De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MUTOS Een gloednieuw en uitgetest bridge systeem : MUlti and Transfer Oriented System © Vannuten Eugeen – 9/2/08 Er zijn “sprekersnotities” beschikbaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MUTOS Een gloednieuw en uitgetest bridge systeem : MUlti and Transfer Oriented System © Vannuten Eugeen – 9/2/08 Er zijn “sprekersnotities” beschikbaar."— Transcript van de presentatie:

1 MUTOS Een gloednieuw en uitgetest bridge systeem : MUlti and Transfer Oriented System © Vannuten Eugeen – 9/2/08 Er zijn “sprekersnotities” beschikbaar op deze slide.

2 MUTOS ©2 MUTOS INHOUD Definities – Afkortingen - Principes Openingen – Mutos Verdediging MUTOS Azenvraag Doublet en 1ZT anders bekeken MUTOS overzicht conventies Stop

3 MUTOS © 3 MUTOS Definities & Afkortingen Regel van x (RV) : wanneer de som van de honneurpunten (hp) met de lengten van de twee langste kleuren gelijk is aan of hoger is dan x Definities van verdelingen : Evenwichtig : 4333, 4432, 5332 Éénkleurenspel : 63xx, 74xx, 73xx, 8xxx (verschil tussen 2 langste kleuren min. 3) Tweekleurenspel : 54xx, 55xx, 64xx, 75xx (verschil tussen 2 langste kleuren max. 2) Afkortingen C : competitief 6-9hp CTL : C tot Limiet : 6-11 hp (R)F : forcing voor één ronde HOK : Hoogst Overblijvende Kleur L : limiet 10-11 hp LOK : Laagst Overblijvende Kleur LTS : limiet tot sterk : 10+ MF : manche forcing F1 : forcing voor één ronde NVB : Net volgend Bod (relay) P/C : pas/corrigeer RHT : rechterhandtegenstrever S : sterk : 12+ TB : tussenbod Principes

4 MUTOS © 4 MUTOS Principes –Basis : “Precision” maar met aangepast 1♣ schema (multi-oriented) waarbij ook aandacht voor verdeling = neosqueeze © –de eerst vrij genoemde kleur = 5 kaart –lage openingen voor sterke handen, hogere openingen voor zwakkere handen : alle 16+hp of RV25 via 1 ♣ alle 12-15hp of RV20 via 1♦/♥/♠/ZT behalve de 6-4 hoge handen, RV18 alle <12Hp zwak of RV15-19 via 2 en 3 niveau ( multi-oriented ) –Kwetsbaar RV 18-19 - Niet kwetsbaar RV 15-19 Inhoud

5 MUTOS © 5 2 ♦ Multi Standard 3ZT Gambling 2 ♣ Multi Roman MUTOS Openingsstructuur Gebruik de gele drukknoppen om door de presentatie te navigeren. Inhoud 4 ♥/♠ Namyats 2ZT / 3 ♣ / ♦ / ♥ Lineaire Transfer 3 (LT3)

6 MUTOS © 6 MUTOS - 1 ♣ NEOSQUEEZE OpenerZijPartnerZij 1 ♣ (pas)? (0-5hp, alle verdelingen) of (8+ met 6xxx) of (8- 10 met 7k-laag zonder 3hoog ) of (8+ met 55- laag of 55hoog) of (8+) 7hoog met 4k AM 6-7hp, alle verdelingen 8+hp, MF, 54xx met 5k-laag of 7xxx met 7k hoog of 7k-laag mét 3khoog 8+hp, MF, 54xx met 5k-hoog of 11+ met 7k laag 8+hp, MF, distributie 5332 8+hp, MF, geen 5kaart 8+hp, MF, 55xx met 5 ♣ en 5 ♥ 8+hp, MF, 55xx met 5 ♣ en 5 ♠ 8+hp, MF, 55xx met 5 ♦ en 5 ♥ 8+hp, MF, 55xx met 5 ♦ en 5 ♠ 8-10hp, MF/ 7k ♣ en 4 ♥ / ♠. 8-10hp, MF/ 7k ♦ en 4 ♥ / ♠. Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen behalve verdeelde * handen van 20+hp Leider van de bieding partner Na 1♣ is de opener de leider van de bieding dat een monoloog wordt waarbij het de partner is die zijn hand vertelt aan de leider. * Verdeeld = 5332/4432/4333 ( niet 4441 ! ) -> deze worden via 2♣/2♦ geboden. ◄Openingen Biedverloop Mogelijke antwoorden 1♦1♦ 1♥1♥ Met tussenbiedingen ► 1ZT 2♣2♣ 2♦2♦ 1♠ 2♥2♥ 2♠ 2ZT 3♣3♣ 3♦/3♥3♦/3♥ 3♠/3ZT

7 MUTOS ©7 MUTOS - Neosqueeze Strategie bij ongestoord bieden Bij alle MF-antwoorden zal de opener steeds eerst de verdeling van de partner uitvragen door telkens het NVB te bieden. Die verdeling van partner kan worden verteld t/m 3ZT. Daarna vraagt het NVB naar de kracht van partner’s hand die in stappen wordt gegeven 8-10, 11-12, 13-14, enz. De opener kan desgevallend de verdeling niet verder uitvragen maar wel de kracht door i.p.v. een NVB een NVB+1 te plaatsen. Er wordt veel met multi’s gewerkt om biedruimte te creëren. Door de doorgedreven abstractheid van de antwoorden moet men vooral de structuur van het eerste antwoord beheersen dat het handtype aangeeft. Nadien worden de langste kleuren van de aangekondigde handtypes verteld volgens het RSC (relative suit code) principe. Daarna wordt afhankelijk van het handtype naar een singleton (sn) of chicane (ch) of het gebrek eraan (=) gevraagd. Het antwoord is dan ook steeds standaard en logisch eenvoudig : Stap 1: geen sn (=) stap 2… : sn via RSC, Stap n : chicane via RSC. Het laatste distributiebod gaat niet voorbij 3ZT, tenminste met 8-11hp. Indien dat laatste bod 3ZT zou geweest zijn legt partner 4♣ vanaf 12+hp. Zo weet de opener aan de kracht van zijn eigen hand of hij slemambities of niet mag koesteren in deze grenssituaties. Indien dat laatste distributiebod 3♠ is zal een opener van 16-19hp zonder fit 3ZT leggen en met fit de kracht uitvragen met 4♣. Die wordt gegeven in stappen : 4♦ = 8-11, 4♥ = 12-13, 4♠ =14+. Een sterkere partner zal na 3ZT door opener, verder zijn kracht bieden vanaf 12-13hp. Indien dat laatste distributiebod < 3♠ zal een NVB de kracht uitvragen die t/m 4 in stappen van 2♠ kan gegeven worden.

8 MUTOS ©8 MUTOS - Neosq 1♣ - 1♦ - (1♥) OpenerZijPartnerZij (pas) 1 ♥ (verplicht relais) (pas)? 0-5hp, alle verdelingen 8+hp met 6xxx en 6k in ♣/♦/♥/♠ (*) 2 ♠ / 2SA 8+hp, 55 ♠♥ / 55 ♣♦ Na NVB : 4steps sn LOK/HOK, ch LOK/HOK 3 ♣/♦ 8-10hp, 7k laag zonder 3k hoog (**) Na NVB 5 steps : s1 : 7222 s2/3 : 7321 sn ♥/♠ s4/5 : 7420 ch ♥/♠ 3 ♥/♠ 8+hp, 7k hoog met 4k AM Na NVB ( 3 ♠ /4 ♣ geen 3SA! ) : 3 steps: 7411 / ch ♣ / ch ♦ Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner0-5hp, alle verdelingen OF 8+ met 5-5hoog of 5-5 laag OF 6xxx OF 8- 10 met een 7klaag zonder 3khoog OF 7hoog met 4kAM (*) : 64xx wordt via 1S/1SA geboden. (**) de11+hp versie wordt via 1SA geboden BiedverloopMogelijke antwoorden 1♠ 1♣1♣ 1ZT /2♣/♦/♥ 1♦1♦

9 MUTOS ©9 MUTOS – Neosq 1♣ - 1♦ - 1♥ - 1♠ OpenerZijPartnerZij (pas) 1♦1♦ 1 ♥ (pas) 1♠1♠ ? 1ZT16-19hp, natuurlijk 2 x16-19hp, natuurlijk, 5+k 2ZT20+hp, MF, evenwichtig 3x20+hp, MF, natuurlijk, onevenwichtig 3ZTeindbod Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding. partner0-5hp, alle verdelingen Na 1ZT herbod volgt gewoon of pas, of 2♣ Stayman of naturel 2x. Transfers hebben geen zin : 1) alle kleuren werden immers genoemd en 2) gezien de 0-5hp kracht heeft het geen zin om forcing te spelen. 2ZT na 1ZT duidt op beide lage kleuren, minstens een 5-5. 3 ♣/♦ is echt en minstens een 6k. Na een 2ZT herbod is Niemeyer actief. (MF). BiedverloopMogelijke antwoorden 1♣1♣ 1♦1♦

10 MUTOS ©10 MUTOS – Neosq 1♣ - 1♦ - 1♥ - 1ZT/2 ♣ / ♦ / ♥ OpenerZijPartnerZij (pas) 1 ♥ (pas) 1ZT/2 ♣ / ♦ / ♥ (pas) NVB (pas)? Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner8+hp met een 6k in de getransfereerde kleur 1 ZT t/m 2 ♥ zijn transfers (8+hp) naar een 6k (6xxx) Na het aanvaarden van de transfer biedt partner : Stap1=6331 Stap2=6322 Stap3=6xx5 (5k in LOK) Stap4=6x5x ( 5k in MOK) Stap5=65xx (5k in HOK) Na het logische NVB biedt partner nu de sn of de 3k naargelang hij voordien stap 1 of 2 had geboden. Opm : 64xx verdeling worden via 1S/1SA geboden 1♦1♦ 1♣1♣ Ook hier kan de leider de transfer weigeren om een eigen hoge en solide kleur (5+k) te leggen. Nu zal de partner goedkoop een fit (3k) laten horen of bij gebrek hieraan ZT leggen (met een 6322 of 6331) of zijn 5k bieden

11 MUTOS © 11 MUTOS - Neosq 1♣ - 1♥ OpenerZijPartnerZij (pas) 1 ♥ (pas) ? 1♠1♠ 5k ♠, 4k ♥ F1 16-19hp, RF! (zelfs voor 2 ronden indien het vervolg 2 ♣/♦/♥ is. ) -Vervolg met 2 ♣ (M-Puppet), of 2 ♦ / ♥ (trf ♥/♠) of 2 ♠ /3 ♣ (trf naar ♣ / ♦ ). Daarna is 2ZT door O NF en quasi eindbod. - 3 ♦ / ♥ 5521 met 5k SH met 8+Hp en sn ♣ / ♦ 2♣/♦2♣/♦ 5+k ♣/♦, onevenwichtig of evenwichtig zonder 3k hoog, 16-17. F1 2♥/♠ 6k ♥/♠, 16-17hp. F1 2ZT 18+hp, MF, verdeelde hand, inclusief een 45xx ♠♥, of 5laag met 4hoog Vervolg via Niemeyer, of transfers 3x3x 4441 met sn in x of 5440 met 5klaag en chicane in x Partner kiest juiste manche Elk ander bod is : a) controle of b) azenvraag indien 4 ♣/♦ /ZT waardoor de partner de leiding van de bieding overneemt. Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 6-7hp, alle verdelingen Forcing voor één ronde We spelen na 1ZT de M-Puppet (2♣), een MUTOS variant van de Puppet Stayman waarbij in de ZT-hand zelfs een 5431 toegelaten is zolang er minstens één 4k hoog bij is en geen 54xx in ♠♥. Hierdoor zal een 2 ♠/♥ herbod (i.p.v. 1ZT) door de opener meteen een 6k zijn waarop partner mits een 2k kan steunen. De gezamenlijke kracht is voldoende om het eerste herbod door O als RF te spelen. BiedverloopMogelijke antwoorden 1ZT 1♣1♣ !

