden. 2♠ (na 2♥): 10-11hp, 5k♠, NF dubbel is steeds 10+hp, eventueel met een 5kAM (*) ! De opener antwoordt hierop : als de 2de verdediger past, zijn kracht min/max economisch of met sprong als de 2de verdediger 3♥ of een nieuwe kleur biedt, minimaal met pas/3♣/♦/AM en maximaal met dubbel 2ZT = hp met stop in TB cuebod : manche ambitie en vraagt stop in TB (*) Na TB = 2♠ kan dubbel eventueel met een 5k ♥ zijn (L- S) . Na TB = 2 ♥ kan dubbel eventueel met een 5k ♠ zijn maar dan sterk (S). ◄Vorige chart Terug naar 1♦ opening MUTOS ©

45 MUTOS –1♦-pas- 1♥ - tussenbod
! Partner P heeft al geantwoord . De 2de verdediger komt tussen in de bieding. Algemeen : als het TB = dubbel, dan ‘system on ‘ , anders naturel verder bieden. Een speciale behandeling is vereist na een eerder 1♥ antwoord van P: TB = 1♠ pas = opener O heeft 4k♠ tegen. Een voldoend sterke P kan nu op basis hiervan een strafdubbel plaatsen. Zoniet 2♣ P/C. 2♣ : P/C X = 3+k♥ . Het geeft P de kans om met ♠ tegen en wat kracht de dubbel om te zetten in straf en om met een 4k ♥ nog 2 ♥ te bieden. 2♣ P/C blijft een mogelijkheid. 2ZT = 2x 5 laag 3 ♣/♦ : 6/5 mineur met 6k in ♣/♦ TB = 1ZT . pas/X = min/max. Na X (straf) en met minstens 6hp bij P blijft de meerderheid van de hp in eigen kamp. TB = 2♣ pas = 5k♣ tegen (en achter). Met die kennis kan P een strafdubbel plaatsen. X = 5k♦ en maximaal 2♦ = 5k ♦ en minimaal 2♥ = met 4-3 of 3-3 in hoge kleuren (én 5k♦) . Kan dus pas of 2♠ bij P verdragen. TB = 2♦ pas = zonder 4-3 of 3-3 hoog maar met 5k♣ OF 5k ♦ tegen. P kan passen of dubbelen. Na dubbel door P zal O passen met ♦ tegen en anders 3♣ bieden. Dus X door P moet 3♣ kunnen verdragen. X = 5k♣ en maximaal 2♥ = met 4-3 of 3-3 in hoge kleuren (én 5k♣) . Kan dus pas of 2♠ bij P verdragen. Terug naar 1♦ opening MUTOS ©

46 MUTOS – Duomineur 1♦ en antwoorden in 1ste ronde
TB► antw▼ pas dub 1♥ 1♠ 1ZT <15hp 1ZT 15-17 2♣ 2♦ 2♥ 2 ♠ 2ZT 2x4k hoog 4k ♠ 4k♥ …. geen 2k♦ ….. (re)dub 10+ straf 4kM 1 ♠ 5k ♠, 6-9 of 5/5 ♠/♥,6-8 1ZT 5k ♥,6-9 8-9hp P/C 5+k ♥ ,10+ 12+,5k ♠ 5k ♥ 7-9hp of 12+, Trf ♥ 5k♦ beide hoge kleuren 5k ♠,10+ MF 10-11,5k ♥ Trf ♠ 5k ♥ 2♠ 5k ♠, 4k ♥ 10+ 10-11,5k ♠ <10, 6+k ♠ 5k ♠ 10-11hp en geen 4k hoog 10-11,stop 10-11, geen 4k hoog 2x5k laag 3♣ To play 3♦ LZ 3♥ 12+,5k ♥ 3 ♠ am : andere mineur AM : andere majeur LZ : lang zwak MF: manche forcing trf : transfer 29/11/06 : aanpassingen volgens nieuwe aanpak met tussenbod. + 1R-(1ZT sterk) – 2ZT = 2x5k laag. 22/10/06 : 3H/3S na een tussenbod < 1ZT is lang zwak.. 20/10/06 Deze afspraak biedt het hoofd aan volgend biedprobleem (PBR2) waarbij dubbel enkel het plaatsvervangend sterke antwoord was. 1R – (2K) – X – p 3H – p S – p 4S - 3p De partner had 14hp en 4kS,3H,4R,2K . Hij legde 3S om hierin waarden aan te geven ook al is een fit hierin onmogelijk. Het kon de aanzet zijn voor 3ZT indien de opener een stop in klaveren had. De opener verstond 3S echter als een 5kS en legde met een 3k steun zelf 4S. Het contract ging 2 down, kwetsbaar…. Nu zal de bieding gaan : 2H – p S – p 3ZT/4R De opener wéét nu dat 3S geen 5k kan zijn. Anders had hij niet gedubbeld maar direct 2/3S gelegd naargelang zijn kracht. Partner moet springen omdat gewoon 2S <10hp en een 5k zou zijn. Hij kan nu met stop 3ZT leggen, en bij gebrek hieraan 4R. Aan de partner om te passen of de manche in 5R te proberen. Terug naar 1♦ opening MUTOS ©