12 MUTOS ©12 MUTOS - Neosq 1♣ - 1♥ - 1ZT OpenerZijPartner Zij (pas)1 ♥ (pas) 1ZT (pas)? 2♣2♣M-Puppet Stayman. Op zoek naar 5-3 fit hoog, off 4-4 hoog. Je hebt dus minstens een 3k hoog. 2♦/ ♥Transfer voor 5+k ♥/♠ 2♠2♠Transfer voor 6+k ♣ 2ZTGeen 3k hoog (5422-5521) 3♣3♣Transfer voor 6+k ♦ 3♦3♦5521♠♥ met sn ♣ 3 ♥5521♠♥ met sn ♦ Wat weet je van wie ? opener16+, hp, geen 6k, geen 5-4 hoog. Leider van de bieding. partner6-7hp, alle verdelingen 2♦2♦4k hoog. RF! Let op ! Nu biedt de partner direct de 4k hoog die hij bezit! 2♥2♥5+k ♥ 16 +hp, RF 2♠2♠5+k ♠ 16 +hp, RF 2/3ZTGeen 4k hoog 16-17/18+hp BiedverloopMogelijke antwoorden 1♣1♣ ◄Vorige chart

13 MUTOS © 13 MUTOS - Neosq 1♣ - 1♠ - 1ZT OpenerZijPartnerZij (pas) 1♠1♠ 1ZT(pas)? 2♣2♣5k ♣ in een 54xx 2 ♦5k ♦ in een 54xx 2 ♥/♠7k ♥/♠ 8-10hp 2ZT / 3♣7k ♥/♠ 11+hp 3♦/♥8+hp, 7+k♣ met 3k ♥/♠ 3♠/ZT8+hp, 7+k♦ met 3k ♥/♠ Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 8+hp, MF, 54xx met 5k laag OF 7xxx met 7k hoog Biedverloop Mogelijke antwoorden na 1ZT herbid 1♣1♣ s14k am s2/34k♥/♠ s4/5/664xx met 4k Lok/Mok/Hok s1Geen sn/ch - 7222 s2/3/4Sn in LOK/MOK/HOK s5/6/7ch in LOK/MOK/HOK Eenmaal de verdeling nauwkeurig is gekend is (logischerwijs) een volgend NVB vraag voor kracht. Die wordt dan gegeven in stappen van 2 (behalve de eerste stap : 8-10 ) tot en met 3ZT. Als de laatste stap om de verdeling te onthullen 3ZT is wordt dat gelegd mits 8-10 hp om de opener de kans te geven dit als eindcontract te houden. Met méér kracht gaat partner in stappen voorbij de 3ZT. Wordt dit 4 ♣ (11-12) dan zal een minimale opener die graag in 3ZT had gestopt nu met 4 ♦ aankondigen dat 4ZT een eindcontract wordt. Zonder 4 ♦ maar rechtstreeks 4ZT is azenvraag. s1/s2Sn in LOK /HOK s3/4Ch in LOK /HOK NVB: 4k? NVB: 22,sn,ch? s15422 s2/3Sn in LOK /HOK

14 MUTOS © 14 MUTOS - Neosq 1♣ - 1ZT - 2♣ OpenerZijPartnerZij (pas) 1ZT (pas) 2♣2♣ ? 2 ♦5k ♥ in een 54xx met 4laag 2 ♥5k ♠ in een 54xx met 4laag 2 ♠54xx met 5 ♠ 4 ♥ 2ZT54xx met 5 ♥ 4 ♠ 3k ♣/♦11+hp, 7k ♣/♦ Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 8+hp, MF, 54xx met 5k hoog OF 7xxx met 7k laag zonder 3khoog, 11+hp BiedverloopMogelijke antwoorden na 2♣ herbid 1♣1♣ stap1Geen sn,ch stap2Sn in LOK stap3Sn in HOK stap4ch in LOK stap5ch in HOK Eenmaal de verdeling nauwkeurig is gekend is (logischerwijs) een volgend NVB vraag voor kracht. Die wordt dan gegeven in stappen van 2 (behalve de eerste stap : 8-10 ) tot en met 3ZT. Als de laatste stap om de verdeling te onthullen 3ZT is wordt dat gelegd mits 8-10 hp om de opener de kans te geven dit als eindcontract te houden. Met méér kracht gaat partner in stappen voorbij de 3ZT. Wordt dit 4 ♣ (11-12) dan zal een minimale opener die graag in 3ZT had gestopt nu met 4 ♦ aankondigen dat 4ZT een eindcontract wordt. Zonder 4 ♦ maar rechtsreeks 4ZT is azenvraag. NVB: 4k? NVB: 22,sn,ch? s1/24k ♣/♦ S3/564xx met 4k Lok/Mok/Hok

15 MUTOS ©15 MUTOS - Neosq 1♣ - 2♣ OpenerZijPartnerZij (pas) 2♣2♣ 2 ♦ (pas)? Stap1/2/3/4 de 5k (via RSC) Wat weet je van wie ? opener 16+hp, 5+k ♥/♠. Leider van de bieding partner MF, 5322 De opener kan na kennis van de 5k ook meteen naar kracht vragen door NVB+1 te leggen. Stap1/2/3 De doubleton (via RSC) Biedverloop 1♣1♣ Mogelijke antwoorden Een NVB vraagt nu naar de doubleton : Een NVB vraagt nu naar de kracht

16 MUTOS ©16 MUTOS - Neosq 1♣ - 2♦ OpenerZijPartnerZij (pas) 2 ♦ (pas) 2 ♥/ 3x (pas)? stap14k harten stap23k harten stap32k harten stap41k harten stap54441, sn ♣ stap64441, sn ♦ Wat weet je van wie ? opener 16+hp, alle verdelingen. Leider van de bieding. Na 3X herbod is opener 16-19 en partner wordt leider partner 8+hp, MF, hand zonder 5kaart BiedverloopMogelijke antwoorden na 1ZT herbid 1♣1♣ stap14k schoppen stap23k schoppen stap32k schoppen stap41k schoppen Een volgend NVB vraagt naar het aantal schoppen : Een volgend NVB vraagt naar de kracht : stap18-10 stap211-12 stap313-14 stap415+ Na het NVB herbod is de Gebroken Harten Conventie ( © MUTOS) actief waarbij in stappen eerst het aantal harten wordt verteld (van hoog naar laag) en nadien, als antwoord op een NVB, het aantal schoppen, weer van hoog naar laag. Daarna volgt, na een NVB, weer in stappen de kracht van de hand. Je kan, na het aantal harten, ook meteen de kracht vragen door NVB+1 te leggen. Een 3x herbid duidt op een 4441 met sn in x. Opener heeft niet meer dan 19hp. Partner wordt leider (meest onbeperkt) en stuurt de bieding.

17 MUTOS ©17 MUTOS - Neosq 1♣ - 2♥/♠/ZT/3 ♣ OpenerZijPartnerZij (pas) 2♥/♠/ZT/3 ♣ (pas) NVB(pas)? Stap 1/2Sn LOK/HOK Stap3/4Ch LOK/HOK Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner 8+hp, MF, 55xx met 2 ♥ : 55♣♥ 2 ♠ : 55♣♠ 2ZT : 55♦♥ 3 ♣ : 55♦♠ BiedverloopMogelijke antwoorden 1♣1♣

18 MUTOS ©18 MUTOS - Neosq 1♣ - 3♦/3♥ / 3♠/3ZT OpenerZijPartnerZij (pas) 3 ♦ /3♥ (pas) NVB (pas) OpenerZijPartnerZij 1 ♣ (pas) 3 ♠ /3ZT (pas) NVB(pas) Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner8+hp met 7k♣ en 4k ♥/♠ Zonder fit en met 16-19 legt opener 3ZT. In alle andere gevallen een NVB of een vervangend 4 ♣ als vraag voor kracht. Partner antwoordt in stappen t/m 4 ♠. Wat weet je van wie ? opener16+hp, alle verdelingen Leider van de bieding partner8+hp met 7k♦ en 4k ♥/♠ Biedverloop 1♣1♣

19 MUTOS ©19 MUTOS – Relative Suit Code – RSC © ♣♦♥♠ (fase2a)Met 3 overblijvende kleuren : Stap 1/2/3De laagste/ middelste/ hoogste van 3 overblijvende kleuren is de 4k in een 54xx Stap 4/5/6De laagste/middelste/hoogste van 3 overblijvende kleuren is de chicane in een 5440 (fase1)Met 4 overblijvende kleuren : Stap 1/2/3/4♣/♦/♥/♠ is de langste kleur, exact een 5k en van twee vijfkaarten de laagste. (fase3a)Met 2 overblijvende kleuren na 54 : Stap 15422 Stap 2->35431 met aanduiding sn Stap 4->55440 met aanduiding chicane De antwoordende hand wordt verondersteld een kleur te noemen uit de kleurenreeks ♣♦♥♠ via stappen. Stap 1 is het eerst volgende vrije bod in de biedbox (inclusief ZT) en komt overeen met de eerst overblijvende kleur van de kleurenreeks. Stap 2 het 2 de vrije bod komt overeen met de 2 de kleur uit de overblijvende reeks, enz. Er zijn 4, 3 of 2 overblijvende kleuren. Naar gelang het aantal overblijvende kleuren zal het stappen-antwoord iets anders betekenen. De overgang van de ene fase naar de andere gebeurt via het Net Volgend Bod (NVB). ◄Vorige chart Soms, na bv. de kennis van de 7k in een 7xxx kan men in 7 stappen de hand schetsen, dus nog 3 overblijvende kleuren : (fase2b)Met 3 overblijvende kleuren na 7xxx : Stap 17222 Stap 2->47231 met aanduiding sn Stap 5->77330 met aanduiding chicane (fase3b)Met 2 overblijvende kleuren na 55 of 64 : Stap 1->2sn Stap 3->4chicane

20 MUTOS – 1♣ opening – Tussenbod = Dub TB = dub : - Pas = 0-3hp - verder naturel - Redubbel = 4-5hp – verder naturel - 1♦ = 8+Hp versie 1♦ - De overige (hogere) antwoorden zijn ‘system-on’. * Na 1♦ : principe ‘system-on’ als het kan, anders aangepaste set - Na Pas door RT zal O via NVB ( 1♥ ) de procedure verder zetten ( idem als er geen ttsbod was na 1K ):. LT past of herbiedt =1SA : ’ Special set 1R ’ : volgbod naturel 6k ; 2SA of Dub = 5*5 mineur ( Dub indien herbieding een mineur is ) cuebid of Dub = 5*5 majeur ( Dub indien herbieding een majeur is ) sprongbod : 7k; Optie op 1SA : Straf Dub Opm : de Dub is een voorstel tot strafdub en houdt in dat je minstens 2 vaste slagen hebt in de kleur van de herbieder - Na 1x tssbod door RT : O past. LT past of herbiedt =1SA : ‘Special set 1R’ - Na 1SA of 2x tssbod door RT : O past ; partner biedt : ‘Special set 1R’ Opm : Na de bieding van de ‘Special set 1R’ volgt rechtstreeks de sterkte vraag, zonder sn of ch uit te vragen )

21 TB= 1♦ - Pas = 0-3 Hp - Dub = 4-5 OF 8+ versies 1♦ - De overige (hogere) antwoorden zijn ‘ system-on’ * Na dub : - Na Pas door RT zal O via NVB ( 1♥ ) de procedure verder zetten : LT past : met 4-5Hp : 1♠ en met 8+Hp : ‘System-on’. LT herbiedt 1♠ : met 4-5Hp : Dub : negatief met 4k+ H Pas : zonder 4k H met 8+ Hp : ‘System-on’. LT herbiedt >= 1SA : met 4-5Hp : Pas; met 8+Hp : ‘Special set 1R’ - Na 1x tssbod door RT : O past. LT past : met 4-5Hp : Dub ; met 8+Hp : ‘System-on’ LT herbiedt 1♠ : met 4-5Hp : Dub : Negatief met 4k+ H Pas : zonder 4k H met 8+ Hp : ‘System-on’. LT herbiedt >= 1SA : met 4-5Hp : Pas; met 8+Hp : ‘Special set 1R’ - Na 1SA of 2x tssbod door RT : O past partner biedt : met 4-5Hp : Pas met 8+Hp : ‘Special set 1R’ MUTOS – 1♣ opening – Tussenbod = 1♦

22 TB = 1♥ - Pas = 0-7Hp - Dub = 8+ versie 1♦ - De overige (hogere) antwoorden zijn ‘system-on’ * Na Pas van partner : - Na Pas door RT zal O naturel eigen hand bieden : - 16-19Hp : 1SA met stop H; volgbod eigen 5+k ; anders Dub - 20+Hp : 2SA met stop ; sprongbod met 5+k (verdeelde hand kan niet: enkel via 2 ♣/ ♦ multi ) Partner wordt nu leider van de bieding en zal met 6-7Hp de bieding open houden - Na 1/2x door RT : O biedt : - 16-19Hp : Pas ; partner Dub met 6-7Hp anders Pas - -20+Hp : eigen 5k+ ; 1/2SA met stop in kleuren LT en RT Partner wordt nu leider van de bieding en zal met 6-7Hp de bieding open houden * Na dub van partner : - Na Pas door RT zal O via NVB ( 1♠ ) de procedure verder zetten : LT past : ‘ System-on’ LT herbiedt >= 1SA : special set 1R - Na 1♠ bod door RT : O past LT past : ‘ System-on’ LT herbiedt >= 1SA : special set 1R - Na 1SA of 2x tssbod door RT : O past ; partner biedt special set 1R MUTOS – 1♣ opening – Tussenbod = 1♥ (versie a )

23 TB = 1♥ - Pas = 0-5Hp - Dub = 6-7Hp - 2 ♥ = 8+ versie 1♦ - De overige (hogere) antwoorden zijn ‘system-on’ ( de hand met 5K–5H wordt opgegeven ) * Na Pas / Dub van partner : - Na Pas door RT zal O naturel eigen hand bieden : - 16-19 /16-17Hp : 1SA met stop H; volgbod eigen 5+k ; anders Dub? ( 19+5=24Hp !! Compet?) - 20+ /18+Hp : 2SA met stop ; sprongbod met 5+k (verdeelde hand kan niet: enkel via 2 ♣/ ♦ multi ) Partner wordt nu leider van de bieding en zal met 4-5/6-7Hp de bieding open houden ?? - Na 1/2x door RT : O biedt : - 16-19 /16-17Hp : Pas / volgbod eigen 5k; 1/2SA met stop;anders Dub ( 19+5=24Hp !! Compet?) - 20+ /18+Hp : eigen 5k+ ; 1/2SA met stop in kleuren LT en RT ? Partner wordt nu leider van de bieding en zal met 4-5/6-7Hp de bieding open houden? * Na 2 ♥ van partner : O start via NVB ( 2S ) procedure ‘Special-2 set 1R’ : - 2SA … 3H = trf 6k - 3S = 5*5 Majeur - 3SA = 5*5 mineur - 4x = 7k MUTOS – 1♣ opening – Tussenbod = 1♥ ( versie b )

24 MUTOS – 1♣ opening – Tussenbod = 1 ♠ TB = 1♠ - Pas = 0-7 Hp - Dub = 8+Hp met sterke 1♠ variant of een sterke 1♦ variant. - Overige ( hogere ) antwoorden zijn ‘System-on’ * Na Pas van partner : - Na Pas door RT zal O naturel eigen hand bieden : - 16-19Hp : 1SA met stop H; volgbod eigen 5+k ; anders Dub - 20+Hp : 2SA met stop ; sprongbod met 5+k (verdeelde hand kan niet, enkel via 2 ♣/ ♦ multi ) Partner wordt leider van de bieding en zal met 6-7Hp de bieding open houden - Na 1/2x door RT : O biedt : - 16-19Hp : Pas ; partner Dub met 6-7Hp anders Pas - 20+Hp : eigen 5k+ ; 1/2SA met stop in kleuren LT en RT Partner wordt nu leider van de bieding en zal met 6-7Hp de bieding open houden * Na dub van partner : - Na Pas door RT zal O via NVB (1♠ ) de procedure verder zetten : LT past : ‘ System-on’ LT herbiedt >= 1SA : special set 1S - Na 1SA of 2x tssbod door RT : O past ; partner biedt ‘Special set 1S’ Special set 1S : eerste ronde langste kleur naturel ; tweede ronde : 2 de kleur of 6k zelfde kleur via RSC na NVB of verder tssbod ; 2SA = 5*5 mineur ; cuebid = 5*5 maj ; sprongbod kleur = 7k

25 MUTOS – 1♣ opening - tussenbod = 1ZT TB = 1SA 1SA (sterk) : Met 0-5 hp : passen, tenzij 2x met een biedbare lange kleur. Met meer : (straf)dubbel of sprongbod. 1SA ( DOSC /DONT) : sterkte niet gekend, maar belooft ofwel een 6k ofwel 5klaag of 2x4+ hoog Partner past altijd. De 2 de verdediger MOET immers spreken. Zoniet arbiter omdat dit niet conform DOSC/DONT is. Indien 2de verdediger toch past moet opener dubbelen. Als de eerste verdediger nu past en 1SA gedubbeld laat staan … zal partner enkel een kleur leggen indien heel zwak 0-3hp, anders de dubbel inlaten voor straf ( meerderheid der punten). Indien 2 de verdediger biedt, zal opener passen. Partner zal nu met 0-5 hp passen 6-7hp ofwel dubbelen ofwel op 2 niveau zijn kleur bieden. 8+hp (MF) een cuebod plaatsen (zonder 5k) en met een 5k die op3 niveau bieden

26 MUTOS – 1♣ - tussenbod > 1ZT TB = 2x - pas : 0-7hp of 6-7hp zonder biedbare 5kaart (*) - 2x = competitief, 6-7hp, en een 5kaart, tenzij 2ZT (NF). - met 8+hp (MF) : - bod op 3 niveau (5kaart). Indien 3laag, dan is er geen 4k hoog naast. - dubbel met 8+ zonder 5kaart (**) - cuebod (vraagt één stop – heeft er hopelijk zelf al een). - 3ZT met dubbele stop. (*) Na pas zal de opener als volgt reageren : dubbel = negatief of 18+hp, volgbod met 16-17 en eigen 5k 2ZT met 16-17 en stop in de tussengeboden kleur. (**) opener start met een NVB de GHC en vraagt dus naar aantal harten en nadien naar het aantal schoppen. Enkel met TB=2majeur wordt (na nvb) met prioriteit een stop verteld (2ZT) en zonder stop meteen in stappen het aantal van de andere majeur verteld waarbij uiteraard 2ZT niet wordt meegeteld.. Daarna volgt nog een sterkte-vraag. TB = 3x pas : 0-5hp 3x : 6-7hp en een biedbare 5kaart (competitief, NF) 3ZT : 8+hp en een stop Dub : 8+hp en geen stop, geen 5k ( ** ) ‘Speciale’ 2x-tussenbiedingen die bv. een 2 kleurenspel beloven : 2ZT = de 2 andere kleuren. !

27 MUTOS ©27 Opdat de verschillende handen die schuilgaan achter het 1 ♦ antwoord niet verloren zouden gaan na een tussenbod, zijn afspraken nodig om gepast te reageren. De opener zal steeds passen om partner de kans te geven zijn hand zo laag mogelijk uit te bieden. Alleen met 22+hp zal hij dit laten blijken door te (re)dubbelen, een 5k te bieden of economisch ZT te leggen. Zie ook volgende blz MUTOS – Neosqueeze en tussenbiedingen na het 1 ♦ - antwoord TB=1♥/♠ TB=dubbel Er wordt niet gestoord. System on. Alleen de 0-3hp variant verdwijnt. Opener past. Partner dubbelt met 4-5hp en speelt system on waarbij zelfs 0-3hp in trf naar een 5+k tot de opportuniteiten hoort. 2 ♠ : de 55hoog hand 2ZT : de 55laag hand. TB=1ZT Opener past. Partner past met 0-3hp en dubbelt met 4-5hp. Alle andere herbiedingen zijn MF, 8+. 2x = 6k in x, 2ZT = 55laag, 3 ♣/♦ : 7k laag, 3 ♥ : 55 hoog TB=2♣ Opener past. Partner past met 0-3hp en dubbelt met 4-5hp. Alle andere herbiedingen zijn MF, 8+. 2x = 6k in x, 2ZT = 55laag, 3 ♦ : 7k ♦, 3 ♥ : 55 hoog TB=2♦ Opener past. Partner past met 0-3hp en dubbelt met 4-5hp. Alle andere herbiedingen zijn MF, 8+. 2x = 6k in x, 2ZT = 55laag, 3 ♣ : 7k ♣, 3 ♥ : 55 hoog ( een 6k kan je dus idd niet bieden : 3 ♣ is dus 6+k ♣.) De ruimte blijft beschikbaar om zoals in het ongestoord biedverloop de verdeling uit te vragen. Enkel na 3♥ (55hoog) zal na 3♠ (NVB) de kracht verteld worden.

28 MUTOS ©28 De partner heeft vrij nauwkeurig zijn kracht verteld. Nu zal de opener meteen laten blijken of manche haalbaar is of niet : Zie ook volgende blz MUTOS – Neosqueeze en tussenbiedingen na het 1♥ - antwoord KrachtVerdeling openerHerbieding partner 16-17, geen manche Geen 5kpas Naturel (dub,5k) Naturel (steun, ZT met stop) 5k2x 18+, MFGeen 5kdub 5kcue MUTOS – Neosqueeze en tussenbiedingen na het 1 ♠ of hoger - antwoord De bieding is toch MF. Opener vertelt meteen zijn kracht : 16-19= PAS, 20+ : DUB waardoor geen biedruimte verloren gaat. Partner zal nu naturel zijn langste kleur noemen, en nadien, via RSC, zijn 2 de. De gedetailleerde sn/ch bieding vervalt. De sterkte vraag blijft van kracht.

29 MUTOS ©29 MUTOS - 1 ♦ duo mineur OpenerZijPartnerZij 1 ♦ (pas)? 6+, 4k ♥ EN/OF 4k ♠, RF (multi) OF superhand (15+) met of zonder 4k hoog 6-9, 5+k ♠, RF(trf), 4+k ♥ mogelijk. 6-9, 5+k ♥, RF (trf), 4+k ♠ mogelijk 2ZT 10-11 hp, geen 4k hoog, NF. 2/3 ♣ <10hp, P/C (trf) 5+k 5k ♥/♠, 10+hp 10+hp met 5k ♠ en 4k ♥. 3♦/♥/♠ Lang, zwak in ♦/♥ /♠/ 3ZT 12-14 zonder 4k hoog Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog, tenzij een 6-4hoog met 8-9hp. partner (ongestoord) BiedverloopMogelijke antwoorden ◄Openingen1 Duo ♦ Mineur met tssbieding Het 1♥ antwoord kondigt een onbekende 4k hoog aan (multi waarin ook een superhand kan zitten zonder 4k hoog). De 5k hoog wordt wél bekend geboden (1♠ /1ZT voor ♠/♥ ) met enkel ♥ in trf (via 1ZT : het ♥-bod was al gebruikt). Met 5 ♥ -4 ♠ en limiet vertel je eerst je 5k♥ via trf (2 ♦ ),daarna je 4k ♠. Omgekeerd, voor een 5 ♠ 4 ♥ is er één bod gereserveerd: 2 ♠. Van 2x 5k hoog van 6-8hp eerst ♠ aanbieden. Voor een 2x5hoog vanaf 9hp transfereer je eerst naar ♠ en daarna bied je 3 ♥ wat een 5k moet zijn want met een 4k had de partner 2 ♠ geantwoord. Met een zwakkere 5-4 hoog : zie het aanvullend strategie overzicht : 1♠1♠ 1♥1♥ 1ZT 2 ♦/♥ Er is niet meer slechts 1 sterk antwoord. Eerst focus op de distributie, daarna op de kracht. Een 4khoog antwoord kan een brede range CTS bevatten. Een 5khoog (1 ♠ /1ZT) is beperkt tot 9hp. Sterkere 5khoog gaan via 2 ♦ / ♥. Zonder 4k hoog kan de partner steeds weg met het 2/3♣ vluchtbod (C), 2ZT (L) of 3ZT (S). 2 ♠