47 MUTOS 1♥/♠ Mogelijke antwoorden Biedverloop 1ZT 1ZT
1♠ <10hp, 4+k♠, NF 10+ hp,5+k♠, F1 (start LAM ) 10+ hp, geen 5k♠ 2♦ <10hp, 5+k♦, sn♥, geen 4k ♠ (**) 2♥ <10hp, 2+k♥ (*) 2♠ 7-9hp, 6k♠, 2 of minder ♥ 2ZT <10hp, 6+kx, sn♥, geen 4k♠ (**) Bergen 1ZT Opener Zij Partner 1 ♥ (pas) ? 2 ♣ Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k♥ , geen 5k ♠ partner 3 ♣/♦/♥ (*) in MUTOS steunen we, indien zwak, reeds vanaf een 2k maar met omzichtigheid ivm de kwetsbaarheid Opener Zij Partner 1 ♠ (pas) ? 10+ hp, 5+k♥, F1 (start LAM) 10+ hp, geen 5k♥ 2♦ <10hp, 5+k♦, sn♠ (**) 2♥ <10hp, 5+k♥ , sn♠ (**) 2♠ <10hp, 2+k♠ (*) 2ZT <10hp, 6+kx, sn♠ (**) Bergen 1ZT 2 ♣ Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k ♠, 5k ♥ ook mogelijk partner 28/6/07 :2 relais hanteren : 1ZT = sn in openingsmajeur en ge vraagt naar het aantal in de andere majaeur – LAM 2K = gewoon relais, met of zonder steun in openingsmajeur. Opener geeft kracht aan en het feit of hij een 4k in de AM heeft of niet. Met tussenbiedingen ► ◄Openingen 3 ♣/♦/ ♠ (**) bieden in functie van de kwetsbaarheid. Kwetsbaar graag 8-9 hp, niet-kwetsbaar mag het iets minder (5+) . Passen blijft een geldig alternatief. Na 2ZT volgt 3♣ verplicht waarop de partner ofwel past met 6+k ♣ ofwel zijn 6+k noemt. MUTOS ©

48 MUTOS - 1♥/♠ - 1ZT/2♣ Biedverloop Mogelijke antwoorden 1♥/1♠ 1♥/1♠
12-13hp, geen 2kAM 2♦ 12-13hp, 3k AM 2♥ 12-13hp, 6k ♥ / 4+k ♥ 2♠ 12-13hp, 4k ♠ / 6k ♠ 2ZT 14-15hp, sn ♠ / ♥ 3♣ 14-15hp, geen 2kAM 3♦ 14-15hp, 3k AM 3♥ 14-15hp, 6k ♥ / 4+k ♥ 3♠ 14-15hp, 4k ♠ / 6k ♠ Opener Zij Partner (pas) 1ZT ? 1♥/1♠ Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k♥ /5+k ♠ partner 10+ hp, 5kAM, F1, vraagt naar Lengte in de Andere Majeur (LAM) 2♦ 12-13hp, geen 4k AM. Na 1♥ ctrl in ♦ . Na 1 ♠ : onbepaald wat betreft controle ♦ . 2♥ 12-13hp, 6k ♥ / 4k ♥ 2♠ 12-13hp, 4k ♠ / 6k ♠ 2ZT Na 1 ♥ :12-13hp, geen 4k AM, geen ctrl in ♦ Na 1 ♠ : 10-12hp mét een 5k ♥ ! 3♣ 14-15hp, geen 4kAM, ctrl in ♣ 3♦ 14-15hp, geen 4k AM, ctrl in ♦, geen ctrl in ♣ 3♥ 14-15hp, 6k ♥ / 4k ♥ 3♠ 14-15hp, 4k ♠ / 6k ♠ 3ZT Na 1 ♠ : 13-14hp mét een 5k ♥ ! Opener Zij Partner (pas) 2♣ ? 1♥/1♠ 27/3/07 foutcorrectie Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k♥ /5+k ♠ partner 10+ hp, geen 5kAM, F1, vraagt naar 4k in AM MUTOS ©

49 MUTOS - 1♥/♠ - 3♣/♦/OM (Bergen)
We hebben de oorspronkelijk idee van Bergen overgenomen maar lichtjes aangepast aan de context van MUTOS. In de beide gevallen van Een hoge kleur- opening zal de partner mits een 4k steun steeds antwoorden : Opener Zij Partner (pas) 3x 1 ♥ Wat weet je van wie ? opener 12-15hp,RV20, 5+k♥, geen 5k ♠, Leider van de bieding partner 4+k ♥ OM = openingsmajeur 3♣ 9-10hp 3♦ 7-8hp 3OM 0-6hp Opener Zij Partner (pas) 3x 1 ♠ Met 11hp en een extra troef is onze hand 12hp waard en dus bieden we direct manche. Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k ♠, geen 5k ♥ Leider van de bieding partner 4+k ♠ 12/10/06 MUTOS ©

50 MUTOS - 1♥/♠ en tussenbiedingen
“System ON” na doublet , m.a.w. het redoublet wordt niet gebruikt, ook niet om 1ZT te vervangen. Voor tussenbod in een kleur : “System Off” behalve voor Bergen , dat blijft actief, ook zonder sprong. Het 1ZT bod wordt naturel teruggewonnen (7-9hp). Het doublet is het vervangend sterke antwoord. Alle andere antwoorden zijn zwak en beloven minstens een 5kaart. (re)doublet = 10+hp . Als TB < 2♣ : antwoord vlg LAM , Als TB > 1ZT : naturel en nooit voorbij 2ZT indien minimaal. Desnoods majeur herhalen ondanks geen 6kaart. Het cuebod blijft uiteraard ook een sterk antwoord dat naar een stop in de kleur van het TB vraagt. Indien het TB gebeurt na het sterke 1ZT-relais antwoord dan herbiedt de opener consequent volgens kracht en waarden. Neemt het TB dat antwoord in, of gaat het TB dat antwoord voorbij, dan past hij. Indien de 2de verdediger bijbiedt na een dubbel (10+hp) op het eerste tussenbod , dan zal een minimale opener passen , een maximale opener op zijn beurt dubbelen indien hij onder 3ZT geen valabele kleur kan bieden. 12/10/06 ◄Terug 1♥/♠ opening MUTOS ©