30 MUTOS ©30 MUTOS 1 ♦ In het volgende 1♦ complex worden een aantal biedproblemen opgelost : P1 : als je trf speelt als partner op 1 ♦ opening met 5k ♠ en 4k ♥ dan riskeer je een fit ♥ te mislopen als opener geen fit ♠ heeft en minimaal is (2ZT – pas). P2 : trf naar ♠, ook met zwakke hand, is niet zonder risico omdat je te hoog kan uitkomen. P3 : als je trf naar ♠ speelt met limiet hand en opener heeft een sn ♠ dan is 2ZT het enige lage alternatief wat soms niet goed is omdat een 4de kleur in beide handen kort of ongedekt kan zijn. 3 ♣/♦ bieden met 12 hp maakt het partner moeilijk om in te schatten of opener min dan wel max is.. En er dus al dan niet manche moet gespeeld worden. P4 : een uitgesproken constructief 2 kleurenspel in de mineurs ( 5/5 of 6/5 mineur) vertellen …. P5 : handen met 6-4 hoog en 8-9 hp worden afgeraden via 2 ♦ -multi. Het hiernavolgend complex tracht hieraan een oplossing te geven. Enkele hoofdpunten : duidelijk en vroeg aangeven of de majeur van partner een 4k dan wel een 5kaart is de transfers een minimum kracht van 10hp geven. Het herbod van de opener moet dan wel kracht tonen : economisch met 12-13 en met sprong indien 14-15hp. 1♥ om een 4k (onbekend) hoog aan te geven - zwak/limiet/sterk – en multi voor een superhand zonder 4k hoog 2/3 ♣ blijft een zwak alternatief 2♠ kan gebruikt worden om specifiek het probleem 1 op te lossen en geen 4-4 in harten te missen in een limiet situatie. een 2x5 hoog wordt geboden door eerst de hoogste kleur (in trf) te duiden en daarna harten te noemen. een ‘onmogelijk’ herbid van 2♥/♠ duidt op de 6-4 hoog met 8-9 hp. 3 ♣ door partner na eerst 1♥ of transfer 2♦/♥ is MF. Na 1♥ vraagt het naar de kracht, Na de trfs vraagt het naar de aard van de steun én de mineurkleur. Zie ook volgende blz

31 MUTOS ©31 Strategie Antwoorden op 1 ♦ Een hand zonder 5k hoog maar mét 1 of 2 4kaarten hoog wordt aangebracht via 1♥. Na het (steeds economisch) herbod door opener heeft de partner alle middelen om competitief, limiet of sterk en ondervragend het biedverloop verder te zetten. Met een 5k hoog leg je 1♠/1ZT (♠ /♥) (C) of 2 ♦/♥ (LTS) naargelang de kracht. Zwakke lange handen kan je met 3x bieden ( volgens wet Cohen). De andere handen ( zonder 4+k hoog) worden verteld door 2♣ : P/C - C 2ZT : L 3ZT : S Ook 1♥ voor de zeer sterke handen (16+hp) zonder 4k hoog om o.m. kracht en de lage kleur van opener te weten te komen. ◄Terug 1 ♦ opening hpGeen 4khoog4k hoog5khoog5 ♠ 5♥5 ♥ 4 ♠5 ♠ 4♥ 0-5 2♣2♣ 1♥1♥ Pas/2♣/1♠/1ZT 1♠ 1♥1♥ C 1♠/1ZT Kies : 1ZT of 1♥ (*) 1♠ (*) L2ZT 2♦/♥2♦/♥ 2♥ Daarna 3/4♥ 2♦ Daarna 2/3 ♠ 2♠ S3ZT S+1♥1♥ 1♥1♥ * : na 1 ♠ zal O met een 4k ♥ 1ZT bieden en gaat een fit ♥ niet verloren. Met 54 ♥ ♠ is er veel voor te zeggen om 1ZT te bieden : Al met een 2k steun is een speelbare fit gevonden en zonder fit kan O zelfs passen, ondanks een mogelijke slapende fit ♠. Ook met een 6 ♥ 5 ♠ met 9hp wordt eerst 1ZT gelegd en nadien 2 ♠. Daarmee wordt opener naar 3 niveau gedreven want enkel verdedigbaar is met een uitgesproken distributie. Door het eerste 1ZT-bod blijft evenwel in hp kracht beperkt tot 9hp.

32 MUTOS ©32 MUTOS - 1 ♦ - 1 ♥ OpenerZijPartnerZij (pas)1♥1♥ ? 4k♠ ( 4k♥ mogelijk) (min of max). 4k♥ (min of max) zonder 4k ♠. 5+k ♣/♦ geen 4k ♥/♠, (min of max). 2♥/♠ 2♥/♠ 6-4 hoog met 6k♥/♠ en 8-9 hp. Partner beslist. 3 ♣/♦ 6-5+ mineur met langere ♣/♦ 2ZT 2 x 5k mineur Partner reageert als volgt : - 3♣/♦ (C/L) en kiest zijn beste mineur - 3♥ (S/S+, conventioneel *) : vraag naar kracht. Antw : 3♠/3ZT = min/max Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Mogelijk een 6-4hoog met 8- 9hp. partner6+, 4k ♥ EN/OF 4k ♠, RF (multi) of een 5-4 hoog 6-9 of een superhand van 15+hp zonder 4khoog. (ongestoord) BiedverloopMogelijke antwoorden ♠ wordt met ♠ geboden. ♥ via ZT (omdat ♥ al gebruikt was). Met ♥ én ♠ (4450) wordt ook ♠ geboden. O weet dan echter al van een zekere ♥ -fit. 1♠ 1ZT 1♦1♦ 2 ♣/♦ !

33 MUTOS ©33 MUTOS - 1 ♦ - 1 ♥ - 2 ♣/♦ OpenerZijPartnerZij (pas)1♥1♥ 2 ♣/♦ (pas)? Pas Competitief 2♥2♥ Limiet, 4k ♥, verzoek om 2ZT te leggen 2♠2♠ Limiet, 4k ♠, verzoek om 2ZT te leggen 2 ZT Limiet 3♣3♣ Conventioneel. (S/S+). Vraag naar kracht van opener : 3 ♦ / ♥ = min/max. Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 4k hoog. partner 6+, 4k ♥ EN/OF 4k ♠, RF (multi) of een superhand van 15+hp zonder 4khoog. (ongestoord) BiedverloopMogelijke antwoorden 1♦1♦ ! Het “overbodige” 2♥/2♠ bod (4k terwijl opener geen 4k hoog heeft) moet gelezen worden als “ leg jij maar 2ZT” om het fit-loze contract in de juiste/beste hand te krijgen. In die optiek moet dan ook het directe 2ZT gezien worden : om een eventuele nadelige uitkomst voor opener op te vangen.

34 MUTOS ©34 MUTOS - 1 ♦ - 1 ♥ - 1 ♠ OpenerZijPartnerZij (pas)1♥1♥ 1♠1♠ ? Pas/2♠Zwak met 3 of 4 ♠ - C - 1ZT Relais1 LTS. 10+hp, geen fit ♠. Dus een 4k ♥. Leider vd bieding. Opener vertelt nu zijn mineur, eventuele stop in andere mineur (am) én kracht in stappen s1 t/m s8 (“R18”) : stap1/2 (2♣/♦) : min met 5k ♣/♦ en geen stop in am stap3/4 (2♥/♠) : min met 5k ♣/♦ en wel stop in am stap5/6 (2ZT/3♣) :max (MF) met 5k ♣/♦ en geen stop in am stap7/8 (3♦/♥) : max (MF) met 5k ♣/♦ en wel stop in am Een limiet hand kan stoppen op 2 ♠ /2ZT/3laag/3 ♠ of juiste manche bieden indien antwoord gunstig is. 2♣2♣P/C (zwak met 4k ♥ ) - C - 2♦ Relais2 LTS. 10+hp, fit ♠. Leider vd bieding. Antwoord in stappen van 4 (“R24”) : stap1/2 (2♥/♠ ) : min. met ♣/♦ stap3/4 (3♣/♦) : max (MF) met ♣/♦ Na relais2 en het stappen antwoord, vraagt het volgend bod dat niet NF is, de verdere verdeling uit : 2ZTLimiet,geen fit ♠, exact 10hp Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. 4k♠ ( 4k♥ mogelijk -5440) partner 6+, 4k ♥ EN/OF 4k ♠, RF (multi) of een superhand van 15+hp zonder 4khoog. (ongestoord) Biedverloop Mogelijke antwoorden Het speciale geval 44hoog+5laag : indien partner 1ZT biedt (geen fit ♠ maar dus ♥ ) geeft een minimale opener toch max (MF) aan zonder stop in am (verantwoord door de chicane en wetende dat een fit bestaat in de andere majeur) : s5/s6. De partner, onwetend van een fit, zal ofwel 3ZT of 4laag bieden. Opener maakt het dan af in 4 ♥. 1♦1♦ VVV

35 MUTOS ©35 MUTOS - 1 ♦ - 1 ♥ - 1 ZT OpenerZijPartnerZij 1 ♦ (pas)1♥1♥ 1ZT (pas)? Pas/ 2♥ Zwak met 3 of 4k ♥ - C - 2♣2♣ P/C (zwak met 4k ♠ ) - C - O kan mits een 3k ♠ een lucratief 2 ♠ bod plaatsen. 2♦ Relais1 LTS. 10+hp, geen fit ♥. Dus een 4k ♠. Leider vd bieding. Opener vertelt nu zijn mineur, eventuele stop in andere mineur (am) én kracht in stappen s1 t/m s8 (“R18”) : stap1/2 (2♥/2♠) : min. met 5k ♣/♦ en geen stop in am stap3/4 (2ZT/3♣) : min met 5k ♣/♦ en wel stop in am stap5/6 (3♦/3♥) : max (MF) met 5k ♣/♦ en geen stop in am stap7/8 (3♠/3ZT) : max (MF) met 5k ♣/♦ en wel stop in am Een limiet hand kan stoppen op 2ZT/3laag/3 ♥ of juiste manche bieden indien antwoord gunstig is. 2♠ Relais2 LTS. 10+hp, fit ♥. Leider vd bieding. - Antwoord in stappen van 4 (“R24”) : stap1/2 (2ZT/3♣) : min. met ♣/♦ stap3/4 (3♦/♥) : max (MF) met ♣/♦ - Na relais2 en het stappen antwoord, vraagt het volgend bod dat niet NF is, de verdere verdeling uit : 2ZT Limiet, geen fit ♥, exact 10hp Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog. 4k ♥ (geen 4k ♠ mogelijk) partner 6+, 4k ♥ EN/OF 4k ♠, RF (multi) of een superhand van 15+hp zonder 4khoog. (ongestoord) BiedverloopMogelijke antwoorden 1♦1♦ VVV

36 MUTOS ©36 MUTOS - 1 ♦ - 1 ♥ - 1 ♠ /1 ZT – Relais2 -VVVV Stap1Geen singleton Stap2Sn in LOK Stap3Sn in HOK Stap4Chicane in LOK Stap5Chicane in HOK Na het antwoord op relais 2 (“R24”) is het laagst volgend bod dat niet als NF kan gelezen worden, een vraag voor verdeling (VVV in Vijf stappen). Antwoorden op VVVV : ◄Vorige chart

37 MUTOS ©37 MUTOS - 1 ♦ - 1 ♠ OpenerZijPartnerZij (pas) 1♠1♠ ? 1ZT5k laag met 4k♥. Geen 2k ♠ steun. P : -2♥ met 3k+ ♥ - pas (8-9hp) - 2♣ (P/C) - 2♦ competitief met 3k♥. O kan nu kiezen tussen pas, 2 ♥ of 2 ♠ - 2 ♠ mits 6k en <3k ♥ 2 ♣/♦5k ♣/♦, geen 2k ♠ steun, geen 4k ♥ (min of max). P : - past - 2♠ mits 6k - 2♥ met een 5k ♥, 6-8hp aangevend 2/3/4♠2+k♠ (min of max) of de hand met 6-4 hoog,8-9hp Eindbod. 2♥2♥6-4 ♥♠ - 8-9 hp. Partner beslist 3 ♣/ ♦6-5+ mineur met langere ♣ / ♦ 2ZT2 x 5k mineur Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog, tenzij een 6-4hoog met 8-9hp. partner 6-9, 5k ♠, 4+k♥ mogelijk. (ongestoord) BiedverloopMogelijke antwoorden Een eventuele 4k♥ wordt steeds (behalve met 2+k♠ steun) aangeboden via 1ZT om een 4-4 ♥ niet te mislopen. Dus opener herbiedt: 2♠ vanaf 2k♠ al dan niet met 4k ♥ 2♣/♦ suggereert een sn ♠ en ontkent 4k ♥ 1ZT suggereert een sn ♠ en belooft een 4k ♥ 1♦1♦

38 MUTOS ©38 MUTOS - 1 ♦ - 1ZT OpenerZijPartnerZij (pas)1ZT pas ? 2♣/2♦5k♣/ 5k♦, geen 2k ♥ (min of max) 2/3/4♥2+k♥ (min of max) of de hand met 6-4 hoog, 8-9hp.Eindbod 3♣ /3♦6-5+ mineur met langere ♣/ ♦ 2ZT2 x 5k mineur Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog, tenzij een 6-4hoog met 8-9hp. partner 6-9hp, 5+k ♥, geen 4k ♠ tenzij met 6-7hp (ongestoord) BiedverloopMogelijke antwoorden 1♦1♦ MUTOS - 1 ♦ - 2 ♣ OpenerZijPartnerZij (pas)2♣2♣ ? 1♦1♦ pas/2♦P/C 2♥/♠de hand met 6-4 hoog,8-9hp.Eindbod (3♣ /3♦)6-5+ mineur met langere ♣/ ♦ (2ZT)2 x 5k mineur

39 MUTOS ©39 MUTOS - Duomineur 1 ♦ -2 ♦ / ♥ OpenerZijPartnerZij (pas) 2♦/♥2♦/♥ ? 2♥/ 2♠Minimaal en 2+k steun. P : - pas -2♠ na 2 ♥ : limiet, 5♥ 4♠ -2ZT : limiet en 5k. NF. Met 3k steun kan O nu eerst de eigen mineur leggen (RF). Met 2k steun zal O passen. -3♥/3♠ : inviterend voor manche met 6k. -3♣ : MF, vraagt én aard van steun én mineurkleur. Antwoord: -3♦/♥ : 2k steun met ♣/♦ -3♠/ZT : 3k steun met ♣/♦ - 3♥ na 2♠ : MF met 5♠ en 4♥+. (limiet handen worden immers geboden door het directe 2♠ op 1♦). -3ZT :12+ en 5k in de hoge kleur 2ZTMinimaal met sn in gesuggereerde hoge kleur. 3♣/♦3♣/♦Maximaal met sn in gesuggereerde hoge kleur. 3♥/♠Maximaal met 3k♥/♠ (volle) steun - Met NVB (3♠/3ZT) vraagt partner naar de identiteit van de lage kleur : 4 ♣/♦ 3ZTMaximaal zonder 3k steun Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog. partner 10+hp, 5+k ♥/♠ BiedverloopMogelijke antwoorden 1♦1♦ !

40 MUTOS ©40 MUTOS - Duomineur 1 ♦ -2 ♠ OpenerZijPartnerZij (pas)2♠2♠ ? Wat weet je van wie ? opener 12-15hp, RV20, 5+k in onbekende lage kleur. Geen 5k hoog. partner 10-11 en 54 ♠/♥ BiedverloopMogelijke antwoorden 1♦1♦ O kiest het beste contract in functie van zijn eigen sterkte : -pas - 2ZT, 3♣/♦, 3♥ NF - 3♠ (NF) uitnodigend -3ZT, 4♥/♠.

41 MUTOS ©41 MUTOS – Duomineur 1♦ en tussenbiedingen in 2 e positie We maken onderscheid tussen een tussenbod op 1-niveau en 2-nveau Het gaat hier over een tussenbod direct NA de opening. (na dubbel door partner :) Als de 2 de tegenstrever het tussenbod verhoogt, zal een maximale opener (14-15) dubbelen. Alle andere herbiedingen van de opener betekenen dan 12-13hp. Als de 2 de verdediger niet bijbiedt zal de opener zijn kracht (min/max) economisch of met sprong aangeven. De opener geeft voorrang aan het noemen van een eventuele 4k hoog boven het kenbaar maken van de lage kleur. Na een 1ZT (zwak of 15+) tussenbod is alles 100% naturel behalve 2/3 ♣ (P/C). Dubbel = 10+hp Zie ook volgende blz ◄Vorige chart

42 MUTOS ©42 MUTOS – Duomineur 1♦ en tussenbod op 1 niveau Na dubbel = system on ! Redubbel geeft 10+hp aan zonder 4k hoog (=2ZT zonder tssbod) NEGATIEVE pas : als het TB 1hoog, 1ZT zwak of dubbel is, betekent PAS een 4k in de andere hoge kleur(en) en <10 hp. na 1♥ TB is pas = 4k♠ (C) en 1♠ = 5k ♠ (C) en 1ZT = naturel (C), stop niet vereist, x♣ : P/C, 2ZT = L met stop, 2♠ = 5k ♠ (L), 2♦ : 5k ♠, (S) na 1♠ TB is pas = 4k ♥ (C) en 1ZT = naturel (C), x♣ : P/C, 2ZT = L met stop, 2♦ : 5k ♥ (C of S), 2 ♥ : L na 1ZT zwak (12-14) is pas = 4k ♥ én 4k♠ (C), x♣ : P/C, 2hoog = CTL met 5k, dubbel = 10+hp met mogelijk 5k hoog maar dan S, anders was 2hoog geboden. na 1ZT sterk (15-17) is pas = 4k ♥ én 4k♠ (C), x♣ : P/C, 2hoog = CTL met 5k, 2ZT = L, dubbel = straf na 1ZT zwak zijn 2 ♦/♥ trf met onbekende kracht (zwak, limiet of sterk). Het antwoord hierop is dus steeds economisch. als één hoge kleur bezet is door het TB is 2♦ steeds transfer naar de overblijvende hoge kleur. De sterkte ervan hangt af van het TB : na 1♥ TB is 2♦ : enkel S omdat CTL anders kan geboden worden (1♠/2♠) na 1♠ TB is 2♦ : C of S omdat het limiet bod via 2♥ gaat de overblijvende hoge kleur bieden op 2 niveau is L en een 5kaart cuebod : manche ambitie en vraagt stop in TB. Met stop wordt goedkoop ZT geboden. Zonder stop wordt de lage kleur bekend gemaakt. 3 ♦/♥/♠ : echt, lang zwak ◄Vorige chart Zie ook volgende blz !

43 MUTOS ©43 MUTOS – Duomineur 1♦ en tussenbod 2 ♣ /♦ TB = 2♣/ 2♦ pas = geen geschikt bod voorhanden. De opener kan nu zelf 2 ♦ bieden indien 2 de verdediger past. Als partner nu 2 ♥/♠ biedt is dit uiteraard een 5k, < 10hp. 2♦ ( na 2 ♣ ) = 5k ♥ en 4k ♠ OF 5k ♠ en 4k ♥ OF 4k ♥ en 4k ♠. O kan passen…of met minstens een 3+k een hoge kleur kiezen. 2♥/♠ : 10-11hp, 5k ♥/♠, NF. dubbel is steeds 10+hp, zonder een 5k hoog indien L, en 5k hoog mogelijk indien S. De opener antwoordt hierop : - als de 2de verdediger past : min/max economisch of met sprong - als de 2de verdediger 3 ♣/ ♦ of een nieuwe kleur biedt : min. met pas/3♣/♥/♠ en max. met dubbel. 2ZT = 10-11 hp met stop in ♣ cuebod : manche ambitie en vraagt stop in kleur TB 3 am/♥/♠ : echt, lang zwak Zie ook volgende blz ◄Vorige chart !

44 MUTOS ©44 MUTOS – Duomineur 1♦ en tussenbod 2 ♥/♠ TB = 2♥/ 2♠ pas = geen geschikt bod voorhanden. 2 ♠ (na 2♥) : 10-11hp, 5k♠, NF dubbel is steeds 10+hp, eventueel met een 5k AM (*) ! De opener antwoordt hierop : als de 2de verdediger past, zijn kracht min/max economisch of met sprong als de 2de verdediger 3 ♥ of een nieuwe kleur biedt, minimaal met pas/3♣/ ♦ /AM en maximaal met dubbel 2ZT = 10-11 hp met stop in TB cuebod : manche ambitie en vraagt stop in TB Terug naar 1♦ opening (*) Na TB = 2♠ kan dubbel eventueel met een 5k ♥ zijn (L- S). Na TB = 2 ♥ kan dubbel eventueel met een 5k ♠ zijn maar dan sterk (S). ◄Vorige chart

45 MUTOS ©45 MUTOS –1♦-pas- 1 ♥ - tussenbod Partner P heeft al geantwoord. De 2 de verdediger komt tussen in de bieding. Algemeen : als het TB = dubbel, dan ‘system on ‘, anders naturel verder bieden. Een speciale behandeling is vereist na een eerder 1♥ antwoord van P: TB = 1♠ pas = opener O heeft 4k♠ tegen. Een voldoend sterke P kan nu op basis hiervan een strafdubbel plaatsen. Zoniet 2♣ P/C. 2♣ : P/C X = 3+k♥. Het geeft P de kans om met ♠ tegen en wat kracht de dubbel om te zetten in straf en om met een 4k ♥ nog 2 ♥ te bieden. 2♣ P/C blijft een mogelijkheid. 2ZT = 2x 5 laag 3 ♣/♦ : 6/5 mineur met 6k in ♣/♦ TB = 1ZT. pas/X = min/max. Na X (straf) en met minstens 6hp bij P blijft de meerderheid van de hp in eigen kamp. TB = 2♣ pas = 5k♣ tegen (en achter). Met die kennis kan P een strafdubbel plaatsen. X = 5k♦ en maximaal 2♦ = 5k ♦ en minimaal 2♥ = met 4-3 of 3-3 in hoge kleuren (én 5k♦). Kan dus pas of 2♠ bij P verdragen. TB = 2♦ pas = zonder 4-3 of 3-3 hoog maar met 5k♣ OF 5k ♦ tegen. P kan passen of dubbelen. Na dubbel door P zal O passen met ♦ tegen en anders 3♣ bieden. Dus X door P moet 3♣ kunnen verdragen. X = 5k♣ en maximaal 2♥ = met 4-3 of 3-3 in hoge kleuren (én 5k♣). Kan dus pas of 2♠ bij P verdragen. Terug naar 1♦ opening !