51 MUTOS – 1ZT (zwakke ZT) Biedverloop Mogelijke antwoorden 2♣ 2 ♠
pas hand ongeschikt voor onderstaande biedingen OF <10hp met lengte ♦ OF >= 10 hp, elke verdeling De opener is verplicht tot het leggen van 2♦. 2♦ / 2♥ Transfer voor 5+k ♥ / 5+k ♠ +15hp , start Gebroken Harten Conventie 2ZT 10-11hp , zonder 4k hoog én zonder 5k laag 3x Lang, zwak Opener Zij Partner 1ZT (pas) ? 2♣ Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, geen 5 kaart partner 2 ♠ Na een kleurtussenbod verloopt het vervolg natuurlijk : de partner biedt bij indien de gezamenlijke kracht het niveau aankan en zal dubbelen om >= 10hp aan te geven. Na een dubbel-tussenbod treedt een merkwaardige verdediging in stelling : pas OF >+9hp OF 2x 4+k in de overhoekse kleuren (♣-♥, ♦-♠). De opener MOET nu redubbelen om de bieding open te houden. De partner zal na XX - passen met 9+hp - 2 ♣ of 2 ♦ bieden met ♣-♥ of ♦-♠ XX Een onbekende 5+k. De opener legt nu 2♣, P/C. 2♣/♦/♥/♠ Zwak met 2x4k in ♣/ ♦/ ♥/♠ en de net hogere kleur 27/12/06 2ZT geeft een hand aan zonder 4k hoog én zonder 5k laag Opener Zij Partner 1ZT X ? Met tussenbiedingen ► ◄Openingen MUTOS ©

52 MUTOS – 1ZT - 2♣ - 2♦ Biedverloop Mogelijke antwoorden 1ZT Opener Zij
Partner (pas) 2♣ 2 ♦ (verplicht) ? pas <10hp met lengte ♦ 2 ♥/♠ 10-11 hp, 4k ♥/ ♠ 2ZT 10-11 hp en een hand waarmee niet rechtstreeks 2ZT kon geantwoord worden 3 ♣/♦ 10-11 , 6k 3♥/♠ 12+ hp, 4k ♥/ ♠ 3ZT 12+hp , geen 4k hoog 1ZT Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, geen 5 kaart partner OF <10hp met lengte ♦ OF >= 10 hp, elke verdeling Een hand met hp en geen 4k hoog wordt direct na 1ZT met 2ZT aangegeven. 12/10/06 MUTOS ©

53 MUTOS – 1ZT en tussenbiedingen /1
We onderscheiden tb= doublet en tb= 2x-kleurbod. De reactie (inclusief pas) start direct na het tussenbod . Tb= dubbel Reactie partner (na 1ZT –X-) 2y = <10hp, 4k in y en y+1 ( 2♠ duidt op ♠ en ♣) Redub = “ik heb een 5k, <10hp, leg indien de tegenstrevers passen, 2♣ “ Pas = “ben ofwel sterk (10+hp) ofwel zwakker met 2x 4k in overhoekse kleuren (♣-♥ of ♦/♠) . leg indien de tegenstrevers passen, redoublet.” Reactie opener (na 1ZT-p-p-X) Indien kwetsbaar : steeds passen. Als RHO er een strafdubbel van maakt ( door pas) dan zal je als partner een SOS-redoublet plaatsen (om een 4-4 of 4-4 fit te zoeken) en 2♣/♦ leggen met een een 5k. Antwoordt RHO met 2x op de dubbel, dan pas je. Indien niet kwetsbaar : Pas = 14-15hp . Na pas door RHO zal partner passen vanaf 7hp en met minder ofwel redubbelen (SOS-4k) ofwel 2x bieden met een 5k. 2x = 12-13hp en laagste 4kaart. Partner past met minstens een 3k steun zoniet, biedt economisch hoger laagste 4kaart. 30/11/06 : 1ZT – p - p – X . 28/11/06 : toegevoegd Zie ook volgende blz MUTOS ©

54 MUTOS – 1ZT en tussenbiedingen /2
We onderscheiden tb= doublet en tb= 2x-kleurbod. De reactie (inclusief pas) start direct na het tussenbod . Tb= 2x Reactie partner (na 1ZT –2x-) Pas = naturel. Zwak. Het bod is aan de tegenpartij. De opener mag niet op eigen houtje bijbieden 2y = <10hp, 5k in y , NF dub = 10+hp . De opener reageert hierop volgens kracht : min/max en economisch/met sprong . Als de opener 2ZT legt wordt het TB geneutraliseerd. Hierna zijn 3 ♣ en 3♦ Stayman en transfers ongeacht het TB. Indien TB een majeur is , is 3 ♦ een trf naar de andere majeur. sprongbod = MF, 5k Reactie opener (na 1ZT-p-p-2x-p-p) : naturel 4/2/07 : 1ZT-2x- X- p – ZT – p - ? : stayman en transfers. TB wordt geneutraliseerd door 2ZT. 30/11/06 : 1ZT – p - p – X . 28/11/06 : toegevoegd ◄Terug 1ZT opening MUTOS ©

55 MUTOS – 4x (Namyats) ◄Openingen
Namyats = Stayman van achter naar voren gelezen. Bedoeling is de 4x-biedingen zinvoller te gebruiken. De hoge kleuren brengen enerzijds meer op en anderszijds storen zij intenser een mogelijk lage kleur-fit bij de tegenstrevers. Je geeft niets op want het natuurlijk gebruik van 4 ♣/♦ komt nauwelijks voor. Zwakke lange lage kleuren kunnen ook met 3 ♣/♦ geboden worden en er is ook nog de Gambling 3ZT. Door dit onderscheid in constructieve en preemptieve handen heeft een redelijk gewapende partner een beter houvast om op 4hoog te eindigen dan wel het slem op te zoeken. Opener betekenis 4 ♣ RV20, 8+k ♥, constructief 4 ♦ RV20, 8+k ♠ , constructief 4 ♥ RV15, 8+k ♥ , preemptief 4 ♠ RV15, 8+k ♠ , preemptief 12/10/06 ◄Openingen MUTOS ©