46 MUTOS ©46 MUTOS – Duomineur 1♦ en antwoorden in 1 ste ronde Terug naar 1♦ opening am : andere mineur AM : andere majeur LZ : lang zwak MF: manche forcing trf : transfer TB► antw▼ pasdub1♥1♥1♠1ZT <15hp 1ZT 15-17 2♣2♣2♦2♦2♥2♥2 ♠2ZT pas2x4k hoog 4k ♠4k♥2x4k hoog….geen 2k♦…. … ….. (re)dub10+straf10+ 1♥1♥4kM 1 ♠5k ♠, 6-9 of 5/5 ♠/♥,6-8 1ZT5k ♥,6-98-9hp 2♣2♣P/C 2♦2♦5+k ♥,10+12+,5k ♠ 5k ♥ 7-9hp of 12+, Trf ♥5k♦ beide hoge kleuren 2♥2♥5k ♠,10+MF10-11,5k ♥Trf ♠5k ♥10-11,5k ♥ 2♠5k ♠, 4k ♥ 10+10- 11,5k ♠ MF<10, 6+k ♠5k ♠10-11,5k ♠ 2ZT10-11hp en geen 4k hoog 10-11,stop10-11, geen 4k hoog 2x5k laag10-11,stop 3♣3♣P/CMFTo playP/C 3♦3♦LZTo playMFLZ 3♥3♥ 12+,5k ♥MF12+,5k ♥ 3 ♠LZ 12+,5k ♠MF12+,5k ♠

47 MUTOS ©47 MUTOS 1♥/ ♠ OpenerZijPartnerZij 1 ♥(pas)? 1♠1♠<10hp, 4+k♠, NF 10+ hp,5+k♠, F1 (start LAM ) 10+ hp, geen 5k♠ 2♦2♦<10hp, 5+k♦, sn♥, geen 4k ♠ (**) 2♥2♥<10hp, 2+k♥ (*) 2♠2♠7-9hp, 6k♠, 2 of minder ♥ 2ZT <10hp, 6+k x, sn♥, geen 4k♠ (**) Bergen Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k♥, geen 5k ♠ partner (*) in MUTOS steunen we, indien zwak, reeds vanaf een 2k maar met omzichtigheid ivm de kwetsbaarheid 10+ hp, 5+k♥, F1 (start LAM) 10+ hp, geen 5k♥ 2♦2♦<10hp, 5+k♦, sn♠ (**) 2♥2♥<10hp, 5+k♥, sn♠ (**) 2♠2♠<10hp, 2+k♠ (*) 2ZT <10hp, 6+k x, sn♠ (**) Bergen OpenerZijPartnerZij 1 ♠(pas)? Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k ♠, 5k ♥ ook mogelijk partner Biedverloop 1ZT Mogelijke antwoorden Met tussenbiedingen ► 3 ♣/♦/♥ 3 ♣/♦/ ♠ ◄Openingen 2 ♣ 2 ♣ (**) bieden in functie van de kwetsbaarheid. Kwetsbaar graag 8-9 hp, niet-kwetsbaar mag het iets minder (5+). Passen blijft een geldig alternatief. Na 2ZT volgt 3 ♣ verplicht waarop de partner ofwel past met 6+k ♣ ofwel zijn 6+k noemt.

48 MUTOS ©48 MUTOS - 1♥/ ♠ - 1ZT/2 ♣ OpenerZijPartnerZij (pas)1ZT(pas) ? 2♣2♣12-13hp, geen 2kAM 2♦2♦12-13hp, 3k AM 2♥2♥12-13hp, 6k ♥ / 4+k ♥ 2♠2♠12-13hp, 4k ♠ / 6k ♠ 2ZT14-15hp, sn ♠ / ♥ 3♣3♣14-15hp, geen 2kAM 3♦3♦14-15hp, 3k AM 3♥3♥14-15hp, 6k ♥ / 4+k ♥ 3♠3♠14-15hp, 4k ♠ / 6k ♠ Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k♥ /5+k ♠ partner 10+ hp, 5kAM, F1, vraagt naar Lengte in de Andere Majeur (LAM) OpenerZijPartnerZij (pas) 2♣2♣ ? Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k♥ /5+k ♠ partner 10+ hp, geen 5kAM, F1, vraagt naar 4k in AM BiedverloopMogelijke antwoorden 1♥/1♠ 1♥/1♠ 2♦2♦12-13hp, geen 4k AM. Na 1♥ ctrl in ♦. Na 1 ♠ : onbepaald wat betreft controle ♦. 2♥2♥12-13hp, 6k ♥ / 4k ♥ 2♠2♠12-13hp, 4k ♠ / 6k ♠ 2ZTNa 1 ♥ :12-13hp, geen 4k AM, geen ctrl in ♦ Na 1 ♠ : 10-12hp mét een 5k ♥ ! 3♣3♣14-15hp, geen 4kAM, ctrl in ♣ 3♦3♦14-15hp, geen 4k AM, ctrl in ♦, geen ctrl in ♣ 3♥3♥14-15hp, 6k ♥ / 4k ♥ 3♠3♠14-15hp, 4k ♠ / 6k ♠ 3ZTNa 1 ♠ : 13-14hp mét een 5k ♥ !

49 MUTOS ©49 MUTOS - 1♥/ ♠ - 3 ♣/♦/OM (Bergen) OpenerZijPartnerZij (pas)3x 3♣3♣ 9-10hp 3♦3♦ 7-8hp 3OM0-6hp Wat weet je van wie ? opener12-15hp,RV20, 5+k♥, geen 5k ♠, Leider van de bieding partner 4+k ♥ OpenerZijPartnerZij (pas)3x Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, 5+k ♠, geen 5k ♥ Leider van de bieding partner4+k ♠ We hebben de oorspronkelijk idee van Bergen overgenomen maar lichtjes aangepast aan de context van MUTOS. In de beide gevallen van Een hoge kleur- opening zal de partner mits een 4k steun steeds antwoorden : Met 11hp en een extra troef is onze hand 12hp waard en dus bieden we direct manche. 1 ♥ 1 ♠ OM = openingsmajeur

50 MUTOS ©50 MUTOS - 1♥/♠ en tussenbiedingen “System ON” na doublet, m.a.w. het redoublet wordt niet gebruikt, ook niet om 1ZT te vervangen. Voor tussenbod in een kleur : “System Off” behalve voor Bergen, dat blijft actief, ook zonder sprong. Het 1ZT bod wordt naturel teruggewonnen (7-9hp). Het doublet is het vervangend sterke antwoord. Alle andere antwoorden zijn zwak en beloven minstens een 5kaart. (re)doublet = 10+hp. Als TB < 2♣ : antwoord vlg LAM, Als TB > 1ZT : naturel en nooit voorbij 2ZT indien minimaal. Desnoods majeur herhalen ondanks geen 6kaart. Het cuebod blijft uiteraard ook een sterk antwoord dat naar een stop in de kleur van het TB vraagt. Indien het TB gebeurt na het sterke 1ZT-relais antwoord dan herbiedt de opener consequent volgens kracht en waarden. Neemt het TB dat antwoord in, of gaat het TB dat antwoord voorbij, dan past hij. Indien de 2de verdediger bijbiedt na een dubbel (10+hp) op het eerste tussenbod, dan zal een minimale opener passen, een maximale opener op zijn beurt dubbelen indien hij onder 3ZT geen valabele kleur kan bieden. ◄Terug 1♥/♠ opening

51 MUTOS ©51 MUTOS – 1ZT (zwakke ZT) OpenerZijPartnerZij 1ZT(pas)? pas hand ongeschikt voor onderstaande biedingen OF <10hp met lengte ♦ OF >= 10 hp, elke verdeling De opener is verplicht tot het leggen van 2♦. 2♦ / 2♥ Transfer voor 5+k ♥ / 5+k ♠ +15hp, start Gebroken Harten Conventie 2ZT10-11hp, zonder 4k hoog én zonder 5k laag 3xLang, zwak Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, geen 5 kaart partner Na een kleurtussenbod verloopt het vervolg natuurlijk : de partner biedt bij indien de gezamenlijke kracht het niveau aankan en zal dubbelen om >= 10hp aan te geven. Na een dubbel-tussenbod treedt een merkwaardige verdediging in stelling : OpenerZijPartnerZij 1ZTX? pasOF >+9hp OF 2x 4+k in de overhoekse kleuren (♣-♥, ♦- ♠). De opener MOET nu redubbelen om de bieding open te houden. De partner zal na XX - passen met 9+hp - 2 ♣ of 2 ♦ bieden met ♣-♥ of ♦ - ♠ XXEen onbekende 5+k. De opener legt nu 2♣, P/C. 2♣/♦/♥/♠2♣/♦/♥/♠Zwak met 2x4k in ♣/ ♦/ ♥/♠ en de net hogere kleur BiedverloopMogelijke antwoorden 2 ♠ 2♣2♣ ◄Openingen Met tussenbiedingen ►

52 MUTOS ©52 MUTOS – 1ZT - 2 ♣ - 2♦ OpenerZijPartnerZij (pas)2♣2♣ 2 ♦ (verplicht) (pas)? pas <10hp met lengte ♦ 2 ♥/ ♠ 10-11 hp, 4k ♥/ ♠ 2ZT10-11 hp en een hand waarmee niet rechtstreeks 2ZT kon geantwoord worden 3 ♣/♦3 ♣/♦ 10-11, 6k 3♥/♠3♥/♠ 12+ hp, 4k ♥/ ♠ 3ZT12+hp, geen 4k hoog Wat weet je van wie ? opener12-15hp, RV20, geen 5 kaart partner OF <10hp met lengte ♦ OF >= 10 hp, elke verdeling Een hand met 10-11hp en geen 4k hoog wordt direct na 1ZT met 2ZT aangegeven. BiedverloopMogelijke antwoorden 1ZT

53 MUTOS ©53 MUTOS – 1ZT en tussenbiedingen /1 We onderscheiden tb= doublet en tb= 2x-kleurbod. De reactie (inclusief pas) start direct na het tussenbod. Tb= dubbel Reactie partner (na 1ZT –X-) 2y = <10hp, 4k in y en y+1 ( 2♠ duidt op ♠ en ♣) Redub = “ik heb een 5k, <10hp, leg indien de tegenstrevers passen, 2♣ “ Pas = “ben ofwel sterk (10+hp) ofwel zwakker met 2x 4k in overhoekse kleuren (♣-♥ of ♦/♠). leg indien de tegenstrevers passen, redoublet.” Reactie opener (na 1ZT-p-p-X) Indien kwetsbaar : steeds passen. Als RHO er een strafdubbel van maakt ( door pas) dan zal je als partner een SOS-redoublet plaatsen (om een 4-4 of 4-4 fit te zoeken) en 2♣/♦ leggen met een een 5k. Antwoordt RHO met 2x op de dubbel, dan pas je. Indien niet kwetsbaar : Pas = 14-15hp. Na pas door RHO zal partner passen vanaf 7hp en met minder ofwel redubbelen (SOS- 4k) ofwel 2x bieden met een 5k. 2x = 12-13hp en laagste 4kaart. Partner past met minstens een 3k steun zoniet, biedt economisch hoger laagste 4kaart. Zie ook volgende blz

54 MUTOS ©54 MUTOS – 1ZT en tussenbiedingen /2 We onderscheiden tb= doublet en tb= 2x-kleurbod. De reactie (inclusief pas) start direct na het tussenbod. ◄Terug 1ZT opening Tb= 2x Reactie partner (na 1ZT –2x-) Pas = naturel. Zwak. Het bod is aan de tegenpartij. De opener mag niet op eigen houtje bijbieden 2y = <10hp, 5k in y, NF dub = 10+hp. De opener reageert hierop volgens kracht : min/max en economisch/met sprong. Als de opener 2ZT legt wordt het TB geneutraliseerd. Hierna zijn 3 ♣ en 3♦ Stayman en transfers ongeacht het TB. Indien TB een majeur is, is 3 ♦ een trf naar de andere majeur. sprongbod = MF, 5k Reactie opener (na 1ZT-p-p-2x-p-p) : naturel

55 MUTOS ©55 MUTOS – 4x (Namyats) Openerbetekenis 4 ♣ RV20, 8+k ♥, constructief 4 ♦ RV20, 8+k ♠, constructief 4 ♥ RV15, 8+k ♥, preemptief 4 ♠ RV15, 8+k ♠, preemptief Namyats = Stayman van achter naar voren gelezen. Bedoeling is de 4x-biedingen zinvoller te gebruiken. De hoge kleuren brengen enerzijds meer op en anderszijds storen zij intenser een mogelijk lage kleur-fit bij de tegenstrevers. Je geeft niets op want het natuurlijk gebruik van 4 ♣ / ♦ komt nauwelijks voor. Zwakke lange lage kleuren kunnen ook met 3 ♣/♦ geboden worden en er is ook nog de Gambling 3ZT. Door dit onderscheid in constructieve en preemptieve handen heeft een redelijk gewapende partner een beter houvast om op 4hoog te eindigen dan wel het slem op te zoeken. ◄Openingen

56 MUTOS ©56 MUTOS – 3ZT Gambling Wat weet je van wie ? opener<11hp, 7+ kaart in een lage kleur. partner OpenerZijPartnerZij 3ZT(pas)? 4/5♣P/C 4 ♦ Vraag naar een eventuele singleton : 4♥/♠ = sn ♥/♠ 4ZT = sn in lage kleur. 5 ♣/ ♦ = 7222 5♥/♠ = renonce in ♥/♠ 5ZT = renonce in lage kleur 4 ♥ /♠Natuurlijk. Mooie 6+k met communicatie naar de lage kleuren. Biedverloop Mogelijke antwoorden ◄Openingen

57 MUTOS ©57 MUTOS – Roman 2 ♣ ◄Vorige chart ◄Openingen Wat weet je van wie ? opener8-11hp, Minstens een 2x4k hoog 22+hp verdeelde hand (geen 4441!) via 2SA en Niemeyer partner OpenerZijPartnerZij 2♣2♣(pas)? 2 ♦ Kies zelf je beste majeur. Mijn harten en schoppen zijn even lang en even sterk. 2 ♥/♠ eindbod 2ZT (<18hp) Vraagt naar de sterkte : 3♣ : minimaal 3 ♦ : maximaal en kies; 3 ♥/♠ : langere ♠/♥ (omgekeerd ! ) ( de sterkere hand speelt steeds) 3♣3♣18+hp. Vraagt naar de sterkte : 3 ♦ : minimaal 3 ♥/♠ : minimaal met 4441 en sn in ♣ / ♦ 3ZT : maximaal 4 ♣ / ♦ : maximaal met 4441 en sn in ♣ / ♦ Biedverloop Mogelijke antwoorden

58 MUTOS ©58 MUTOS – 2 ♦ Multi ◄Vorige chart Wat weet je van wie ? opener-ofwel een 6k hoog, 6-10hp -ofwel 20-21hp verdeeld (geen 4441 ! ) -ofwel semi-forcing (8+slagen) in een mineur partner OpenerZijPartnerZij 2 ♦ (pas)? 2 ♥ Op zoek naar de hoge kleur. Opener past of legt 2 ♠. (P/C) 2 ♠ Indien harten de kleur is wil hij 3 ♥ of 4 ♥ spelen naargelang de kracht min/max van opener. Indien schoppen moet opener passen. 2ZT Ronde Forcing. Antwoord opener : 3♣ / ♦ : minimaal met ♥/♠ 3 ♥/♠ : maximaal met ♠/ ♥ (transfer!) 3 ♥ P/C (barrage) 4 ♥ P/C Biedverloop Mogelijke antwoorden ◄Openingen

59 MUTOS ©59 MUTOS – 2 ♥/♠ Muiderberg ◄Vorige Chart Wat weet je van wie ? opener7-11hp, Exact 5k hoog met 4+k lage kleur partner OpenerZijPartnerZij 2 ♥/♠(pas)? Pas 2ZT Forcing. Vraagt naar de lengte mineur : Opener : 3 ♣/ ♦ : 4k ♣/♦ 4 ♥/♠ : 5k ♣/♦ 5 ♣/♦ : 6k ♣/♦ 3♣3♣P/C 3 ♦ Limiet. Opener: 3♥/♠ indien minimaal (7-8) 4♥/♠ indien maximaal (9-11). 3 ♥/♠ barrage BiedverloopMogelijke antwoorden ◄Openingen

60 MUTOS ©60 MUTOS – LT3 Lineaire Transfer 3 Wat weet je van wie ? opener<11hp, Ofwel een 7k in x+1 Ofwel een tweekleurenspel met 5k in x en een 6+k in andere kleur (canapé) Kwetsbaar = RV18 Niet kwetsbaar = RV15 partner OpenerZijPartnerZij 2ZT/3♣/♦/♥ (x)(pas)? 3x+1De transfer aanvaarden is verplicht indien <15hp. - opener biedt naturel zijn 2 de kleur. - opener biedt 3ZT met 1kleurenspel (7k) 3x+2Conventioneel. Duidt op 15+hp. - opener biedt naturel zijn 2 de kleur. - opener biedt 3ZT met 1kleurenspel (7k ) Indien 3ZT niet mogelijk biedt hij 7k naturel op 4 niveau De term lineair ( in tegenstelling tot circulair) vloeit voort uit het feit dat ZT wijst naar ♣ en niet ♠. Biedverloop Mogelijke antwoorden ◄Openingen

61 MUTOS ©61 MUTOS – Gebroken Harten - conventie OpenerZijPartnerZij 1ZT(pas)2♠2♠ ? OpenerZijPartnerZij 1♣1♣(pas)1♠1♠ 1ZT(pas)? De 2 situaties in MUTOS waarbij deze conventie wordt opgestart : Zie neosqueeze biedingen ◄Vorige chart ◄Openingen stap14k harten stap23k harten stap32k harten stap41k harten stap54441, sn ♣ stap64441, sn ♦ stap14k schoppen stap23k schoppen stap32k schoppen stap41k schoppen stap18-10 stap211-12 stap313-14 stap415+ Een volgend NVB vraagt naar het aantal schoppen : Een volgend NVB vraagt naar de kracht :

62 MUTOS ©62 MUTOS – Niemeyer Partner1ZijPartner2Zij …. (pas)…….(pas) 2ZT(pas)3♣3♣ ? 3 ♦Een 4k hoog. - Partner2 zal nu – mits een eigen 4k hoog – 3hoog leggen in de kleur die hij NIET heeft. - Met beide hoge kleuren kiest hij de minst attractieve kleur. - Zonder 4k hoog legt hij 3ZT. 3 ♥/ ♠5k♥/ ♠ 3ZTGeen 4k hoog Wat weet je van wie ? partner1 sterk, MF, verdeelde hand. 5k hoog mogelijk (5332) partner2Heeft minstens een 3k in hoge kleur ◄Vorige chart

63 MUTOS ©63 3. MUTOS Defensief (tegen :) 1 laag : M - comic1 hoog : info 1ZT 1 ZT sterk : DONT 1 ZT zwak : naturel 1♣ : DOSC Preemptief: naturel 2♦ multi : Polish defense ◄Inhoud ◄Vorige chart 3ZT Gambling

64 MUTOS ©64 MUTOS Defensief tegen 1 in kleur TEGEN 1 hoog : (info-SA) elk goedkoop bod (TB) = naturel, 5kaart de partner kan - verhogen tot 2 niveau (<9hp), 2+k steun - verhogen tot 3 niveau ( 9-11hp), 3+ steun - 2ZT : 9-11hp, max 2k steun met stop - cuebod: vraagt stop. Tussenbieder legt met stop 2/3ZT volgens kracht. Zonder stop noemt hij een 4k, anders herhaalt hij zijn eerste kleur zonder daarom een 6k te beloven. - een bijbod dubbelen om 9+ te tonen - een eigen 6k noemen op 3 niv met sn in TB. 1ZT = niet kort (3+k) in de openingskleur, geen 5kaart ALGEMEEN : sprongbod : 6kaart steeds constructief : RV20, behalve bij sprongbod én niet-kwetsbaar : < 12 hp dubbel = minstens een 3k in de ongeboden kleuren. Partner kiest met 0-8hp en springt met 9+hp Michaels cuebid : 2x5k met één 5k in de hoogst overblijvende kleur, preëmptieve tendens 2ZT unusual : 2x5k in de laagst overblijvende kleuren, preëmptieve tendens ◄Verdedigingsstructuur TEGEN 1 laag : (M-comic) elk goedkoop bod = 2 x 4+ in de twee resterende kleuren. De partner zal - hieruit kiezen met <9hp en - springen mits 4k steun vanaf 9+hp 1ZT = onbekende 5kaart. Partner biedt steeds 2 ♣ P/C (indien RHT past) met 0-8hp. 2 ♦ : 9+hp, minstens 2k ♦ 2 ♥/♠ : 0-8 hp en 5k ♥/♠ ◄Vorige chart

65 MUTOS ©65 (MUTOS Defensief) Michaels cuebid / 2ZT unusual Zowel na de opening als “in de sandwich” Na de opening : RV15, niet-kwetsbaar, RV18, kwetsbaar Kan competitief als preemptief ( platform voorbereiding voor redbod) Competitief interessant als je de hoge kleuren kan tonen : het drijft de tegenstrevers naar een misschien te hoog 3 niveau. Preemptief interessant in de sandwich (partner heeft gepast) en je hebt max 5hp, niet kwetsbaar. Zij hebben dus MF-hand en a) je neemt biedruimte af b) je presenteert partner 2 kleuren waarmee eventueel kan gered worden. Met nodige omzichtigheid toepassen, niet dogmatisch Voor Michaels cuebid : Kleur van opening wordt steeds (ook al is die puur conventioneel) als echt beschouwd omdat we na een 1-laag opening geen volgbod maar een 1ZT-comic hanteren. MAAR …voor 2ZT unusual (=2x5k in de laagst overblijvende kleuren) wordt de kleur van opening enkel als echt beschouwd vanaf het moment dat die kleur minstens een DRIEkaart betekent. ◄Verdedigingsstructuur ◄Vorige chart

66 MUTOS ©66 MUTOS Defensief tegen sterke 1-openingen Tegen 1ZT (15-17hp) : DONT (Disturb Opponents No Trump) om te storen, dus ENKEL direct na de 1ZT opening. dubbel : onbekende 6kaart. Vraagt partner om 2♣ P/C te leggen. 2x = belooft een 4-5 kaart in x en een hogere kleur Na 1♣ - 1♠ - X – pas ( 1) pas! (2) - ? (3) (1): hoeft geen 4+k ♠ te hebben (2): oppositie ♠ (3): nooit passen : SOS XX of eigen kleur Tegen 1♣ (16=hp) : DOSC (Disturb Opponents Strong Clubs) dubbel : 16+hp, evenwichtig. Partner biedt zijn langste kleur in transfer. 1ZT = geen 5kaart 1♦ : 16+hp, ongebalanceerd. Partner biedt zijn langste kleur. Hierop biedt de 1 ste verdediger zijn eigen kleur. Indien 1ZT, is het een 4441 en kort in je kleur. 1♥ : belooft een 4+k ♠. Partner legt 1♠ met 3k. 2♠ met 4k. Nkw zelfs 3♠ met 5k♠. Overige naturel. Pas met of zonder ♥. Indien doublet door RHT is redubbel = SOS 1♠ : geen 4k. Partner past. 1ZT : 5k laag of 2x4k hoog. Na dbl hierop en pas-pas geldt : XX= ♣, 2 ♣ = ♦, 2 ♦ = ♥/♠ met gelijke of betere ♥, 2 ♥ = 54 met 5 ♠. 2x =2x4+k in x en een hogere kleur. 2♥/♠ : 5k♥/♠ 2ZT : tweekleurenspel, 5-5 3x : preëmptief ◄Verdedigingsstructuur ◄Vorige chart

67 MUTOS ©67 MUTOS Defensief tegen preëmptieve openingen Tegen 2 ♦ multi naturel, volgbod= 5k, 12+hp 2ZT : 16-18hp, waarna Niemeyer sprongbod : 15-16hp met 6k Dubbel is informatief t.o.v. een zwakke 2 in ♠ (belooft dus een 3+k ♥) of 19+hp. De partner biedt 2♥ met 4k ♥ en 2♠ met een 6k♠. Indien de doubleerder nu 2ZT legt : 19+hp, ZT verdeling. Zonder steun in ♥ of eigen ♠, past de partner Lebensohl toe: 2ZT waarna de doubleerder 3♣ P/C legt. Gevolg : 2 ♦ – X – 2 ♥ – X ( straf) Om info te dubbelen t.o.v. zwakke 2♥ moet je eerst een rondje passen. Er komt immers toch 2♥ bij LHT. Tegen andere preemptieve openingen naturel, volgbod= 5k, 12+hp ZT = 17+hp met stop, waarna Niemeyer dubbel =13+ met de ongeboden kleuren. De partner die een kleur kiest doet dat constructief (8-11hp). Met minder past hij Lebensohl toe : 2ZT. Nu biedt de doubleerder steevast 3♣ P/C. wereldconventie Tegen 3ZT Gambling NVB ( 4♣ ) = 2 x 5k hoog dubbel = 2 x 4k hoog ◄VerdedigingsstructuurWereldconventie ►