56 MUTOS – 3ZT Gambling Biedverloop Mogelijke antwoorden ◄Openingen
Opener Zij Partner 3ZT (pas) ? 4/5♣ P/C 4 ♦ Vraag naar een eventuele singleton : 4♥/♠ = sn ♥/♠ 4ZT = sn in lage kleur. 5 ♣/♦ = ♥/♠ = renonce in ♥/♠ 5ZT = renonce in lage kleur 4 ♥ /♠ Natuurlijk. Mooie 6+k met communicatie naar de lage kleuren. Wat weet je van wie ? opener <11hp, 7+ kaart in een lage kleur. partner 12/10/06 ◄Openingen MUTOS ©

57 MUTOS – Roman 2 ♣ Biedverloop Mogelijke antwoorden ◄Vorige chart
Opener Zij Partner 2♣ (pas) ? 2 ♦ Kies zelf je beste majeur. Mijn harten en schoppen zijn even lang en even sterk. 2 ♥/♠ eindbod 2ZT (<18hp) Vraagt naar de sterkte : 3♣ : minimaal 3 ♦ : maximaal en kies; 3 ♥/♠ : langere ♠/♥ (omgekeerd ! ) ( de sterkere hand speelt steeds) 3♣ 18+hp. Vraagt naar de sterkte : 3 ♦ : minimaal 3 ♥/♠ : minimaal met 4441 en sn in ♣ / ♦ 3ZT : maximaal 4 ♣ / ♦ : maximaal met 4441 en sn in ♣ / ♦ Wat weet je van wie ? opener 8-11hp, Minstens een 2x4k hoog 22+hp verdeelde hand (geen 4441!) via 2SA en Niemeyer partner 12/10/06 ◄Vorige chart ◄Openingen MUTOS ©

58 MUTOS – 2 ♦ Multi Biedverloop Mogelijke antwoorden ◄Openingen
Opener Zij Partner 2 ♦ (pas) ? 2 ♥ Op zoek naar de hoge kleur. Opener past of legt 2 ♠ . (P/C) 2 ♠ Indien harten de kleur is wil hij 3 ♥ of 4 ♥ spelen naargelang de kracht min/max van opener. Indien schoppen moet opener passen. 2ZT Ronde Forcing . Antwoord opener : 3♣ / ♦ : minimaal met ♥/♠ 3 ♥/♠ : maximaal met ♠/ ♥ (transfer!) 3 ♥ P/C (barrage) 4 ♥ P/C Wat weet je van wie ? opener -ofwel een 6k hoog, 6-10hp -ofwel 20-21hp verdeeld (geen 4441 ! ) -ofwel semi-forcing (8+slagen) in een mineur partner 12/10/06 ◄Openingen ◄Vorige chart MUTOS ©

59 MUTOS – 2 ♥/♠ Muiderberg Biedverloop Mogelijke antwoorden
Opener Zij Partner 2 ♥/♠ (pas) ? Pas 2ZT Forcing. Vraagt naar de lengte mineur : Opener : 3 ♣/ ♦ : 4k ♣/♦ 4 ♥/♠ : 5k ♣/♦ 5 ♣/♦ : 6k ♣/♦ 3♣ P/C 3 ♦ Limiet. Opener: 3♥/♠ indien minimaal (7-8) 4♥/♠ indien maximaal (9-11). 3 ♥/♠ barrage Wat weet je van wie ? opener 7-11hp, Exact 5k hoog met 4+k lage kleur partner ◄Vorige Chart 12/10/06 ◄Openingen MUTOS ©

60 MUTOS – LT3 Lineaire Transfer 3
Biedverloop Mogelijke antwoorden Opener Zij Partner 2ZT/3♣/♦/♥ (x) (pas) ? 3x+1 De transfer aanvaarden is verplicht indien <15hp. - opener biedt naturel zijn 2de kleur. - opener biedt 3ZT met 1kleurenspel (7k) 3x+2 Conventioneel. Duidt op 15+hp. - opener biedt naturel zijn 2de kleur. - opener biedt 3ZT met 1kleurenspel (7k ) Indien 3ZT niet mogelijk biedt hij 7k naturel op 4 niveau Wat weet je van wie ? opener <11hp, Ofwel een 7k in x+1 Ofwel een tweekleurenspel met 5k in x en een 6+k in andere kleur (canapé) Kwetsbaar = RV18 Niet kwetsbaar = RV15 partner 12/10/06 De term lineair ( in tegenstelling tot circulair) vloeit voort uit het feit dat ZT wijst naar ♣ en niet ♠. ◄Openingen MUTOS ©

61 MUTOS – Gebroken Harten - conventie
stap1 4k harten stap2 3k harten stap3 2k harten stap4 1k harten stap5 4441 , sn ♣ stap6 4441 , sn ♦ De 2 situaties in MUTOS waarbij deze conventie wordt opgestart : Opener Zij Partner 1ZT (pas) 2♠ ? Een volgend NVB vraagt naar het aantal schoppen : stap1 4k schoppen stap2 3k schoppen stap3 2k schoppen stap4 1k schoppen Opener Zij Partner 1♣ (pas) 1♠ 1ZT ? Een volgend NVB vraagt naar de kracht : stap1 8-10 stap2 11-12 stap3 13-14 stap4 15+ 20/10/06 Zie neosqueeze biedingen ◄Vorige chart ◄Openingen MUTOS ©

62 MUTOS – Niemeyer ◄Vorige chart Partner1 Zij Partner2 …. (pas) ……. 2ZT
3♣ ? 3 ♦ Een 4k hoog . - Partner2 zal nu – mits een eigen 4k hoog – 3hoog leggen in de kleur die hij NIET heeft. Met beide hoge kleuren kiest hij de minst attractieve kleur. Zonder 4k hoog legt hij 3ZT. 3 ♥/ ♠ 5k♥/ ♠ 3ZT Geen 4k hoog Wat weet je van wie ? partner1 sterk, MF, verdeelde hand. 5k hoog mogelijk (5332) partner2 Heeft minstens een 3k in hoge kleur 12/10/06 ◄Vorige chart MUTOS ©

63 3. MUTOS Defensief (tegen :)
1 laag : M - comic 1 hoog : info 1ZT 1 ZT zwak : naturel 1 ZT sterk : DONT Preemptief: naturel 1♣ : DOSC 2♦ multi : Polish defense 3ZT Gambling 12/10/06 ◄Vorige chart ◄Inhoud MUTOS ©

64 MUTOS Defensief tegen 1 in kleur
ALGEMEEN : sprongbod : 6kaart steeds constructief : RV20 , behalve bij sprongbod én niet-kwetsbaar : < 12 hp dubbel = minstens een 3k in de ongeboden kleuren . Partner kiest met 0-8hp en springt met 9+hp Michaels cuebid : 2x5k met één 5k in de hoogst overblijvende kleur , preëmptieve tendens 2ZT unusual : 2x5k in de laagst overblijvende kleuren, preëmptieve tendens TEGEN 1 hoog : (info-SA) elk goedkoop bod (TB) = naturel, 5kaart de partner kan - verhogen tot 2 niveau (<9hp) , 2+k steun - verhogen tot 3 niveau ( 9-11hp), 3+ steun - 2ZT : 9-11hp, max 2k steun met stop - cuebod: vraagt stop. Tussenbieder legt met stop 2/3ZT volgens kracht. Zonder stop noemt hij een 4k, anders herhaalt hij zijn eerste kleur zonder daarom een 6k te beloven. - een bijbod dubbelen om 9+ te tonen - een eigen 6k noemen op 3 niv met sn in TB. 1ZT = niet kort (3+k) in de openingskleur, geen 5kaart TEGEN 1 laag : (M-comic) elk goedkoop bod = 2 x 4+ in de twee resterende kleuren. De partner zal - hieruit kiezen met <9hp en springen mits 4k steun vanaf 9+hp 1ZT = onbekende 5kaart. Partner biedt steeds 2 ♣ P/C (indien RHT past) met 0-8hp. 2 ♦ : 9+hp , minstens 2k♦ 2 ♥/♠ : 0-8 hp en 5k ♥/♠ 12/10/06 MUTOS © ◄Vorige chart ◄Verdedigingsstructuur

65 (MUTOS Defensief) Michaels cuebid / 2ZT unusual
Zowel na de opening als “in de sandwich” Na de opening : RV15 , niet-kwetsbaar, RV18, kwetsbaar Kan competitief als preemptief ( platform voorbereiding voor redbod) Competitief interessant als je de hoge kleuren kan tonen : het drijft de tegenstrevers naar een misschien te hoog 3 niveau. Preemptief interessant in de sandwich (partner heeft gepast) en je hebt max 5hp, niet kwetsbaar . Zij hebben dus MF-hand en a) je neemt biedruimte af b) je presenteert partner 2 kleuren waarmee eventueel kan gered worden. Met nodige omzichtigheid toepassen, niet dogmatisch Voor Michaels cuebid : Kleur van opening wordt steeds (ook al is die puur conventioneel) als echt beschouwd omdat we na een 1-laag opening geen volgbod maar een 1ZT-comic hanteren. MAAR …voor 2ZT unusual (=2x5k in de laagst overblijvende kleuren) wordt de kleur van opening enkel als echt beschouwd vanaf het moment dat die kleur minstens een DRIEkaart betekent. 12/10/06 MUTOS © ◄Vorige chart ◄Verdedigingsstructuur

66 MUTOS Defensief tegen sterke 1-openingen
Tegen 1ZT (15-17hp) : DONT (Disturb Opponents No Trump) om te storen , dus ENKEL direct na de 1ZT opening. dubbel : onbekende 6kaart. Vraagt partner om 2♣ P/C te leggen. 2x = belooft een 4-5 kaart in x en een hogere kleur Na 1♣ ♠ X – pas ( 1) pas! (2) - ? (3) : hoeft geen 4+k ♠ te hebben : oppositie ♠ : nooit passen : SOS XX of eigen kleur Tegen 1♣ (16=hp) : DOSC (Disturb Opponents Strong Clubs) dubbel : 16+hp, evenwichtig. Partner biedt zijn langste kleur in transfer. 1ZT = geen 5kaart 1♦ : 16+hp , ongebalanceerd. Partner biedt zijn langste kleur. Hierop biedt de 1ste verdediger zijn eigen kleur. Indien 1ZT, is het een 4441 en kort in je kleur. 1♥ : belooft een 4+k ♠. Partner legt 1♠ met 3k. 2♠ met 4k. Nkw zelfs 3♠ met 5k♠. Overige naturel. Pas met of zonder ♥. Indien doublet door RHT is redubbel = SOS 1♠ : geen 4k . Partner past. 1ZT : 5k laag of 2x4k hoog. Na dbl hierop en pas-pas geldt : XX= ♣ , 2 ♣ = ♦ , 2 ♦ = ♥/♠ met gelijke of betere ♥, 2 ♥ = 54 met 5 ♠ . 2x =2x4+k in x en een hogere kleur. 2♥/♠ : 5k♥/♠ 2ZT : tweekleurenspel , 5-5 3x : preëmptief 12/10/06 de bedoeling is steeds te storen. Met de 1S tussenkomst hinder je ernstig het bieden terwijl je zelf buiten schot blijft. Hun antwoorden zijn immers verplicht en komen sowieso op 2 niveau uit. De 1H tussenkomst geeft minder weg maar partner kan mits steun gemakkelijk tot op 2 gaan. 1R en doublet zijn eerder constructief omdat ze geen biedruimte afnemen. Indien KW zijn 1ZT en hoger solide tussenkomsten maar hoeven niets te betekenen indien N-KW. De tegenstrevers hebben immers manche of een goede deelscore. ◄Vorige chart ◄Verdedigingsstructuur MUTOS ©