68 MUTOS ©68 MUTOS Defensief tegen 2 ♣ preëmptieve openingen Tegen 2 ♣ tricolor in 2 de hand passen tenzij met 14+hp, dan dubbel nadien is dubbel voor straf Tegen 2 ♣ Roman in 2 de hand passen, afwachten welke majeur wordt gekozen. Daarna naturel bieden, dubbel is negatief t.e.m. 2 ♠. Dubbel voorbij 2 ♠ is straf tenzij 3 e hand een sterk antwoord heeft gegeven. In 4 de hand naturel, (negatieve) dubbel vanaf 12+hp. ◄VerdedigingsstructuurWereldconventie ►

69 MUTOS ©69 MUTOS Defensief – wereldconventie (Leaping Michaels) = verdediging tegen preempts, om een goed (5+/5) 2 kleurenspel aan te geven met niet meer dan 3 verliezers in de lange kleuren Na2/3♣2/3♦2♥/2♠3♥3♥ 3♠4♥4♥ 4♠ 4♣4♣2x 5k ♥/♠5k♣ en 5k♠5k♣ en 5k♠/♥5k♣ 4♦4♦5k♦ en 5k♠2x 5k ♥/♠5k♦ en 5k♠/♥ 5k♦ 4ZT5k♦ en 5k♥5k♣ en 5k♥5k♣ en 5k♦2 x 5k laag of 5klaag met 5k ♥ ◄Vorige chart

70 MUTOS ©70 MUTOS – de vele gezichten van 1ZT 1° Als opener : 12-15hp, geen 5kaart 2° Als antwoord op 1♦/♥/♠ opening van partner = 10+hp, F1 3° Als antwoord op 1 ♣ opening van partner = 8-11hp, MF, en ongebalanceerd 4° Als verdediging op 1laag (M-comic) : 12-15 hp en een onbekende 5+k 5° Als verdediging op 1hoog (info-SA) : 12-15 hp en een onbekende 5+k 6° Als verdediging op 1 ♣ –squeeze : of een 5k laag of 2x4k hoog ◄Inhoud ◄Vorige chart

71 MUTOS ©71 MUTOS – de vele gezichten van het doublet 1° Partner heeft 1♦ geopend en er wordt tussengeboden : negatief ( 7+hp) 2° Partner heeft 1♥/♠ geopend en er wordt tussengeboden : 10+hp, F1. 3° Partner heeft 1 ♣ (neosqueeze) geopend en er wordt tussengeboden : - Indien tussenbod <= 1 ♠ : conventioneel voor het antwoord dat werd weggenomen door het tussenbod. - Indien tussenbod > 1♠ : 8+hp 4° Als verdediging op 1x : 12-15 hp en minstens een 3k in de ongeboden kleuren. 5° Als verdediging op 1ZT (sterk) : DONT (aankondiging van een onbekende 6+kaart) 6° Als verdediging op 1 ♣ –squeeze : 16+hp, verdeelde hand. De partner zal nu alles in transfer bieden, circulair, waarbij 1ZT een 5kaart ontkent. 7° Als verdediging op zwakke 2 ♣ / ♥/♠ en zwakke 3x : naturel (12+hp) en met preferentie een 4k in ongeboden hoge kleur(en). 8° Als verdediging tegen 2 ♦ multi, als informatie doublet t.o.v. een zwakke 2 ♠. ◄Inhoud ◄Vorige chart

72 MUTOS ©72 4. MUTOS – MARC (1) In MUTOS worden manche- en slempogingen gestuurd door de leider van de bieding. Doorgaans is de bieding een monoloog waarbij de leider de hand van zijn partner uitvraagt. In deze context zijn 4♣/♦ zelden natuurlijke bids. Zij kunnen dus – in MUTOS - effectiever ingezet worden als azenvragers waardoor antwoordruimte wordt gewonnen.. 4♣ Kwantitatief : als de bieding niet heeft toegelaten (bv; door tussenbod) om min/max uit te vragen en de partner een grotere range heeft dan 3hp, dan vraagt 4♣ naar duidelijkheid. De antwoorden hierop : 4♦ = minimaal 4♥ : maximaal. 4♣ kwantitatief / 4♣ antwoord op GHC of RSC heeft voorrang op 4♣ azenvraag. De leider kan dan terugvallen op 4ZT-Blackwood voor de azenvraag. 4♣ zowel kwantitatief als azenvraag kan enkel door de leider geplaatst worden. 4♣/♦ kunnen naturel zijn in een competitieve situatie. ◄Inhoud 4 ♣4 ♦ 4ZT4ZT-BW M. A. R. C. Indien 4♣ “vrij” isIndien 4♣ niet “vrij” is 1,3, 4 A of 2A van gelijke kleur 2 A van gelijke rang 2A mixed in kleur & rang 1/2/3/4 A

73 MUTOS ©73 4. M.A.R.C. MUTOS Ace Request Complex (2) :4 ♣ De leider heeft 1,3, 4 azen of 2 azen van gelijke kleur. 4♣ 4♦ = 0 of 3 A 4x of 5x zijn eindbids (manche!) tenzij partner 3A heeft. Die herbiedt dan verder maar met een interessante controle of 4/5ZT. De leider bepaalt het slemcontract. 4♥/ ♠ = 1 A in de LOK/HOK zonder H-controle in de 4 de kleur. 4x of 5x zijn eindbids 4ZT vraagt naar #H : 5 ♣ = 03H 5 ♦ = 14H 5 ♥ = 2H 4ZT/ 5♣ = 1 A in LOK/HOK met H-controle in de 4de kleur 5x zijn eindbids 5♦ = 2 A met 0-3 H 5♥ = 2 A met 1-4 H 5♠ = 2 A met 2 H ◄Inhoud ◄Vorige chart Merk op : Het laagste antwoord is het meest ongunstige ( 0 A). Er kan onder slem afgestopt worden. Ook met de volgende 4 antwoorden, indien ongunstig (t.o.v.1A bij leider), kan onder slem afgestopt worden. 4ZT herbod vraagt naar #H Het 2A antwoord gaat mét H-aantal LOK = laagst overblijvende kleur HOK = hoogst overblijvende kleur

74 MUTOS ©74 4. M.A.R.C. MUTOS Ace Request Complex (3) :4 ♦ 4 ♦ 4♥ = 0A De leider met 2A kan afremmen met pas, 4♠,4ZT,5♣/♦/5ZT. 4♠/4ZT = 1A in LOK/HOK zonder H-controle in 4 e kleur Indien ongunstig, kan de leider afremmen met pas, 5x 5♣/ 5♦ = 1A in LOK/HOK mét H-controle in 4e kleur Normaal is slem dichtbij : NVB is nu herenvraag : stap1 : 0-3H, stap2 = 1-4 H stap3 = 2H 5♥ = 2 A en 03H 5♠ = 2 A en 14H 5ZT= 2 A en 2H ◄Inhoud De leider heeft 2 azen van gelijke rang. Merk op : Het laagste antwoord is het meest ongunstige ( 0 A). Er kan onder slem afgestopt worden. Het 2A antwoord gaat mét H-aantal ◄Vorige chart

75 MUTOS ©75 4. M.A.R.C. MUTOS Ace Request Complex (4) :4ZT 4ZT 5♣ = 0 A 5♦/ 5♥ = 1A in LOK/HOK zonder H-controle in 4e kleur 5♠/5ZT= 1A in LOK/HOK met H-controle in 4e kleur 6♣ = 2A ◄Inhoud De leider 2 azen van ongelijke kleur of rang (mixed). Merk op : Het laagste antwoord is het meest ongunstige ( 0 A). Er kan onder slem afgestopt worden. In analogie met azenvraag via 4♣/♦ kan ook hier de identiteit van de ene aas verteld worden. wat de identiteit van het aas is. Voorrang wordt gegeven aan het meedelen van controle of niet in de 4 e kleur. Er is nu te weinig ruimte om nog het aantal heren mee te geven. Dus 6 ♣ is 2A, tout court. ◄Vorige chart

76 MUTOS ©76 4. M.A.R.C. MUTOS Ace Request Complex (5) :4ZT ◄Inhoud De leider heeft nooit 4 ♣ kunnen leggen omdat dit kwantitatief of competitief zou geweest zijn. We vallen terug op een aangepaste Blackwood : Merk op : Het 2A antwoord is nooit CRM maar steeds mét H-aantal Hoewel 4♣ geen optie was, vervalt ook 4♦-azenvraag omdat de CRM methodiek vanuit de vragende hand niet meer opgaat. 4ZT (0314) 5♣ = 0 of 3 A 5♦ = 1 A 5♥= 2 A met 0-3 H 5♠ = 2 A met 1-4 H 5ZT = 2 A met 2 H ◄Vorige chart

77 MUTOS ©77 MUTOS Overzicht conventies Nieuwe (MUTOS) conventiesOvergenomen bestaande conventies Gebroken Harten Conventie - GHC Negatieve PAS Relatieve Suite Code - RSC Lineaire Transfers LT3 M-Puppet M.A.R.C. M-Comic Info-SA Bergen 2ZT-Jacoby DONT DOSC 1ZT forcing ◄Inhoud

78 MUTOS ©78 MUTOS’ Magnificant Seven / 1 2. Uitgestelde mineurvraag na 1 ♦ : 1♦1♦pas2 ♦/♥pas 3♥/♠pasNVB(3♠/3ZT) (max+steun)(vraag mineur) 1♦1♦pas2♠pas (54 ♠♥ 10+hp) 2ZT 3♥/♠ pasNVB ( 3♣/ 3♠/ZT) (keuze)(vraag mineur) Antwoord : stap1/2 = ♣/♦ 4. 1♦ – tussenbod 2 ♣ – 2♦ : OP 1♦1♦2♣2♣2♦2♦ tussenbod(beide majeurs 4-4 / 5-4) <10hp, 1. Een 4441 bij sterke 1♣ Opener : OP 1♣1♣pas1♥1♥ 3x 4441 met sn in x MF. 3. Een sterke 1♥ -P na 1♦-O doet krachtvraag : 1♦1♦pas1♥1♥ 2ZTpas3♥3♥ (2x5k laag)(krachtvraag) 3♠/3ZT 1♦1♦pas1♥1♥ 2♣/♦2♣/♦ 3♣3♣ (eigen mineur)(krachtvraag) 3 ♦/♥pas (min/max) Antwoord : stap1/2 = min/max

79 MUTOS ©79 MUTOS’ Magnificant Seven / 2 5. 5-5 hoog via 1 ♠ : OP 1 ♠pas2♣2♣ 2/3ZT 5-5 hoog (min/max) 6. 2ZT poort voor lang zwak na 1 hoog opening : OP 1♥/♠pas2ZTpas <10, 6+kx 7. 1ZT gedubbeld in de 4 e positie : 1ZT-p-p-X kwetsbaarPAS. Als 2 e verdediger past zal P een mogelijke 5k noemen, zoniet een SOS- redoublet plaatsen. O biedt nu zijn laagste 4k waarop P past vanaf een 3k. Met een 2k hierin zal P zijn laagst volgende 4k noemen enz tot een speelbare 4-3 of 4-4 fit wordt gevonden. Niet kwetsbaarPAS = maximaal. P kan nu inschatten om te passen (7+) dan wel te redoubleren (geen 5k) of een 5k te noemen (<7hp) 2x = minimaal en laagste 4k


Download ppt "MUTOS Een gloednieuw en uitgetest bridge systeem : MUlti and Transfer Oriented System © Vannuten Eugeen – 9/2/08 Er zijn “sprekersnotities” beschikbaar."

Verwante presentaties


Ads door Google