67 MUTOS Defensief tegen preëmptieve openingen
Tegen 2♦ multi naturel, volgbod= 5k, 12+hp 2ZT : 16-18hp , waarna Niemeyer sprongbod : 15-16hp met 6k Dubbel is informatief t.o.v. een zwakke 2 in ♠ (belooft dus een 3+k ♥) of 19+hp. De partner biedt 2♥ met 4k ♥ en 2♠ met een 6k♠. Indien de doubleerder nu 2ZT legt : 19+hp, ZT verdeling. Zonder steun in ♥ of eigen ♠ , past de partner Lebensohl toe: 2ZT waarna de doubleerder 3♣ P/C legt. Gevolg : 2 ♦ – X – 2 ♥ – X ( straf) Om info te dubbelen t.o.v. zwakke 2♥ moet je eerst een rondje passen. Er komt immers toch 2♥ bij LHT. Tegen andere preemptieve openingen ZT = 17+hp met stop, waarna Niemeyer dubbel =13+ met de ongeboden kleuren. De partner die een kleur kiest doet dat constructief (8-11hp) . Met minder past hij Lebensohl toe : 2ZT. Nu biedt de doubleerder steevast 3♣ P/C. wereldconventie Tegen 3ZT Gambling NVB ( 4♣ ) = 2 x 5k hoog dubbel = 2 x 4k hoog 12/10/06 ◄Verdedigingsstructuur Wereldconventie ► MUTOS ©

68 MUTOS Defensief tegen 2♣ preëmptieve openingen
Tegen 2♣ tricolor in 2de hand passen tenzij met 14+hp, dan dubbel nadien is dubbel voor straf Tegen 2♣ Roman in 2de hand passen, afwachten welke majeur wordt gekozen. Daarna naturel bieden, dubbel is negatief t.e.m. 2♠. Dubbel voorbij 2♠ is straf tenzij 3e hand een sterk antwoord heeft gegeven. In 4de hand naturel, (negatieve) dubbel vanaf 12+hp . 12/10/06 ◄Verdedigingsstructuur Wereldconventie ► MUTOS ©

69 MUTOS Defensief – wereldconventie (Leaping Michaels)
= verdediging tegen preempts, om een goed (5+/5) 2 kleurenspel aan te geven met niet meer dan 3 verliezers in de lange kleuren Na 2/3♣ 2/3♦ 2♥/2♠ 3♥ 3♠ 4♥ 4♠ 4♣ 2x 5k ♥/♠ 5k♣ en 5k♠ 5k♣ en 5k♠/♥ 5k♣ 4♦ 5k♦ en 5k♠ 5k♦ en 5k♠/♥ 5k♦ 4ZT 5k♦ en 5k♥ 5k♣ en 5k♥ 5k♣ en 5k♦ 2 x 5k laag of 5klaag met 5k ♥ ◄Vorige chart 12/10/06 MUTOS ©

70 MUTOS – de vele gezichten van 1ZT
1° Als opener : 12-15hp , geen 5kaart 2° Als antwoord op 1♦/♥/♠ opening van partner = 10+hp , F1 3° Als antwoord op 1♣ opening van partner = 8-11hp , MF, en ongebalanceerd 4° Als verdediging op 1laag (M-comic) : hp en een onbekende 5+k 5° Als verdediging op 1hoog (info-SA) : hp en een onbekende 5+k 6° Als verdediging op 1♣ –squeeze : of een 5k laag of 2x4k hoog 12/10/06 ◄Vorige chart ◄Inhoud MUTOS ©

71 MUTOS – de vele gezichten van het doublet
1° Partner heeft 1♦ geopend en er wordt tussengeboden : negatief ( 7+hp) 2° Partner heeft 1♥/♠ geopend en er wordt tussengeboden : 10+hp, F1. 3° Partner heeft 1♣ (neosqueeze) geopend en er wordt tussengeboden : - Indien tussenbod <= 1♠ : conventioneel voor het antwoord dat werd weggenomen door het tussenbod. - Indien tussenbod > 1♠ : 8+hp 4° Als verdediging op 1x : hp en minstens een 3k in de ongeboden kleuren. 5° Als verdediging op 1ZT (sterk) : DONT (aankondiging van een onbekende 6+kaart) 6° Als verdediging op 1♣ –squeeze : 16+hp, verdeelde hand. De partner zal nu alles in transfer bieden , circulair, waarbij 1ZT een 5kaart ontkent. 7° Als verdediging op zwakke 2♣/♥/♠ en zwakke 3x : naturel (12+hp) en met preferentie een 4k in ongeboden hoge kleur(en). 8° Als verdediging tegen 2♦ multi, als informatie doublet t.o.v. een zwakke 2 ♠ . 12/10/06 ◄Vorige chart ◄Inhoud MUTOS ©

72 4. MUTOS – MARC (1) ◄Inhoud M.A.R.C.
Indien 4♣ “vrij” is Indien 4♣ niet “vrij” is 1,3, 4 A of 2A van gelijke kleur 2 A van gelijke rang 2A mixed in kleur & rang 1/2/3/4 A 4 ♣ 4 ♦ 4ZT 4ZT-BW In MUTOS worden manche- en slempogingen gestuurd door de leider van de bieding. Doorgaans is de bieding een monoloog waarbij de leider de hand van zijn partner uitvraagt. In deze context zijn 4♣/♦ zelden natuurlijke bids. Zij kunnen dus – in MUTOS - effectiever ingezet worden als azenvragers waardoor antwoordruimte wordt gewonnen.. 4♣ Kwantitatief : als de bieding niet heeft toegelaten (bv; door tussenbod) om min/max uit te vragen en de partner een grotere range heeft dan 3hp, dan vraagt 4♣ naar duidelijkheid . De antwoorden hierop : 4♦ = minimaal ♥ : maximaal. 4♣ kwantitatief / 4♣ antwoord op GHC of RSC heeft voorrang op 4♣ azenvraag . De leider kan dan terugvallen op 4ZT-Blackwood voor de azenvraag. 4♣ zowel kwantitatief als azenvraag kan enkel door de leider geplaatst worden. 4♣/♦ kunnen naturel zijn in een competitieve situatie. 16/3/07 vereenvoudiging. In 4kl (of laagst beschikbare azenvraagbod) ook het aantal azen 1, 3 en 4 van de opener/vraagsteller steken. 31/10/06 we verlaten de idee van “key cards” (troefheer als 5de aas) omdat door het gebrek aan controle biedingen , ondanks de aanwezigheid van 3 azen en troefheer toch in één kleur 2 snelle slagen kunnen opgeraapt worden door de tegenstrevers. MARC biedt een alternatief om tijdens de azenvraag toch zicht te krijgen op de controle van de 4 kleuren. ◄Inhoud MUTOS ©

73 4. M.A.R.C. MUTOS Ace Request Complex (2) :4♣
De leider heeft 1,3, 4 azen of 2 azen van gelijke kleur . LOK = laagst overblijvende kleur HOK = hoogst overblijvende kleur 4♣ 4♦ = 0 of 3 A 4x of 5x zijn eindbids (manche!) tenzij partner 3A heeft. Die herbiedt dan verder maar met een interessante controle of 4/5ZT. De leider bepaalt het slemcontract. 4♥/♠ = 1 A in de LOK/HOK zonder H-controle in de 4de kleur. 4x of 5x zijn eindbids 4ZT vraagt naar #H : 5 ♣ = 03H ♦ = 14H ♥ = 2H 4ZT/ 5♣ = 1 A in LOK/HOK met H-controle in de 4de kleur 5x zijn eindbids 5♦ = 2 A met 0-3 H 5♥ = 2 A met 1-4 H 5♠ = 2 A met 2 H Merk op : Het laagste antwoord is het meest ongunstige ( 0 A). Er kan onder slem afgestopt worden. Ook met de volgende 4 antwoorden, indien ongunstig (t.o.v.1A bij leider), kan onder slem afgestopt worden. 4ZT herbod vraagt naar #H Het 2A antwoord gaat mét H-aantal 19/10/06 Slemgiften komen niet vaak voor maar toch eens of tweemaal per 28 giften. Als ze komen moet je er klaar voor zijn ! In MUTOS hebben we een complex hiervoor uitgewerkt dat gebruikt maakt van 3 vraagbids (4K/R/ZT) en antwoorden waarbij we - volgens ons- het beste van de bestaande tools groeperen. Na 4K-4R (1 aas en 1 chicane) vraagt NVB (4H) (=eerste bod ) naar het AAS ( a=eerste letter van alfabet) NVB+1 (4S) (=volgende bod) naar de chicane ( c= na de a (aas)) Na 4K worden 4H (zonder chicane) en 4S (met chicane) de antwoorden zonder azen. Met slechts 2 azen bij de leider moet er nu geremd worden : na het meest ongunstige antwoord (4H) bestaat , als H de troefkleur is, nu de mogelijkheid om op 4H te passen, als S de troefkleur is kan 4S gelegd worden. Laag en veilig. 4ZT (na 4S) daarentegen vraagt om de chicane te noemen. Dit suggereert eigenlijk 3 azen bij de vraagsteller. Hij kan het risico niet lopen om met slechts 2 azen een chicane te krijgen die valt in één van zijn azen….Hij heeft dan 2 ongecontroleerde kleuren maar kan nauwelijks nog stoppen op 5 niveau. De één aas antwoorden worden gegeven vanaf 4ZT dat zelf voor (logisch) SchA wordt gebruikt omdat we de overige azen natuurlijk willen noemen om desgevallend een cue te vermijden. Het gevolg is dat de 2 azen-antwoorden met 5S beginnen. Het 4R-antwoord staat qua gunstigheid bijna gelijk met een 2 azen antwoord : alle kleuren worden gecontroleerd, tenzij de chicane samenvalt met één van de azen van de leider. ◄Vorige chart ◄Inhoud MUTOS ©

74 4. M.A.R.C. MUTOS Ace Request Complex (3) :4♦
De leider heeft 2 azen van gelijke rang . 4♦ 4♥ = 0A De leider met 2A kan afremmen met pas, 4♠,4ZT,5♣/♦/5ZT . 4♠/4ZT = 1A in LOK/HOK zonder H-controle in 4e kleur Indien ongunstig, kan de leider afremmen met pas, 5x 5♣/ 5♦ = 1A in LOK/HOK mét H-controle in 4e kleur Normaal is slem dichtbij : NVB is nu herenvraag : stap1 : 0-3H, stap2 = 1-4 H stap3 = 2H 5♥ = 2 A en 03H 5♠ = 2 A en 14H 5ZT= 2 A en 2H Merk op : Het laagste antwoord is het meest ongunstige ( 0 A). Er kan onder slem afgestopt worden. Het 2A antwoord gaat mét H-aantal 26/10/06 : antwoorden met chicanes achteraan plaatsen 25/10/06 . Deze weg wordt bewandeld om een 2 azen antwoord zo goed moegelijk te benutten. Zonder chicane wordt de identiteit van de 2 azen exact bepaald. Met chicane wordt tenminste de identiteit van de chicane verteld. Is die gunstig (= niet in het aas van de leider) dan is de weg naar slem gunstig. Is die ongunstig dan zijn er relatief mogelijkheden om toch nog op 5 niveau af te remmen. De leider bepaalt toch in de volgende ronde het eindbod. Met 0 of zelfs 1 aas is het wijs om de slempoging te staken. ◄Vorige chart ◄Inhoud MUTOS ©

75 4. M.A.R.C. MUTOS Ace Request Complex (4) :4ZT
De leider 2 azen van ongelijke kleur of rang (mixed). 4ZT 5♣ = 0 A 5♦/ 5♥ = 1A in LOK/HOK zonder H-controle in 4e kleur 5♠/5ZT= 1A in LOK/HOK met H-controle in 4e kleur 6♣ = 2A Merk op : Het laagste antwoord is het meest ongunstige ( 0 A). Er kan onder slem afgestopt worden. In analogie met azenvraag via 4♣/♦ kan ook hier de identiteit van de ene aas verteld worden. wat de identiteit van het aas is. Voorrang wordt gegeven aan het meedelen van controle of niet in de 4e kleur. Er is nu te weinig ruimte om nog het aantal heren mee te geven. Dus 6 ♣ is 2A , tout court. 4/2/07 : ook hier 1A met LOK/HOK en zonder/met ctrl aangeven. 2A sec aangeven zonder heren informatie 26/10/06 : antwoorden met chicanes achteraan plaatsen 25/10/06 . Deze weg wordt bewandeld om een 2 azen antwoord zo goed moegelijk te benutten. Zonder chicane wordt de identiteit van de 2 azen exact bepaald. Met chicane wordt tenminste de identiteit van de chicane verteld. Is die gunstig (= niet in het aas van de leider) dan is de weg naar slem gunstig. Is die ongunstig dan zijn er relatief mogelijkheden om toch nog op 5 niveau af te remmen. De leider bepaalt toch in de volgende ronde het eindbod. Met 0 of zelfs 1 aas is het wijs om de slempoging te staken. ◄Vorige chart ◄Inhoud MUTOS ©

76 4. M.A.R.C. MUTOS Ace Request Complex (5) :4ZT
De leider heeft nooit 4 ♣ kunnen leggen omdat dit kwantitatief of competitief zou geweest zijn. We vallen terug op een aangepaste Blackwood : 4ZT (0314) 5♣ = 0 of 3 A 5♦ = 1 A 5♥= 2 A met 0-3 H 5♠ = 2 A met 1-4 H 5ZT = 2 A met 2 H Merk op : Het 2A antwoord is nooit CRM maar steeds mét H-aantal Hoewel 4♣ geen optie was , vervalt ook 4♦-azenvraag omdat de CRM methodiek vanuit de vragende hand niet meer opgaat. 26/10/06 : antwoorden met chicanes achteraan plaatsen 25/10/06 . Deze weg wordt bewandeld om een 2 azen antwoord zo goed moegelijk te benutten. Zonder chicane wordt de identiteit van de 2 azen exact bepaald. Met chicane wordt tenminste de identiteit van de chicane verteld. Is die gunstig (= niet in het aas van de leider) dan is de weg naar slem gunstig. Is die ongunstig dan zijn er relatief mogelijkheden om toch nog op 5 niveau af te remmen. De leider bepaalt toch in de volgende ronde het eindbod. Met 0 of zelfs 1 aas is het wijs om de slempoging te staken. ◄Vorige chart ◄Inhoud MUTOS ©

77 MUTOS Overzicht conventies
Nieuwe (MUTOS) conventies Overgenomen bestaande conventies Gebroken Harten Conventie - GHC M-Comic Negatieve PAS Info-SA Relatieve Suite Code - RSC Bergen Lineaire Transfers LT3 2ZT-Jacoby M-Puppet DONT M.A.R.C. DOSC 1ZT forcing 12/10/06 ◄Inhoud MUTOS ©

78 MUTOS’ Magnificant Seven / 1
Een 4441 bij sterke 1♣ Opener : O P 1♣ pas 1♥ 3x 4441 met sn in x MF. 3. Een sterke 1♥ -P na 1♦-O doet krachtvraag : 1♦ pas 1♥ 2ZT 3♥ (2x5k laag) (krachtvraag) 3♠/3ZT 2♣/♦ 3♣ (eigen mineur) 3 ♦/♥ (min/max) Antwoord : stap1/2 = min/max Uitgestelde mineurvraag na 1♦ : 1♦ pas 2 ♦/♥ 3♥/♠ NVB(3♠/3ZT) (max+steun) (vraag mineur) 2♠ (54 ♠♥ 10+hp) 2ZT 3♥/♠ NVB ( 3♣/ 3♠/ZT) (keuze) Antwoord : stap1/2 = ♣/♦ ♦ – tussenbod 2 ♣ – 2♦ : O P 1♦ 2♣ 2♦ tussenbod (beide majeurs 4-4 / 5-4) <10hp, 12/10/06 MUTOS ©

79 MUTOS’ Magnificant Seven / 2
hoog via 1 ♠ : O P 1 ♠ pas 2♣ 2/3ZT 5-5 hoog (min/max) 6. 2ZT poort voor lang zwak na 1 hoog opening : O P 1♥/♠ pas 2ZT <10, 6+kx 7. 1ZT gedubbeld in de 4e positie : 1ZT-p-p-X kwetsbaar PAS . Als 2e verdediger past zal P een mogelijke 5k noemen, zoniet een SOS-redoublet plaatsen. O biedt nu zijn laagste 4k waarop P past vanaf een 3k. Met een 2k hierin zal P zijn laagst volgende 4k noemen enz tot een speelbare 4-3 of 4-4 fit wordt gevonden. Niet kwetsbaar PAS = maximaal. P kan nu inschatten om te passen (7+) dan wel te redoubleren (geen 5k) of een 5k te noemen (<7hp) 2x = minimaal en laagste 4k 12/10/06 MUTOS ©


Download ppt "MUTOS MUlti and Transfer Oriented System Een gloednieuw en uitgetest"

Verwante presentaties


Ads door Google